a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Diolch am ddilyn!

BBC Cymru Fyw

Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod, ac am yr wythnos. Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 fore Llun gyda chyfraniadau byw o faes Eisteddfod yr Urdd trwy gydol y diwrnod, a bydd y newyddion diweddaraf ar gael ar ein hafan yn y cyfamser.

Cawodydd a thywydd braf

Tywydd, BBC Cymru

"Fe fydd 'na gawodydd o law taranau yn cyrraedd Sir Benfro yn yr oriau mân ac yn lledu tua'r gogledd a'r dwyrain," meddai Rhian Haf.

"Fe fyddan nhw'n parhau bore fory, cyn clirio erbyn y pnawn pan fydd hi'n codi'n eitha' braf eto.

"Er bod disgwyl rhai cawodydd wedyn dros y penwythnos hir, fe fydd 'na dipyn o dywydd sych a braf hefyd."

Mwy o wybodaeth am dywydd penwythnos Gŵyl y Banc ar y wefan dywydd.

Etholiad 2017: Golwg ar Ynys Môn

Etholiad Cyffredinol 2017

Anaml y mae llanw a thrai cefnogaeth pleidiau gwleidyddol ar y tir mawr yn cyffwrdd glannau Ynys Môn - mae personoliaeth ymgeisydd yn cyfri' am lawer mwy na lliw eu rhoséd.

O ganlyniad, mae sedd Ynys Môn wedi cael ei hennill gan bedair plaid wahanol ers yr Ail Ryfel Byd, ac mae sawl un yn cadw llygad ar y frwydr eleni.

Un o'r rheiny yw gohebydd gwleidyddol BBC Cymru, James Williams, a bu'n dadansoddi'r sefyllfa ar yr ynys i Cymru Fyw.

Ynys Môn
BBC

Dummett 'heb gau'r drws' ar Gymru

BBC Sport Wales

Penderfyniad dros dro yn unig yw un amddiffynnwr Cymru Paul Dummett i beidio cynrychioli'r tîm cenedlaethol, meddai ei glwb.

Fe wnaethon ni adrodd yn gynharach bod Chris Coleman wedi dweud nad yw'r chwaraewr 25 oed eisiau cynrychioli Cymru.

Ond dywedodd Newcastle nad yw ar gael er mwyn canolbwyntio ar ei ffitrwydd.

"Dyw Dummett ddim wedi cau'r drws ar ei yrfa ryngwladol ac mae'n gobeithio cynrychioli'r Dreigiau eto yn y dyfodol," meddai datganiad y clwb.

Paul Dummett
Rex Features

Cwis: Crafu Pen

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Gydag Eisteddfod yr Urdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr yr wythnos nesa' mae'n gyfle i ni brofi pa mor wybodus ydych chi am Bennau eraill Cymru.

Ewch i mewn i'r penwythnos drwy fynd benben â chwis Cymru Fyw.

Cwis Crafu Pen
BBC

Carcharu dyn am gam-drin plant

BBC Wales News

Mae cyn-reolwr gwesty wnaeth ffilmio ei hun yn cam-drin plant fel bod pedoffiliaid eraill yn gallu ei wylio wedi ei ddedfrydu i 15 mlynedd o garchar.

Fe wnaeth Jason Piontecki, 32 oed o Abertawe, bledio'n euog i naw cyhuddiad o gam-drin rhyw yn erbyn plant dan 13 oed dros nifer o flynyddoedd.

Jason Piontecki
Yr Asiantaeth Trosedd Genedlaethol

Heddiw ar y Post Prynhawn

BBC Radio Cymru

Diwrnod cynhesa'r flwyddyn

Y Swyddfa Dywydd

Gyda'r tymheredd yn 28.1C ym Mhorthmadog, dyma ddiwrnod cynhesa'r flwyddyn meddai'r Swyddfa Dywydd.

View more on twitter

Brexit 'wrth wraidd' maniffesto Dem Rhydd

Etholiad Cyffredinol 2017

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru wedi dweud y bydd Brexit "wrth wraidd" eu haddewidion ar gyfer yr etholiad cyffredinol.

Wrth lansio ei maniffesto yn Y Gelli Gandryll heddiw, dywedodd arweinydd y blaid yng Nghymru, Mark Williams y gallai gadael yr Undeb Ewropeaidd "ddinistrio'r dyfodol i'n plant".

Mae'r cyn-ddirprwy brif weinidog, Nick Clegg ymysg y rheiny sy'n ymuno â Mr Williams yn y lansiad.

