a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Ymateb Cymraes i'r tân enfawr yn Llundain
 2. Ymosodiad Ffynnon Taf: Menyw wedi marw
 3. Diffygion wrth gynnig cyfleoedd prentisiaethau i'r ifanc

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw.

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory.

 2. Canwr y Byd: Ymateb y gynulleidfa

  BBC Radio Cymru

  Roedd Daf James ymhlith y gynulleidfa yng nghystadleuaeth BBC Canwr y Byd yng Nghaerdydd neithiwr, ac yn sgwrsio gyda'r dorf, gan gynnwys cyn athrawes ganu Sioned Gwen Davies sy'n cynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth.

  Video content

  Video caption: Y gynulleidfa'n cael modd i fyw yng nghystadleuaeth Canwr y Byd 2017.
 3. Plaid Cymru yn dewis arweinydd seneddol

  BBC Cymru Fyw

  Liz Saville Roberts, AS Dwyfor Meirionnydd, yw arweinydd seneddol newydd Plaid Cymru. Mae hi'n olynu Hywel Williams, AC Arfon, a fu'n gwneud y swydd am ddwy flynedd.

  Mae gan Blaid Cymru bedwar AS, ar ôl cipio Ceredigion o'r Democratiaid Rhyddfrydol yr wythnos diwethaf.

  Fe gafodd Ms Saville Roberts ei hethol yn AS am y tro cyntaf yn 2015, gan olynu Elfyn Llwyd.

  Liz Roberts
 4. Tyngu llw dan brotest

  BBC Cymru Fyw

  Mae Paul Flynn AS Gorllewin Casnewydd wedi tyngu ei lw yn Nhŷ’r Cyffredin ond ddim yn gyntaf heb wneud protest.

  Wrth roi ei law ar Feibl Cymraeg dywedodd Mr Flynn: "Fel gweriniaethwr drwy arddeliad a dan brotest dwi'n tyngu llw o flaen Duw yn y goruchaf y byddaf yn deyrngar ac yn ffyddlon i'w Mawrhydi y Frenhines Elizabeth, a'i hetifeddion."

  Fe wnaeth ailadrodd ei lw yn y Gymraeg yn syth wedyn.

  Video content

  Video caption: Paul Flynn yn tyngu llw
 5. Maes B ddim yn rhan o ymgyrch i brofi cyffuriau

  Mae Golwg360 yn adrodd bod yr Eisteddfod Genedlaethol wedi cadarnhau na fyddan nhw’n cymryd rhan mewn ymgyrch i brofi cyffuriau yn yr ŵyl eleni, gan bwysleisio eu “hagwedd llym o ddim goddefgarwch” at gyffuriau.

  Daw hyn wrth i Gymdeithas Frenhinol Iechyd y Cyhoedd (RSPH) alw ar wyliau cerddorol gwledydd Prydain i ddarparu cyfleusterau lle gall pobl brofi sylweddau am eu cryfder a’u heffaith.

  Torf yn mwynhau
 6. Sain Ffagan: Ddoe a Heddiw

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, mae adeiladau o bob math sydd wedi eu datgymalu'n ofalus yn eu lleoliadau ledled Cymru, cyn eu hailadeiladu'n gywrain ar y safle ar gyrion Caerdydd.

  Ond beth am yr ymwelwyr hynny sydd yn cofio'r adeilad yn ei leoliad gwreiddiol?

  Cafodd Cymru Fyw sgwrs â rhai o'r bobl hynny, a holi pa mor rhyfedd yw hi i ailymweld â hen le cyfarwydd, a gweld golygfa wahanol wrth edrych allan drwy'r ffenest...

  Cafodd bawb hwyl ym mhriodas Catrin a David yn yr Institiwt, a daeth bod yno â llawer o atgofion yn ôl i Andy
 7. Tân ym Mlaenffos ger Crymych

  Teithio BBC Cymru

  Does dim son hyd yn hyn pryd fydd y ffordd yn ailagor.

