a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

Dyna ni ddiwedd y llif byw am heddiw - diolch am eich cwmni unwaith eto.

Byddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 fory, pan fydd pobl ar hyd a lled Cymru yn mynd allan i fwrw'u pleidlais yn yr etholiadau lleol.

Tan hynny, noswaith dda!

Carwyn Jones a 'safbwynt unig Llafur Cymru ar Brexit'

Canolfan Llywodraethiant Cymru

A yw Llywodraeth Lafur Cymru ychydig yn unig yn eu safbwynt tuag at Brexit, wrth i'r trafod a'r dyfalu am ddyfodol y DU fynd yn ei flaen?

Dyna farn yr Athro Roger Scully o Brifysgol Caerdydd yn ei flog diweddaraf, ble mae'n dweud fod Carwyn Jones fel petai wedi magu safbwynt o 'undeboliaeth datganolwr radical'.

Ar y llaw arall mae Llywodraeth yr Alban a hanner Llywodraeth Gogledd Iwerddon eisiau gadael y DU yn gyfan gwbl, tra bod Llywodraeth Geidwadol San Steffan yn fwy awyddus i ganoli pwer yn Llundain.

"Mae'n ymddangos ein bod ni'n bell i ffwrdd o sefyllfa ble mae rheolaeth wir yn cael ei rannu ar yr ynysoedd hyn," meddai.

roger scully
BBC

Gwrthdrawiad difrifol yn Sir y Fflint

Teithio BBC Cymru

Mae ffordd yr A548 ger Bagillt yn Sir y Fflint wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad yn dilyn gwrthdrawiad difrifol.

Dywedodd yr heddlu bod dau gerbyd yn rhan o'r digwyddiad.

Mae ambiwlans awyr wedi cael ei alw i'r gwrthdrawiad, ac mae traffig wedi ei effeithio rhwng Y Fflint a Whelston.

Dyn fu farw 'ddim digon da' i adael uned seiciatrig

BBC Cymru Fyw

Doedd dyn o Sir Ddinbych fu farw wythnosau yn unig ar ôl gadael uned seiciatryddol ddim yn ffit i gael ei ryddhau, yn ôl ei fam.

Cafwyd hyd i Matthew Jones, 34, yn ei fflat yn Y Rhyl ym mis Ebrill. Dyw achos ei farwolaeth heb gael ei gadarnhau eto.

Roedd wedi bod yn cael triniaeth am alcoholiaeth ac iselder yn Uned Ablett yn Ysbyty Glan Clwyd.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr y bydden nhw'n cynnal adolygiad o'r gofal gafodd Mr Jones.

Matthew Jones
Llun teulu

Wilson ddim am deithio i Ynysoedd y Môr Tawel

BBC Camp Lawn

Llafur ar eu colled - a phawb arall yn ennill seddi?

Blog

Ar ei flog personol mae cyflwynydd radio LBC, Iain Dale wedi darogan pwy fydd yn ennill pob un o seddi Cymru yn yr etholiad cyffredinol.

Dydi o ddim yn rhagweld noson dda i Lafur wrth iddyn nhw golli 11 sedd, gan gynnwys pob un o'r tair sydd ganddyn nhw yng Nghaerdydd.

Mae'n credu y bydd y Ceidwadwyr yn llwyddo i ennill wyth, gan gynnwys yn y gogledd ddwyrain ac etholaethau fel Pen-y-bont a Gorllewin Casnewydd.

Mae hefyd yn rhagweld noson dda i Blaid Cymru wrth iddyn nhw gipio Ynys Môn a Llanelli, tra bod y Democratiaid Rhyddfrydol yn adennill Canol Caerdydd.

iain dale
LBC

Noson gymylog ag awel gref

Tywydd, BBC Cymru

Heno mi fydd hi'n gymylog, gyda pheth glaw ysgafn mewn mannau. 

Bydd y tymheredd isa'n rhyw 8C, gydag awel gref, felly'n teimlo'n oerach.

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.  

Darlington yn gadael Y Seintiau Newydd

Uwch Gynghrair Cymru

Mae hyfforddwr Y Seintiau Newydd, Carl Darlington, wedi cyhoeddi ei fod yn gadael y clwb er mwyn "chwilio am her newydd".

