a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Gall gofal canser gwell 'achub cannoedd'
  2. Brwdfrydedd Môn yn chwalu targedau
  3. Llacio rheolau gwaed i ddynion hoyw

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Englyn i ffarwelio...

Twitter

A dyna'r cyfan o'r Llif Byw am ddiwrnod arall.

Byddwn yn ôl bore fory am 8 gyda'r diweddara'.

Tan hynny, dyma'ch gadael ag englyn... Da bo chi.

View more on twitter

Ifor ap Glyn: Blwyddyn y Bardd

Llenyddiaeth Cymru

'Llun yr wythnos' Golwg

Twitter

Llun newyddion yr wythnos Cylchgrawn Golwg ydy llun o'r Prif Weinidog, Carwyn Jones, o flaen cofeb y Cymry yn Fflandrys i goffau'r milwyr fu farw ym Mrwydr Passchendaele, 100 mlynedd yn ôl.

View more on twitter

Sioe o Gymru yng Nghaeredin

Wales Arts Review

Mae Wales Arts Reveiw yn sgwrsio gyda'r cyfarwyddwr Tim Baker am sioe newydd y cwmni drama o Gymru, Flying Bridge, sy'n perfformio yng ngŵyl Fringe Caeredin yn ystod mis Awst.

Mae Not About Heroes yn trafod perthynas y beirdd Wilfred Owen a Siegfried Sassoon yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf.

Bale 'wedi'i wahardd' rhag chwarae pêl-droed

Pêl-droed, BBC Cymru

Mae gwefan 90min yn adrodd bod Gareth Bale wedi ei wahardd rhag chwarae ar gae pêl-droed mae wedi ei osod yn ei gartref ym Mro Morgannwg.

Y gred yw bod ei glwb wedi dweud wrth y Cymro i beidio â chwarae ar y cae oherwydd pryder y gallai gael anaf.

Bale
Getty Images

Tamaid bach i aros pryd yn y Pafiliwn...

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Cawodydd yn yr oriau mân

Tywydd, BBC Cymru

"Heno, bydd y cawodydd yn clirio’n gynnar o’r de tua'r dwyrain," meddai Rhys Griffiths.

"Ond bydd cawodydd pellach yn cyrraedd o'r gorllewin yn ystod yr oriau mân tra bydd gwyntoedd cryfion yn para o’r de orllewin.

Y tymheredd isa’ dros nos yn rhyw 14C."

Ewch i'r wefan dywydd am ragor o wybodaeth.

Apêl am wybodaeth i ymosodiad rhyw honedig

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth wedi ymosodiad rhyw honedig ar ferch 18 oed ger pont reillfordd ym Mhentre Afon yng Nghasnewydd.

Y gred yw i'r ymosodiad ddigwydd rhwng 03:15 a 05:45 ddydd Mawrth 1 Awst.

Mae'r heddlu yn awyddus i siarad â thri dyn mewn cysylltiad â'r digwyddiad, ac maen nhw'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i ffonio 1010 a dyfynu'r cyfeirnod 59 1/8/17

Oeddech chi yn gig SFA ym Mangor yn '97?

Daily Post

Oeddech chi yng nghyngerdd y Super Furry Animals ym Mangor ym 1997?

Os oeddech chi, mae'r band yn gofyn i chi rannu'ch atgofion.

View more on twitter

Gwyddonydd wedi ei lladd ei hun 'wedi problemau ariannol'

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi clywed sut y lladdodd gwyddonydd ym Mhrifysgol Aberystwyth ei hun wedi iddi fynd i drafferthion ariannol.

Cafodd Dr Sandra Pierre yn dechnegydd ei tharo gan dren ger Dol-y-Bont, Borth, ar 30 Mis Mawrth.

Clywodd Canoflan Gyfiawnder Aberystwyth ei bod wedi gael nodiadau mewn Saesneg a Ffrangen yn nodi ei bod yn dymuno dod a'i bywyd i ben.

Cofnododd y Crwner Peter Brunton casgliad o hunanladdiad.

Ar y Post Prynhawn rhwng 5 a 6...

Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Dyfarniad yr Uchel Lys ar bwy ddylai dalu am ofal mewn cartrefi preswyl, rhybudd arbenigwr canser am gyflwr gwasanaethau yng Nghymru, a Barcelona'n gwerthu Neymar i Paris St Germain - rhai o'r pynciau fydd yn cael sylw Dewi Llwyd ar y Post Prynhawn rhwng 5 a 6.

Neymar
Reuters

Arestio dyn wedi 'ymosodiad' yn Rhuthun

Daily Post

Mae dyn wedi ei arestio ac un arall yn yr ysbyty yn dilyn digwyddiad yn Rhuthun nos Fawrth, medd y Daily Post.