  View more on twitter
 8. Cwmni gwrth-fenwm yn ehangu

  BBC Wales News

  Mae cwmni sy'n cynhyrchu gwrth-fenwm nadroedd yn y gorllewin ar fin ehangu gyda buddsoddiad o £2m, medd BBC Wales News.

  Bydd cwmni Micro|Pharm yn codi cyfleusterau newydd yng Nghilgerran, Sir Benfro, ac yn ei safle presennol yng Nghastell Newydd Emlyn gan greu 15 o swyddi newydd.

  neidr
 9. Cynllun tai dadleuol gam yn nes

  BBC Cymru Fyw

  Dywed Lesley Griffiths Ysgrifennydd yr Amgylchedd 'bod ei bryd' ar ganiatáu cynllun dadleuol i godi 366 o dai ym Mhenrhosgarnedd ar gyrion Bangor.

  Roedd cynghorwyr Gwynedd wedi gwrthod y cais oherwydd pryder am ei effaith ar y Gymraeg, a hefyd traffig ac ysgolion lleol.

  Dywedodd Lesley Griffiths nad yw wedi dod i benderfyniad terfynol a'i bod eisiau rhagor o wybodaeth gan y cwmni datblygu.

  Dywed Cymdeithas yr Iaith fod y penderfyniad yn warth, a bod y gweinidog wedi gwrthod ystyried yr effaith ar y Gymraeg.

  Penrhosgarnedd
 10. Trafod y mesur awtistiaeth

  Twitter

  Fe sonion ni'n gynharach bod yr AC Ceidwadol Paul Davies yn cyflwyno mesur awtistiaeth newydd... fe allwch chi wylio'r trafod yn fyw drwy ddilyn y linc isod.

  View more on twitter
 11. Dirwyo dyn am hawlio lwfansau drwy dwyll

  BBC Cymru Fyw

  Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod gwerthwr metel sgrap 40 oed o Wrecsam wedi hawlio dros £51,000 o lwfansau yn anghyfreithlon ac yna eu gwario ar alcohol, cyffuriau a gamblo.

  Cafodd Mathew Joseph Malanga, a oedd wedi hawlio arian diweithdra ar gam, 12 mis o garchar wedi ei ohirio am flwyddyn.

  Cafodd hefyd orchymyn i dalu'r arian yn ôl, gan dalu £160 bob mis.

  Llys
 12. Batio Lloegr yn siomedig?

  Wales Online

  Mae rownd gynderfynol pencampwriaeth criced yr ICC yng Nghaerdydd heddiw ac mae batiad Lloegr newydd ddod i ben ar 211, medd WalesOnline.

  Mae hynny'n gosod nod o 212 i Pacistan i ennill lle yn y ffeinal.

  View more on twitter
 13. Lleidr yn osgoi carchar

  South Wales Argus

  Mae'r South Wales Argus yn adrodd bod dyn a geisiodd ddwyn o siop gan ddefnyddio 'cyllell' ffug wedi osgoi dedfryd o garchar.

  Roedd y dyn yn gaeth i heroin ac fe gafodd 'un cyfle olaf' gan y barnwr.

  View more on twitter
 14. Abertawe i ddechrau'r tymor oddi cartref yn Southampton

  BBC Cymru Fyw

  Mae rhestr gemau Abertawe ar gyfer y tymor nesaf wedi cael ei rhyddhau.

  Bydd yr Elyrch yn teithio oddi cartref i Southampton ar ddiwrnod cyntaf y tymor, ar 12 Awst, cyn herio Manchester United yn eu gêm gartref gyntaf yr wythnos ganlynol.

  Abertawe ydi'r tîm fydd yn gorfod teithio bellaf o holl glybiau Uwch Gynghrair Lloegr ar ddiwrnod San Steffan, wrth iddyn nhw wynebu Lerpwl yn Anfield.

  Elyrch