a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Da bo am ddiwrnod arall...

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  A dyna ni ar ddiwedd diwrnod prysur arall o'r Maes a mwy.

  Cofiwch bod y cystadlu'n parhau yn y pafiliwn heno, a gallwch wylio'r cyfan yn fyw drwy glicio yma neu ar y ddolen 'Gwyliwch y cystadlu'n fyw o'r Pafiliwn' uchod.

  Hefyd, mae modd i chi gael holl ganlyniadau'r dydd ar ein gwefan.

  Tan fory felly, hwyl i chi.

  Sonia Edwards
 2. Heddiw mewn hanes...

  Twitter

  Pur anaml mae son am bêl-fâs ar y llif byw, ond mae Ted Williams yn eithriad!

  Yn un o arwyr hanes clwb y Boston Red Sox, roedd tad Ted Williams yn hanu o Gymru, a 57 mlynedd yn ddiweddarach mae'n dal ar frig rhestr y tîm am nifer yr 'home runs'.

  View more on twitter
 3. Brwydr y Bandiau: Pwy aiff â hi?

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae cystadleuaeth Brwydr y Bandiau wedi dechrau ar lwyfan y maes ym Modedern.

  Fe welwch y chwech sy'n mynd amdani isod.

  Pwy aiff a hi tybed?

  View more on twitter
 4. Sonia a'i chyfrol yn ei llaw...

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Sonia Edwards yn wen o glust i glust yn dilyn y seremoni, a chopi o Rhannu Ambarél yn ei llaw.

  Sonia Edwards
 5. Y Fedal Ryddiaith: Cloi'r seremoni

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Archdderwydd yn dirwyn y seremoni i ben wrth i'r gynullelidfa yn y Pafiliwn godi ar ei thraed i gyd-ganu Hen wlad Fy Nhadau.

  hen
  Image caption: Cefin yn arwain y canu - 'Hen Wlad Fy Nhadau'
 6. Y Fedal Ryddiaith: Y ddawns a'r Corn Hirlas

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r ddawns er anrhydedd i’r Priflenor yn cael ei chyflwyno gan ddawnswyr Clocswyr Garmon, Dawnswyr Delyn a Dawnswyr Tanat.

  Maen nhw wedi cael eu hyfforddi gan Meinir Siencyn, Frances Jones a Rhian Davies.

  Mae'r Corn Hirlas yn cael ei gyflwyno gan Mared Wyn Hughes. Macwyaid y llys wrth ei hochr yw Bradley Richard Jones a Rhodri Morris Williams.

  Eurgain Sara Lloyd sy'n cyflwyno'r Flodeuged. Mae hi yn cael ei chynorthwyo gan ddwy forwyn y Llys, Elliw Mair Huws a Greta Fflur Keen.

  dawnsio
 7. Y Fedal Ryddiaith: Cyfarchiad Priflenor y llynedd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Y Prif Lenor Eurig, enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod y Fenni, sy'n cyfarch y llenor buddugol.

  Fe enillodd yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni am ei nofel 'Cai'.

  ffon
  Image caption: Y dechnoleg newydd ar waith yn y seremoni!
 8. Y Fedal Ryddiaith: Cyfarch y Priflenor

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Dafydd Wyn ,Glantwymyn sy'n cyfarch y Priflenor gyda Cywydd y Priflenor. Cafodd y geiriau eu cyfansoddi gan Emrys Roberts.

  glantwymyn
 9. Y Fedal Ryddiaith: A oes Heddwch?

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Archdderwydd yn llongyfarch Sonia Edwards gan ddweud ei bod wedi ailadrodd camp arbennig.

  Mae'r cleddyf yn cael ei godi uwch ei phen, a'r Archdderwydd, yn ôl y traddodiad. yn gofyn a oes Heddwch.

  Mae'n cyflwyno'r Fedal Ryddaith iddi.

  medaln
 10. Y Fedal Ryddiaith: Y Priflenor yw Sonia Edwards

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Archdderwydd Geraint Llifon yn cyhoeddi mai Sonia Edwards yw Prif Lenor Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.

  Yn wreiddiol o Gemaes, Ynys Môn, cafodd ei haddysgu yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch a Phrifysgol Bangor.

  Bu'n athrawes Gymraeg cyn ymddeol yn gynnar i ganolbwyntio ar ysgrifennu. Mae'n fam i Rhys, sy'n athro ac yn brif leisydd y grŵp Fleur de Lys, ac yn byw yn Llangefni.

  son
 11. Y Fedal Ryddiaith: Merch sydd ar ei thraed

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r enillydd yn cael ei thywys i'r llwyfan i gymeradwyaeth gynnes.

  enillydd
 12. Y Fedal Ryddiaith: DAIWA SR3 yw'r enillydd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae Gerwyn Williams yn dweud fod y safon dweud bod yna enillydd, a'i ffugenw DAIWA SR3, sy'n wialen bysgota!

 13. Y Fedal Ryddiaith: 20 cyfrol wedi eu cyflwyno

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Gerwyn Williams sy'n traddodi'r feirniadaeth, ac yn dweud ei bod yn fraint cael beirniadu'r gystadleuaeth eleni.

  Mae'n dweud bod 18 mlynedd ers iddo feirniadu ddiwetha - y tro hynny yn Eisteddfod 1999.

  Mae'n dweud bod y safon yn "cymharu'n ffafriol".

  20 cyfrol sydd wedi eu cyflwyno eleni

  ger
 14. Y Fedal Ryddiaith: Y Feirniadaeth

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Archdderwydd Geraint Llifon yn croesawu'r beirniaid eleni yw Gerwyn Williams, Francesca Rhydderch a Lleucu Roberts. Y Prifardd Gerwyn Williams sy'n traddodi'r feirniadaeth. Mae o'n bennaeth Adran y Gymraeg, Prifysgol Bangor ac enillodd Goron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1994.