a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Dyna ni am heddiw

BBC Cymru Fyw

Dyna ni am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Llun am 08:00.

'Noson drymedd'

Tywydd, BBC Cymru

Llyr Griffiths Davies sydd yn darogan noson drymedd i Gymru heno:

"Heno'n noson drymedd, gyda'r tymheredd isa'n rhyw 14C a chymyle isel i rai, a niwl a tharth mewn manne, yn benna'n y de."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Gwrandewch eto

BBC Radio Cymru

Heddiw mewn hanes...

Wicipedia

Dau ddyn yn ddieuog o herwgipio

Tenby Observer

Yn ôl y Tenby Observer, mae dau ddyn o Hwlffordd wedi eu dyfarnu'n ddieuog o gyhuddiad o ymosod a herwgipio dyn arall.

Roedd Samuel Riley-Poku, 39 oed, a King Osei-Wusu, 31, y ddau o Peregrine Close wedi eu cyhuddo o daflu Daniel Decku i fŵt car cyn ei ryddhau'n hanner noeth yn Arberth.

Fe gafodd y ddau eu dyfarnu'n ddieuog wedi'r achos yn Llys y Goron Abertawe a'i rhyddhau yn syth.

Llys y Goron Abertawe
BBC

Cyngor i ymwelwyr Bannau Brycheiniog

Heddlu Dyfed Powys

Carchar i droseddwr cyson o Gaernarfon

News North Wales

Mae News North Wales yn adrodd bod 'rhywun sy'n troseddu'n aml' yng Nghaernarfon wedi'i garcharu am dair blynedd.

Fe gafodd John Adrian Riley ei garcharu am ymosod ar ddyn arall yng Nghaernarfon ym mis Mai eleni.

Dywedodd y Ditectif Andy Davies o Heddlu'r Gogledd: "Mae carcharu Riley 'sy'n troseddu'n aml' yn gysur meddwl i'r gymuned gyfan yn ogystal â'r dioddefwr."

John Adrian Riley
Heddlu Gogledd Cymru

Marwolaeth milwyr: Cyhoeddi enwau yn lleol

BBC Cymru Fyw

Mae dau o'r milwyr fu farw mewn digwyddiad yn ymwneud a thanc ar faes tanio'r fyddin wedi eu henwi'n lleol fel Matthew Hatfield o Wilshire a Darren Neilson.

Bu farw'r ddau filwr wedi'r digwyddiad ar faes Castell Martin ddydd Iau.

Mae dau filwr arall yn parhau yn yr ysbyty, un yn Nhreforys yn Abertawe, a'r llall yn Birmingham.

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn, Heddlu Dyfed Powys a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn cynnal ymchwiliad.

Matthew Hatfield
Llun Teulu
Matthew Hatfield o Wilshire oedd un o'r milwyr fu farw mewn digwyddiad yn ymwneud a thanc.

Golwr yn arwyddo i Gaerdydd

Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd

Cyfarwyddwr Artistig newydd Y Galeri

Golwg 360

Yn ôl gwefan Golwg 360, Y bardd a'r cynhyrchydd teledu Nici Beech yw Cyfarwyddwr Artistig newydd Y Galeri yng Nghaernarfon.

Mae Nici yn gyn gomisiynydd gyda S4C ac yn un o drefnwyr Gŵyl Fwyd Caernarfon a Gŵyl Arall yn y dref.

Yn ei swydd newydd mi fydd Nici yn olynu Mari Emlyn, ac yn gyfrifol am raglen adloniant, celfyddyd a chymuned Galeri Caernarfon.

Nici Beech
BBC

Newydd dorriGwrthod cabinet Cyngor Conwy

BBC Cymru Fyw

Mae Cadeirydd Plaid Cymru, Alun Ffred Jones, wedi dweud:

"Mae Gweithgor Cenedlaethol Plaid Cymru wedi gwrthod cynnig i ffurfio cabinet gyda'r Ceidwadwyr ar Gyngor Conwy. Ni fydd Plaid Cymru'n ffurfio cabinet sy'n cynnwys Ceidwadwyr."

Swyddgion ar safle achos o lygredd afon

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru yn delio gydag achos o lygredd biswail yn Afon Bach yn Nhremeirchion, Sir Ddinbych.