Ymunodd Darlington yn 2010 fel is-reolwr, blwyddyn cyn i Craig Harrison symud o Airbus i ymuno ag o.

Gyda'i gilydd fe wnaeth y ddau lywio'r Seintiau i uchelfannau newydd, ac mae'r clwb wedi ennill Uwch Gynghrair Cymru am y chwe thymor diwethaf.

Fe wnaeth Darlington ymuno â Wrecsam am gyfnod yn 2014 fel rheolwr dros dro, cyn dychwelyd i Neuadd y Parc yn 2015.

View more on twitter

Gwraig Amarjeet Singh-Bhakar yn talu teyrnged i'w 'enaid hoff gytûn'

BBC Cymru Fyw

Mae gwraig y gweithiwr siop gafodd ei ladd mewn ymosodiad yn Y Rhyl yn oriau man y bore ddydd Sul wedi talu teyrnged iddo.

Dywedodd gwraig Amarjeet Singh-Bhakar, Sushi, ei fod yn "ddyn teulu go iawn".

"Roedd wastad yn gofalu am bobl ac roedd o'n gwneud popeth dros ei deulu a'i ddau o blant," meddai.

"Fo oedd fy enaid hoff gytûn ac roedd pawb wrth ei fodd ag o. Fe fyddwn ni'n gweld colled ar ôl ei wên a'r ffordd roedd o'n goleuo'r stafell pan oedd o'n cerdded mewn."

Amarjeet Singh-Bhakar
Llun teulu

Dynes 'wedi bod yn gorwedd dan ei char am naw diwrnod'

Wales Online

Mae cwest wedi clywed bod dynes 76 oed wedi bod yn gorwedd yn farw o dan ei char am naw diwrnod cyn cael ei darganfod.

Y gred yw bod Jane Lord o Gwm-cou ger Castellnewydd Emlyn, Ceredigion wedi mynd yn sownd wrth i'w char ddechrau rowlio y tu allan i'w thŷ.

Dywedodd PC Matthew Fraser o Heddlu Dyfed Powys nad oedd hi'n ymddangos fod brêc llaw y car wedi ei dynnu'r holl ffordd i fyny cyn y digwyddiad.

Fe wnaeth y crwner Peter Brunton gofnodi dyfarniad o farwolaeth ddamweiniol.

cwm-cou
Google
Roedd Jane Lord yn byw ym mhentref Cwm-cou ger Castellnewydd Emlyn

Serbia v Cymru: 'Pryderon am ddiogelwch y stadiwm'

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi penderfynu peidio â derbyn mwy na 2,200 o docynnau ar gyfer eu gêm yn erbyn Serbia fis nesaf oherwydd pryderon diogelwch.

Yn ôl grŵp cefnogwyr FSF Cymru, mae'r rhan o'r stadiwm yn Belgrade ble bydd cefnogwyr Cymru yn gallu dal 3,700 o bobl.

Ond ar ôl asesu'r maes a chodi pryderon am sawl agwedd gan gynnwys y mynediad i'r eisteddle, a diffyg rhwystrau diogelwch, penderfynwyd peidio gofyn am ragor.

Bydd Cymru'n herio Serbia ar 11 Mehefin, gêm sydd yn dyngedfennol i'w gobeithion o geisio cyrraedd Cwpan y Byd 2018 yn Rwsia.

Stadiwm Red Star Belgrade
Vlada Marinkovic
Mae Stadiwm Rajko Mitic yn Serbia yn dal dros 55,000 o bobl

Straeon y geni

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Dyw bod yn rhiant ddim yn hawdd. Mae dwy fam gafodd ddechrau sigledig ar ôl cael eu babis cyntaf, ac sydd wedi byw mewn tawelwch am eu teimladau tan nawr, yn siarad â Cymru Fyw mewn erthygl yn yr adran Cylchgrawn.  

Rhiannon a'i theulu
BBC

Caerdydd yn 'un o'r dinasoedd gwaethaf' am signal 4G

BBC News UK

Mae adroddiad newydd wedi awgrymu mai Caerdydd yw un o'r llefydd gwaethaf yn y DU o ran cael signal ffôn symudol 4G.