Dem Rhydd
BBC

Gareth Bale 'nôl yn hyfforddi

Twitter

Newyddion da i Gareth Bale sydd yn ôl yn hyfforddi cyn gêm derfynol Cynghrair y Pencampwyr rhwng Real Madrid a Juventus yng Nghaerdydd ar 3 Mehefin.

View more on twitter

Pryder fod coeden enfawr yn beryglus

ITV Cymru

Mae ffrae wedi codi yn Saundersfoot, Sir Benfro, dros goeden Gypreswydden 70 oed sydd dros 100 troedfedd o daldra meddai ITV Wales.

Dywed swyddogion y Parc Cenedlaethol fod yr hen goeden Nadolig sy'n tyfu ar graig uwchben y traeth yn beryglus ond mae'r pentrefwyr yn gwrthod ei thorri i lawr.

'Steddfod' yn y ddinas

Twitter

Mae Caerdydd yn barod am ymwelwyr ar gyfer gemau terfynol Cynghrair y Pencampwyr sy'n cael ei chynnal yno yr wythnos nesa'.

Un o'r llefydd mwyaf gwreiddiol i aros yw dan y sêr ym Mharc Biwt, fel mae gohebydd BBC Cymru wedi bod yn ei weld.

View more on twitter

Darganfod corff mewn carafan

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i farwolaeth sydyn dyn 39 oed, wedi i'w gorff gael ei ddarganfod mewn carafan yn Abergwili ddydd Mercher.

Mae'r crwner wedi ei hysbysu am y farwolaeth.

Newydd dorriRheolwr TNS yn gadael am Hartlepool

Twitter

Gwahardd cynghorydd am dri mis

Cyngor Powys

Mae cynghorydd sir o Bowys wedi ei atal o holl ddyletswyddau'r cyngor am dri mis am dorri Cod Ymddygiad Aelodau.

Fe wnaeth pwyllgor safonau'r cyngor benderfynu ym mis Tachwedd 2016 y dylai Gary Price, sy'n cynrychioli ward Gogledd Llandrindod, gael ei atal o holl fusnes y cyngor am bum mis.

Dyfarnodd y gwrandawiad bod Mr Price wedi torri'r cod ymddygiad mewn perthynas â gohebiaeth yr oedd wedi anfon ac a oedd wedi portreadu'n anghywir ac yn annheg cynnwys Gwrandawiad Apêl Cwynion - gan ddwyn anfri ar ei swydd neu'r cyngor.

Roedd y cynghorydd wedi apelio yn erbyn y penderfyniad. Gwrthodwyd yr apêl ond cafodd y cyfnod ei leihau o bum mis i dri.

Bydd Mr Price wedi'i atal o 27 Mai nes 26 Awst, 2017.

Pêl-droed ar wyneb y dŵr

Gweithiwr banc o Fro Morgannwg yn euog o dwyll

BBC Cymru Fyw

Mae gweithiwr banc o Fro Morgannwg yn wynebu carchar am gymryd dros £17,000 o gyfrifon dau gwsmer, gan gynnwys un oedd wedi marw.

Cafodd rheithgor yn Llys y Goron Caerdydd, Anne Peterson, 59 oed, yn euog o bedwar cyhuddiad o dwyll tra'n gweithio yn Lloyds Bank yn y Barri.

Roedd Peterson wedi dweud wrth y llys ei bod yn ar wyliau pan ddigwyddodd y twyll, ac y gall rhywun arall fod wedi defnyddio ei manylion yn y banc.

Bydd Peterson yn cael ei dedfrydu ar 23 Mehefin.

Twyll
Wales News Service

Gruff Rhys a 'Hanes Hoelion'

British Council

Wedi cael gwahoddiad gan y Cyngor Prydeinig i ymuno ar daith i Siberia yn 2016 mae’r perfformiwr Gruff Rhys, prif ganwr y Super Furry Animals, wedi gwneud ffilm fer am y daith.

Mae The History of Nails yn archwilio hanes gwleidyddol a diwylliannol Rwsia.

Trên y Trans-Siberia
BBC

Anrhydedd Cynghrair y Pencampwyr i ddyn o Wynedd

Daily Post

Mae hanes Nedw Llewelyn o Lanuwchllyn ger y Bala, a fydd yn stiwardio yn ffeinal Cynghrair y Pencampwyr yn Stadiwm y Principality, yn y Daily Post.

Bydd yn ymuno â Gareth Bale, Cristiano Ronaldo a Gianluigi Buffon ar y cae wrth i Real Madrid a Juventus wynebu ei gilydd yng Nghaerdydd wythnos i ddydd Sadwrn.

