a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Hwyl am y tro!

  BBC Cymru Fyw

  A dyna ni! Y llif byw wedi dod i ben ar ddiwrnod cynta' Eisteddfod Genedlaethol 2017.

  Ymunwch efo ni yfory am 10:00 am y diweddara' o holl ddigwyddiadau'r Maes.

  Diolch am ddilyn - hwyl!

  haul
 2. 'Angen mwy o sylw' i hen dechnegau crefft Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae angen rhoi mwy o sylw i hen dechnegau crefft Cymru, yn ôl enillydd un o brif wobrau celf yr Eisteddfod.

  Dywedodd Marged Elin Owain bod ei chasgliad - wnaeth gipio iddi yr Ysgoloriaeth Artist Ifanc - wedi'i ysbrydoli gan gelfi cegin Cymreig.

  Video content

  Video caption: Marged Elin Owain yn dangos ei gwaith buddugol
 3. Doniau Cudd y Tŷ Gwerin

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Yn y Tŷ Gwerin heddiw cafwyd perfformiad gan grŵp Doniau Cudd.

  Grŵp yw'r rhain sy'n cyfarfod pob nos Iau yn y Galeri, Caernarfon i ymarfer a mwynhau cerddoriaeth. Mae'r grŵp yn gymysgedd o gerddorion gydag anableddau dysgu a cherddorion abl ac yn cyd-lynu'r perfformiad heddiw oedd un o'r arweinyddion, Arfon Wyn.

  doniau cudd
 4. Deiseb i goffáu y Pêr Ganiedydd

  Golwg 360

  Dywed Golwg 360 fod deiseb genedlaethol wedi cael ei threfnu ar y we yn galw ar Lywodraeth Cymru i goffáu trichanmlwyddiant geni William Williams Pantycelyn eleni.

  Er bod yna lawer o ddathlu eisoes wedi bod eleni, mae nifer yn credu y dylai Llywodraeth Cymru chwarae rhan wrth gydnabod cyfraniad y Pêr Ganiedydd o Lanymddyfri a wnaeth ysgrifennu dros 900 o emynau.

  Fe fydd gwaith y Pêr Ganiedydd yn cael ei ddathlu yn y Gymanfa ar Faes yr Eisteddfod nos yfory.

  pantycelyn
 5. Trefnydd yr Eisteddfod: 'Angen parhau i esblygu a gwella'

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae Trefnydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn dweud bod hi'n bwysig esblygu a gwella'r hyn sydd ar gael yn yr Ŵyl, gan gadw llygad ar sut mae hi'n tyfu yn y dyfodol.

  Eleni mae dros 1,000 o ddigwyddiadau yn cael eu cynnal ar y maes yn Ynys Môn.

  Ac yn ôl Elen Elis cadw golwg ar y sefyllfa yw'r ateb i wneud yn siwr nad yw'n mynd yn rhy fawr.

  elen
 6. Y Brifwyl yn 'dod â'n cymunedau ni'n agosach'

  Cyngor Ynys Môn

  Does dim modd mesur y gwerth o gynnal yr Eisteddfod i gymunedau Ynys Môn yn ôl arweinydd y cyngor sir.

  Dywedodd Llinos Medi Huws bod y digwyddiadau gafodd eu cynnal i hel arian ar draws y sir wedi dod â chymunedau’n nes.

  “Mae o wedi dod â’n cymunedau ni’n agosach at ei gilydd, a does ‘na ddim gwerth ariannol ar hynny”, meddai.

  Bellach mae cronfa leol yr Eisteddfod wedi casglu £412,000, gan chwalu’r targed gwreiddiol o £325,000.

 7. Rhybudd cyn cytuno i wirfoddoli!

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  "Dere i weithio ar ein stondin ar Faes yr Eisteddfod."

  Mae'n swnio'n gwestiwn ddigon diniwed ond yw e? Dyna feddyliodd y gŵr hwn hefyd pan gytunodd i wirfoddoli ar stondin Achub y Plant, sydd yn gwerthu hen fagiau a hetiau i godi arian.

  achub y plant
 8. 'Dim heddlu arfog' ar gyfer yr Eisteddfod ym Môn

  BBC Cymru Fyw

  Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi dweud nad os ganddyn nhw gynlluniau i gael unrhyw heddlu arfog yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn.