Yn ôl ymchwil gan Which? ac OpenSignal o 20 tref a dinas, doedd dim ond modd cael signal 4G yn 71.8% o brifddinas Cymru.

Dim ond ardaloedd Bournemouth/Poole a Southampton/Portsmouth oedd â chanran waeth yn y DU.

ffon symudol
AFP

Oes gan eich ci chi dalent?

Daily Post

Mae cynhyrchwyr y sioe gerdd Legally Blonde yn cynnal cyfweliadau yng ngogledd Cymru i ddod o hyd i gi addas ar gyfer y sioe, yn ôl y Daily Post

Maen nhw'n chwilio am gi i gymryd rhan yn y sioe o'r West End fydd yn cael ei llwyfannu yn Y Rhyl yn ddiweddarach eleni.

Bydd angen i'r ci fedru gweithio gyda chŵn eraill, ac o flaen cynulleidfa fawr.

Lleihau dedfrydau tri dyn am lofruddiaeth yng Nghaerdydd

BBC Cymru Fyw

Mae barnwyr wedi lleihau dedfrydau tri dyn gafodd eu canfod yn euog o lofruddio dyn ar y stryd yng Nghaerdydd llynedd.

Cafodd Jake Whelan, 24, ei garcharu am 32 mlynedd am drywanu Lynford Brewster, 29, mewn ffrae dros gyffuriau.

Yn ogystal â hynny cafodd Robert Lainsbury, 23, ei garcharu am 30 mlynedd a Dwayne Edgar, 29, ei garcharu am 28 mlynedd am eu rhan nhw yn yr ymosodiad.

Ond mae Llys Apêl yn Llundain nawr wedi lleihau dedfryd Whelan i 28 mlynedd, Lainsbury i 26 mlynedd ac Edgar i 25 mlynedd.

lynford brewster
Heddlu De Cymru
Digwyddodd yr ymosodiad ar Lynford Brewster yng ngolau dydd yn ardal Llanedern y ddinas

Cadarnhau stadiwm ar gyfer Moldofa v Cymru

Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru wedi cadarnhau y bydd y gêm ragbrofol yn erbyn Moldofa ym mis Medi yn cael ei chwarae yn y brifddinas Chisinau, mewn stadiwm sy'n dal 10,000 o bobl.

Dyw Cymru heb chwarae gêm mewn stadiwm mor fach â hynny ers teithio i Andorra yn 2014.

Llwyddodd y crysau cochion i drechu'r wlad o ddwyrain Ewrop yng ngêm agoriadol y grŵp - yr unig un maen nhw wedi ennill hyd yn hyn.

View more on twitter

Caethwasiaeth fodern: Rhyddhau un ar fechnïaeth

Heddlu Gogledd Cymru

Mae Heddlu'r Gogledd yn dweud fod un dyn bellach wedi ei ryddhau ar fechnïaeth yn dilyn arestiadau'r wythnos diwethaf yn ymwneud â chaethwasiaeth fodern. 

 Cafodd dau berson arall eu cyfweld yn wirfoddol. 

 Roedd yr heddlu wedi dod o hyd i dri pherson yn ystod cyrchoedd yn ardal Glannau Dyfrdwy - mae dau berson nawr wedi gwrthod rhagor o help, tra bod un arall yn parhau i gael eu "hamddiffyn". 

 Dywedodd yr heddlu eu bod yn bwriadu arestio rhagor o bobl.

heddlu
BBC

Ymbil am gefnogaeth i gadw Casnewydd yn y gynghrair

South Wales Argus

Gyda Chasnewydd yn paratoi ar gyfer un o'r gemau mwyaf yn hanes y clwb, mae papur lleol y South Wales Argus wedi ymbil ar bobl i fynd i gefnogi'r tîm.

Bydd yr Alltudion yn wynebu Notts County yn Rodney Parade yng ngêm olaf y tymor ddydd Sadwrn, wrth iddyn nhw geisio aros yn Adran Dau.

