a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna ni...

  BBC Cymru Fyw

  Diolch am ddilyn llif byw arbennig Cymru Fyw o'r sioeau amaethyddol ddydd Mawrth.

  Cofiwch gallwch gysylltu â ni unrhyw adeg ar e-bost - cymrufyw@bbc.co.uk

 2. Tywydd sych ac awyr las yn Sioe Sir Benfro

  BBC Cymru Fyw

  sioe
  sioe
 3. UKIP: 'Waters heb gael ei thrin yn annheg'

  BBC Cymru Fyw

  Mae gohebydd BBC Cymru, Teleri Glyn Jones wedi bod yn holi'r Aelod Cynulliad Neil Hamilton ar faes Sioe Sir Benfro, ac fe ymatebodd i'r honiadau fod Ukip yn rhanedig ynglyn â chais un aelod dadleuol i fod yn arweinydd nesaf y blaid.

  "Tydw i ddim yn credu fod Anne Marie Waters wedi cael ei thrin yn annheg - Gall unrhyw un sy'n aelod o UKIP sefyll am yr arweinyddiaeth.

  "Mae yna 11 ymgeisydd, a gall unrhyw beth ddigwydd.

  "Nid wyf am weld UKIP yn cael ei dominyddu gan faterion sy'n gysylltiedig â phethau Islamaidd... ac fe gredaf y byddai'n gamgymeriad sylweddol petai UKIP yn ymgysylltu â'r mater hwn yn unig."

 4. Cyfle i ddweud eich dweud ar Radio Cymru

  Taro'r Post

  BBC Radio Cymru

  Cofiwch fe fydd rhaglen Taro’r Post yn darlledu'n fyw o faes Sioe Penfro yn Hwlffordd amser cinio yfory.

  Felly, beth am alw draw am sgwrs gyda Gary Owen a'r criw?

  Cofiwch hefyd am Sioe Dinbych a Fflint, sydd ymlaen ddydd Iau yma.

 5. Byw yn y radio!

  BBC Cymru Fyw

  Yn ogystal â Radio Cymru a Radio Wales mae'r orsaf leol Môn FM yn darlledu'n fyw o faes y sioe - Steve Evans oedd yn diddanu bore 'ma wrth ddarlledu o'u stondin o flaen y pafiliwn arddangos.

  monfm
 6. Dewis y defaid gorau

  BBC Cymru Fyw

  Roedd cryn bwyso a mesur wrth ddewis y defaid Suffolk gorau yn Sioe Môn for Mawrth - un o'r o leiaf 10 o wahanol fridiau defaid sy'n cystadlu o bedwar ban Prydain yn sioe - i gyd yn gobeithio am roset coch.

  BBC
 7. Pwysigrwydd ffermio

  Undeb Amaethwyr Cymru

  Mae Undeb Amaethwyr Cymru yn dweud y byddan nhw yn parhau i bwysleisio eu neges ynglŷn â pham fod ffermio yn bwysig ac yn flaenoriaeth yn ystod unrhyw drafodaethau masnach yng nghyd-destun Brexit.

  Mae'r undeb hefyd yn amlinellu cyfraniad ffermio o fewn yr economi wledig yn y sioeau amaeth eleni.

  Tractor
 8. Cŵn yn ymweld o Lanllyfni

  BBC Cymru Fyw

  Mae Pwt a Moi o Lanllyfni wedi eu henwi ar ôl yr hen lyfr i blant gan Elizabeth Watkin Jones.

  Yn ddim ond naw mis oed dydy'r ddau sbaniel ddim yn cystadlu yn Sioe Môn eleni - dim ond cymryd diddordeb byw ym mhopeth sy'n mynd ymlaen!

  cwn
 9. Mwd yn gorfodi cau maes parcio

  Golwg 360

  Mae Golwg 360 yn adrodd fod trefnwyr Sioe Sir Benfro wedi cau un o'r meysydd parcio oherwydd mwd.

  View more on twitter
 10. Y tir yn weddol fwdlyd ym Mhenfro

  BBC Cymru Fyw

  sioe
 11. Llywodraeth wedi cynyddu cyllidebau cynghorau er toriadau i'r gyllideb

  BBC Cymru Fyw

  Wrth ymateb i bryderon y cynghorydd sy'n gyfrifol am ffermydd cyngor Ynys Môn, dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru ei fod yn

  Ychwanegodd y llefarydd bod y llywodraeth wedi cynyddu cyllidebau cynghorau o £10m eleni, a hynny er "toriadau mewn termau real i'r gyllideb yn ei chyfanrwydd".

  Dywedodd hefyd: "Mae gan awdurdodau lleol gyfrifoldeb i gynllunio eu cyllidebau er mwyn defnyddio adnoddau yn y ffordd fwyaf effeithiol bosib a chynllunio ar gyfer dewisiadau anoddach sydd o'n blaenau".

 12. Cynghorau i orfod gwerthu ffermydd?

  Post Cyntaf

  BBC Radio Cymru

  Fe allai awdurdodau lleol orfod gwerthu eu ffermydd yn y dyfodol oherwydd toriadau ariannol fydd yn eu hwynebu, yn ôl cynghorydd sy'n gyfrifol am ffermydd cyngor Ynys Môn.

  Y Cynghorydd Bob Parry sy'n esbonio pam ei fod pryderu y gallai'r sefyllfa ariannol orfodi cynghorau i werthu.

  Video content

  Video caption: Y cynghorydd o Fôn- Bob Parry yn siarad â Nia Thomas
 13. Tro cyntaf yn y cylch...

  BBC Cymru Fyw

  Leah o Landdaniel yn ceisio tawelo ei cheffyl Cymreig hanner-brîd dyflwydd oed, O Fôn Romance, ar ei thro cyntaf yn y cylch yn Sioe Môn.

  sioe
 14. Beth am y tywydd heddiw?

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae Rhian Haf yn dweud y bydd hi'n ddiwrnod eithaf dymunol.

  "Fe fydd hi'n sych ac eithaf braf ar y cyfan, er bod disgwyl cawod neu ddwy hefyd, i'w gweld yn nesáu at Fro Morgannwg, ond fydd hi'n gynnes yn yr heulwen a'r awel ysgafn.

  "Fe fydd y tymheredd yn debyg o gyrraedd 21C yn sir y fflint. Noson braf, ac yn dal yn sych dros nos, ond yn cymylu erbyn bore fory, ac er yn dechrau’n sych, fydd 'na law yn cyrraedd Pen Llyn a Sir Benfro erbyn amser cinio, ac fe fydd hi'n troi'n wyntog iawn ar hyd glannau'r gorllewin.