Cafodd yr heddlu eu galw i faes parcio Cefn y Dref am 20:20 yn dilyn adroddiadau ymosodiad rhwng dau ddyn.

Cafodd un dyn ei arestio ar amheuaeth o ymosod, ac fe aed a'r llall i Ysbyty Glan Clwyd.

Mae e bellach wedi gadael yr ysbyty.

Oedi'n bosibl ger Nantgarw

Traffig Cymru

Dim tysiolaeth o gameinywddu yn achos llofruddiaeth Bae Caerdydd

BBC Cymru Fyw

Does dim tystiolaeth o gamweinyddu gan yr heddlu yn ystod eu hymchwiliad i lofruddiaeth ym Mae Caerdydd y llynedd, medd Comisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu.

Ond mae'r IPPC yn dweud fod perfformiad tri phlismon yn anfoddhaol.

Cafodd Christine James, 65 oed, ei lladd yn ei fflat ar 2 Mawrth 2016. Cafodd ei chymydog, Kris Wade, ei garcharu am oes ym mis Medi y llynedd.

Christine James
Llun teulu

Ysgrifennydd Cymru ym mhencadlys Horizon yn Japan

Mae'r cwmni sydd y tu ôl i ddatblygiad gorsaf bŵer newydd ar Ynys Môn wedi trydar i groesawu Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, i'w pencadlys yn Tokyo, Japan.

View more on twitter

Sêr ifanc y Steddfod

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae'r Eisteddfod Genedlaethol wedi bod yn fagwrfa i dalentau ifanc dros y blynyddoedd.

Mae Cymru Fyw wedi tyrchu yn yr archif am luniau rhai o sêr Cymru ar lwyfan y Steddfod yn eu dyddiau cynnar.

Ffion dafis
bbc

Wedi cael digon o'r glaw?

S4C

Mae yna obaith o lygedyn o'r haul os ydych chi'n mynd dramor.

View more on twitter

Apêl Heddlu Gwent am gyn garcharor

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent wedi apelio am wybodaeth am ddyn 34 oed sydd wedi torri amodau ei drwydded wedi iddo gael ei ryddhau o garchar Caerdydd ar 15 Mawrth 2017.

Cafodd Mohammed Hussain o Gasnewydd ei garcharu am 14 mis am yrru'n ddiofal, ac oherwydd ei fod wedi torri amodau ei drwydded, mae'n cael ei alw yn ôl i'r carchar.

Fe all unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.

Dyn coll
Heddlu Gwent

Millar i ddychwelyd i Forgannwg?

BBC Sport Wales

Mae BBC Wales Sport yn adrodd y gallai David Miller barhau i chwarae i Forgannwg yng nghystadleuaeth y T20 os yw'r tîm o Gymru yn cyrraedd y rownd nesaf.

Mae'r gŵr o Dde Affrica i fod i ddychwelyd i chwarae i'w wlad ar ôl i Forgannwg chwarae Surrey ar 4 Awst, gyda'r gobaith o dorri i mewn i dîm cyntaf y wlad.

Ond mae'n bosib y gallai ddychwelyd i dde Cymru ar gyfer chwarteri'r T20 os fydd Morgannwg yn cyrraedd mor bell yn y gystadleuaeth.

Dywedodd Millar wrth BBC Cymru y byddai "wrth ei fodd" cael dychwelyd, ond bod ei "freuddwyd" o chwarae gemau prawf i Dde Affrica yn parhau.

Millar
Rex Features

Y cofnod cyntaf o un o 'gamgymeriadau' Dug Caeredin?

Daily Post

Wrth i Ddug Caeredin gyflawni ei ddyletswydd cyhoeddus olaf mae'r Daily Post yn gofyn ai yng Nghapel Curig, Conwy, yn 1959 y gwnaeth un o'i gamau gwag geiriol enwog cyntaf?

Mae'r papur yn ailadrodd stori'r North Wales Weekly News o'r digwyddiad.

Dug Caeraedin
BBC

Dyn yn torheulo oedd 'corff' ar waelod clogwyn

Western Telegraph

Yn ôl y Western Telegraph cafodd y bad achub a hofrennydd eu galw i achub 'corff' ar waelod clogwyni yn Sir Benfro, cyn darganfod mai dyn oedd wedi syrthio i gysgu wrth dorheulo oedd yn gorwedd ar lan y môr.

Marwolaeth Bangor: 'Arestio cyn ŵr'

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd mai cyn ŵr y ddynes gafodd ei darganfod yn farw ym Mangor ddydd Llun sydd wedi ei arestio mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Yn gynharach fe wnaeth yr heddlu gadarnhau mai Elizabeth 'Betty' Mary Jordan, 53, fu farw.

