a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyna ni ddiwedd y llif byw am heddiw - diolch am eich cwmni unwaith eto.

  Byddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 fory, pan fydd pobl ar hyd a lled Cymru yn mynd allan i fwrw'u pleidlais yn yr etholiadau lleol.

  Tan hynny, noswaith dda!

 2. Carwyn Jones a 'safbwynt unig Llafur Cymru ar Brexit'

  Canolfan Llywodraethiant Cymru

  A yw Llywodraeth Lafur Cymru ychydig yn unig yn eu safbwynt tuag at Brexit, wrth i'r trafod a'r dyfalu am ddyfodol y DU fynd yn ei flaen?

  Dyna farn yr Athro Roger Scully o Brifysgol Caerdydd yn ei flog diweddaraf, ble mae'n dweud fod Carwyn Jones fel petai wedi magu safbwynt o 'undeboliaeth datganolwr radical'.

  Ar y llaw arall mae Llywodraeth yr Alban a hanner Llywodraeth Gogledd Iwerddon eisiau gadael y DU yn gyfan gwbl, tra bod Llywodraeth Geidwadol San Steffan yn fwy awyddus i ganoli pwer yn Llundain.

  "Mae'n ymddangos ein bod ni'n bell i ffwrdd o sefyllfa ble mae rheolaeth wir yn cael ei rannu ar yr ynysoedd hyn," meddai.

  roger scully
 3. Gwrthdrawiad difrifol yn Sir y Fflint

  Teithio BBC Cymru

  Mae ffordd yr A548 ger Bagillt yn Sir y Fflint wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad yn dilyn gwrthdrawiad difrifol.

  Dywedodd yr heddlu bod dau gerbyd yn rhan o'r digwyddiad.

  Mae ambiwlans awyr wedi cael ei alw i'r gwrthdrawiad, ac mae traffig wedi ei effeithio rhwng Y Fflint a Whelston.

 4. Dyn fu farw 'ddim digon da' i adael uned seiciatrig

  BBC Cymru Fyw

  Doedd dyn o Sir Ddinbych fu farw wythnosau yn unig ar ôl gadael uned seiciatryddol ddim yn ffit i gael ei ryddhau, yn ôl ei fam.

  Cafwyd hyd i Matthew Jones, 34, yn ei fflat yn Y Rhyl ym mis Ebrill. Dyw achos ei farwolaeth heb gael ei gadarnhau eto.

  Roedd wedi bod yn cael triniaeth am alcoholiaeth ac iselder yn Uned Ablett yn Ysbyty Glan Clwyd.

  Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr y bydden nhw'n cynnal adolygiad o'r gofal gafodd Mr Jones.

  Matthew Jones
 5. Llafur ar eu colled - a phawb arall yn ennill seddi?

  Blog

  Ar ei flog personol mae cyflwynydd radio LBC, Iain Dale wedi darogan pwy fydd yn ennill pob un o seddi Cymru yn yr etholiad cyffredinol.

  Dydi o ddim yn rhagweld noson dda i Lafur wrth iddyn nhw golli 11 sedd, gan gynnwys pob un o'r tair sydd ganddyn nhw yng Nghaerdydd.

  Mae'n credu y bydd y Ceidwadwyr yn llwyddo i ennill wyth, gan gynnwys yn y gogledd ddwyrain ac etholaethau fel Pen-y-bont a Gorllewin Casnewydd.

  Mae hefyd yn rhagweld noson dda i Blaid Cymru wrth iddyn nhw gipio Ynys Môn a Llanelli, tra bod y Democratiaid Rhyddfrydol yn adennill Canol Caerdydd.

  iain dale
 6. Noson gymylog ag awel gref

  Tywydd, BBC Cymru

  Heno mi fydd hi'n gymylog, gyda pheth glaw ysgafn mewn mannau. 

  Bydd y tymheredd isa'n rhyw 8C, gydag awel gref, felly'n teimlo'n oerach.

  Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.  

 7. Darlington yn gadael Y Seintiau Newydd

  Uwch Gynghrair Cymru

  Mae hyfforddwr Y Seintiau Newydd, Carl Darlington, wedi cyhoeddi ei fod yn gadael y clwb er mwyn "chwilio am her newydd".

  Ymunodd Darlington yn 2010 fel is-reolwr, blwyddyn cyn i Craig Harrison symud o Airbus i ymuno ag o.

  Gyda'i gilydd fe wnaeth y ddau lywio'r Seintiau i uchelfannau newydd, ac mae'r clwb wedi ennill Uwch Gynghrair Cymru am y chwe thymor diwethaf.

  Fe wnaeth Darlington ymuno â Wrecsam am gyfnod yn 2014 fel rheolwr dros dro, cyn dychwelyd i Neuadd y Parc yn 2015.

