a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Moldofa 0-2 Cymru - Robson-Kanu a Ramsey'n sicrhau triphwynt

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddarllen

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan o'r llif byw arbennig yma. Bydd mwy o luniau ac ymateb i'r canlyniad pwysig yn ein hadroddiad o'r gêm ar hafan BBC Cymru Fyw.

Mae Cymru wedi ennill dwy o ddwy ym mis Medi - yr un fath ym mis Hydref ac fe allai Cymru fod yn y gemau ailgyfle i gyrraedd rowndiau terfynol Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers 60 mlynedd.

C'MON CYMRU!!

Hwyl fawr.

Newyddion da a drwg...

Sgorio, S4C

Y newyddion da? Mae Cymru'n ail yn y grŵp.

Y newyddion drwg? Cymru sydd â'r record salaf o'r holl dimau eraill sy'n ail yn eu grwpiau, ac fel mae pethau'n sefyll, fydd ail ddim yn ddigon.

Mae angen dwy fuddugoliaeth arall - o bosib rhai swmpus!

View more on twitter

Gôl Ramsey

BBC Cymru Fyw

Yr ail gan Aaron Ramsey wnaeth y gêm yn ddiogel i Gymru, ac mae e bellach yn gyfartal gyda John Toshack er restr sgorwyr Cymru.

Anhygoel!

rambo
Reuters

Chwe phwynt

Marc Lloyd Williams

"Chwe phwynt ofynwyd am wythnos yma a chwe phwynt a gafwyd, toedd hi ddim yn hawdd heno yn erbyn Moldofa, mi roedd digon o gnoi gwinedd. Ymlaen a ni i Georgia, mi fydd hi'n benwythnos enfawr mis nesaf credwch i fi."

Ymlaen at Georgia

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Canlyniadau eraill yng Ngrŵp D

Cwpan y Byd 2018

Awstria 1-1 Georgia

Gweriniaeth Iwerddon 0-1 Serbia

Mae hynny'n golygu bod Cymru'n codi i'r ail safle, ond yn dal bedwar pwynt y tu ôl i Serbia ar y brig.

Moldofa 0-2 Cymru

BBC Cymru Fyw

Fe gafodd Cymru 28 o ergydion at y gôl, ond dim ond wyth ar y targed.

Fe gafodd Cymru 73% o'r meddiant!

Dim ots - mae'r triphwynt yn ddiogel!

MOLDOFA 0-2 CYMRU

Chwiban Olaf

Mae hi ar ben ac mae Cymru wedi ennill!

Moldofa 0-2 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Arswyd y byd! Dedov yn taro'r postyn i Moldofa!

Moldofa 0-2 Cymru

Gôl!

IEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!

Aaron Ramsey'n sicrhau'r pwyntiau i Gymru...

Moldofa 0-1 Cymru

Cwpan y Byd 2018

BOBOL BACH!!!Hennessey'n arbed yn wych i gadw Cymru ar y blaen!

Moldofa 0-1 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Fe fydd pedwar munud ychwanegol am anafiadau - dowch hogia!

Moldofa 0-1 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Perygl hwyr - cic gornel i Moldofa!

Hal yn gadael - job done!

Eilyddio

Hal Robson-Kanu sy'n gadael y maes gyda Dave Edwards yn dod ymlaen.

hrk
Reuters

Gareth Pwy?

Marc Lloyd Williams

"O'r diwedd, a pwy arall ond Woodburn yn ysbyrdoli'r genedl, rhediad a croesiad odidog i dalcen HRK. Gareth pwy!!! Mae'r freuddywd dal yn fyw!"

Moldofa'n mynd amdani

Eilyddio

Ambro a Bugaev sy'n dod i'r maes i Moldofa - dau ymosodwr!

Moldofa 0-1 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Woodburn eto - ergyd wych ond arbediad da gan golwr Moldofa.

Mae Woodburn wedi newid y gêm.....ETO!

Moldofa 0-1 Cymru

Gôl!

WAW!

Woodburn yn creu - Hal Robson-Kanu yw'r arwr...

C'MON CYMRU!!

Pwyso eto

Marc Lloyd Williams

"Cymru'n cynyddu'r pwysau, cyfle ar ôl cyfle, mi fydd sinc cegin Chris Coleman yn cael ei daflu at gol Moldofa cyn bo hir!!"

