a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr!

  BBC Cymru Fyw

  A dyna'r oll gan griw'r llif byw am heddiw.

  Ymunwch â ni 'fory am fwy o'r diweddara' o'r Eisteddfod a thu hwnt.

  Yn y cyfamser, wrth gwrs, fe fedrwch chi gadw golwg ar ein tudalen Eisteddfod arbennig am y straeon diweddara' o'r maes, gan gynnwys y trefniadau parcio ar gyfer dydd Mawrth.

  Hwyl fawr i chi - a llongyfarchiadau i enillydd y Goron, Gwion Hallam.

  Gwion Hallam
 2. Y Coroni: Geiriau 'yn arhosol'

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Esboniodd Gwion Hallam hefyd ar S4C mai pedwar o'r pobl fuodd e'n gweithio gyda nhw mewn cartref sydd tu ôl i'r llysenw: elwyn/annie/janet/jiws.

  Roedd un ohonyn nhw - Elwyn - yn cofio barddoniaeth, er na fyddai'n aml yn medru cofio beth ddigwyddodd yn fwy diweddar.

  "Mae 'na rhwybeth am eiriau sydd, falle, yn arhosol", meddai Gwion.

 3. Y Coroni: 'Her enfawr'

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Ar S4C, mae Gwion Hallam wedi bod yn esbonio ychydig o'r cefndir i'w bryddest.

  "Fues i mewn dau gartref dros y flwyddyn ddiwetha' yn gweithio gyda phobl sydd â dementia, ac yn sgwennu barddoniaeth gyda nhw," meddai.

  "O'dd e'n her enfawr. O'n i'n teimlo allan o 'nyfnder, ond ro'n i mor freintiedig i gael gweithio gyda nhw... Ac fe wnaeth e'n sbarduno i sgwennu."

 4. Y Coroni: Hen Wlad Fy Nhadau

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r seremoni yn dirwyn i ben yn y dull traddodiadol. Mae pawb yn canu'r anthem genedlaethol, Hen Wlad Fy Nhadau.

  Ar ei diwedd mae'r Osgordd yn gadael y llwyfan.

 5. Y Coroni: Y ddawns flodau

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r ddawns flodau yn un o uchafbwyntiau prif ddefodau'r Eisteddfod.

  Mared Wyn Hughes sy'n cyflwyno'r Corn Hirlas. Macwyaid y Llys ydy Bradley Richard Jones a Rhodri Morris Williams.

  Mae'r Flodeugerdd yn cael ei chyflwyno gan Eurgain Sara Lloyd. Gyda hi wrth ei hochr mae Morynion y Llys - Elliw Mair Huws a Greta Fflur Keen.

  Daw merched y Ddawns Flodau eleni o Ysgolion Cynradd lleol - Bodedern, Bryngwran, Llanfairpwll, Llanfechell, Llannerch-y-medd, Morswyn, Goronwy Owen, Y Borth, Y Graig a Santes Gwenfaen.

  Cafodd y dawnswyr eu hyfforddi gan Mair Jones, Mary Evans, Lowri Angharad, Fiona Bridle ac Olwen Green.

  blodau
 6. Y Coroni: 'Agorodd pob drws'

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  "I ti Gwion, agorodd pob drws", meddai'r Prifardd Cen wrth gyfeirio at ymateb y bardd i'r testun "Trwy Ddrych".

  cen
 7. Y Coroni: Cyfarch y Bardd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Huw Alun sy'n cyfarch y bardd buddugol efo Cân y Coroni. Cafodd y geiriau eu cyfansoddi gan y diweddar Brifardd Gerallt Lloyd Owen, brawd yr Archdderwydd.

  Mae'r Prifardd Cen hefyd yn annerch y bardd. Enillodd y Goron yn Eisteddfod y Bala yn 1997.

  huwalun
 8. Y Coroni: Coron ar ei ben

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Nawr mae ganddon ni Brifardd yn swyddogol!

  Y Coroni
 9. Y Coroni: Cefndir y Prifardd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r Archdderwydd yn dweud bod Gwion Hallam heb farddoni rhyw lawer dros y blynyddoedd dwytha', er iddo ddod yn agos i'r brig yn Eisteddfod Maldwyn 2003.

  Yn ddiweddar, bu’n gweithio ar brosiect llenyddiaeth yn y gymuned ar ran Llenyddiaeth Cymru, gan ymweld â chartrefi a gweithio gyda phobl â dementia.

  Mae'r Archdderwydd yn dweud hefyd bod y bardd yn awyddus i ddiolch i Gwen Lasarus am ei berswadio i wneud y gwaith yn y cartrefi ac ailgynnau’r awydd i farddoni ynddo.

  Caiff y gwaith ei gyflwyno i'w wraig, Leri.

  gwioncoron
 10. Y Coroni: Mwy am Gwion Hallam

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Felly pwy'n union yw'r bardd buddugol?

  Yn wreiddiol o Rydaman, mae Gwion Hallam yn byw yn Y Felinheli gyda’i wraig Eleri a’u plant, Noa, Moi, Twm a Nedw.

  Mae’n gweithio i gwmni teledu Darlun, ac wedi bod yn ffilmio yng Nghonwy, Llambed a De Corea dros y misoedd diwethaf.

  gwion
 11. Y Coroni: Gwion Hallam yw'r Prifardd

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  A dyma'r cyhoeddiad swyddogol: Gwion Hallam yw enillydd Coron Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017.

 12. Y Coroni: Y Pafiliwn ar ei draed

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r bardd yn cael ei arwain tua'r llwyfan i gymeradwyaeth y pafiliwn...

  eist
 13. Y Coroni: Pwy yw'r bardd buddugol?

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Wedi caniad y cyrn gwlad, mae'r bardd buddugol ar ei draed...

  gw
 14. Y Coroni: elwyn/annie/janet/jiws yw'r bardd buddugol

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  "Cymaint o bryddestau rhagorol, ond dim ond un a all gipio'r goron", meddai'r beirniad.

  "O drwch aden gwybedyn fe fydde Glenys wedi hoffi medru coroni Coppi.

  "Ond mae'n barod iawn serch hynny i gydsynio â Gwynne a finne fod elwyn/annie/janet/jiws wedi ymdrin yn gynnil o feistrolgar a sensitif ag un o felltithion duaf ein dydd.

  "Ac felly fe ryn ni'n tri yn unfryd o'r farn mai drych elwyn/annie/janet/jiws 'ddylai adlewyrchu wyneb haul a llygad goleuni yma eleni ym Modedern."

 15. Y Coroni: Y Dosbarth Cyntaf

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Ond mae'n dweud bod wyth cerdd yn haeddu lle yn y dosbarth cyntaf.

  Mae "safon gyffredinol cystadleuaeth y goron eleni yn rhagori ar yr hyn a gafwyd yn y gystadleuaeth hyd yn hyn", tybiai.

  beirniad
 16. Y Coroni: Y Feirniadaeth

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Mae'r beirniad yn dweud bod gormod o "ddoethinebu" a "phregethu" yn rhai o'r cerddi.

  beirniaid
 17. Y Coroni: Y Feirniadaeth

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  "Mae'r tri ohonon ni'n llawen o gytûn inni gael eleni nid un gerdd, ond nifer anarferol o gerddi, a lwyddodd i gyrraedd safon aruchel", meddai'r beirniad.

  cynull
  Image caption: Y gynulleidfa yn y Pafiliwn yn gwrando'n astud ar feirniadaeth M Wynn Thomas