a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. Pryder am 'anhrefn traffig' yn Llanbedr Pont Steffan

  Cambrian News

  Mae'r Cambrian News yn adrodd fod masnachwyr yn Llanbedr Pont Steffan yn poeni y gallai eu busnesau ddioddef wedi i folardiau gael eu gosod ar Stryd y Coleg mewn ymdrech i atal pobl rhag parcio'n anghyfreithlon.

  Mae Cyngor Ceredigion wedi amddiffyn y mesur, gan ddweud fod palmentydd Stryd y Coleg a Stryd y Bont yn cael eu difrodi gan gerbydau'n parcio arnyn nhw.

  Ond mae perchnogion busnes yn dweud y bydd y pyst yn effeithio ar allu lorïau i ddod a nwyddau atyn nhw.

  traffig Llanbedr Pont Steffan
 3. Merch wedi'i tharo gan gerbyd yng Nghaerdydd

  Heddlu De Cymru

  Mae'r heddlu'n dweud bod merch wedi ei chymryd i'r ysbyty wedi iddi gael ei tharo gan gerbyd yng Nghaerdydd.

  Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar Heol Ddwyreiniol y Bontfaen am tua 15:50 heddiw.

  Mae'r ferch wedi'i chludo i'r ysbyty gydag anafiadau i'w phen, ac mae'r ffordd ynghau tra bo'r heddlu'n ymchwilio i'r digwyddiad.

  Caerdydd
 4. Cymru’n 'byw ar atgofion Euro 2016 yn rhy hir'

  Golwg 360

  Mae Malcolm Allen wedi bod yn siarad â gwefan Golwg 360 cyn y gêm rhwng Cymru a Serbia nos Sul.

  Yn ôl cyn ymosodwr Cymru, mae'r tîm yn dal i chwilio am ganlyniad a pherfformiad a fydd yn ail-danio'r ymgyrch i gyrraedd Cwpan y Byd 2018 yn Rwsia.

  Mae'n dweud hefyd bod Cymru "wedi bod yn byw ar atgofion Ewro 2016 yn rhy hir".

 5. Uchafbwyntiau'r Llewod heno ar S4C

  S4C

  Colli o 22-16 wnaeth Y Llewod yn erbyn y Blues yn ail gêm eu taith yn Seland Newydd.

  Os na lwyddoch chi i wylio'r gêm yn fyw y bore 'ma, mae cyfle i chi wylio'r uchafbwyntiau a'r isafbwyntiau ar S4C heno.

  View more on twitter
 6. Gwrthdrawiad angheuol: Dyn yn y llys

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 34 oed wedi ymddangos yn y llys wedi'i gyhuddo o achosi marwolaeth dynes 70 oed mewn gwrthdrawiad yng Nghasnewydd.

  Bu farw Christine Rowe yn y gwrthdrawiad rhwng car Vauxhall Zafira a fan nos Lun.

  Mae Ryan Reardon wedi'i gyhuddo o achosi marwolaeth ac anafiadau difridol trwy yrru'n beryglus, ac o beidio stopio yn dilyn gwrthdrawiad.

  Cafodd ei gadw yn y ddalfa i ymddangos yn Llys y Goron Casnewydd fis nesaf.

  Christine Rowe
 7. Pupur a Halen yn ôl ar Radio Cymru

  BBC Radio Cymru

  Mae’r gyfres ddychan Pupur a Halen - un o glasuron Radio Cymru yn y 70au a’r 80au gyda sgetshis a chaneuon digri - yn dychwelyd i’r orsaf gyda dwy raglen arbennig fel rhan o ddathliadau’r orsaf yn 40 oed eleni.

  Fe fydd cyfle i wrandawyr ail-gydio yn hanes Ifan Hendri “at your sevice”, Quintin a Myfanwy, a Doris a Glad, oedd yn edmygwyr mawr o Siarl “lovely boy”.

  Bydd Pupur a Helen yn cael ei darlledu ddydd Gwener, Mehefin 16 a 23 am 12:30, ac yn ogystal â dau o’r actorion gwreiddiol, Falmai Jones a Dyfan Roberts, mae rhai o’r sgriptwyr a fu’n rhan o’r cyfresi cynnar wedi bod yn hogi eu pensiliau hefyd.

 8. Bale yn o'r sêr yn y Celtic Manor

  South Wales Argus

  Bydd Gareth Bale yn ymuno ag enwogion eraill yn nhwrnament golff y sêr yng ngwesty'r Celtic Manor ym mis Gorffennaf, medd y South Wales Argus.

  Ag yntau newydd ennill Cynghrair y Pencampwyr gyda Real Madrid dros y penwythnos, bydd yn ymuno â Syr Gareth Edwards, y cyflwynydd Gethin Jones, y comedïwr Rob Brydon ac eraill ar gyfer y gystadleuaeth ar 1-2 Gorffennaf.