Gair y Dydd: Gorwel

Geiriadur Prifysgol Cymru

Llyfrgell Genedlaethol yn cyflogi'r 'Wicipediwr parhaol cyntaf'

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae'r Llyfrgell Genedlaethol wedi cyhoeddi ei bod wedi cyflogi "Wicipediwr parhaol cyntaf y Deyrnas Gyfunol".

"Bydd Jason Evans yn gwneud y defnydd o Wicipedia a’i chwaer brosiectau yn agwedd greiddiol o weithgareddau a gwasanaethau’r Llyfrgell," medd datganiad.

"Gan adeiladu ar y cydweithio llwyddiannus rhwng y Llyfrgell, Wikimedia UK a’r gymuned Wici, bydd yn arwain gweithgareddau sy’n ymwneud â chasgliadau’r Llyfrgell, Cymru fel cenedl a/neu’r iaith Gymraeg."

Jason Evans
Llyfrgell Genedlaethol

Apelio am wybodaeth wedi lladrad mewn atyniad yn Eryri

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd wedi rhyddhau apêl am wybodaeth wedi i rywun ddwyn alcohol o siop ger atyniad ym Mlaenau Ffestiniog.

Dywedodd yr heddlu fod y lladrad o siop goffi ogofâu chwarel Llechwedd wedi digwydd rywbryd rhwng 18:50 ddydd Gwener 14 Gorffennaf, a 07:40 y bore Sadwrn canlynol.

Cafodd poteli o Lunnetta Prosecco, yn ogystal â gwinoedd Rose a Pinot Grigio, eu dwyn.

Mae'r heddlu wedi rhyddhau lluniau camerâu cylch cyfyng yn dangos dyn y maen nhw'n awyddus i siarad ag o mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

lladrad
Heddlu Gogledd Cymru

Penderfyniad ar Sigurdsson 'o fewn dyddiau'

BBC Camp Lawn

Codi'n sych yn y gogledd

Tywydd, BBC Cymru

"Bydd hi'n codi'n sychach a brafiach tua'r gogledd yn ystod y prynhawn," meddai Llŷr Griffiths-Davies.

"Yn para'n wlyb tua'r de, gydag awel gref ger y glannau.

"Y tymheredd ucha'n 18C yn Abertawe, ac yn 22C yn yr heulwen yn ardal Wrecsam."

Am wybodaeth bellach ewch i'r wefan dywydd.

Pryderon am ddiogelwch yr ifanc digartref

Llamau

Mae mudiad sy'n gwarchod buddiannau pobl ifanc ddigartref yn dweud eu bod yn dal yn bryderus fod awdurdodau lleol yn rhoi pobl ifanc i aros mewn llety gwely a brecwast, pan fo peryglon i hynny.

Tra bod rhai awdurdodau yn cadw at ganllawiau newydd ddaeth i rym yn 2016, dydy eraill ddim.

Mae Llamau yn dweud fod yna beryglon i roi pobl 16 a 17 oed yn yr un llety â phobl sydd newydd gael eu rhyddhau o garchar.

Eich barn chi ar gynlluniau'r Hen Goleg?

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Bydd Garry Owen yn darlledu o Aberystwyth rhwng 1 a 2 wrth i Taro'r Post drafod y cynlluniau i adnewyddu'r Hen Goleg.

View more on twitter
View more on twitter

Oedi ar Bont Britannia

Traffig Cymru

Apêl heddlu wedi achos o ddinoethu anweddus

Heddlu Trafnidiaeth Prydain

Mae'r heddlu trafnidiaeth wedi cyhoeddi lluniau camera cylch cyfyng o ddyn y maen nhw'n awyddus i siarad ag e wedi achos o ddinoethi anweddus ar drên ym mis Mai.

Mae'r achos yn ymwneud â gwasanaeth trên 06:53 rhwng Caerfyrddin ac Abertawe dydd Mecher 31 Mai.

Fe gysylltodd gwraig gyda'r heddlu ar ôl iddi weld dyn ar y trên oedd â rhwyg yn ei drowsus, oedd yn dangos ei rannau preifat. Doedd hi ddim yn credu mai digwyddiad diniwed oedd hyn gan fod y dyn wedi wincio arni.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â'r heddlu ar 0800 40 50 40 gan ddyfynu'r cyfeirnod 1700036569.

Dinoethu anweddus
Heddlu Trafnidiaeth

Cynghorau Cymru'n ennill brwydr gyfreithol ar ofal cymdeithasol

BBC Cymru Fyw

Mae cynghorau Cymru wedi ennill brwydr gyfreithiol gwerth £250m am bwy ddylai dalu nyrsys sy'n darparu gofal cymdeithasol mewn cartrefi preswyl.

Doedd y cynghorau a'r byrddau iechyd ddim yn cytuno ar bwy ddylai dalu am ofal penodol i rai unigolion.

