a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  A dyna ni ddiwedd y llif byw am heddiw - diolch am ymuno â ni unwaith eto.

  Byddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 gyda'r diweddaraf o'r Eisteddfod a thu hwnt.

  Tan hynny, noswaith dda!

 2. Tywydd hufen ia heddiw, ond beth am fory?

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae hi wedi bod yn braf ar y maes heddiw... ond sut mae'n edrych dros y dyddiau nesaf?

  hufen ia
  View more on twitter
 3. Oes aur i newyddiaduraeth ar-lein?

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mewn darlith ym mhabell Prifysgol Bangor ar faes yr Eisteddfod dywedodd y darlithydd mewn newyddiaduraeth, Ifan Morgan Jones fod angen "mwy o newyddiadurwyr yn y Senedd".

  Roedd hefyd yn credu bod "anwybodaeth yng Nghymru ynglŷn â beth sy'n digwydd yn wleidyddol".

  Ychwanegodd sylfaenydd gwefan nation.cymru ei fod yn teimlo ei bod hi'n "oes aur newydd" i newyddiaduraeth ar-lein yng Nghymru.

  ifan morgan jones
 4. Venue Cymru 'yn cyfrannu £33m i'r economi'

  Daily Post

  Mae ymchwil newydd yn awgrymu fod canolfan Venue Cymru yn Llandudno yn cyfrannu £33.5m y flwyddyn at yr economi leol.

  Yn y blynyddoedd diwethaf mae'r lleoliad wedi cynnal cyngherddau bandiau fel Kaiser Chiefs a Blur, yn ogystal â sioeau cerdd Mamma Mia a Shrek.

  Dywedodd y Daily Post fod y lleoliad yn atyniad mawr i'r dref, a bod 30% o'r ymwelwyr yn dod o du hwnt i Gymru.

  venue cymru
 5. Cyn-athro yn cyfaddef i ragor o droseddau rhyw

  BBC Cymru Fyw

  Mae cyn-athro ysgol gynradd wedi cyfaddef i rhagor o droseddau rhyw yn erbyn plant.

  Llynedd fe wnaeth Gordon Fleming, 66, bledio'n euog i 24 cyhuddiad o ymosod ar ferched dan 13.

  Mae nawr wedi cyfaddef i 11 cyhuddiad arall o ymosod ar ferched dan 13, a hynny yn yr 1980au.

  Bydd Fleming, o Groesoswallt, yn cael ei ddedfrydu ym mis Medi ac fe rybuddiodd y barnwr fod disgwyl iddo dreulio cyfnod hir yn y carchar.

  gordon fleming
 6. Ydych chi'n cofio partis ffôm Maes B?

  BBC Cymru Fyw

  Ydych chi'n cofio dyddiau'r partis ffôm ym Maes B? Dyma gip nôl ar y blynyddoedd cynnar!

  Video content

  Video caption: Blynyddoedd cynnar Maes B
 7. Gwobrwyo enillydd y Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Yn gynharach cafodd yr Athro Deri Tomos ei wobrwyo gyda'r Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg mewn seremoni ar faes y Brifwyl.

  Cafodd y fedal yn cael ei chyflwyno iddo am ei gyfraniad oes i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.

  deri tomos
 8. Y Fedal Ddrama: 'Edrych 'mlaen i'w gweld ar lwyfan'

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae Heiddwen Tomos wedi bod yn rhoi ei hymateb y prynhawn 'ma ar ôl ennill y Fedal Ddrama.

  "Dwi wedi trio cau fy ngheg a dweud dim am ennill wrth neb - dim wrth y plant na'r fam hyd yn oed - ond nawr bod e mas mae'n brofiad pleserus," meddai.

  "Fi'n falch ei fod yn feirniadaeth neis, ond mae'n wych cael un adeiladol hefyd.

  "Mae'n amser cyffrous yn bendant. Rwy'n edrych 'mlaen at weithio â rhywun sy'n gwybod mwy na fi am roi sioe ar lwyfan.

  "Fe wnaeth hi ddatblygu o fod yn fonolog i ddrama pedwar llais, ac rwy'n gobeithio bod lle i gyfarwyddwr roi ei stamp ei hunan arni hefyd."

  heiddwen evans
 9. Dyn yn 'bygwth pobl' mewn canolfan siopa

  South Wales Argus

  Mae Heddlu Gwent wedi apelio am wybodaeth yn dilyn adroddiadau fod dyn wedi bygwth aelodau o'r cyhoedd gyda chyllell mewn canolfan siopa.

  Digwyddodd y digwyddiad honedig yn Rhodfa'r Brodyr, Casnewydd am tua 21:43 nos Fawrth, 8 Awst.

