a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. A dyna'r cyfan am heddiw...

  BBC Cymru Fyw

  Diolch am ddilyn y Llif Byw. Mae'n amser ni ar ben am ddiwrnod arall, ond byddwn yn ôl â'r diweddaraf bore fory am 8.

  Tan hynny felly, da bo chi.

 2. Ieithoedd Celtaidd yn 1900

  Twitter

  Mae UK Languages Mapping wedi cyhoeddi map sy'n dangos faint o bobl oedd yn siarad yr ieithoedd Celtaidd ar droad y ganrif ddiwethaf.

  View more on twitter
 3. Hunangofiant seren rygbi ar restr fer gwobr llyfrau chwaraeon

  Y Lolfa

  Mae hunangofiant y seren rygbi, Terry Davies, wedi cyraedd rhestr fer llyfr rygbi’r flwyddyn mewn gwobrau mawreddog.

  Mae Terry Davies - Wales’s First Superstar Fullback gan Terry Davies gyda Geraint Thomas wedi cyrraedd rhestr fer Rugby Book of the Year yng ngwobrau The Cross Sports Book Awards.

  Caiff y llyfrau buddugol eu cyhoeddi mewn digwyddiad arbennig yn Llundain ar 24 Mai

  Terry Davies
 4. 'Y glaw yn clirio'

  Tywydd, BBC Cymru

  Yn ôl Robin Owain Jones mae gobaith am noson sych heno:

  "Mi fydd hi’n noson sych i’r rhan fwyaf – y glaw yn y de-ddwyrain yn clirio cyn iddi nosi. Yn ddigon cymylog i gychwyn, ond mi fydd ‘na gyfnodau clir erbyn yr oriau man, neith adael i’r tymheredd syrthio i 7c ar ei isaf"

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 5. Heddlu'n canfod £300 o ganabis yn Llandysul

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu yn Llanbedr Pont Steffan yn dweud eu bod wedi dod o hyd i werth £300 o'r cyffur canabis ym mhentref Llandysul.

  Cafodd malwr canabis a dail canabis eu cymryd.

  View more on twitter
 6. Cyhoeddi grwp Devils Caerdydd yng Nghyngrair y Pencampwyr

  BBC Camp Lawn

  View more on twitter
  Cardiff Devils
 7. Ar y Post Prynhawn rhwng 5 a 6...

  Post Prynhawn

  BBC Radio Cymru

  Y diweddara ar ffrae'r Arlywydd Trump a'r FBI, yr oedi ar Gylchffordd Cymru, a Bara Lawr Cymreig yn cael statws Ewropeaidd arbennig - fe fydd hyn a mwy'n cael sylw'r Post Prynhawn heddi.

  Nia Cerys fydd yn y gadair rhwng 5 a 6.

  Trump Comey
 8. Chilli poetha'r byd wedi ei dyfu'n Llanelwy?

  BBC Wales News

  Mae garddwr o Sir Ddinbych yn credu ei fod wedi tyfu pupur chilli poetha'r byd.

  Mae Mike Smith o Lanelwy'n dweud ei fod wedi tyfu chilli o'r enw Anadl y Ddraig gyda help Prifysgol Nottingham Trent.

  Mae'n mesur 2.4m uned o wres ar raddfa Scoville, o'i gymharu a'r record bresennol am y pupur poethaf, sy'n 1.5m uned o wres.

  Ond pwy fydde'n mentro'i fwyta..?

  Chilli
 9. Camau cyntaf o ryddid i Chelsea Manning

  Twitter

  Wedi iddi gael ei rhyddhau o'r carchar yn gynnar, mae Chelsea Manning wedi nodi ei chamau cyntaf o ryddid ar Twitter.

  Cafodd y milwr Americanaidd, fu'n gwasanaethu yn Irac, ei dedfrydu i 35 mlynedd yn y carchar yn 2013 am ryddhau gwybodaeth gyfrinachol i wefan Wikileaks.

  Ond fis Ionawr, yn ystod ei wythnos olaf yn y Tŷ Gwyn, cyhoeddodd Barack Obama y byddai'n cael ei rhyddhau'n gynnar.

  View more on twitter
 10. Teyrnged mam i Tracy Ann Kearns

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae mam Tracy Ann Kearns, gafodd ei chanfod yn farw ddydd Sadwrn 13 Mai, wedi rhoi teyrnged i'w merch.

  Dywedodd ei mam, Eileen, fod ei merch yn "fam fendigedig oedd yn addoli ei phlant".

  "Roedden ni gyd yn agos; roedd hi fel chwaer i mi. Roedd ganddi bersonoliaeth fyrlymys ac yn llawer o hwyl. Byddwn ni i gyd yn ei cholli."