Mae CNC wedi olrhain tarddiad y biswail i fferm yn yr ardal. Mae'r ffermwr wedi gweithredu i atal y gollyngiad.

Mae swyddogion wedi cadarnhau bod rhai pysgod wedi cael eu lladd gan y llygredd, ac maen nhw wedi casglu samplau o'r afon am brofion pellach.

llygredd
Cyfoeth Naturiol Cymru

Dathlu 80 mlynedd o briodas

ITV News

Mae ITV News yn adrodd bod y cwpl sydd wedi bod yn briod hiraf ym Mhrydain wedi cael dathlu 80 mlynedd efo'u gilydd wedi i un ohonynt dreulio amser yn yr ysbyty.

Roedd Ken Harris, sy'n 102, a'i wraig Margaret, 99, yn cael dathlu gyda'u gilydd yn ne Cymru wedi i Ken ddychwelyd o'r ysbyty - roedd wedi torri ei glun.

Doedd y cwpl heb fod ar wahan ers cyfnod Ken yn ymladd yn Burma yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Heddlu'n chwilio am lanc ar goll

Heddlu Gogledd Cymru

Amddiffynwr Wrecsam yn symud i Blackpool

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod amddiffynwr Wrecsam, Curtis Tilt, am yn ymuno gyda Blackpool yn adran gyntaf Lloegr.

Roedd Wrecsam yn awyddus i gadw Tilt, ond roedd ei berfformiadau cyson y tymor diwethaf wedi denu sylw gan dimau mwy.

blackpool
Empics
Bloomfield Road, cartref newydd Curtis Tilt y tymor nesaf

Damwain A55: Un lon ar agor

Heddlu Gogledd Cymru

Galw am reolau llymach ar beiriannau treulio anaerobig

BBC Cymru Fyw

Mae Ymddiriedolaeth Afonydd Cymru yn galw am reolau llymach ar y defnydd o beirannau sy'n troi gwastraff organig yn ynni.

Daw hyn yn dilyn cyfres o ddigwyddiadau lle mae afonydd wedi cael eu llygru wrth i sylwedd tebyg i slyri ollwng o beiriannau treulio anaerobig.

Mewn un achos y llynedd cafodd dros 1,000 o bysgod eu lladd yn ardal Tregaron.

anaerobig
BBC

Gwasnaeth Ambiwlans yn mynd i'r cyfeiriad cywir

ITV News

Yn ôl gwefan ITV News, Mae adroddiad gan arolygwyr gofal iechyd yn awgrymu bod Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn mynd i'r cyfeiriad cywir.

Fe wnaeth arolygwr annibynnol wneud adolygiad o ofal iechyd yng Nghymru a pa mor effeithiol oedd yr ymddiriedolaeth o godi ymwybyddiaeth o ofal effeithiol a diogel.

Roedd yr adroddiad yn dangos bod yr ymddiriedolaeth yn mabwysiadu 'diwylliant mwy agored a chefnogol' sy'n cael ei wireddu gan staff.

Ambiwlans
BBC

Cytundeb newydd i Harris yng Nghaerdydd

BBC Camp Lawn

Car heddlu mewn damwain

Heddlu Gogledd Cymru

Mae plismon wedi cael mynd adre o'r ysbyty wedi i gar heddlu fod mewn damwain ar Ynys Môn neithiwr wrth ymateb i alwad frys.

Fe gafodd plismon arall fan anafiadau wedi'r digwyddiad ar y B5111 yng Nghoedana ger Llannerchymedd.

Mae ymchwiliad wedi dechrau i achos y ddamwain - dim ond car yr heddlu oedd yn rhan o'r digwyddiad.

car
Heddlu Gogledd Cymru

Galw am gyhoeddiaddau Saesneg yn unig mewn etholiadau

Golwg 360

Damwain yn achosi oedi hir

Rhyl, Prestatyn & Abergele Journal

Y Rhyl Journal sydd â llun o'r tagfeydd wedi i ddamwain tractor gau'r A55 tua'r dwyrain ger Llanelwy.

View more on twitter

Heddlu'n chwilio am ddyn o Gasnewydd

Heddlu Gwent

Cwpan Carabao - Gwrthwynebwyr timau Cymru

Pêl-droed, BBC Cymru

Mae'r enwau allan o'r het ar gyfer rownd gyntaf Cwpan Carabao (Cwpan Cynghrair Lloegr).

