a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Carcharu dyn am ladd merch yn 1976
  2. Nyrs yn wynebu 'dirwy parcio o £150,000'
  3. Rhybudd i gwmnïau bach am Brexit

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro!

BBC Cymru Fyw

Dyna'r oll gan griw'r llif byw am heddiw.

Fe fyddan ni'n ôl yn y bore gyda mwy o'r diweddara' o bob cwr o Gymru o 08:00.

Diolch am ddilyn!

Noson glir

Tywydd, BBC Cymru

Mae disgwyl noson glir heno ond posibilrwydd o rywfaint o gymylau yn hwyrach yn y de.

Fory, bydd hi'n fore braf ond fe fydd hi'n poethi wrth i'r ddiwrnod fynd yn ei flaen, a gallai noson glós arwain at stormydd. Tymheredd uchaf yn 28C.

Côr o Sir Gâr ar eu ffordd i'r dwyrain!

Cyngor Sir Gaerfyrddin

Mae côr o ferched ifanc o Sir Gaerfyrddin ar eu ffordd heddiw i gystadlu mewn "cystadleuaeth fawreddog" yn Latfia.

Côr Merched Sir Gâr, sydd â 42 aelod, sy'n cynrychioli'r DU yng nghystadleuaeth Côr y Flwyddyn Eurovision yn ninas Riga. Nhw hefyd oedd enillwyr Côr Cymru 2017.

Mae'r côr yn cael ei redeg gan Wasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin, a dywedodd cyfarwyddwr addysg y sir ei fod yn "falch iawn".

"Mae hyn yn llwyddiant arbennig i ddisgyblion ein sir ac yn rhoi Sir Gaerfyrddin ar lwyfan rhyngwladol", meddai Gareth Morgans.

Côr Merched Sir Gâr
BBC

Cerys i agor arddangosfa Arthur

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth wedi cyhoeddi y bydd Cerys Matthews yn agor arddangosfa newydd yno.

Fe fydd arddangosfa Arthur a Chwedloniaeth Cymru yn agor yn swyddogol ar Gorffennaf am 14:00.

Dywedodd Ms Matthews y bydd "yn cynnig cyfle i’r gynulleidfa ddod i weld rhywfaint o gyfoeth o gasgliadau’r genedl, sy’n dathlu ein hetifeddiaeth."

Mae'r arddangosfa wedi trydar fideo heddiw o'r Pair Dadeni yn cyrraedd y Llyfrgell.

View more on twitter

Anrhydedd i Coleman

BBC Cymru Fyw

Mae rheolwr tîm pêl-droed Cymru, Chris Coleman, wedi derbyn cymrodoriaeth er anrhydedd ym Mhrifysgol Bangor.

Dywedodd y brifysgol eu bod yn rhoi'r anrhydedd er mwyn nodi ymgyrch "ragorol a hanesyddol" y garfan genedlaethol yn Euro 2016.

Chris Coleman
Prifysgol Bangor

Dyn 'wedi gafael ym mronnau' cydweithiwr

BBC Cymru Fyw

Clywodd llys bod diffoddwr tân o Gaerfyrddin wedi aflonyddu un o'i gydweithwyr yn rhywiol am gyfnod o 17 mis.

Fe glywodd Llys y Goron Abertawe bod David Richard Lewis, 40, wedi gafael ym mronnau'r ddynes wrth iddi gario hambwrdd.

Mae'r erlyniad hefyd yn honni ei fod wedi tynnu trowsus y ddynes ac agor drws toiled pan oedd hi yno.

Dywedodd Mr Lewis mai "hiwmor" oedd y digwyddiadau, a bod y ddynes yn "barod i gymryd rhan" mewn "gêmau" yn y gweithle.

Mae Mr Lewis yn gwadu pum cyhuddiad o ymosodiad rhyw. Mae'r achos yn parhau.

David Richard Lewis
Athena Pictures

Dynes yn y llys ar amheuaeth o drywanu

BBC Cymru Fyw

Mae dynes 57 oed o Ynys Môn wedi ymddangos mewn llys ar gyhuddiad o drywanu ei gŵr.

Cafodd Mair Wyn Owen o Foelfre ei chadw yn y ddalfa yn dilyn y gwrandawiad yn Llys Ynadon Llandudno heddiw.

Mae wedi ei chyhuddo o ymosod ar Keith Owen ar 15 Gorffennaf.

Bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Caernarfon ar 14 Awst.

Caerlŷr yn ceisio perswadio Sigurdsson

The Daily Mail

Mae Caerlŷr wedi cynnig cytundeb gwerth £125,000 yr wythnos i seren Abertawe, Gylfi Sigurdsson, yn ôl Mail Online.

Everton yw'r ffefrynnau i arwyddo Sigurdsson, ond mae'r wefan yn honni bod Caerlŷr yn ceisio perswadio'r gŵr o Wlad yr Iâ i ymuno â nhw.

Mae Abertawe wedi dweud na fyddan nhw'n cael eu "bwlio" ac nad ydyn nhw am dderbyn llai na'r £50m maen nhw ei eisiau am Sigurdsson.

Gylfi Sigurdsson
Rex Features

Côr Aber yn dal i frwydro

BBC Cymru Fyw

Yn gynharach y bore 'ma, fe wnaethon ni sôn bod Côr Sgarmes, o Aberystwyth, wedi ennill eu lle yn rownd derfynol cystadleuaeth corau y rhaglen Pitch Battle sy'n cael ei ddarlledu ar nos Sadwrn ar BBC One.

Mae adran Gylchgrawn BBC Cymru Fyw wedi cael sgwrs gyda Huw Bates, rheolwr Sgarmes ac sydd hefyd yn canu gyda'r côr:

"Ni wedi gorfod cadw'r peth yn gyfrinach... a chyfrinach fydd y gân fyddwn ni yn ei chanu nos Sadwrn hefyd, gan ein bod ni ddim am sbwylio'r syrpreis. Ond byddwn ni'n perfformio gyda Jermaine Jackson, felly hyd yn oed 'tase ni'n canu Ten Green Bottles, fydden ni dal yn chuffed!"

Sgarmes yn perfformio ar Pitch Battle
BBC
Sgarmes yn perfformio ar Pitch Battle

Tremmel yn ymuno â staff yr Elyrch

BBC Sport Wales

Mae Gerhard Tremmel wedi ymddeol o chwarae pêl-droed ac wedi ymuno â staff Abertawe fel sgowt.

Penderfynodd y clwb beidio adnewyddu cytundeb y gôl geidwad 38 oed ddiwedd y tymor diwethaf.

Bydd yn sgowtio dros y clwb ar gyfandir Ewrop.

Gerhard Tremmel
Rex Features

Tair blynedd arall o garchar i Hough

BBC Cymru Fyw

Wedi iddo bledio'n euog i ymosodiad rhyw ar ferch 15 oed yn 2016, mae Stephen Hough wedi ei ddedfrydu i dair blynedd o garchar.

Clywodd y llys mai'r drosedd hon a gysylltodd ei DNA ag achos Janet Commins yn 1976.

Bydd y ddedfryd o dair blynedd yn dilyn y ddedfryd o 12 mlynedd a gafodd ei rhoi yn achos Ms Commins yn gynharach heddiw.

Stephen Hough
Heddlu Gogledd Cymru

Llenorion Cymru ac India'n cydweithio

Twitter

Mae'r Cyngor Prydeinig wedi cyhoeddi podlediad am brosiect cyfnewid barddonol rhwng Cymru ac India.

Yn ymddangos yn y darllediad, gafodd ei recordio yn Y Gelli Gandryll, mae Gary Raymond, Arunava Sinha a Siôn Tomos Owen.

View more on twitter

Pedwar yn y llys wedi eu cyhuddo o lofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae pedwar o bobl wedi ymddangos yn Llys y Goron Casnewydd wedi eu cyhuddo o lofruddio dyn yn y ddinas.

Cafwyd hyd i Jan Jedrzejewski, 41, yn anymwybodol ar y stryd ar 12 Ionawr. Bu farw yn yr ysbyty y diwrnod wedyn.

Mae Richard Wallace, 43, Callum Banton, 18, a Shaquille Crosdale, 18, yn gwadu llofruddio.

Mae bachgen 17 oed - na ellir ei enwi - hefyd wedi ei gyhuddo o lofruddio.

Jan Jedrzejewski
Llun teulu
Bu farw Jan Jedrzejewski ym mis Ionawr

Mwy o bwerau i Gymru ym mis Ebrill

BBC Cymru Fyw

Bydd pwerau newydd y Cynulliad yn dod i rym ym mis Ebrill, yn ôl ysgrifennydd Cymru.