  View more on twitter
 8. Gwraig Amarjeet Singh-Bhakar yn talu teyrnged i'w 'enaid hoff gytûn'

  BBC Cymru Fyw

  Mae gwraig y gweithiwr siop gafodd ei ladd mewn ymosodiad yn Y Rhyl yn oriau man y bore ddydd Sul wedi talu teyrnged iddo.

  Dywedodd gwraig Amarjeet Singh-Bhakar, Sushi, ei fod yn "ddyn teulu go iawn".

  "Roedd wastad yn gofalu am bobl ac roedd o'n gwneud popeth dros ei deulu a'i ddau o blant," meddai.

  "Fo oedd fy enaid hoff gytûn ac roedd pawb wrth ei fodd ag o. Fe fyddwn ni'n gweld colled ar ôl ei wên a'r ffordd roedd o'n goleuo'r stafell pan oedd o'n cerdded mewn."

  Amarjeet Singh-Bhakar
 9. Dynes 'wedi bod yn gorwedd dan ei char am naw diwrnod'

  Wales Online

  Mae cwest wedi clywed bod dynes 76 oed wedi bod yn gorwedd yn farw o dan ei char am naw diwrnod cyn cael ei darganfod.

  Y gred yw bod Jane Lord o Gwm-cou ger Castellnewydd Emlyn, Ceredigion wedi mynd yn sownd wrth i'w char ddechrau rowlio y tu allan i'w thŷ.

  Dywedodd PC Matthew Fraser o Heddlu Dyfed Powys nad oedd hi'n ymddangos fod brêc llaw y car wedi ei dynnu'r holl ffordd i fyny cyn y digwyddiad.

  Fe wnaeth y crwner Peter Brunton gofnodi dyfarniad o farwolaeth ddamweiniol.

  cwm-cou
  Image caption: Roedd Jane Lord yn byw ym mhentref Cwm-cou ger Castellnewydd Emlyn
 10. Serbia v Cymru: 'Pryderon am ddiogelwch y stadiwm'

  Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi penderfynu peidio â derbyn mwy na 2,200 o docynnau ar gyfer eu gêm yn erbyn Serbia fis nesaf oherwydd pryderon diogelwch.

  Yn ôl grŵp cefnogwyr FSF Cymru, mae'r rhan o'r stadiwm yn Belgrade ble bydd cefnogwyr Cymru yn gallu dal 3,700 o bobl.

  Ond ar ôl asesu'r maes a chodi pryderon am sawl agwedd gan gynnwys y mynediad i'r eisteddle, a diffyg rhwystrau diogelwch, penderfynwyd peidio gofyn am ragor.

  Bydd Cymru'n herio Serbia ar 11 Mehefin, gêm sydd yn dyngedfennol i'w gobeithion o geisio cyrraedd Cwpan y Byd 2018 yn Rwsia.

  Stadiwm Red Star Belgrade
  Image caption: Mae Stadiwm Rajko Mitic yn Serbia yn dal dros 55,000 o bobl
 11. Straeon y geni

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Dyw bod yn rhiant ddim yn hawdd. Mae dwy fam gafodd ddechrau sigledig ar ôl cael eu babis cyntaf, ac sydd wedi byw mewn tawelwch am eu teimladau tan nawr, yn siarad â Cymru Fyw mewn erthygl yn yr adran Cylchgrawn.  

  Rhiannon a'i theulu
 12. Caerdydd yn 'un o'r dinasoedd gwaethaf' am signal 4G

  BBC News UK

  Mae adroddiad newydd wedi awgrymu mai Caerdydd yw un o'r llefydd gwaethaf yn y DU o ran cael signal ffôn symudol 4G.

  Yn ôl ymchwil gan Which? ac OpenSignal o 20 tref a dinas, doedd dim ond modd cael signal 4G yn 71.8% o brifddinas Cymru.

  Dim ond ardaloedd Bournemouth/Poole a Southampton/Portsmouth oedd â chanran waeth yn y DU.

  ffon symudol
 13. Oes gan eich ci chi dalent?

  Daily Post

  Mae cynhyrchwyr y sioe gerdd Legally Blonde yn cynnal cyfweliadau yng ngogledd Cymru i ddod o hyd i gi addas ar gyfer y sioe, yn ôl y Daily Post

  Maen nhw'n chwilio am gi i gymryd rhan yn y sioe o'r West End fydd yn cael ei llwyfannu yn Y Rhyl yn ddiweddarach eleni.

  Bydd angen i'r ci fedru gweithio gyda chŵn eraill, ac o flaen cynulleidfa fawr.