Bydd Caerdydd gartref yn erbyn Portsmouth, a Southend Utd fydd gwrthwynebwyr Casnewydd ar Rodney Parade.

Cwpan Carabao
BBC

Trafferth trydan yn Y Trallwng

Scottish Power

'Prynhawn dymunol'

Tywydd, BBC Cymru

Llyr Griffiths Davies sydd â tywydd y prynhawn:

"Prynhawn dymunol, gyda chyfnodau heulog, ond rhagor o gymylau'n datblygu dros yr oriau nesa.

"Awel o'r gorllewin gyda'r tymheredd yn debygol o gyrradd 15C yn Aberystwyth, ac 20C selsiws ochrau Wrecsam a Chaerdydd."

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

Rhybudd: Damwain ar yr A55

Heddlu Gogledd Cymru

Aelod PC yn ymddiswyddo o gabinet cyngor

BBC Cymru Fyw

Mae aelod Plaid Cymru ar gabinet newydd Cyngor Conwy wedi ymddiswyddo'n barod oherwydd yr ymateb i benderfyniad ei blaid yn lleol i rannu grym gyda'r Ceidwadwyr ar yr awdurdod.

Dywedodd Trystan Lewis ei fod "wedi rhoi'r blaid mewn lle anodd" am ei fod am wneud gwahaniaeth yn lleol ar draul y blaid yn genedlaethol.

Dyw Plaid Cymru ddim eto wedi rhoi sêl bendith i'r cabinet - sy'n cynnwys aelodau annibynnol, Plaid Cymru a Cheidwadwyr - wedi i'r Cynghorydd Gareth Jones o Blaid Cymru gael ei ethol yn arweinydd y cyngor. Roedd wedi penodi Mr Lewis fel aelod dros addysg gynradd a'r iaith Gymraeg.

Ffioeddyn fater pwysicach i fyfyrwyr rhan amser

Twitter

Ymchwiliad i wrthdrawiad car Heddlu

Daily Post

Brexit: Mwy o lais i Gymru?

Golwg 360

Golwg 360 sy'n adrodd sylwadau yr aelod seneddol Ceidwadol Guto Bebb, sy'n dweud bod canlyniad yr Etholiad Cyffredinol yn mynd i gael effaith ar y trafodaethau.

View more on twitter

Dim trydan ym Mwcle

Scottish Power

Penodi Cadeiryddion newydd i GIG Cymru

Llywodraeth Cymru

Thornley yn y rownd gynderfynol

BBC Camp Lawn

Carwyn Jones i sefyll lawr fel Prif Weinidog Cymru?

Wales Online

Mae ambell i ffynhonnell o fewn y Blaid Lafur wedi dweud wrth gwefan Wales Online y gallai Carwyn Jones sefyll i lawr fel Prif Weinidog Cymru yn ystod tymor presennol y Cynulliad.

Bydd y tymor presennol yn dod i ben mis Mai 2021 ac erbyn hynny bydd Mr Jones wedi bod yn Brif Weinidog am 11 mlynedd a hanner.

Mae nifer o fewn y blaid Lafur yn credu y gwneith sefyll i lawr wedi 10 mlynedd gan roi cyfle i'w olynydd sefydlu ei hun cyn yr etholiad nesaf.

Carwyn Jones
BBC

Heddiw mewn hanes...

Y Bywgraffiadur Cymreig

Anscombe yn creu argraff

Wales Online

Yn ôl Simon Thomas o WalesOnline roedd Gareth Anscombe yn un o'r chwaraewyr a greodd argraff wrth i Gymru guro Tonga yn Auckland y bore 'ma.

Mae Thomas yn mynd mor bell â dweud y gall Anscombe fod ymysg yr hanner dwsin o chwaraewyr allai cael eu hychwanegu i garfan y Llewod sy'n teithio Seland Newydd ar hyn o bryd, oherwydd ei allu i chwarae mewn sawl safle.

anscombe
Getty Images
Cefnwr Cymru, Gareth Anscombe, a greodd argraff yn erbyn Tonga

Rhybudd am oedi wedi damwain

Teithio BBC Cymru