a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Ciwiau traffig i gyrraedd yr Eisteddfod
  2. Ymchwilio i lofruddiaeth yng Nghei Connah
  3. Dadl: Millar i gynrychioli'r Ceidwadwyr

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

A dyna ni...

BBC Cymru Fyw

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Mercher.

'Noson sych a chlir'

Tywydd, BBC Cymru

Rhian Haf sydd a'r tywydd ar BBC Radio Cymru:

"Mae mymryn o law di cyrraedd Ynys Môn a Gwynedd - yn lledu'n raddol tua'r de yn hwyrach heno, ond wrth i'r glaw glirio, neith hi droi'n noson sych a chlir yn y gogledd a'r canolbarth, lle fydd hi'n ddigon oer dros nos.

Yn y de fydd hi'n dal yn llwydaidd, ac felly'n fwynach.

Yna bore fory - fydd 'na gymylau isel a rhywfaint o niwl yn y de, ond fydd hi'n codi'n braf dros ran helaeth y wlad erbyn y pnawn, a fydd hi'n eithaf cynnes - y tymheredd yn uwch na'r arfer."

Steddfod yr Urdd: Mawrth

Eisteddfod yr Urdd

Mae'r brifwyl ieuenctid bellach ar ei hanterth ym Mhencoed ger Pen-y-bont. Dyma rai o uchfabwyntiau Dydd Mawrth mewn lluniau:

lluniau
bbc

Teulu Syr Wynff

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Dydy hi ddim yn syndod bod Syr Wynff ap Concord y Bos yn cael ei ystyried yn un o'r cymeriadau mwyaf poblogaidd erioed ar raglenni teledu i blant Cymru.

Mae Wynford Ellis Owen, yr actor tu ôl i'r cymeriad eiconig, bellach yn daid ac mae ei ferch Bethan a'i wyres Begw hefyd wedi gosod eu stamp ar y sgrin fach.

Syr Wynff ap Concord y Bos
bbc

Bale: 'Tydw i ddim 100% ar gyfer y ffeinal'

BBC Sport Wales

Mae ymosodwr Cymru, Gareth Bale wedi dweud na fydd yn 100% yn holliach ar gyfer ffeinal Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd.

Mae amheuaeth wedi bod am ffitrwydd Bale ar gyfer y gêm rhwng Juventus a Real Madrid yn Stadiwm Cenedlaethol Cymru nos Sadwrn.

Mae Bale wedi colli tri mis o'r tymor ar ôl iddo anafu ei ffêr nol ym mis Tachwedd gan gynnwys anaf i'w goes ym mis Ebrill.

bale
Getty Images

Cwyno am stepio Seisnig yn yr Urdd

Golwg 360

Mae golwg360 yn adrodd fod un o brif glocswyr Cymru yn anhapus bod grŵp stepio wedi cael ail wobr yn Eisteddfod yr Urdd gyda sawl enghraifft o stepiau Seisnig yn rhan o’u perfformiad.

Roedd Beth Williams-Jones, sy’n clocsio dros y byd gyda’r grŵp gwerin Calan, wedi cwyno ar Facebook a Twitter neithiwr ar ôl gwylio’r gystadleuaeth Grŵp Stepio Blwyddyn 6 ac iau ar y teledu.

Rebecca Jones yn ennill Medal y dysgwyr

Eisteddfod yr Urdd

Rebecca Jones o Gwmdâr, Aberdâr yw enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Pen-y-Bont ar Ogwr, Taf ac Elái 2017.

Fe aeth Rebecca, sy'n 22 oed, i ysgolion cynradd ac uwchradd cyfrwng Saesneg, gan astudio Cymraeg ail-iaith hyd at Lefel-A.

Bedair blynedd yn ôl penderfynodd astudio gradd yn y Gymraeg i fyfyrwyr ail-iaith ym Mhrifysgol Abertawe.

Rebecca Jones
Rebecca Jones

Paham y rhoddaist inni'r tristwch hwn?

Vaughan Roderick

Golygydd Materion Cymreig y BBC

Mae Golygydd Materion Cymreig y BBC, Vaughan Roderick wedi cyhoeddi ei flog diweddara ar wefan Cymru Fyw.

Y polau piniwn sydd gan Vaughan y tro hwn, a hynny wrth i dranc y pleidiau gwleidyddol ddod o dan y chwyddwydr ychydig dros wythnos cyn i'r gorsafoedd pleidleisio agor ar 8 Mehefin.