 14. Lleihau dedfrydau tri dyn am lofruddiaeth yng Nghaerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae barnwyr wedi lleihau dedfrydau tri dyn gafodd eu canfod yn euog o lofruddio dyn ar y stryd yng Nghaerdydd llynedd.

  Cafodd Jake Whelan, 24, ei garcharu am 32 mlynedd am drywanu Lynford Brewster, 29, mewn ffrae dros gyffuriau.

  Yn ogystal â hynny cafodd Robert Lainsbury, 23, ei garcharu am 30 mlynedd a Dwayne Edgar, 29, ei garcharu am 28 mlynedd am eu rhan nhw yn yr ymosodiad.

  Ond mae Llys Apêl yn Llundain nawr wedi lleihau dedfryd Whelan i 28 mlynedd, Lainsbury i 26 mlynedd ac Edgar i 25 mlynedd.

  lynford brewster
  Image caption: Digwyddodd yr ymosodiad ar Lynford Brewster yng ngolau dydd yn ardal Llanedern y ddinas
 15. Cadarnhau stadiwm ar gyfer Moldofa v Cymru

  Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cadarnhau y bydd y gêm ragbrofol yn erbyn Moldofa ym mis Medi yn cael ei chwarae yn y brifddinas Chisinau, mewn stadiwm sy'n dal 10,000 o bobl.

  Dyw Cymru heb chwarae gêm mewn stadiwm mor fach â hynny ers teithio i Andorra yn 2014.

  Llwyddodd y crysau cochion i drechu'r wlad o ddwyrain Ewrop yng ngêm agoriadol y grŵp - yr unig un maen nhw wedi ennill hyd yn hyn.

  View more on twitter
 16. Caethwasiaeth fodern: Rhyddhau un ar fechnïaeth

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd yn dweud fod un dyn bellach wedi ei ryddhau ar fechnïaeth yn dilyn arestiadau'r wythnos diwethaf yn ymwneud â chaethwasiaeth fodern. 

   Cafodd dau berson arall eu cyfweld yn wirfoddol. 

   Roedd yr heddlu wedi dod o hyd i dri pherson yn ystod cyrchoedd yn ardal Glannau Dyfrdwy - mae dau berson nawr wedi gwrthod rhagor o help, tra bod un arall yn parhau i gael eu "hamddiffyn". 

   Dywedodd yr heddlu eu bod yn bwriadu arestio rhagor o bobl.

  heddlu
 17. Ymbil am gefnogaeth i gadw Casnewydd yn y gynghrair

  South Wales Argus

  Gyda Chasnewydd yn paratoi ar gyfer un o'r gemau mwyaf yn hanes y clwb, mae papur lleol y South Wales Argus wedi ymbil ar bobl i fynd i gefnogi'r tîm.

  Bydd yr Alltudion yn wynebu Notts County yn Rodney Parade yng ngêm olaf y tymor ddydd Sadwrn, wrth iddyn nhw geisio aros yn Adran Dau.

  Os ydyn nhw'n ennill, neu os ydi Hartlepool yn methu â threchu Doncaster, fe fyddan nhw'n saff am dymor arall.

  mike flynn
  Image caption: Roedd Casnewydd yn edrych fel eu bod nhw ar y ffordd i lawr nes i Mike Flynn gael ei benodi
 18. Canfod canabis mewn tŷ ger Dinbych

  Denbighshire Free Press

  Mae'r Free Press yn adrodd fod dros 100 o blanhigion canabis wedi eu canfod mewn cyrch ger Dinbych.

  Daeth Heddlu'r Gogledd o hyd i 148 planhigyn canabis aeddfed yn ogystal ag offer trin cyffuriau.

  Dydyn nhw heb arestio unrhyw un mewn cysylltiad â'r digwyddiad eto, ond mae eu hymchwiliadau yn parhau.

 19. S4C i ddangos uchafbwyntiau'r Llewod

  S4C

  Mae S4C wedi cyhoeddi y byddan nhw'n dangos uchafbwyntiau pob un o gemau'r Llewod ar eu taith i Seland Newydd yn yr haf.

  Dywedodd y sianel y byddai'r uchafbwyntiau i gyd yn cael eu dangos ar ddiwrnod pob gêm, ac "mewn slot yn ystod yr oriau brig".

  Catrin Heledd fydd yn arwain y tîm cyflwyno, gyda Gareth Rhys Owen a Wyn Gruffydd yn rhannu dyletswyddau sylwebu.

  Sky Sports yw prif ddarlledwr y gemau, a nhw fydd yn eu dangos yn fyw.

  llewod
  Image caption: Sam Warburton sydd wedi'i enwi gan Warren Gatland fel y capten ar gyfer y daith