Cwpan Cynghrair y Pencampwyr
Getty Images

Gyrrwr yn cyfaddef achosi marwolaeth

BBC Cymru Fyw

Mae gyrrwr oedd wedi cymryd cyffuriau wedi pledio'n euog i achosi marwolaeth dyn o Sir y Fflint.

Bu farw Lee Bennison, 33 oed o Goed-llai ger Yr Wyddgrug, ar ôl i'w feic modur gael ei daro gan gar ar yr A541 ger Pontblyddyn.

Fe wnaeth Paul Mayor, 45 o Lerpwl, bledio'n euog i gyhuddiad o achosi marwolaeth drwy yrru'n ddiofal yn y digwyddiad ar 5 Medi y llynedd.

Bydd Mayor yn cael ei ddedfrydu fis nesaf.

Cwyn am bapur arholiad yn Saesneg mewn prifysgol

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Mae myfyrwraig ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cyhuddo'r brifysgol o'i thrin hi ag eraill yn annheg wedi i swyddogion fethu darparu papurau arholiad drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Gwenno Evans yn astudio'r gyfraith ac roedd wedi derbyn cyllid i astudio rhan o'r cwrs drwy'r Gymraeg.

Ond dywedodd wrth raglen Taro'r Post heddiw ei bod wedi derbyn cwestiynau arholiad yn Saesneg, a bod staff wedi dweud wrthi am eu hateb yn yr iaith honno. Mae hi'n dweud fod hyn yn annheg gan fod y seminarau wedi bod drwy gyfrwng y Gymraeg.

Fe gafodd bapur arall yn Gymraeg ddwy awr wedyn ond erbyn hynny roedd yr arholiad bron ar ben, meddai.

Mae'r brifysgol wedi ymddiheuro ac mae swyddogion yn ymchwilio i'r hyn ddigwyddodd.

Mae swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wedi cadarnhau eu bod wedi derbyn cwyn.

Cyflwyno desg Caradog Prichard i'w hen ysgol

Golwg 360

Mae desg oedd yn eiddo i Caradog Prichard, awdur y nofel Un Nos Ola Leuad, wedi ei chyflwyno i'w hen ysgol ym Methesda neithiwr meddai Golwg 360.

Fe deithiodd merch yr awdur, Mari Prichard, o Rydychen i gyflwyno’r ddesg y sgrifennodd yr awdur Un Nos Ola Leuad arni, i Ysgol Dyffryn Ogwen ym Methesda.

Carchar i yrrwr am achosi marwolaeth cwpl

BBC Wales News

Mae gyrrwr wedi ei garcharu am flwyddyn am achosi marwolaeth dau deithiwr ar feic modur ar yr A470 ger Llanrwst.

Bu farw cwpl o Fae Colwyn, Stephen Probert, 56, a Joanne Winder, 40, yn y gwrthdrawiad ar Sul y Pasg 2015.

Cafwyd Lawrence Lougher, 29 oed o Surrey, yn euog yn Llys y Goron Caernarfon o achosi eu marwolaeth drwy yrru'n ddiofal.

Cynyddu diogelwch ar faes yr Urdd

Urdd Gobaith Cymru

Mae'r Urdd wedi cyhoeddi y byddan nhw'n "cynyddu diogelwch ar faes Eisteddfod yr Urdd" yr wythnos nesaf "er mwyn sicrhau mwynhad ein holl ymwelwyr".

"Bydd y mesuriadau yn cynnwys mwy o staff diogelwch a phresenoldeb yr heddlu ar y Maes, ynghyd ag archwiliadau bagiau yn y Ganolfan Groeso.

"Gofynnwn yn garedig i’n hymwelwyr adael digon o amser i gyrraedd y Maes, a thra ar y Maes os oes gan unrhyw ymwelwydd gwestiwn neu gonsyrn dylid cysylltu â staff yr Urdd.

"Byddwn yn parhau i drafod a dilyn argymhellion yr awdurdodau gydag unrhyw ddatblygiadau."

Mwynhewch yr haul

Tywydd, BBC Cymru

"Fe fydd hi'n ddiwrnod poeth arall," meddai Rhian Haf, "ac yn dal yn glos ddydd a nos. Fe fydd 'na fwy o awel ar hyd glannau'r de fydd yn helpu efo'r gwres.