Moldofa 0-0 Cymru

Cwpan y Byd 2018

RAMSEY-----dros y trawst eto!

Moldofa 0-0 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Yn rhyfeddol, dim cic o'r smotyn i Gymru!

Woodburn i'r cwrt ac yn cael ei faglu''n glir, ond y dyfarnwr yn dweud NA!!!

16 munud yn weddill!

Marc Lloyd Williams

"Vokes ymlaen, 4-4-2, 'it's now or never' fel sa'r sais yn ddweud!"

Rhybudd arall

Marc Lloyd Williams

"Am rybudd i Gymru, dau gyfle i Moldofa o fewn eiliadau. Deffrwch hogia bach neu welwn ni ddim o Rwsia haf nesa, tydi o ddim yn le ar fy rhestr o fynd am wyliau."

Moldofa 0-0 Cymru

Cwpan y Byd 2018

BRON A BOD!!

Ergyd Bale a'r golwr yn gwneud smonach lwyr ohoni, ond y bêl yn cael ei chlirio o'r llinell.

Moldofa 0-0 Cymru

Cwpan y Byd 2018

DAU GYFLE!

Y ddau i Gymru - golwr Moldofa'n arbed un ac yna peniad Vokes o groesiad Allen heibio'r postyn.

Woodburn a Vokes ymlaen

Marc Lloyd Williams

"Mae'r dewin bach ymlaen, toedd o ddim angen llawer o amser i wneud i farc nos Sadwrn, mae ganddo hanner awr rŵan i geisio ysbrydoli'r wlad unwaith eto!"

King yn gadael

Eilyddio

...a Sam Vokes i'r maes yn ei le - newid positif i Gymru

Moldofa 0-0 Cymru

Cwpan y Byd 2018

O'r gic gornel, Ionita'n penio heibio - cyfnod peryglus i Gymru!

Moldofa 0-0 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Cyfle gwych i Moldofa!!

Andy King yn clirio o'i linell ei hun wedi camgymeriad amddiffynol i Gymru!

Moldofa 0-0 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Cic gornel Ramsey i Gymru, Ashley Williams yn ei phenio hi at gol, ond yn syth at y golwr....

Moldofa 0-0 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Woodburn yn llawn hyder - ei gyffyrddiad cynta yn rheoli'n dda ond ei groesiad fymryn yn rhy gry'

Oh oooh!

Eilyddio

Tom Lawrence sy'n gadael y cae i Gymru, ac yn ei le...

Ben Woodburn!

Dechrau gwell

Marc Lloyd Williams

"Dechrau gwell i'r ail hanner gan Gymru, Bale a Lawrence yn gweld mwy o'r bêl ac yn cael ergydion tuag at y gôl. Angen cadw'r tempo mae i fyny os am unrhyw obaith o gael y tri phwynt."

Serbia ar y blaen

UEFA

Mae Serbia wedi mynd ar y blaen yn Nulyn yn erbyn Gweriniath Iwerddon.

Cerdyn i Gymru

Cerdyn Melyn

Hal Robson-Kanu sy'n gweld y cerdyn y tro hwn.....

Moldofa 0-0 Cymru

Cwpan y Byd 2018

AGOS!!

Robson-Kanu'n troi ac ergydio, ac fe aeth ei ergyd fodfeddi yn unig heibio'r postyn!

Moldofa 0-0 Cymru

Cwpan y Byd 2018

CYFLE...

Croesiad Hal Robson-Kannu a pheniad heibio gan Aaron Ramsey - bechod na fel arall rownd oedd hi!

Cerdyn arall

Cerdyn Melyn

Graur o Moldofa sy'n gweld cerdyn am dacl ar Ben Davies

Moldofa 0-0 Cymru

Cwpan y Byd 2018

Ergyd arall i Gymru - Tom Lawrence y tro hwn - ond unwaith eto dros y trawst.

Moldofa 0-0 Cymru

Cwpan y Byd 2018

CYFLE!

Bale yn tanio ergyd o 20 llath a'r golwr bron â'i gollwng hi i'r rhwyd... ond yn ei dal hi ar yr ail gynnig.