  Roedd prif weithredwr yr Eisteddfod wedi dweud ei bod hi'n "debygol" y byddai heddlu arfog ar faes y Brifwyl ar Ynys Môn.

  Ond mae Heddlu'r Gogledd nawr wedi cadarnhau nad oes ganddyn nhw gynlluniau i wneud hynny.

  heddlu
 9. Medal Aur yr Eisteddfod i artist o Gaerdydd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Yr artist o Gaerdydd, Cecile Johnson Soliz yw enillydd y Fedal Aur am Gelfyddyd Gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Modedern.

  Cafodd yr enillydd ei dewis gan yr artist Carwyn Evans a’r curaduron Ceri Jones a Jessica Hemmings, sydd hefyd wedi dewis yr Arddangosfa Agored a’r gwobrau celf amrywiol.

  Mae hi’n ennill £5,000 am ei gwaith sy’n ymchwilio i bosibiliadau lluniadu tri dimensiwn.

  Un o Galiffornia yw Cecile Johnson Soliz, a gafodd ei geni yn yr Almaen, ond mae hi wedi ymgartrefu yn y brifddinas ers rhai blynyddoedd.

  Roedd hi’n arfer gweithio gyda chlai, ond mae hi bellach wedi troi ei sylw at bapur argraffu syml, siarcol a phaent.

 10. Nai Hedd Wyn: 'Roedd y cyngerdd yn dda iawn'

  Daily Post

  Mae gohebydd y Daily Post ar Faes y Brifwyl, Eryl Crump wedi cyhoeddi adolygiad o'r noson ar eu gwefan.

  Yn yr adolygiad mae nai Hedd Wyn, Mr Gerald Williams, wedi dweud fod y perfformiad yn un "da iawn".

 11. Y cystadlu'n poethi rhwng y corau!

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae pethau'n poethi ar y llwyfan wrth i gystadleuaeth gorawl eisteddfodau bach Cymru fwrw rhagddi.

  Mae naw côr yn cystadlu heddiw.

  cor
  Image caption: Meibion Cordre o Gaernarfon yn cystadlu
  cor
  Image caption: Côr Alawon Llyn yn perfformio Salm 23
 12. Heddiw, yn hanes yr Eisteddfod

  Twitter

  Mae gohebydd celfyddydau BBC Cymru, Huw Thomas, wedi tynnu'n sylw at y ffaith bod y canwr Gospel a'r actor enwog, Paul Robeson, wedi annerch Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy ar y dydd hwn yn 1958.

  View more on twitter
 13. Rownd derfynol Y Talwrn

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Ar hyn o bryd mae beirdd gorau cymru'n ymladd yn y Babell Lên i weld pwy fydd pencampwyr Y Talwrn eleni.

  Y Glêr sydd yn brwydro'r Ffoaduriaid ar gyfer y teitl, a bydd cyfle i'r rhai ohonoch sydd ddim ar y maes i glywed y canlyniadau heno am 18:00 ar BBC Radio Cymru,

  Eurig Salisbury'n ceisio swyno'r Meuryn ar lwyfan y Talwrn
  Image caption: Eurig Salisbury'n ceisio swyno'r Meuryn ar lwyfan y Talwrn
 14. Trefnwyr yn canmol 'uchafbwynt' cyngerdd agoriadol

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Eisteddfod wedi cychwyn ag "uchafbwynt" gyda'r cyngerdd agoriadol, yn ôl cadeirydd y pwyllgor gwaith.

  Dywedodd Derec Llwyd Morgan bod y cyngerdd, oedd yn nodi 100 mlynedd ers marwolaeth Hedd Wyn, yn "un o'r goreuon" yn hanes y brifwyl.

  Video content

  Video caption: Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn
 15. Aelod Cynulliad wedi plesio

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae Rhun ap Iorwerth, yr Aelod Cynulliad lleol, i weld yn hapus gyda'r holl amrywiaeth o weithgareddau ar y Maes.

  Rhun ap Iorwerth
 16. Pwy yw tîm Radio Cymru yng Ngwlad y Medrau?

  BBC Radio Cymru

  Video content

  Video caption: Hywel Gwynfryn, Rhiannon Lewis, Nia Lloyd Jones ac Ifan Evans sydd yno ar ein rhan.