FyManiffesto: Cael gwared o 'dâp coch'

BBC Cymru Fyw

Mae Teleri Glyn Jones ar daith o amgylch Cymru yn dysgu pa faterion sy'n bwysig i chi cyn yr etholiad cyffredinol.

Mae Padrig Huws o Ynys Môn eisiau cael gwared o dâp coch o fyd busnes

Mae Padrig Huws o Ynys Môn eisiau cael gwared o dâp coch o fyd busnes.

Lleidr wedi dwyn adar prin

BBC Cymru Fyw

Mae lleidr wedi dwyn dau aderyn ysglyfaethus prin werth mwy na £8,000, ar ôl iddynt berfformio mewn sioe fwyd.

Fe gafodd y dylluan lwyd a'r eryr Bateleur eu cymryd o gefn fan wrth i'w perchennog eu rhoi i gadw.

Roedd yr arbenigwr adar, Jason Ashcroft, wedi bod yn arddangos yr adar yng Ngŵyl Bwyd a Diod Y Bont-faen ym Mro Morgannwg, pan ddigwyddodd y lladrad am oddeutu 20:00 nos Lun.

Mae gwobr o £1,000 wedi ei gynnig i'r sawl sy'n dychwelyd yr adar yn ddiogel.

Kirsty'n cwrdd â robot Cymraeg

Eisteddfod yr Urdd

Bu Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams, yn ymweld â'r Maes heddiw, ble cafodd y cyfle i gael ei thywys o amgylch pabell y Gwyddonle.

Yno, cafodd y cyfle i gwrdd â Si - robot o Goleg Penybont sy'n gallu siarad Cymraeg!

Kirsty Williams
Prifysgol Abertawe

Maes awyr Caerdydd i groesawu 24,000 o gefnogwyr

Maes Awyr Caerdydd

Mae rheolwyr Maes Awyr Caerdydd yn dweud eu bod yn barod i ddelio â'r môr o gefnogwyr fydd yn teithio drwy eu gatiau ar 3 a 4 Mehefin, wrth i rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr gael ei chynnal yn y brifddinas.

Mae disgwyl i dros 24,000 o gefnogwyr ychwanegol deithio yno dros y penwythnos, sy'n golygu y bydd tua 400 o awyrennau preifat a siarter ychwanegol yn teithio drwy'r maes awyr.

Yn ogystal â hynny, mae cwmnïau fel Ryanair a Vueling wedi cynyddu eu teithiau, tra bydd KLM yn darparu awyrenau mwy er mwyn cwrdd â'r galw.

maes awyr cwpan
BBC

Lucy a Rhodri yn lansio partneriaeth newydd

Eisteddfod yr Urdd

Mae'r darlledwyr Lucy a Rhodri Owen, a'u mab Gabriel, wedi bod ar y maes heddiw fel rhan o gynllun i geisio denu mwy o deuluoedd at y Gymraeg.

Wrth lansio'r bartneriaeth rhwng y Ganolfan Dysgu Cymraeg a Mudiad Meithrin, roedd Lucy yn darllen o'i llyfr newydd i blant, 'Bw-a-bog yn y Parc'.

Owens
BBC

Cymraes gafodd ei hanafu ym Manceinion wedi mynd adre

BBC Cymru Fyw

Mae dynes o Gymru gafodd ei hanafu yn yr ymosodiad terfysgol ym Manceinion yr wythnos diwethaf wedi dychwelyd adref.

Dywedodd teulu Lisa Bridgett, o ardal Pwllheli, ei bod wedi gadael yr ysbyty ddydd Llun, ond y bydd rhaid dychwelyd am fwy o driniaeth.

Dywedodd ei theulu ei bod hi bellach yn gyfforddus ac yn gwella.

Lisa
BBC

Ymgyrchwyr Maori ar y Maes

Eisteddfod yr Urdd

Mae ymgyrchwyr a hyrwyddwyr iaith Maori o Seland Newydd yn ymweld ag Eisteddfod yr Urdd heddiw fel rhan o'u taith i ymweld â chymunedau iaith bychan ar draws Ewrop.

Mae tua 40 o aelodau grŵp Te Panekiretanga o te Reo hefyd yn ymweld â'r Alban, Iwerddon a Gwlad y Basg fel rhan o'u taith, ac yn cyfarfod nifer o grwpiau iaith gwahanol y cymunedau hynny.

