a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 bore 'fory, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

 2. Rhybudd tywydd dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd â'r newyddion tywydd diweddaraf i ni: "Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd am law, fydd yn para nes 11:00 bore fory, gyda phyliau trymach o law ar dir uchel, yn enwedig yn Eryri, lle mae'n bosib fydd na 88mm o law wedi disgyn erbyn diwedd y dydd.

  "Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi rhybudd am lifogydd posib yn ardaloedd afon Glaslyn a'r Ddwyryd, o Ddyffryn Ardudwy i Nant Gwynant, gan fod lefel y dŵr yn uwch na'r arfer yn barod.

  "Fydd hi'n ddigon gwyntog hefyd, yn enwedig ar hyd y glannau. Ond bydd pethau'n gwella rhywfaint yn hwyr heno, wrth i'r glaw droi'n fwy gwasgarog, a'r gwynt yn gostegu rhywfaint.

  "Ac er bod disgwyl cawodydd fory, ac ambell gawod drom, bydd 'na gyfnodau heulog hefyd, a fydd hi ddim mor wyntog."

 3. Mwy yn dysgu Cymraeg ym Mhatagonia

  Golwg 360

  Mae nifer y bobol sy'n dysgu Cymraeg ym Mhatagonia ar gynnydd, yn ôl ffigurau adroddiad newydd.

  Yn ôl yr adroddiad roedd 1,270 o bobol yn dysgu Cymraeg ym Mhatagonia y llynedd, sy'n gynnydd o 4.1% ar y flwyddyn flaenorol.

  Hefyd yn 2016 bu cynnydd o 202% yn nifer y disgyblion cynradd a chynnydd o 14.5% yn nifer y plant yn eu harddegau oedd yn dysgu Cymraeg.

  Daw’r ffigyrau yn sgil sefydlu ysgol newydd Ysgol y Cwm yn Nhrevelin, wnaeth agor mis Mawrth y llynedd.

  Patagonia
 4. Gwrthod cynllun i ddymchwel clwb Maesgeirchen

  BBC Wales News

  Mae cynllun i ddymchwel clwb cymdeithasol i greu siop a 10 o fflatiau wedi'i wrthod gan Gyngor Gwynedd.

  Roedd y cyngor cymunedol a thrigolion yn gwrthwynebu'r cynllun ar gyfer clwb cymdeithasol Maesgeirchen ym Mangor, gan ddweud y byddai'n "rhy fawr a swnllyd".

  Y bwriad oedd i'r siop fod ar agor 24 awr y diwrnod, saith diwrnod yr wythnos, ond cafodd ei wrthod gan bwyllgor cynllunio'r cyngor heddiw.

  Clwb cymdeithasol Maesgeirchen
 5. Targed newydd i bencampwr Paralympaidd

  BBC Sport Wales

  Mae'r pencampwr gwaywffon Paralympaidd, Hollie Arnold yn dweud ei bod eisiau cymryd rhan mewn cystadlaethau sydd ddim yn rhai Paralympaidd ar ôl Pencampwriaethau Athletau'r Byd.

  Fe wnaeth Arnold, 22, daflu record byd - 43.01m - ar ei ffordd i'r fedal aur ym Mrasil y llynedd.

  Dywedodd yr athletwr o Gaerdydd ei bod eisiau helpu integreiddio elfennau Olympaidd a Pharalympaidd y gamp.

  Hollie Arnold
 6. Etholiad 2017: Y sefyllfa ar hyn o bryd

  Etholiad Cyffredinol 2017

  Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru, Arwyn Jones sy'n bwrw golwg dros sefyllfa'r pleidiau yng Nghymru cyn yr etholiad cyffredinol - gyda chymorth y map rhyngweithiol.

  Video content

  Video caption: Arwyn Jones yn edrych ar y pleidiau yng Nghymru cyn yr etholiad cyffredinol
 7. Achosion o'r frech goch mewn ysgol

  BBC Wales News

  Mae achosion o'r frech goch wedi'u canfod mewn ysgol yng Nghasnewydd.

  Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru bod pedwar person gyda chysylltiadau ag Ysgol Uwchradd Llysweri wedi adrodd achosion o'r salwch.

  Mae brechiadau'n cael eu cynnal yn yr ysgol ac mae rhieni wedi derbyn llythyrau yn eu hysbysu am y risg.

  Brech
 8. 'Ddim yn gwybod pwy o'n i'

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Fe wnaeth bwlio homoffobig arwain un bachgen at ymyl y dibyn, a bu bron iddo ladd ei hun.

  Bu Josh Michaux-Trask o Donyrefail yn rhannu ei stori gydag adran gylchgrawn Cymru Fyw.

  Josh Michaux-Trask
 9. Gwahardd perchnogion cwmni gwastraff am 25 mlynedd

  BBC Wales News

  Mae perchnogion cwmni casglu gwastraff o ogledd Cymru wedi eu gwahardd rhag gweithredu cerbydau masnachol am 25 mlynedd.

  Daeth ymchwilwyr o hyd i gerbydau yng nghwmni Wasteaters ym Mhrestatyn gyda namau difrifol arnynt, dim MOT ac yswiriant a rhai heb eu cofrestru.

  Cafodd y perchnogion, Andrew ac Elizabeth Hughes eu gwahardd nes 2042.

 10. Dynes ar goll o Gei Connah

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi apelio am help y cyhoedd i ddod o hyd i ddynes 55 oed sydd ar goll o Gei Connah.

  Dyw Susan Jenkins ddim wedi'i gweld ers 09:10 fore Sul.

  Dywedodd y llu ei bod tua 5’ 4” o daldra, gyda gwallt brown at ei hysgwyddau.

  Susan Jenkins
 11. Cymru dan 20 yn herio'r Traeth Ifori

  Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  Mae Cymru'n herio'r Traeth Ifori yn Nhwrnament Toulon y prynhawn 'ma, gyda'r gic gyntaf am 16:00.

  View more on twitter
 12. Salwch yn stopio trenau

  Teithio BBC Cymru

  Wedi i rywun fynd yn sâl ar dren Arriva Cymru rhwng Bae Colwyn a Chyffordd Llandudno, does dim trenau'n rhedeg yn yr ardal ar hyn o bryd.

 13. Dau wedi eu hanafu yn Nhrelái

  Heddlu De Cymru

  Mae'r heddlu'n cadarnhau bod dau ddyn wedi eu hanafu yn dilyn digwyddiad yn Nhrelái heddiw.

  View more on twitter
 14. Cyhoeddi enw dyn fu farw ger Y Fenni

  Heddlu Gwent

  Mae'r heddlu wedi cyhoeddi enw dyn fu farw mewn gwrthdrawiad ger Y Fenni wythnos diwethaf.

  Bu farw Peter Francis Goodridge yn dilyn gwrthdrawiad ger cylchfan ger yr afon yn Llan-ffwyst ar ddydd Iau 1 Mehefin.

  Cafodd ei gludo i'r ysbyty ond bu farw'n ddiweddarach.

  Wrth roi teyrnged iddo, dywedodd ei deulu mewn datganiad, ei fod yn ffigwr anferth ym myd celf a chrefftau gweledol yng Nghymru.

  Peter Francis Goodridge
 15. Ffans newydd i Meic

  Twitter

  Aeth y 'Brawd Houdini' gan Meic Stevens lawr yn dda gyda'r ffans Eidalaidd yma dros y penwythnos.

  View more on twitter
 16. Ateb y Galw: Iwan John

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Yr actor a'r diddanwr Iwan John sy'n Ateb y Galw yr wythnos hon, wedi iddo gael ei enwebu gan Peredur ap Gwynedd yr wythnos diwethaf.

  iwan john