 10. Carcharu troseddwr rhyw o Ddinbych

  BBC Wales News

  Mae troseddwr rhyw 58 oed o Ddinbych wedi ei garcharu am dros bedair blynedd ar ôl cael ei ddal gan grŵp o helwyr pedoffiliaid.

  Clywodd y llys fod Paul Ellis wedi gyrru dros 200 milltir i Newcastle gyda'r bwriad o gael rhyw gyda merch 13 oed.

  Pan wnaeth yr heddlu chwilio ei gyfrifiadur fe ddaethon nhw o hyd i sgyrsiau â nifer o blant ifanc eraill.

  Dywedodd y barnwr yn Llys y Goron Yr Wyddgrug y byddai Ellis wedi cael dedfryd hirach petai wedi bod yn cyfarfod merch go iawn.

  llys y goron yr wyddgrug
 11. Peidiwch bod ofn...

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Ac o sôn am gigiau, drychwch pwy sydd wedi bod yn mynd drwy'u pethau y prynhawn 'ma...

  Bydd Eden diddanu'r torfeydd ar lwyfan y Maes nos Wener, a hynny 21 mlynedd ers i'w halbwm Paid â Bod Ofn gael ei rhyddhau.

  eden
 12. Paratoi am noson arall o gigiau

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Y brif seremoni wedi'i chwblhau am ddiwrnod arall, felly, ond nid dyna ddiwedd ar y digwyddiadau ar faes yr Eisteddfod.

  Bydd y prif lwyfan nawr yn cael ei baratoi ar gyfer Gig y Pafiliwn heno, gydag Yws Gwynedd, Yr Eira, Alys Williams a Mr Phormula yn perfformio.

  Mae'r haul hefyd yn tywynnu ym Maes B y prynhawn 'ma, cyn iddyn nhw groesawu'r torfeydd yn eu hôl ar gyfer y gig heno.

  Bryn Fôn fydd yn cloi'r noson, gyda Fleur de Lys, Calfari a Ffracas hefyd yn chwarae yno.

  maes b
 13. Llongyfarchiadau i Heiddwen

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae pawb yn gwenu wrth i gadeirydd y pwyllgor gwaith, Derec Llwyd Morgan longyfarch Heiddwen Tomos ar ei champ.

  enillydd
 14. Y Fedal Ddrama: Cloi'r seremoni

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae Côr Plant y Sir wedi bod yn canu unwaith yn rhagor, ac mae Heiddwen Tomos nawr yn gadael y llwyfan.

 15. Y Fedal Ddrama: Cyflwyno'r fedal

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae Llywydd y Llys, Eifion Lloyd Jones wedi yn arwisgo'r dramodydd buddugol a chyflwyno'r fedal.

  Mae rhan o'r gwaith buddugol nawr yn cael ei gyflwyno ar y llwyfan gan yr actor Owain Gwynn.

  owain gwynn
 16. Y Fedal Ddrama: Cyhoeddi enw'r enillydd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae Carys Edwards yn cyhoeddi mai Heiddwen Tomos o Bencarreg, Sir Gaerfyrddin yw'r dramodydd buddugol.

  Yn wreiddiol o Lanybydder, mae hi'n bennaeth adran yn Ysgol Bro Teifi, Llandysul.

  Daeth yn agos at gipio'r Fedal yn y gorffennol, gan ddod yn ail yn 2014 ac yn drydydd y llynedd ac yn 2013.

  Roedd ei drama, Milwr yn y Meddwl, yn ymdrin â salwch PTSD, ac fe ddaeth i'r brig mewn cystadleuaeth a ddenodd 17 o geisiadau.

  heiddwen tomos
 17. Y Fedal Ddrama: Nôl y dramodydd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Ar ganiad yr utgyrn, mae dynes wedi codi yn y gynulleidfa.

  Mae'r osgordd dan arweiniad yr Athro Derec Llwyd Morgan, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Ynys Môn yn gadael y llwyfan i nôl y dramodydd buddugol.

  Mae swyddogion yr is-bwyllgor drama Catrin Jones Hughes, Marlyn Samuel a Ffion Wyn Gough hefyd yn rhan o'r ddirprwyaeth.

 18. Y Fedal Ddrama: Teilyngdod

  Mae'r beirniad Tony Llewelyn yn cyhoeddi bod teilyngdod yn y gystadleuaeth eleni. Y ffugenw buddugol ydy 'Twm Shwgryn'.

  tony
 19. Y Fedal Ddrama: Y feirniadaeth

  Tony Llewelyn un o feibion yr ynys, sy'n traddodi'r feirniadaeth.

  tony