Bu'r grŵp yn perfformio Haka a chân mewn digwyddiad ym mhabell Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ar y maes.

Dywedodd Timoti Karetu, un o sylfaenwyr grŵp Te Panekiretanga o te Reo ei bod yn bwysig rhannu'r "holl syniadaeth a phrofiadau tebyg sydd ganddom fel rhan o gymunedau iaith bychan".

Maori
BBC

'Cydbwysedd da yn y tîm'

Twitter

Cyhoeddi enw Bardd Plant Cymru ar gyfer 2017-2019

BBC Cymru Fyw

Mae enw Bardd Plant Cymru ar gyfer cyfnod 2017-2019 ei gyhoeddi yn Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont ar Ogwr, Taf ac Elái brynhawn dydd Mawrth.

Casia Wiliam, o Nefyn yn wreiddiol ond sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd, fydd yn cymryd yr awenau gan y bardd plant presenol Anni Llŷn.

Mae wedi cyhoeddi dau lyfr i blant, wedi addasu dwy o nofelau Michael Morpurgo i'r Gymraeg ac mae'n aelod o dîm Y Ffoaduriaid ar gyfres radio BBC Cymru, Talwrn y Beirdd.

"Dwi'n edrych ymlaen yn ofnadwy at gael crwydro ledled Cymru yn cyfarfod yr holl blant, y rhai sy'n cael modd i fyw wrth sgwennu a'r sgwennwyr anfoddog!" meddai.

newydd dorri
bbc

Tîm Cymru i wynebu Rygbi Gogledd Cymru

Twitter

Ser cerddorol nesaf Cymru?

Eisteddfod yr Urdd

Cafodd Sophie, 7, a Tomos, 5, o Ben-y-bont wers gerddorol gan Mei Gwynedd ar y maes heddiw.

Sophie a Tomos
BBC

Roberts i arwain Cymru yn erbyn RGC

Twitter

Cae yn y Bae

BBC Wales News

Mae cae pêl-droed newydd wedi ei ddadorchuddio ar y dŵr ym Mae Caerdydd.

Mae'r cae arbennig yn rhan o'r ŵyl yn dathlu rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr, sy'n digwydd yn y ddinas ddydd Sadwrn.

Mae disgwyl hyd at 170,000 o gefnogwyr yn y ddinas dros y dyddiau nesaf.

Cae y bae
BBC

Ar y ffyrdd

Teithio BBC Cymru

Traffig yn parhau yn ardal yr Eisteddfod ger Pencoed, ciwiau wrth adael yr M4 i fynd tua'r ŵyl, ac ar yr A473.

Ym Mhowys mae hi'n brysur yn y Gelli Gandryll oherwydd Gŵyl y Gelli, yn enwedig Stryd yr Eglwys.

Ar Ynys Môn mae cryn oedi ar yr A55 yn Llanfairpwll tua Pont Britannia.

Sych ond cymylog am weddill y dydd

Tywydd, BBC Cymru

Digon o dywydd sych am weddill y dydd a 'chydig o awyr las, yn enwedig yn y gogledd ddwyrain.

Ond cymylog ar y cyfan, ac ambell gawod ysgafn yn bosib.

Yn teimlo'n ddigon cynnes, y tymheredd yn debyg o godi i 20C yn Sir y Fflint.

Am fwy, ewch i'r wefan dywydd.

Hwyl ar y maes

Eisteddfod yr Urdd

Brawd a chwaer, Courtney, 10, a Cerith, 9, o Lundain yn mwynhau trio sefyll ar stilts ar faes Eisteddfod yr Urdd.

Stilts
BBC

Medal y Dysgwyr: Cymru Fyw yn holi

BBC Cymru Fyw

Gyda Medal Dysgwyr Eisteddfod yr Urdd wedi ei thrawsnewid yn y blynyddoedd diwethaf, cyfathrebu yn y Gymraeg yn hytrach na darn ysgrifenedig yw canolbwynt y gystadleuaeth bellach.

Tair sydd wedi cyrraedd y brig ac wedi'u gwahodd i Eisteddfod yr Urdd Pen-y-bont, dwy fyfyrwraig ym Mhrifysgol Abertawe - Rebecca Alice Jones o Gwmdâr a Kayleigh Marie Elaine Jones o Ystalyfera - a Sophie James, sy'n ddisgybl yn Ysgol Uwchradd Caerdydd.