Mae Goruchaf Lys bellach wedi dyfarnu fod y byrddau wedi camddehongli'r gyfraith a bod angen ail-drafod.

Roedd yr anghydfod yn golygu nad oedd cwmnïau cartrefi gofal wedi cael eu talu.

Pryder am ddarpariaeth iechyd yn Llanbedr Pont Steffan

Cambrian News

Mae cynlluniau i symud gwasanaethau o feddygfa yn Llanbedr Pont Steffan yn achosi pryderon i bobl leol medd y Cambrian News.

Mewn cyfarfod o'r cyngor tref, beirniadodd yr ymwelydd iechyd Rhian Davies ddiffyg blaen gynllunio yn ogystal a cholli clinig deintyddol y dref.

Dywedodd hefyd ei bod yn poeni y bydd yn rhaid i deuluoedd ifanc a phobl oedrannus deithio i glinigau eraill yn Nhregaron, Aberteifi neu Aberaeron.

Sgrîn fawr yn dangos negeseuon hiliol

BBC Cymru Fyw

Mae Heddlu De Cymru yn ymchwilio ar ôl i nifer o luniau hiliol a negeseuon answyddogol gael eu dangos ar sgrîn fawr yng nghanol Caerdydd.

Roedd y sgrîn ar Heol y Frenhines yn dangos swastica a lluniau adain dde, ac fe gafodd ei rannu gyda miloedd ar y we nos Fawrth.

Dywedodd defnyddiwr dienw ar-lein ei fod wedi gallu torri drwy fesurau diogelwch y sgrîn er mwyn newid beth oedd yn cael ei ddangos.

Mae'r cwmni sy'n gyfrifol am y sgrîn wedi dweud eu bod yn ymchwilio, ac mae'r heddlu hefyd yn ymchwilio i "unrhyw droseddau all fod wedi eu cyflawni".

Sgrin Caerdydd
BBC
Roedd y sgrin hefyd wedi dangos neges am gyfraith Sharia
Swastica
BBC

Barod am y Steddfod

Twitter

Gymrwch chi Boen au Raisin y bore 'ma?

Twitter

Mae gohebydd Radio Cymru, Rhian Price, wedi trydar y llun yma o gyfieithiadau anffodus mewn un archfarchnad.

Poen au Raisin i unrhyw un?

View more on twitter

Rhybudd am neidr yn rhydd yn Sir Benfro

Western Telegraph

Mae'r Western Telegraph yn dweud bod rhybudd i gerddwyr yn Sir Benfro ar ôl i neidr fawr gael ei weld yn yr ardal.

Dywedodd llefarydd ar ran y parc cenedlaethol bod yr anifail wedi ei weld sawl tro yn ardal Tyddewi.

Mae cerddwyr yn cael eu cynghori i gadw draw o'r neidr os ydyn nhw'n ei weld.

View more on twitter

I ble mae'r arian ychwanegol yn mynd?

Twitter

Beth fydd yn digwydd i'r arian ychwanegol mae pobl Ynys Môn wedi ei gasglu ar gyfer yr Eisteddfod, gofynna Lowri Fron ar Twitter.

View more on twitter

Cynnydd yn nifer marwolaethau cyffuriau yng Nghymru

Swyddfa Ystadegau Gwladol

Mae ffigyrau diweddara'r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos fod 271 o bobl yng Nghymru wedi marw o wenwyn cyffuriau y llynedd, y rhan fwyaf o'r rheiny drwy gamddefnydd cyffuriau.

Bu farw 197 o ddynion a 74 o fenwyod - sy'n gynnydd o 30 ar y flwyddyn flaenorol, a'r ffigwr uchaf ers dechrau cadw cofnodion cymaradwy yn 1993.

Roedd 192 o'r marwolaethau o ganlyniad i gamddefnyddio cyffuriau - 146 yn ddynion a 46 yn fenywod.

Teyrnged i ddynes wedi llofruddiaeth Bangor

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cyhoeddi enw dynes 53 oed gafodd ei darganfod yn farw ym Mangor ddydd Llun.

Cafodd Elizabeth 'Betty' Mary Jordan ei darganfod yn ardal Trem y Garnedd, Maesgeirchen.

Wrth roi teyrnged iddi, dywedodd ei mab a'i merch y byddai'n "fyw yn ein calonnau am byth a byddwn yn sicrhau bod atgofion ohoni yn fyw am weddill ei bywydau".

Mae dyn 54 oed wedi ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth ac mae'n parhau yn y ddalfa.

Mae'r heddlu yn parhau i apelio am wybodaeth am y digwyddiad, ac am symudiadau car Peugeot du gafodd ei weld yn yr ardal ddydd Llun.

View more on twitter