Mae Mesur Cymru yn rhoi mwy o rymoedd ym meysydd trafnidiaeth, ynni, etholiadau a rhywfaint o reolaeth dros y dreth incwm.

Dywedodd Alun Cairns mai ar 6 Ebrill ddylai'r model newydd gychwyn.

Nawr fe fydd y Llywydd, Elin Jones, yn ymgynghori gydag ACau cyn ymateb i awgrym Mr Cairns.

Cynulliad
BBC

Stephen Hough yn pledio'n euog mewn achos arall

BBC Cymru Fyw

Mae Stephen Hough, gafodd ei ddedfrydu'n gynharach heddiw i 12 mlynedd o garchar, wedi pledio'n euog i ymosodiad rhyw mewn achos gwahanol.

Digwyddodd yr ymosodiad hwn ar ferch 15 oed ym mis Chwefror 2016.

Roedd wedi cael ei gyhuddo o'i threisio, ond plediodd yn ddieuog i'r cyhuddiad hwnnw. Fe dderbyniodd yr erlyniad y ple.

Galw am werthu cig o'r DU yn unig

Golwg 360

Mae NFU Cymru yn galw ar archfarchnadoedd i werthu cig o Brydain yn unig, yn ôl adroddiad ar Golwg360.

Wyn Evans, y ffermwr sy'n gadeirydd da byw gyda'r undeb, sy'n dweud bod angen rhoi pwysau ar siopau.

Mae archfarchnad Morrisons eisoes wedi cyhoeddi y bydd 100% o'u cig nhw'n dod o'r DU.

Morrisons
BBC

Rhys Aneurin yn ateb y galw

BBC Cymru Fyw

Y cerddor a'r artist Rhys Aneurin sy'n Ateb y Galw yn yr adran gylchgrawn heddiw.

Rhys Aneurin
BBC

Gêm gorseddau...

Nation.Cymru

Ar Nation.Cymru heddiw, mae Ifan Morgan Jones yn ystyried y tebygrwydd rhwng chwedlau Cymru a'r gyfres Game of Thrones.

Ymhlith yr hyn sy'n cael ei sylw mae cymeriad sy'n debyg i Fendigeidfran, a rhai o'r "perthnasau rhywiol rhyfedd" sy'n amlwg yn y gyfres a'r chwedlau.

Fe fuodd y newyddiadurwr yn trafod yr un pwyntiau ar raglen Aled Hughes ar Radio Cymru y bore 'ma hefyd.

Tiwns Tammy

Clwb Pêl-droed Abertawe

Mae canu o flaen eich tîm newydd yn ddigon o her i unrhyw chwaraewr, ond mae aelod diweddara' o garfan yr Elyrch, Tammy Abraham wedi cael hwyl arni yn ôl pob sôn.

Mae'r clwb wedi rhyddhau fideo o Abraham yn canu yn ystod taith yr Elyrch yn yr Unol Daleithiau.

View more on twitter

Cwmni i fynd i ddwylo gweinyddwyr

South Wales Argus

Mae'r Argus yn adrodd y bydd cwmni o Gasnewydd yn mynd i ddwylo gweinyddwyr yfory, gan olygu bod 50 o weithwyr yn colli eu swyddi.

Yr wythnos diwethaf, fe wnaeth y cwmni ddweud wrth BBC Cymru bod y llywodraeth wedi "esgus cefnogi" y cwmni. Gwadu hynny wnaeth y llywodraeth.

Arestio dyn ar amheuaeth o lofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 18 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o lofruddio yn dilyn digwyddiad yng Nghaerdydd.

Cafodd dyn 37 oed ei gludo i'r ysbyty wedi ymsodiad difrifol yn ardal Adamsdown fore Iau diwethaf.

Bu farw ddydd Sul. Mae'r dyn 18 oed, sy'n dod o Dremorfa yn y brifddinas, yn cael ei gadw yn y ddalfa.

Cafodd dyn arall, 45 oed, ei arestio ac fe gafodd ei ryddhau ar fechnïaeth.