Medal y Dysgwyr: Cymru Fyw yn holi
bbc

Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymddeol

Twitter

Cyhuddo dyn o geisio cipio plentyn

Heddlu Gwent

Mae Heddlu Gwent yn dweud eu bod wedi arestio dyn yn dilyn apêl diweddar i adnabod gyrrwr fan goch a geisiodd gipio merch yn ei harddegau ar Gilgant Sant Ioan, Tŷ-du ddydd Sadwrn 20 Mai.

Mae'r dyn 25 oed o Gasnewydd bellach wedi ei gyhuddo o geisio gipio plentyn, ac mae wedi'i gadw yn y ddalfa.

Torri pawen cath aeth yn sownd mewn magl

BBC Wales News

Mae elusen yr RSPCA wedi gorfod torri pawen cath o Ynys Môn ar ôl i'r anifail fynd yn sownd mewn magl.

Er nad yw'n anghyfreithlon bod yn berchen a magl o'r fath, mae'n anghyfreithlon ei osod.

Cath
RSPCA Cymru

Apelio am wybodaeth wedi marwolaeth dyn

Heddlu Gogledd Cymru

Mae'r heddlu yn apelio am wybodaeth yn dilyn marwolaeth dyn 19 oed yng Nghei Connah ddydd Llun.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Bethel Place am tua 20:00 lle roedd y dyn, sydd ddim o'r ardal leol, wedi ei drywanu.

Mae'r heddlu wedi arestio dyn 48 oed o'r ardal ar amheuaeth o lofruddio ac mae wedi ei gadw yn y ddalfa.

Dywedodd y Ditectif Prif Arolygydd Arwyn Jones: "Rydw i'n apelio i unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad trasig yma i gysylltu."

Cynllun £3m i adnewyddu gwersyll yr Urdd Llangrannog

Golwg 360

Mae gwersyll yr Urdd Llangrannog wedi cadarnhau eu bod wedi penodi penseiri i adnewyddu rhan o’r gwersyll, medd Golwg360.

Fel rhan o’r cynlluniau fe fyddan nhw’n adnewyddu “calon y gwersyll” sy’n cynnwys y caban bwyta, neuadd ymgynnull a’r gegin.

Fe fydd y buddsoddiad yn costio £3m, ac maen nhw’n chwilio am grantiau ar gyfer traean o’r gyllideb.

Trafferth traffig i ymwelwyr Eisteddfod

BBC Cymru Fyw

Mae nifer o gystadleuwyr ac ymwelwyr ag Eisteddfod yr Urdd ym Mhencoed wedi profi rhwystredigaeth wrth iddyn nhw wynebu oedi sylweddol cyn cyrraedd y maes parcio fore dydd Mawrth.

Wrth siarad â BBC Cymru Fyw dywedodd Julie Thomas o Aberystwyth ei bod hi wedi gadael cyffordd 35 yr M4 ers 09:10, a'i bod hi dal heb gyrraedd y maes parcio am 11:00.

"Mae'r peth yn ofnadwy, ni wedi bod ar y sliproad 'ma nawr ers awr a thri chwarter a dal ddim wedi cyrraedd y maes parcio," meddai.

"Mae'r ferch Sioned yn cystadlu gyda chôr cerdd dant Ysgol Gymraeg Aberystwyth a ni fod i gwrdd am 11:15. Ni wedi gadael Aberystwyth ers 06:45 a ni yn panico."

Traffig
Julie Thomas

Y Crysau Duon yn paratoi i groesawu'r Llewod

Twitter

Fe fydd gan y llewod fws arbennig yn eu cludo rhwng digwyddiadau a gemau pan fyddan nhw'n cyrraedd Seland Newydd.

View more on twitter

Yr Urdd yn cyfaddef bod problemau traffig

Eisteddfod yr Urdd

Yn annerch cynhadledd i'r wasg yr Eisteddfod fe gyfaddefodd y cyfarwyddwr Aled Sion bod problemau wedi bod gyda thraffig y bore 'ma, gan ddweud ei fod i'w ddisgwyl ar "ddiwrnod prysuraf yr Ŵyl".

