a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Mercher am 08:00.

 2. 14,712 yn ymweld a'r Maes heddiw

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Eisteddfod wedi cadarnhau bod 14,712 o bobl wedi ymweld a'r Maes heddiw.

 3. Cawodydd dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Robin Owain Joness sydd gyda rhagolygon y tywydd ar gyfer heno:

  Mi fydd hi’n sych i rannau helaeth o‘r wlad wrth iddi nosi, ond mae ‘na gawodydd trwm yn debygol mewn mannau – yn enwedig yn y de a’r de-ddwyrain.

  Rhai cawodydd yn parhau dros nos ac ambell gyfnod hirrach o law yn bosib. Yn dal yn gymylog heno, a’r tymheredd rhwng 12 a 14 gradd celsiws ar ei isaf.

  Am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan dywydd.

 4. Eisteddfod: Trefniadau parcio i barhau

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Bydd y system bysiau gwennol yn weithredol eto yfory (dydd Mercher), gan ddefnyddio yr un safleoedd ym Mona unwaith eto.

  Bydd lle i ddeilyddion bathodyn glas yn Ysgol Uwchradd Bodedern, gyda darpariaeth i gludo pobl draw i'r Maes.

  Bydd stondinwyr yn dilyn y drefn arferol.

  Dywedodd llefarydd ar ran yr Eisteddfod fod y "system wedi gweithio'n arbennig o dda heddiw, ac rydym yn hyderus y bydd y system yn llwyddiant eto yfory."

  Bws Gwennol
 5. Gwobr Goffa Daniel Owen: Cloi'r seremoni

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r seremoni ar ben ac mae'r gynulleidfa ar eu traed yn canu'r anthem genedlaethol.

 6. Gwobr Goffa Daniel Owen: Cân gan y côr a chloi'r seremoni

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r côr yn canu Gwinllan a Roddwyd gan Caradog Williams, yna mae'r seremoni yn dirwyn i ben wrth i bawb yn y Pafiliwn ganu Hen Wlad Fy Nhadau.

  cim
 7. Dim Teilyngdod: Tro cyntaf ers Eisteddfod Genedlaethol 2001

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Dyma'r tro cyntaf i wobr goffa Daniel Owen gael ei hatal ers Eisteddfod Genedlaethol 2001 yn Ninbych.

 8. Gwobr Goffa Daniel Owen: Neb yn deilwng

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Does neb yn deilwng o Wobr Goffa Daniel Owen eleni

  dim teilyngdod
  Image caption: Siom yn y Pafiliwn nad oes teilyngdod eleni
 9. Gwobr Goffa Daniel Owen: 'Angen chwysu dros nofel'

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Bethan Gwanas: "Mae gwaith caled y tu ôl i bob nofel lwyddiannus, ac mae angen chwysu drosti; dyna sy'n rhoi'r sglein."

 10. Gwobr Goffa Daniel Owen: 'Blas drafft cyntaf'

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  "Yn anffodus, ychydig iawn o hud y nofelydd a brofais eleni. Roedd yma syniadau diddorol ac ambell gymeriad hynod afaelgar, ond roedd blas drafft gyntaf ar lawer gormod o'r cyfrolau, ac er bod ysgrifennu o leiaf 50,000 o eiriau yn gofyn am waith caled, mae'r gwaith go iawn yn y caboli, y cynilo, a'r hunan-olygu."

  gwanas5
 11. Gwobr Goffa Daniel Owen: Y Feirniadaeth

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  "Ro'n i'n chwilio am nofelau a fyddai'n llwyddo i wneud i mi anghofio mai beirniad oeddwn i, nofelau a fyddai'n cydio ynof fi a fy hudo i fyd dychymyg yr awduron."

  bethacaryl
  Image caption: Bethan Gwanas gyda'i chyd-feirniad Caryl Lewis
 12. Gwobr Goffa Daniel Owen: 13 yn cystadlu

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Fe gyhoeddodd Bethan Gwanas bod 13 wedi cystadlu am y fedal eleni.

  bg
 13. Gwobr Goffa Daniel Owen: Y feirniadaeth

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Bethan Gwanas sy'n traddodi'r feirniadaeth.

  bgwanas
 14. Gwobr Goffa Daniel Owen: Talu teyrnged i gyd-feirniad

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Cyn traddodi'r feirniadaeth ar lwyfan y Pafiliwn ddydd Mawrth, bu Bethan Gwanas yn talu teyrnged i'w chyd-feirniad, a chyn-enillydd y wobr hon a'r Fedal Ryddiaith, Tony Bianchi, gan ddweud:

  "Roedden ni fod yn dri beirniad ar y llwyfan yma, ac mae'n loes calon i Caryl a minnau ein bod wedi colli Tony Bianchi ers y cyfnod fuon ni'n darllen a beirniadu'r gystadleuaeth hon.

  "Roedd y gwaith beirniadu wedi ei gwblhau ymhell cyn i ni wybod ei fod yn sâl, ond roedd wedi rhoi gwybod i ni ers tro na fyddai'n gallu bod efo ni ar y llwyfan heddiw.

  Ydan, rydan ni'n gweld dy eisiau di i fyny fan'ma Tony, ond mae'r byd llenyddol yn gweld dy eisiau di, ac rydan ni'n estyn ein cydymdeimlad dwysaf â'r teulu."

  TB
  Image caption: Rhoddodd Bethan Gwanas deyrnged i'w chyd-feirniad, y diweddar Tony Bianchi
 15. Gwobr Goffa Daniel Owen: Cyflwyno'r beirniaid

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Y beirniad eleni yw Bethan Gwanas, Caryl Lewis a'r diweddar Tony Bianchi fu farw ym mis Gorffennaf eleni.

 16. Gwobr Goffa Daniel Owen: Rhodd ariannol gan Ann Clwyd AS

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r fedal a'r wobr ariannol o £5000 yn cael ei chynnig am nofel heb ei chyhoeddi gyda llinyn storïol cryf a heb fod yn llai na 50,000 o eiriau.

  Mae'r rhodd ariannol yn cael ei chyflwyno gan Ann Clwyd, AS Cwm Cynon, er cof am ei gŵr Owen Roberts a'i rieni oedd a'u gwreiddiau ar Ynys Môn.

 17. Gwobr Goffa Daniel Owen: Meistr y Seremoni

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r seremoni yn cael ei harwain gan R Alun Evans. Mae'n cyhoeddi manylion y gystadleuaeth a chyflwyno'r beirniaid a'r osgordd.

  alun
 18. Gwobr Goffa Daniel Owen: Ffanffer

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r seremoni yn dechrau gyda ffanfer a chân gan Gôr Plant yr Ynys.

  Gerfydd fy nwylo gwyn yw'r gân - y geiriau gan y Prifardd Twm Morys a'r gerddoriaeth gan Pwyll ap Sion.

  Mae'r côr dan arweiniad Mari Lloyd Pritchard.

  cor plant
 19. Gwobr Goffa Daniel Owen: Dyma ni'n cychwyn

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r seremoni ar gychwyn, gyda Meistr y Seremoni R Alun Evans, y beirniaid a'r osgordd bellach ar lwyfan y Pafiliwn.

  llwyfan
 20. Sioe 'ddigywilydd' Stifyn Parri

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae Stifyn Parri yn cyflwyno ei sioe un-dyn Cau Dy Geg yn yr Eisteddfod heddiw, sy'n cael ei disgrifio fel sioe "ddigywilydd" a "gwledd o glecs gan un o gegau mwya'r wlad... "

  Stifyn Parri