Os ydyn nhw'n ennill, neu os ydi Hartlepool yn methu â threchu Doncaster, fe fyddan nhw'n saff am dymor arall.

mike flynn
Huw Evans Picture Agency
Roedd Casnewydd yn edrych fel eu bod nhw ar y ffordd i lawr nes i Mike Flynn gael ei benodi

Canfod canabis mewn tŷ ger Dinbych

Denbighshire Free Press

Mae'r Free Press yn adrodd fod dros 100 o blanhigion canabis wedi eu canfod mewn cyrch ger Dinbych.

Daeth Heddlu'r Gogledd o hyd i 148 planhigyn canabis aeddfed yn ogystal ag offer trin cyffuriau.

Dydyn nhw heb arestio unrhyw un mewn cysylltiad â'r digwyddiad eto, ond mae eu hymchwiliadau yn parhau.

S4C i ddangos uchafbwyntiau'r Llewod

S4C

Mae S4C wedi cyhoeddi y byddan nhw'n dangos uchafbwyntiau pob un o gemau'r Llewod ar eu taith i Seland Newydd yn yr haf.

Dywedodd y sianel y byddai'r uchafbwyntiau i gyd yn cael eu dangos ar ddiwrnod pob gêm, ac "mewn slot yn ystod yr oriau brig".

Catrin Heledd fydd yn arwain y tîm cyflwyno, gyda Gareth Rhys Owen a Wyn Gruffydd yn rhannu dyletswyddau sylwebu.

Sky Sports yw prif ddarlledwr y gemau, a nhw fydd yn eu dangos yn fyw.

llewod
Rex Features
Sam Warburton sydd wedi'i enwi gan Warren Gatland fel y capten ar gyfer y daith

Cwyn awdures am awyrennau rhyfel yn hedfan yn isel

Golwg 360

Mae'r awdures Bethan Gwanas yn dweud ei bod wedi anfon cwyn swyddogol i'r Weinyddiaeth Amddiffyn oherwydd awyrennau rhyfel sydd wedi bod yn hedfan yn isel ger ei chartref.

Dywedodd fod yr hedfan isel o gwmpas Llyn Tegid a'i thŷ yn Rhydymain ger Dolgellau wedi gwaethygu'n ddiweddar.

“O’n i’n teimlo fel bod y rhain bron yn sgimio fy simnai,” meddai wrth Golwg360.

“Mae’n uffernol pan maen nhw’n hedfan mor isel â hynna."

awyren rhyfel
Daniel Woosnam
Mae awyrennau rhyfel yn hyfforddi'n aml yng ngogledd Cymru

Ceffyl a chart i'r briodas - neu donfyrddio?

Daily Post

Nid pawb sydd yn cyrraedd y capel ar gyfer eu priodas mewn modd traddodiadol fel car crand neu geffyl a chert.

Ac mae hynny'n sicr yn wir am Matt Knight, wnaeth briodi ar Ynys Môn yn ddiweddar - wrth iddo gyrraedd gyda'i weision priodas ar donfwrdd ar hyd y Fenai!

Yn ffodus roedden nhw wedi dod â tuxedos sbâr gyda nhw er mwyn newid i ddillad sych yng Ngwesty Rhianfa ger Porthaethwy.

"Mae'n siŵr mai dyma'r briodas fwyaf cyffrous rydyn ni wedi ei wneud," meddai'r ffotograffwyr oedd yn gyfrifol am y lluniau cofiadwy.

ITV i gynnal dadl deledu cyn yr etholiad

ITV

Mae ITV wedi cyhoeddi eu bod nhw'n bwriadu cynnal dadl deledu i'r arweinwyr ar 18 Mai, tair wythnos cyn yr etholiad cyffredinol.

Dywedodd y sianel y byddan nhw'n gwahodd arweinydd saith plaid i fod yn rhan o'r dadleuon - y Ceidwadwyr, Llafur, SNP, Democratiaid Rhyddfrydol, UKIP, Plaid Cymru a'r Gwyrddion.

Byddai hynny'n golygu fod Leanne Wood yn rhan o ddadleuon teledu Prydain-gyfan eto, fel yr oedd hi yn 2015.