"Dydd Mawrth yw'r diwrnod prysuraf, a gyda ddoe yn Ŵyl y Banc, mae mwy o draffig heddiw gyda phobl yn mynd i'r gwaith," meddai.

"Mae 'na dagfeydd wedi bod 'nôl i'r M4, ond yn amlwg dy'n ni'n cyfathrebu gyda'r heddlu ac erbyn hyn mae pethau'n dechrau tawelu.

"Heddiw yw'r diwrnod prysuraf yn draddodiadol, ond rydyn ni'n gofyn i bobl fod yn amyneddgar a gadael digon o amser ar gyfer y daith.

"Ni fydd yr un rhagbrawf yn cau - os oes 'na broblemau gyda dod i'r maes, bydd y rhagbrofion yn dal ar agor a bydd neb yn cael cam."

Aled Sion
BBC

Cyffro Calzaghe cyn Cynghrair y Pencampwyr

BBC Sport Wales

Mae BBC Wales Sport wedi bod yn siarad gydag un o'r 'chydig o Gymry sydd ddim am i Gareth Bale a Real Madrid lwyddo yn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr nos Sadwrn.

A'r Cymro yna yw neb llai na'r bocsiwr, a chefnogwr Juventus, Joe Calzaghe.

Dywedodd ei fod yn "freuddwyd" cael gweld Juventus mewn gêm mor fawr yng Nghymru.

"I Juventus fod yn y ffeinal yng Nghaerdydd, allai ddim dweud pa mor wych ydy hynny i fi."

Calzaghe
Twitter

Llywyddion y dydd yn siarad ar y maes

Twitter

Yn y gynhadledd i'r wasg yn Eisteddfod yr Urdd, mae Aled Sion Davies a'r Athro Laura McAllister wedi bod yn siarad.

View more on twitter
View more on twitter

'Cysylltiadau band eang gwael yn bygwth busnes'

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd y gallai cysylltiadau band eang gwael orfodi busnesau i symud allan o Gaerfyrddin, yn ôl perchennog busnes.

Mae'n debyg bod cysylltiadau "yn syml ddim yn ddigon da", sydd wedi achosi anawsterau i ddwsinau o fusnesau ar stad ddiwydiannol Cillefwr.

Trafferth teithio i dîm tenis bwrdd

BBC Sport Wales

Roedd 'na drafferth i dîm tenis bwrdd Cymru wrth geisio cyrraedd Pencampwriaeth y Byd dros y penwythnos, oherwydd oedi o dros 30 awr i'w taith o Faes Awyr Heathrow.

Cafodd aelodau'r tîm eu dal yn Heathrow oherwydd trafferth i gwmni British Airways.

Cafodd miloedd o hediadau eu canslo, gan gynnwys taith y tîm i Dusseldorf yn Yr Almaen.

Tenis bwrdd
BBC

Heddlu'n parhau ar safle digwyddiad 'difrifol'

Daily Post

Mae'r Daily Post yn adrodd bod yr heddlu yn parhau i fod ar safle "digwyddiad difrifol" yng Nghei Connah.

Cafodd heddlu arfog a pharafeddygon eu galw i'r Stryd Fawr ychydig wedi 20:00 nos Lun.

Mae ymchwiliad yr heddlu yn parhau.

Gostyngiad yn nifer gwarchodwyr lolipop

BBC Cymru Fyw

Mae gostyngiad o 23% wedi bod yn nifer y dynion a'r merched lolipop sy'n helpu plant ysgol i groesi'r ffordd yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf, yn ôl gwaith ymchwil gan BBC Cymru.

Ym mis Mawrth 2016 roedd 170 yn llai o warchodwyr yn cael eu cyflogi gan gynghorau sir o'i gymharu â Mawrth 2013.

Dywed Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru fod pwysau ariannol a phroblemau denu staff wedi ei gwneud hi'n anodd i gynghorau lleol.

Lolipop
BBC

Traffig yn brysur yn ardal yr Eisteddfod

Teithio BBC Cymru

Rhywfaint o broblemau i'r rhai sy'n ceisio cyrraedd Eisteddfod yr Urdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr ar hyn o bryd - mae'r traffig yn ciwio ar y ffordd ymadael a'r M4 o'r ddau gyfeiriad ar gyffordd 35, Pencoed.

Traffig hefyd yn symud yn araf iawn ar yr A473 tua'r gogledd wedi cyffordd 35 yr M4.