"Ond yn yr oriau mân heno fe fydd 'na gawodydd o law taranau yn cyrraedd Sir Benfro ac yn lledu tua'r gogledd a'r dwyrain. Bydd y rhain yn parhau bore fory, cyn clirio erbyn y pnawn."

Ewch i'r wefan dywydd i weld rhagolygon y dyddiau nesaf.

Pryder am nifer y cwynion am Betsi Cadwaladr

BBC Cymru Fyw

Mae'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus wedi dweud ei fod yn bryderus am nifer y cwynion am Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr, a'r ffordd y maen nhw'n delio â'r cwynion hynny.

Rhwng mis Ebrill 2016 a Mawrth 2017 roedd 194 cwyn yn erbyn y bwrdd iechyd.

Dywedodd llefarydd ar ran Betsi Cadwaladr bod y bwrdd yn cymryd pob cwyn o ddifrif, a'u bod yn eu defnyddio i wella gwasanaethau.

Betsi Cadwaladr
BBC

Makelele yn aros gyda'r Elyrch

Clwb Pêl-droed Abertawe

Mae Abertawe wedi cadarnhau bod yr is-reolwr, Claude Makelele wedi arwyddo cytundeb newydd i aros gyda'r clwb.

Fe wnaeth y Ffrancwr ymuno â'r Elyrch ym mis Ionawr ar gytundeb tymor byr o chwe mis, ond mae nawr wedi arwyddo cytundeb parhaol.

Dywedodd y rheolwr Paul Clement bod cyn-chwaraewr Chelsea a Real Madrid wedi bod yn ffigwr dylanwadol wrth i Abertawe osgoi disgyn o'r Uwchgynghrair.

Claude Makelele
BBC

Ar y ffordd i Ddulyn ar gyfer y gêm fawr yfory?

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Dim newid i Munster na'r Scarlets

Rygbi, BBC Cymru

Trochfa'n Abersoch

BBC Cymru Fyw

Fe gafodd perchennog car brynhawn anffodus ar draeth Abersoch ddoe, wedi i'r llanw ddod i mewn gan adael y cerbyd mewn troedfeddi o ddŵr.

Mae'n debyg nad oedd neb yn y car ar y pryd.

Mini
Dewi Evans

Mewnwr y Scarlets ddim ar ei 'stag' ei hun

Twitter

Mae'r aberth mae athletwyr proffesiynol yn ei wneud yn amlwg iawn ar adegau, yn enwedig i fewnwr y Scarlets, Jonathan Evans y penwythnos yma.

Y bore 'ma fe wnaeth criw o'i ffrindiau ddechrau ar eu taith i Budapest ar gyfer parti 'stag' Evans, ond dyw'r dyn ei hun ddim yn gallu ymuno â nhw!

Yn hytrach, bydd Evans yn gobeithio codi tlws y Pro12 yn Nulyn yfory wrth i'r Scarlets herio Munster yn rownd derfynol y gynghrair.

Rwy'n siŵr na fydd yn rhy siomedig os all gael y tlws yn ei ddwylo erbyn nos yfory!

View more on twitter

Digwyddiad Abertawe: Cadw dyn yn y ddalfa

BBC Cymru Fyw

Mae ynadon yn Abertawe wedi cadw dyn yn y ddalfa yn dilyn digwyddiad pan gafodd gwrthrych ei adael yng nghanolfan siopa'r Quadrant yn y ddinas ddydd Mercher.

Cafodd Richard Alan Punchard ei gyhuddo o osod gwrthrych gyda bwriad yn Llys Ynadon Abertawe, yn groes i Adran 51 o'r Ddeddf Cyfiawnder Troseddol.

Bydd yn ymddangos o flaen Llys y Goron Abertawe ar 26 Mehefin.

Cynghrair y Pencampwyr: To'r stadiwm ar gau

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Yn dilyn trafodaethau gyda UEFA a rhanddeiliaid eraill, gan gynnwys Heddlu De Cymru, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi gwneud y penderfyniad i gau to Stadiwm Genedlaethol Cymru ar gyfer rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr ar 3 Mehefin.

Dywed y gymdeithas y bydd y to ar gau hefyd ar gyfer y ddwy sesiwn hyfforddi swyddogol sy’n cael eu cynnal yn y Stadiwm ar ddydd Gwener 2 Mehefin.

Cafodd y penderfyniad i gau’r to ei wneud yn gynharach y mis hwn a’r bwriad oedd gwneud y cyhoeddiad wythnos cyn y gêm. Mae’r ddau dîm yn y rownd derfynol wedi eu hysbysu o’r penderfyniad meddai'r gymdeithas.