  Dydd Llun, aeth Anthony James Bird o Fae Cinmel o flaen llys wedi ei gyhuddo o'i llofruddio.

  Tracy Kearns
 11. 'Dim digon o ymateb i ddatganoli yn llenyddiaeth yr iaith Gymraeg'

  Golwg 360

  Mewn cyfweliad gyda Golwg 360, mae'r awdur Ifan Morgan Jones yn dweud nad oes digon o ymateb wedi bod i ddatganoli yn llenyddiaeth yr iaith Gymraeg.

  Ag yntau’n gyn-newyddiadurwr sydd bellach yn ddarlithydd Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Bangor, mae'n dweud mai ei ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth sydd wedi ysbrydoli ei nofel newydd – Dadeni.

  “Dw i’n trio cadw’r wleidyddiaeth mor gyffrous â phosib,” meddai, gan esbonio ei fod yn cyfuno elfennau o chwedloniaeth Cymru gyda gwleidyddiaeth yr oes.

  Ifan Morgan Jones
 12. Syrffiwr o Gymru ym Mhencampwriaethau'r Byd

  South Wales Argus

  Mae'r South Wales Argus yn adrodd y bydd Emily Williams o Gasnewydd yn mynd i Bencampwriaethau ISA Syrffio'r Byd.

  Eleni fydd y tro cyntaf i dîm o Gymru gystadlu yn y bencampwriaeth, gyda Williams, sy'n 19 oed, yn awyddus i greu argraff yn y gystadleuaeth yn Biarritz.

  biarrits
  Image caption: Y tonnau fydd yn wynebu'r syrffwyr o Gymru yn Biarritz
 13. S4C yn 'allweddol' wrth feithrin digrifwyr newydd

  Golwg 360

  Mae dau gomediwr wedi dweud wrth Golwg 360 fod cyfresi stand-yp S4C yn allweddol wrth feithrin digrifwyr newydd a datblygu doniau yn y Gymraeg.

  Roedd Dan Thomas a Phil Cooper yn siarad cyn teithio gyda’i gilydd i berfformio’u sioeau unigol, fydd yn cael eu ffilmio yn Theatr Richard Burton yng Ngholeg Cerdd a Drama Caerdydd fis Gorffennaf.

  Stand-up
 14. Ffordd liniaru'r M4: Rhaid amddiffyn rhag llifogydd

  Cyfoeth Naturiol Cymru

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi dweud wrth yr ymchwiliad cyhoeddus i gynllun ffordd liniaru'r M4 bod angen sicrhau amddiffynfeydd llifogydd cyn y gellir bwrw mlaen â'r cynllun.

  Dywedodd Gary Purnell o'r uned sy'n arbenigo ar lifogydd bod yn rhaid cymryd effaith tebygol newid hinsawdd i ystyriaeth.

  Dyma sesiwn dystiolaeth gynta Cyfoeth Naturiol Cymru i'r ymchwiliad.

  M4
 15. Ble mae myfyrwyr Cymraeg eu hiaith yn astudio...?

  Twitter

  Ymwybyddiaeth iaith, Cymraeg a'r gyfraith a defnydd ieithoedd lleiafrifol gan sefydliadau - dyna rai o'r pynciau sy'n cael eu trafod yng Nghynhadledd ddeuddydd y Comisiynwyr Iaith yng Nghaerdydd.

  Ac yng nghanol yr holl drafod, dyma graff diddorol sy'n nodi nifer y myfyrwyr Cymraeg eu hiaith yng Nghymru a ble maen nhw'n astudio..

  View more on twitter
 16. Apêl am ferch ar goll

  South Wales Evening Post

  Mae'r South Wales Evening Post yn tynnu sylw at apêl gan yr heddlu am ferch 17 oed o Abertawe sydd heb gael ei gweld ers dydd Sul.

  View more on twitter
 17. Marwolaeth dynes arhosodd chwe awr am ambiwlans yn ddamwain

  BBC Cymru Fyw

  Damwain oedd achos marwolaeth menyw oedrannus arhosodd chwe awr am ambiwlans ar ôl iddi ddisgyn, yn ôl crwner.

  Bu farw Daphne Williams, 78 oed o bentref Hanmer yn Sir Wrecsam, bythefnos ar ôl mynd i'r ysbyty am lawdriniaeth ar ei chlun y llynedd.

  Roedd ei harennau wedi methu ac roedd ganddi niwmonia, sgil effeithiau o dorri'r asgwrn.

  Cwest
 18. Cyhoeddi Neges Ewyllys Da'r Urdd 2017

  Twitter

  Y Senedd y Mae Caerdydd yn croesawu Bwrdd Ieuenctid Urdd Gobaith Cymru wrth iddyn nhw gyhoeddi Neges Ewyllys Da yr Urdd 2017.

  View more on twitter