Theodora St
Google
Digwyddodd yr ymosodiad ar Stryd Theodora yn y brifddinas

Oedi ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Mae hi dal yn brysur yn Y Rhyl wedi damwain ar Ffordd Wellington yn gynharach;

Yn Abertawe mae hi'n araf ar yr M4 i'r gorllewin ger C47, Penllergaer;

A'r M4 hefyd yn brysur yn Sir Fynwy ger y tollbyrth.

Cynnes a digon o heulwen

Tywydd, BBC Cymru

Bydd hi'n gynnes a bydd digon o heulwen yn ystod y prynhawn, y tymheredd yn cyrraedd 25C ond yn oerach ar hyd yr arfordir.

Yn fwy trymaidd wrth i'r dydd fynd yn ei flaen, ac yn glos iawn heno, 13C ar ei isaf.

Am fwy ewch i'r wefan dywydd.

Cofio Elwyn ar Taro'r Post nawr

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Dedfrydu Stephen Hough i 12 mlynedd

BBC Cymru Fyw

Mae Stephen Hough wedi cael ei ddedfrydu i 12 mlynedd o garchar am ddynladdiad a threisio.

Roedd wedi ymosod ar Janet Commins, merch ysgol 15 oed, yn Y Fflint yn 1976.

Dywedodd y barnwr bod Ms Commins wedi marw "ynghanol ymosodiad rhyw treisgar."

Janet Commins
Heddlu Gogledd Cymru

Gwrandawiad dedfrydu Stephen Hough

BBC Cymru Fyw

Mae gwrandawiad dedfrydu Stephen Hough, sydd wedi ei gael yn euog o ddynladdiad, wrthi'n cael ei gynnal.

Fe laddodd Hough y ferch ysgol, Janet Commins, yn Y Fflint yn 1976.

Dywedodd ei hewythr, Derek Ireston, wrth y llys heddiw ei fod yn credu nad oedd yr ymchwiliad gwreiddiol yn ddigon da a bod unrhyw awgrymiadau gan y teulu wedi cael eu gwrthod.

Ychwanegodd bod mam Janet, Eileen, wedi bod "yn brifo a diodde' am 41 mlynedd".

Cafwyd Stephen Hough (dde) yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Iau
ANDREW PRICE
Cafwyd Stephen Hough (dde) yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ddydd Iau

Ymchwilio i beiriannau arian

Heddlu Dyfed Powys

Mae'r heddlu'n ymchwilio wedi i ddyfeisiau amheus gael eu rhoi ar beiriannau codi arian yn Aberystwyth.

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys eu bod yn amau bod camera a darllenydd cardiau wedi eu gweld ar ddau beiriant fore Iau.

Mae'r dyfeisiau wedi eu cymryd i gael eu profi'n fforensig.

Carcharu dyn am yrru'r beryglus

BBC Cymru Fyw

Mae dyn 21 oed wedi cael dedfryd o 32 mis o garchar am achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus.

Fe gollodd Joseph Bonwick reolaeth o'i gar ar yr A534 ger Wrecsam ym mis Ebrill, a tharo cerbyd arall.

Bu farw Adrian Gammon, 42, oedd yn teithio yn y cerbyd arall gyda staff a phobl ifanc o gartref gofal.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry yn Llys y Goron yr Wyddgrug bod gan y diffynnydd "agwedd annerbyniol tuag at ddamweiniau blaenorol a digwyddiadau'n ymwneud â goryrru".

Llys
BBC

Traffig wedi gwrthdrawiad yn Sir Ddinbych

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu'n dweud bod traffig yn casglu ar Ffordd Wellington, Y Rhyl yn dilyn gwrthdrawiad.

View more on twitter

Cofio cyfraniad Michu

Wales Online

Ar wefan WalesOnline, mae 'na deyrnged hir i gyfnod Michu gydag Abertawe.

Mae'r ymosodwr wedi cyhoeddi ei fod yn ymddeol o'r gamp oherwydd anafiadau.

Fe ymunodd â'r Elyrch yn 2012, gan sgorio 22 gôl yn ei dymor cyntaf yn y Liberty.

Michu
Huw Evans Picture Agency
Michu yn dathlu sgorio yn erbyn Arsenal yn 2012

Rhybudd am law trwm mewn mannau

Rhybudd Melyn

Er y tywydd hyfryd i Gymru heddiw, mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybuddion melyn am law ar gyfer dydd Mawrth a Mercher.

Mae'r rhybudd am gawodydd o law trwm yn dechrau am 17:00 nos yfory dros dde Cymru, ac yna ar gyfer y wlad i gyd ddydd Mercher.

