a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Diolch am ddilyn llif byw arbennig Taith Baton y Frenhines.

Cofiwch am y llif byw arbennig heno, pan fyddwn yn edrych ymlaen ac yn dod a sylwebaeth fyw o'r gêm rhwng Moldova a Chymru yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018.

Fe fydd y llif heno yn cychwyn am 19:00.

Y Baton yn ymweld ag Amgueddfa'r Glannau

Twitter

Gwibdaithi'r Rhondda

Twitter

Lle fydd y Baton yn mynd?

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y daith yn para am bedair diwrnod, ac yn ymweld a nifer o ardaloedd rhwng y de a'r gogledd.

Diwrnod 1: Abertawe i Gaerdydd.

Diwrnod 2: Casnewydd i Bontypridd.

Diwrnod 3: Aberhonddu i'r Wyddgrug.

Diwrnod 4: Castell Dolwyddelan i Bwllheli.

map
BBC

Y baton wedi cyrraedd morglawdd Caerdydd

Twitter

Cafodd y baton groeso twymgalon gan Gaynor Legall wrth iddo gyrraedd pen pellaf morglawdd Caerdydd, ar gychwyn ei daith o gwmpas y brifddinas.

Hi oedd yn teithio gyda'r baton ar gwch ar draws y Bae.

View more on twitter

Lle i fynd yng Nghasnewydd?

Cyngor Casnewydd

Mae Cyngor Casnewydd wedi cyhoeddi crynodeb o daith y Baton yfory, wrth iddi ymweld â rhannau o'r ddinas ar ei hail ddiwrnod o daith o amgylch Cymru.

Balchder Prif Weinidog

Twitter

Y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn archwilio'r Baton yn ei etholaeth.

View more on twitter

Y Baton yn y Cynulliad

Twitter

Dawns 'da'r baton

Twitter

Cafodd y baton groeso lliwgar wrth iddo gyrraedd Ysgol Mount Stuart ym Mae Caerdydd yn gynharach prynhawn 'ma.

View more on twitter

60 mlynedd yn ddiweddarach...

Twitter

Fe wnaeth Bill Sweetman gludo'r baton yn Abertawe nôl yn 1958, pan ddaeth Gemau'r Ymerodraeth a'r Gymanwlad i Gaerdydd.

View more on twitter

Y chweched cymal heddiw...

Twitter

Pwy sydd wedi dylunio'r baton ar gyfer y daith?

BBC Cymru Fyw

Y ddau sydd wedi bod yn gyfrifol am gynllunio'r Baton ydi Alex Wall a Warren Shroeder.

Gobaith y ddau yw bod y baton yn adlewyrchu delwedd ardal gemau 2018 - sef Traet Aur Awstralia.

bbc
BBC

Sara wedi cael gafael ar y baton

Twitter

Mae gohebydd BBC Cymru, Sara Esyllt wrth ei bodd wedi iddi lwyddo i gael ei dwylo ar y Baton yn y Barri.

Mae'n debyg taw dyna'r clip gwallt fwyaf mae wedi gweld erioed!

View more on twitter

Gair gan y Gweinidog

BBC Cymru Fyw

Datganiad gan Ysgrifennydd Cymru, @AlunCairns yn nodi dechrau taith Baton y Frenhines heddiw.

datganiad
bbc

Amser chwarae!

Twitter

Ymysg y rhai wnaeth fwynhau ymweliad y baton â'r Barri heddiw, oedd y disgyblion yma o blwyddyn 6, Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg.

View more on twitter

'Rhywbeth da i chwaraeon yng Nghymru'

Chwaraeon BBC Cymru

Fe dyfodd Elin Haf Davies i fyny ar lan Llyn Tegid ger y Bala, ers yn ifanc iawn, roedd ganddi ddiddordeb mewn chwaraeon antur.

Dywedodd fod y digwyddiad yn "rhywbeth da" i chwaraeon yn gyffredinol yng Nghymru.

"Mae'n beth gwych fod timau o Gymru yn gallu mynd i gystadlu ar y llwyfan rhyngwladol, mewn cystadleuaeth sy'n hawlio gymaint o sylw ar draws y byd.

"Dwi'n gobeithi y gall y timau o Gymru fynd allan i gemau'r Traeth Aur, ac ennill y nifer fwya o fedalau yn hanes y tîm.

elin
BBC

Neges y Frenhines

BBC Cymru Fyw

Gan mai pwrpas y daith ydi hyrwydo neges gan y Frenhines.

Neges y Frenhines ar gyfer Gemau 2018 fydd "ymgorffori egni diflino pobl, llefydd ac ysbryd" yr Arfordir Aur.

y frenhines
BBC

Y baton yn cyrraedd bore 'ma

BBC Cymru Fyw

Cafodd y baton ei gludo i Gymru ar fwrdd bâd achub y Mwmbwls, cyn ei drosglwyddo wedyn i ganol Abertawe gan drên ar y ffordd fawr!

Bad achub
BBC
tren
bbc

Britton a'r Baton

Twitter

Leon Britton o glwb pêl-droed Abertawe yn cludo'r baton fore heddiw.

View more on twitter

BBC Cymru Fyw

Fe gafodd y baton groeso gwirioneddol Gymreig yn y Mwmbwls y bore 'ma, wrth i fad achub ei gludo i ddechrau ei daith o gwmpas Cymru.

Y bocsiwr o Abertawe, Enzo Maccarinelli oedd yno yn barod i fynd â'r baton i'w leoliad nesa' - Canolfan Ddinesig Abertawe.

glaw
BBC
Mochel dan yr ymbarel
enzo
BBC
Enzo Maccarinelli yn cael tynnu llun gydag ambell un cyn dechrau taith y baton

Y Baton ym Mae Abertawe

Twitter

'Anrhyded mawr'

Bocsio, BBC Cymru

Un o'r rhai oedd yn cludo'r Baton ar ddechrau'r daith oedd y cyn-bencampwr bocsio o Abertawe, Enzo Maccarinnelli, dywedodd wrth Cymru Fyw ei bod yn "anrhydedd mawr" iddo gael y cyfle i gario'r Baton.

"Mae'n anrhydedd mawr i mi gael y cyfle i gario'r Baton, mi geshi alwad rhai wythnosau yn ôl, a doedd ddim rhaid i mi feddwl am y peth."

enzo
Getty Images

Prynhawn da a chroeso i'r llif byw!

BBC Cymru Fyw

Croeso i lif byw arbennig Cymru Fyw i nodi uchafbwyntiau diwrnod cynta' ymweliad Baton y Frenhines â Chymru.

Mae'r Baton yn teithio trwy wledydd y Gymanlwad er mwyn hyrwyddo neges gan y Frenhines a fydd yn cael ei darllen yn Seremoni Agoriadol y gemau yn Awstralia fis Ebrill nesaf.

Bwriad y Daith yw cyfleu symbol o heddwch a harmoni trwy chwaraeon.

baton
gett