a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Carcharu dau am achosi marwolaeth trwy yrru'n beryglus
 2. 'Holl gleifion canser angen gweithiwr allweddol'
 3. 'Digwyddiad heddlu' yn cau ysgol gynradd yn Y Fflint

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ni am heddiw. Fe fydd y llif byw yn dychwelyd fore Llun am 08:00.

 2. Rhagolygon y penwythnos

  Tywydd, BBC Cymru

  "Ddiwedd y p'nawn bydd mwy o law yn lledu o Sir Benfro ond fe fydd hi'n dechrau teimlo rhywfaint yn llai trymaidd," meddai Rhian Haf.

  "Mi wneith y glaw glirio bore fory a bydd yn troi'n sych ar y cyfan efo digon o ysbeidiau braf - dim ond ambell gawod ysgafn - cyn i fwy o law ledu o'r gorllewin ddiwedd y p'nawn.  

  "Bydd yn troi'n sychach nos Sadwrn ac yn codi'n eitha' braf fore Sul. Ond bydd cawodydd trymion yn datblygu wedyn, efo cenllysg a tharannau."

  I gadw llygad ar y rhagolygon, ewch i'r wefan dywydd.

 3. Hwb arianol i orsaf radio Ysbyty Bronglais

  Cambrian News

  Mae'r Cambrian News yn adrodd bod Radio Ysbyty Bronglais wedi derbyn grant o £5,000 gan gyfeillion yr Ysbyty er mwyn prynnu offer gwrando arbennig ar gyfer cleifion a staff.

  Bydd yr offer yn galluogi'i gleifion wrando ar raglenni'r orsaf yn haws drwy declynnau bach sy'n ffitio ar y glust.

  Stiwdio Radio
 4. Digon o sioe

  UEFA

  Mae Castell Caerdydd yn werth ei weld yn ôl neges drydar Cynghrair y Pencampwyr wrth i'r brifddinas baratoi at groesawu gêm derfynol y gynghrair.

  View more on twitter
 5. Ailethol arweinydd Cyngor Ceredigion

  Cyngor Ceredigion

  Mae Cyngor Ceredigion wedi cyhoeddi bod y Cynghorydd Ellen ap Gwynn wedi ei hail ethol fel arweinydd y Cyngor.

  Daeth cadarnhad hefyd am weinyddiaeth newydd drwy glymblaid dair-ochrog sy'n cynnwys grŵp Plaid Cymru, y grŵp fwyaf ag 20 o gynghorwyr, y grŵp Annibynnol (11) a'r grŵp Llais Annibynnol (3). 

  Y Democratiaid Rhyddfrydol fydd yr wrthblaid, gydag wyth o gynghorwyr. 

  Y Cynghorydd Ellen ap Gwynn
 6. Dim ymosodiad ar gyfrifiaduron y GIG yng Nghymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r Gwasanaeth Iechyd yng Nghymru wedi dweud nad oes unrhyw ymosodiad ar gyfrifiaduron yng Nghymru yn dilyn ymosodiad ar rai o gyfeiriaduron y Gwasanaeth Iechyd yn Lloegr.

 7. Cyfarwyddwr Eisteddfod Llangollen i adael

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r arweinydd corawl a'r cerddor Eilir Owen Griffiths yn cyhoeddi ei fod yn gadael ei rôl fel Cyfarwyddwr Cerdd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.

  Ar ôl chwe blynedd yn swydd, fe fydd Mr Griffiths yn ymddiswyddo yn dilyn dathliadau 70 mlwyddiant yr Eisteddfod eleni.

  Mr Griffiths yw Cyfarwyddwr Cerdd ieuengaf erioed yr Eisteddfod, ac fe fydd yn gadael yr ŵyl i ganolbwyntio ar ddatblygiadau newydd o fewn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

  Yn ystod ei gyfnod wrth y llyw, mae wedi bod yn gyfrifol am gyflwyno cystadlaethau Côr Plant y Byd, Llais y Dyfodol a Llais Sioe Gerdd i raglen yr Eisteddfod, yn ogystal â threfnu nifer o gyngherddau a digwyddiadau gydag artistiaid byd enwog megis Status Quo, UB40, Burt Bacharach a Jools Holland.

  Eilir Owen Griffith
 8. Diflaniad dynes: Heddlu'n parhau i chwilio

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae ymholiadau'n parhau wrth i Heddlu'r Gogledd chwilio yn ardal Towyn a Bae Cinmel am Tracy Kearns. 