Daw'r cyhoeddiad er i'r Prif Weinidog, Theresa May ddweud na fyddai hi'n cymryd rhan mewn unrhyw ddadleuon teledu yn ystod yr ymgyrch.

dadl arweinwyr 2015
ITV
Fe wnaeth y BBC, Sky ac ITV ddangos dadleuon teledu yn 2015, gyda saith arweinydd yn ymddangos yn nadl ITV

'Ergyd i'r diwydiant' o golli lladd-dy Sir Benfro

BBC Cymru Fyw

Mae ffermwyr yn Sir Benfro wedi dweud wrth BBC Cymru fod cau'r unig ladd-dy oedd yn delio gyda gwartheg yn y sir wedi bod yn ergyd fawr i'r diwydiant.

Mae dogfennau sydd wedi'u cyhoeddi'n ddiweddar wedi dangos fod Emcol 2008 Ltd wedi mynd i'r wal yn dilyn dyledion o £660,000 oedd yn ddyledus i 230 o gredydwyr.

Dywedodd un o'r cyfarwyddwyr, Helen Lewis fod y cwmni wedi methu oherwydd "swm sylweddol o arian" oedd yn ddyledus iddyn nhw gan gwmni o Iwerddon, a "chostau cynyddol rhedeg lladd-dy".

Ychwanegodd ei bod yn "llwyr cydymdeimlo" gyda'r ffermwyr oedd ar eu colled, a'i bod yn "nabod llawer ohonyn nhw'n bersonol".

Roberts neu Williams yn gapten ar Gymru yn yr haf?

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd bod y frwydr am gapteiniaeth Cymru ar gyfer y daith i Ynysoedd y Môr Tawel yn yr haf yn mynd i fod rhwng dau chwaraewr.

Gyda Sam Warburton ac Alun Wyn Jones i ffwrdd gyda'r Llewod, y disgwyl yw mai unai Jamie Roberts neu Scott Williams fydd yn cael eu dewis.

Ond gallai penderfyniad yr hyfforddwr Robin McBryde gael ei wneud drosto - os yw un o'r ddau yn cael eu galw i deithio i Seland Newydd oherwydd anafiadau!

jamie roberts a scott williams
BBC

Dau fachgen yn y llys ar gyhuddiad o lofruddio

BBC Cymru Fyw

Mae dau fachgen o'r Rhyl wedi ymddangos yn y llys wedi eu cyhuddo o lofruddio gweithiwr siop yn y dref yn oriau man y bore ddydd Sul.

Bu farw Amarjeet Singh-Bhakar, 37, ar ol cael ei drywanu yn dilyn digwyddiad treisgar.

Cafodd y bechgyn 15 ac 16 oed, sydd heb eu henwi am resymau cyfreithiol, eu cadw yn y ddalfa nes gwrandawiad yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Iau.

Mae dau ddyn o ardal Manceinion hefyd wedi eu cadw yn y ddalfa ar ol cael eu cyhuddo o anrhefn treisgar, ac mae disgwyl i dri pherson arall ymddangos o flaen Llys Ynadon Wrecsam yn nes ymlaen.

rhyl
BBC

Cymylau'n lledu yn ystod y prynhawn

Tywydd, BBC Cymru

Ar ôl bore sych, braf a dymunol i’r rhan fwyaf, gyda thipyn o awyr las a heulwen, bydd cymylau lledu’n raddol dros y rhan fwyaf o’r wlad o'r de ddwyrain yn ystod y prynhawn. 

Mae disgwyl i'r tymheredd fod yn 16C ar ei uchaf.

Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC.

Savage: "Ddywedodd neb arall yr un gair"

BBC Radio 5 live

Teg yw dweud nad oedd Robbie Savage a John Toshack yn gweld llygad i lygad pan gafodd y gŵr o Abertawe ei benodi fel rheolwr tîm pêl-droed Cymru.

Ond pwy wyddai na wnaeth Savage chwarae dros Gymru eto ar ôl anghytuno gyda'r giaffar ynglŷn â chyw iâr sych oedd ar y fwydlen?

View more on twitter

Carreg filltir i Nigel Owens yng Nghwpan Pencampwyr Ewrop

Twitter

Hefyd ar Taro'r Post....

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Blinder etholiadol?

