a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ni gennym ni ar ein llif byw arbennig ar ddiwrnod canlyniadau Safon Uwch.

  Diwrnod ble welwyd mwy o fyfyrwyr nac erioed yn cael gradd A* yng Nghymru.

  Diolch am ymuno ar gyfer yr holl ganlyniadau a'r ymateb, ac mae mwy o fanylion yn yr erthygl yma ar ein hafan.

  Penweddig
 2. Galw i roi stop ar gynyddu ffioedd dysgu

  Plaid Cymru

  Mae Plaid Cymru wedi llongyfarch disgyblion Cymru am eu canlyniadau, ond wedi galw eto ar Lywodraeth Cymru i roi stop ar gynyddu ffioedd dysgu.

  Galwodd llefarydd y blaid ar addysg, Llŷr Gruffydd, hefyd am gynyddu nifer y prentisiaethau a blaenoriaethu addysg o safon uchel o oed ifanc.

 3. 'Mwy o waith i'w wneud'

  Ceidwadwyr Cymreig

  Yn ymateb i'r canlyniadau heddiw, mae llefarydd y Ceidwadwyr Cymreig wedi dweud eu bod yn galonogol ond bod "mwy o waith i'w wneud os yw ein disgyblion am gystadlu yn erbyn goreuon y DU".

  Ychwanegodd Darren Millar: "Mae tablau rhyngwladol yn parhau i weld Cymru fel y system ysgolion gwaethaf yn y DU, tra bo safonau dysgu a recriwtio staff yn parhau'n bryder."