Tlws
AFP/GETTY

Profiad rhithwir arloesol yn dod i Gymru

BBC Wales News

Mae profiad rhithwir (virtual reality) sy'n galluogi i bobl archwilio y tu mewn i un o goed mwyaf trawiadol y byd yn dod i Gymru.

Mae'r profiad - Treehugger: Wawona - yn arddangos coeden Cochwydden Gawraidd California, ac fe enillodd Gwobr Storyscapes yng Ngŵyl Ffilm Tribeca eleni.

Bydd yn cael ei arddangos ym Mharc Gwledig Margam ym Mhort Talbot o ddydd Sadwrn nes 1 Gorffennaf.

Treehugger: Wawona
Gŵyl Ffilm Tribeca

Canfod corff dyn oedd ar goll

Heddlu Dyfed Powys

Mae Heddlu Dyfed Powys wedi cadarnhau mai corff dyn oedd ar goll gafodd ei ddarganfod ger Llangrannog ar 30 Ebrill.

Roedd Arthur Roy Taylor, 90 oed o Sir Gaerhirfryn, wedi mynd ar goll ar ôl mynd allan ar y môr mewn cwch.

Cafodd ei gorff ei ddarganfod ar y traeth rhwng Llangrannog ac Ynys Lochtyn. Mae cwest i'w farwolaeth wedi ei agor a'i ohirio.

Arthur Roy Taylor
Llun teulu

Beirniadu 'diffyg amrywiaeth' cabinet cyngor

BBC Cymru Fyw

Mae'r Gymdeithas Diwygio Etholiadol wedi cyhuddo Cyngor Bro Morgannwg o gyrraedd "iselfannau newydd o ran amrywiaeth", gyda chabinet o ddynion yn unig.

Saith dyn fydd yn rheoli'r cyngor, sydd dan reolaeth y Ceidwadwyr a'u harweinydd John Thomas.

Dywedodd y gymdeithas nad yw cabinetau cynghorau Cymru yn adlewyrchu'r ffaith bod mwy na chwarter cynghorwyr Cymru yn ferched, ond dywedodd llefarydd ar ran y Ceidwadwyr bod maer benywaidd y Fro, a'r dirprwy faer ifanc, yn dystiolaeth o amrywiaeth.

Cabinet Bro Morgannwg
Cyngor Bro Morgannwg

Y Steddfod yn amddiffyn newid rheolau canu

Golwg 360

Mae Golwg 360 yn adrodd bod yr Eisteddfod Genedlaethol wedi gwrthod honiadau bod newidiadau i reolau eu cystadlaethau canu wedi arwain at gwymp yn nifer y cystadleuwyr.

Yn ystod Eisteddfod y Fenni y llynedd fe gafodd categorïau eu cyfuno, gan gael gwared ar gystadlaethau’n benodol i rai dros 25 oed.

Yn ôl grŵp Tegwch i Gystadleuwyr dros 25 oedd wedi sefydlu deiseb ym mis Awst y llynedd, bu cwymp yn nifer y cystadleuwyr yn 2016 o ganlyniad i’r newidiadau.

Steddfod
BBC

Mae'r gwres yn codi ...

Twitter

Ben Woodburn: 'Cymru oedd yr unig ddewis'

Wales Online

Mae'r ymosodwr Ben Woodburn wedi dweud mai gyda Chymru mae ei ddyfodol, wedi'r holl drafod yn y wasg dros ba wlad y byddai'n ei ddewis chwarae iddi yn y dyfodol.

Mae'r chwaraewr 17 oed yn gymwys i chwarae i Loegr hefyd, ond dywedodd Woodburn, sydd wedi bod ar daith gyda'i glwb Lerpwl yn Awstralia, ac sydd wedi bod yn rhan o system hyfforddi Cymru ers yn 13 oed, nad oedd unrhyw amheuaeth ganddo.

BW
BBC

Eddie Izzard yn agor Gŵyl y Gelli

BBC Radio Wales

Roedd 1,700 o bobl yn gwylio'r comediwr Eddie Izzard ar noson agoriadol Gŵyl y Gelli neithiwr.

Cafodd gohebydd celfyddydol BBC Cymru, Huw Thomas, sgwrs gyda Mr Izzard ar gyfer rhaglen Good Morning Wales. Er ei fod yn adnabyddus am wneud sioeau mewn ieithoedd heblaw Saesneg dywedodd fod y Gymraeg yn rhy anodd iddo, er ei fod wedi trio dysgu, meddai.

Eddie Izzard
BBC