  Bale
 9. Y glaw yn lledu tua’r dwyrain

  Tywydd, BBC Cymru

  Gwennan Evans sydd â'r tywydd ar gyfer gweddill y prynhawn a dros nos: "Mae’r glaw wedi cyrraedd Sir Benfro erbyn hyn a bydd yn lledu tua’r dwyrain yn ystod gweddill y prynhawn, heno a dros nos.

  "Bydd y gwynt yn codi hefyd. Y tymheredd uchaf yn 17C."

 10. Achubiaeth am y tro i wasanaeth bws o'r gorllewin

  Wales Online

  Mae gwasanaeth bws sy'n cysylltu Ceredigion a Chaerfyrddin gyda dwy o'n dinasoedd wedi ei achub am y tro, medd Wales Online.

  Roedd hi'n debygol y byddai gwasanaeth T1C Traws Cymru'n dod i ben ddiwedd y mis, wedi i First Cymru gyhoeddi y byddai'n dod i ben ar 3 Mehefin.

  Nawr, mae'n ymddangos y bydd y gwasanaeth sy'n darparu cludiant i Abertawe a Caerdydd yn parhau am chwe mis arall o leiaf.

  bws
 11. Cwtsh i fabanod Caerdydd

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae Hilary Johnston o Gaerdydd wedi treulio ei bywyd yn helpu eraill. Y flwyddyn ddiwetha' fe sefydlodd elusen, y cyntaf o'i math yng Nghymru, i helpu teuluoedd a'u babanod yng Nghaerdydd. Mae'n dweud ei hanes ar wefan Cylchgrawn BBC Cymru Fyw.

  Basged baban
 12. Arestio dyn wedi dau ladrad arfog yng Nghasnewydd

  Heddlu Gwent

  Mae dyn wedi ei arestio ar amheuaeth o ddau ladrad arfog yn dilyn digwyddiad yng Nghasnewydd.

  Mae ardal o gwmpas Clos Amwythig yn y ddinas yn dal ynghau i'r cyhoeddi wedi i'r heddlu geisio cyfathrebu â dyn yn un o'r fflatiau yno.

  Dywedodd llefarydd ar ran yr heddlu mai'r flaenoriaeth oedd cadw'r cyhoedd yn ddiogel: "Fe ymatebodd swyddogion yn gyflym ac yn effeithiol er mwyn dal y dyn a sicrhau nad oedd perygl i'r gymuned leol.

  "Hoffwn ddiolch i'r cyhoedd am eu cefnogaeth a'u hamynedd tra bo swyddogion cynnal eu hymoliadau."

  Casnewydd
 13. Casnewydd yn arwyddo Matt Dolan

  Clwb Pêl-droed Casnewydd

  Mae Clwb Pêl-droed Casnewydd wedi arwyddo'r chwaraewr canol-cae, Matt Dolan o Yeovil ar gytundeb dwy flynedd.

  Mae'r chwaraewr 24 oed wedi treulio'r ddwy flynedd ddiwethaf gyda'r clwb o dde Lloegr, gan ymddangos fwy na 70 o weithiau.

  Dywedodd rheolwr Casnewydd, Mike Flynn ei fod yn "gyffrous iawn am gael Matty i mewn - roedd yn un o fy mhrif dargedau yr haf yma".

  Matt Dolan
 14. Heddlu Dyfed Powys 'yn bryderus' am les dyn

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae heddlu Dyfed Powys yn dweud eu bod yn bryderus am les dyn 20 oed o Gil-maen yn Sir Benfro, gafodd ei weld ddiwethaf yn ardal The Green yn Noc Penfro am 17:15 ddoe.

  Mae Jack John yn cael ei ddisgrifio fel dyn 6 troedfedd 4 modfedd o daldra, yn gwisgo crys-t glas, jins glas tywyll a sgidie Converse.

  Fe ddylai unrhyw un sydd â gwybodaeth alw'r heddlu ar 101.

  dyn ar goll
 15. Cau lonydd ar yr M4 wedi i ddisel lifo i'r ffordd

  Traffig Cymru

  Mae dwy lôn o'r M4 i gyfeiriad y gorllewin wedi eu cau ger Casnewydd wedi i ddisel lifo i'r ffordd yn dilyn gwrthdrawiad.

  Cafodd criwiau tân eu galw wedi'r gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd rhwng cyffyrdd 24 a 25 tua 12:40.

  Mae'n ymddangos bod traffig yn symud yn araf wrth i wasanaethau ddelio â'r digwyddiad. .

  View more on twitter
  disel
 16. Ysgol Gatholig newydd i'r Rhyl 'gam yn agosach'

  News North Wales

  Mae cynlluniau i sefydlu ysgol 3-16 Gatholig newydd sbon yn y Rhyl 'gam yn achosach', medd News North Wales.

  Cytunodd aelodau o gabinet Cyngor Sir Ddinbych i gau Ysgol gynradd Mair ac ysgol uwchradd Edwards Jones er mwyn sefydlu ysgol newydd ar 1 Medi 2019.

  Bydd Nodyn Statuol ync ael ei gyhoeddi ar 20 Mehefin, a bydd gan bobl 28 diwrnod i leisio unrhyw wrthwynebiadau ffurfiol i'r cynllun.