  Bydd y gwaith yn parhau dros y penwythnos, ac mae swyddogion yn chwilio yn ardal Tir Prince heddiw.

  Ddoe fe gafodd dyn 48 oed yr oedd Mrs Kearns yn ei adnabod ei arestio ar amheuaeth o lofruddiaeth mewn cysylltiad â'i diflaniad,

  Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod V066820.

 9. Rygbi: Stephen Jones yn tynnu allan o dîm hyfforddi Cymru

  BBC Sport Wales

  Fydd hyfforddwr cefnwyr y Scarlets, Stephen Jones, ddim yn rhan o dîm hyfforddi Cymru ar eu taith haf.

  Mae Jones wedi tynnu allan oherwydd ymrwymiadau'r Scarlets yn y Pro 12 meddai BBC Sport.

  Stephen Jones
 10. Y cŵn sy'n 'newid bywydau'

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae dynes ifanc o Borthmadog sydd â nam ar ei golwg yn dweud fod ei chi tywys wedi ei helpu i ddod dros iselder, ei gwneud yn fwy hyderus a'i helpu i ennill gradd dosbarth cyntaf yn y brifysgol. 

  Bu Elin Williams, ynghyd â Derek Humpkreyd o Gaernarfon, yn siarad efo BBC Cymru Fyw am eu cŵn cymorth a sut maen nhw wedi 'newid eu bywyd'. 

  Elin Williams
 11. Gareth Anscombe yn arwyddo cytundeb deuol

  BBC Sport Wales

  Mae maswr Gleision Caerdydd Gareth Anscombe wedi arwyddo cytundeb deuol gyda'r rhanbarth ac Undeb Rygbi Cymru.

  Cafodd Anscome ei eni yn Seland Newydd ac mae wedi sgorio 337 o bwyntiau i'r rhanbarth ers cyrraedd Cymru yn 2014.

  Gareth Anscombe
 12. A470 wedi cau yn Nolgellau

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd yn dweud bod yr A470 yn Nolgellau wedi cau yn dilyn gwrthdrawiad.

  Mae traffic bellach yn cael ei ddargyfeirio ar hyd yr A494 Bont-newydd, wedyn ar hyd yr B4416 Brithdir cyn ail ymuno gyda'r A470.

  View more on twitter
 13. 'Trochfa mewn mannau'

  Tywydd, BBC Cymru

  "Er ei bod wedi bod yn sych am gyfnod yn ystod y bore, bydd rhai cawodydd trymion yn datblygu p'nawn 'ma," meddai Rhian Haf.

  "Mae disgwyl trochfa mewn mannau a tharanau yn bosib. 

  "Ddiwedd y p'nawn bydd mwy o law yn lledu o Sir Benfro ond fydd hi'n dechrau teimlo rhywfaint yn llai trymaidd."

  Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach.

 14. Carcharu dau: Ymateb Gwasanaeth Erlyn y Goron

  BBC Cymru Fyw

  Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi rhyddhau datganiad yn dilyn carcharu dau am achosi marwolaeth dynes yng Nghaerdydd.

  Bu farw Sophie Taylor, 22, ar ôl i'w char daro bloc o fflatiau yn ardal Adamsdown ym mis Awst y llynedd.  

  Cafwyd Melissa Pesticcio, 23 o Lanrhymni, yn euog o achosi ei marwolaeth trwy yrru'n beryglus, ac fe gafodd ei charcharu am chwe mlynedd a hanner ddydd Gwener.

  Cafodd Michael Wheeler, 22 o Dremorfa, oedd wedi cyfaddef i'r un cyhuddiad, ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd i saith mlynedd a hanner mlynedd dan glo. 

  Dywedodd Iwan Jenkins o Wasanaeth Erlyn y Goron:

  "Roedd Wheeler a Pesticcio wedi gyrru eu ceir mewn modd peryglus ac afresymol. Roeddynt yn creu dychryn a pherygl i Sophie a Joshua a oedd mewn car arall , gyda chanlyniadau trasig. 

  "Roedd rhaid i'r rheithgor ystyried pa un ai bod safon gyrru Melissa Pesticcio llawer is na'r yrrwr gofalus a chymwys. Dangosodd y dystiolaeth a gyflwynwyd i'r rheithgor bod hyn yn wir. 

  "Gall fod yn dorcalonnus i deuluoedd gweld a chlywed manylion achosion fel hyn yn y llys, ond rhaid talu teyrnged i deulu Joshua a hefyd teulu Sophie."