a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn

  BBC Cymru Fyw

  Eira Bannau

  Diolch am ddilyn y llif byw y bore 'ma, fe gewch chi'r diweddara' ar ein gwefan am weddill y dydd.

  Cofiwch y gallwch weld pa ysgolion sydd ar gau yn eich ardal chi drwy glicio ar y linciau isod:

 2. Dros 100 o ysgolion wedi cau

  BBC Cymru Fyw

  Wrth i nifer yr ysgolion sydd ar gau basio 100, cliciwch isod i weld sut mae'r tywydd yn effeithio eich ardal chi:

 3. Mwynhau'r eira yn Llanhari

  Twitter

  Mae Ysgol Llanhari ar agor yn ôl pob golwg, ond mae'r eira'n amlwg wedi achosi cynnwrf yn eu hadran daearyddiaeth.

  View more on twitter
 4. Dal i fwrw yn yr Wyddgrug

  Twitter

  Mae gohebydd y Free Press wedi trydar fideo o'r olygfa yn Yr Wyddgrug - mae hi'n dal i fwrw eira!

  View more on twitter
 5. Cau mwy yn Wrecsam

  Cyngor Wrecsam

  Mae dros 20 o ysgolion bellach ar gau yn Wrecsam. Y manylion yn llawn ar eu gwefan.

 6. Eira cynta' Wini'r ci

  BBC Cymru Fyw

  Yn ardal Rhuthun, mae hi'n ddiwrnod mawr i Wini'r ci wrth iddi weld eira am y tro cynta'.

  Cyngor Cymru Fyw i ti, Wini, ydy i ti ei fwynhau o, achos annhebygol y g'neith o bara'n hir!

  Ci
 7. Cau mwy o ysgolion yn Sir Ddinbych

  Cyngor Sir Ddinbych

  Mae rhestr ysgolion sydd ar gau yn Sir Ddinbych wedi ei diweddaru, a bellach mae tair ysgol uwchradd, Brynhyfryd, Glan Clwyd a Dinas Brân wedi cau.

  Cliciwch yma am y manylion.

 8. Ble mae hi wedi bwrw eira?

  Twitter

  Mae Derek Brockway wedi trydar y map difyr yma sy'n dangos yn union lle roedd mwyafrif yr eira wedi syrthio am 08:50 y bore 'ma.

  View more on twitter
 9. Cau Ysgol Llannefydd yng Nghonwy

  Cyngor Sir Conwy

  Mae 'na ysgol yn Sir Conwy sydd ar gau erbyn hyn hefyd, ni fydd Ysgol Llannefydd yn agor i ddisgyblion heddiw.

 10. Dal i fwrw yn Sir Ddinbych

  Twitter

  Mae hi'n dal i fwrw eira yn ardal Rhuthun yn ôl Ysgol Llanbedr DC, ac mae'r llun yn dangos amodau gyrru anodd iawn y bore 'ma.

  View more on twitter