Er na fydd rhai llefydd yn gweld y glaw, mae'r Swyddfa Dywydd yn rhybuddio bod llifogydd yn bosib mewn mannau sy'n cael cawodydd trwm.

Rhybudd melyn
Swyddfa Dywydd

Aur i Gymraes am naid hir

BBC Camp Lawn

Dysgu am Gymreictod, gyda lasers!

BBC Cymru Fyw

Deddf taro plant: Ymateb comisiynydd

Twitter

Mae Comisiynydd Plant Cymru wedi cynnig ei hymateb hi i'r ymgyrch yn erbyn deddfwriaeth ar daro plant.

Yn ei datganiad ar Twitter, mae Sally Holland yn dweud bod angen bod yn "deg" a "rhoi'r un amddiffyniad i blant".

View more on twitter

Deddf taro plant 'i droi rhieni'n droseddwyr'

BBC Cymru Fyw

Byddai miloedd o rieni yn cael eu hystyried yn droseddwyr petai gwaharddiad ar daro plant yn cael ei basio, yn ôl ymgyrchwyr.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau cael gwared ar yr amddiffyniad cyfreithiol i rieni sydd yn defnyddio cosbau corfforol i ddisgyblu plant.

Ond mae ymgyrchwyr yn dweud y byddai peidio â chaniatáu cerydd rhesymol oddi yno yn golygu "rhieni cyffredin yn wynebu carchar".

Mae disgwyl i Lywodraeth Cymru ymgynghori ar y cynlluniau yn y 12 mis nesaf.

Taro plant
BBC

Beirniadu bwrdd iechyd

BBC Cymru Fyw

Mae un o fyrddau iechyd y de wedi cael ei feirniadu am y ffordd y gwnaethon nhw ddelio gyda chytundebau.

Dywedodd adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi "rheoli contractau ymgynghori" mewn ffordd "llawer is na'r safon y mae gan y cyhoedd hawl i'w disgwyl gan gorff cyhoeddus".

Mae'r feirniadaeth yn ymwneud â chytundebau gwerth £290,000 i gwmni ymgynghori RKC Associates.

Wrth ymateb, dywedodd y bwrdd iechyd y byddan nhw'n "gwneud popeth sydd ei angen i sicrhau nad ydy hyn yn digwydd eto".

Wythnos i fynd!

Sioe Frenhinol Cymru

Gydag wythnos yn unig i fynd tan i Sioe Frenhinol Cymru gychwyn yn Llanelwedd, mae'r trefnwyr yn croesi bysedd y bydd y tywydd braf yma'n parhau!

Cynhelir y Sioe rhwng Gorffennaf 24-27.

View more on twitter

'Llid yr ymennydd oedd o'r tro hwn'

MamCymru

MamCymru

Mae Anest Gwyn yn rhannu hanes ei mab Nisien, a'r foment y gwnaethon nhw glywed fod llid yr ymennydd ar y babi bach yn adran 'Bywyd Real' blogzine newydd Mam Cymru.

"Roedd Nisien dipyn gwell erbyn pnawn Sul, felly mi oeddwn i’n reit siŵr y byddai canlyniadau’r pigiad yn y lwynau’n glir, tan i ni gael y newyddion gwaethaf erioed..."

Côr Sgarmes yn y rownd derfynol

Wales Online

Cafodd y côr o Aberystwyth, Sgarmes, ei ddewis ar y funud olaf i fynd ymlaen i rownd derfynol sioe dalent Pitch Battle ar BBC1 nos Sadwrn.

Yn ôl gwefan Wales Online, Sgarmes oedd dewis y beirniad Gareth Malone i fynd ymlaen i'r rownd derfynol fydd yn fyw nos Sadwrn Gorffennaf 22.

Dywedodd Gareth Malone: "Fe wnaethon nhw ddangos angerdd anhygoel i ni. Bydd Cymru yn diolch i ni."

View more on twitter

Hwyl Parti Ponty

BBC Cymru Fyw

Roedd 'na hwyl i'w gael ym Mharc Ynysangharad, Pontypridd dros y penwythnos ym Mharti Ponty.

Edrychwch ar rai o uchafbwyntiau'r diwrnod trwy lens y ffotograffydd Steven Sandrey.

Parti Ponty
BBC