Blog

Yn ei blog diweddara' mae'r Athro Laura McAllister o Ganolfan Llywodraethiant Cymru Prifysgol Caerdydd yn edrych ymlaen at etholiadau lleol Cymru fydd yn cael eu cynnal yfory.

Mae'n ystyried - ymhlith pethau eraill - a yw pobl wedi cael digon ar etholiadau!

Devils Caerdydd: Y gorau yn Ewrop?

BBC Sport Wales

Maen nhw eisoes wedi dod i'r brig yng nghynghrair hoci iâ Prydain, ond fe ddywed BBC Sport Wales bod tîm Devils Caerdydd nawr ar restr fer o bum tîm sydd wedi eu henwebu ar gyfer gwobr Tîm Gorau Ewrop ar gyfer y tymor aeth heibio.

View more on twitter

'Ddylai buddugoliaeth i'r Ceidwadwyr yng Nghymru ddim ein synnu'

Blog

Mewn blog ar wefan The Conversation, mae Sam Blaxland o Brifysgol Abertawe wedi bod yn dehongli rhywfaint ar y pôl piniwn diweddar a roddodd y Ceidwadwyr 10 pwynt ar y blaen yng Nghymru.

Ond er bod y penawdau yn rai dramatig, meddai, "ddylai hyn ddim o reidrwydd fod yn newyddion hynod syfrdanol".

"Er nad yw'r Ceidwadwyr wedi bod mor boblogaidd yng Nghymru ac oedden nhw yn Lloegr, roedden nhw bron o hyd yn dod yn ail o ran canran y bleidlais yn ogystal â nifer y seddi, cc os yw'r canlyniad rhyfeddol yna'n digwydd, ddylen ni ddim synnu gormod."

etholiad
BBC

Anghytuno Llafur dros ddatganoli plismona

BBC Cymru Fyw

Mae ymgeisydd Llafur yng Nghaerffili wedi beirniadu ysgrifennydd cartref cysgodol y blaid am fethu ag esbonio eu polisi ar ddatganoli plismona i Gymru.

Mewn cyfweliad ddydd Mawrth dywedodd Diane Abbott nad oedd hi'n "credu mai dyma'r amser iawn i ddatganoli plismona, ond bod trafodaethau mewnol yn parhau o fewn y blaid Lafur".

Ond mynnodd Wayne David fod gan aelodau'r blaid yng Nghymru "glust oedd yn agosach at y ddaear na Diane o bosib".

Ychwanegodd y byddai maniffesto Llafur yn galw am roi mwy o lais dros blismona i weinidogion yng Nghymru - rhywbeth mae Carwyn Jones hefyd yn ei gefnogi.

Diane Abbott
BBC
Dywedodd Diane Abbott "nad dyma'r amser iawn i ddatganoli plismona"

Gadael gorsafoedd heddlu yng Ngheredigion yn wag dros nos

Cambrian News

Mae'r Cambrian News yn adrodd na fydd unrhyw swyddogion heddlu ar ddyletswydd dros nos yn ystod yr wythnos yng ngorsafoedd Llanbed ac Aberaeron bellach.

Cafodd cynghorwyr lleol wybod y newyddion mewn cyfarfod diweddar ag arolygydd newydd Llanbed, Matthew Howells.

Bydd y ddwy dref yn cael eu gwasanaethu gan batrolau nos o orsafoedd Aberystwyth ac Aberteifi.

gorsaf heddlu Aberaeron
Google
Gorsaf Heddlu Aberaeron

Warburton: 'Beth sy'n gwneud arweinydd da'

Rygbi, BBC Cymru

Mae Sam Warburton wedi bod yn siarad mewn fideo ar wefan y Llewod gan ddweud beth - yn ei farn e - sy'n gwneud arweinydd da.

View more on twitter

Trafod athletau ar Taro'r Post

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Gorchymyn i dwyllwr ad-dalu £3,500

ITV Cymru

Mae dyn a wnaeth esgus bod yn ddoctor wedi cael gorchymyn i ad-dalu bron i £3,500 i fenywod ar ôl iddo eu twyllo, yn ôl ITV.

Roedd Farhan Mizra, 38, wedi ffilmio ei hun yn cael rhyw gyda menywod Mwslimaidd, ac yna'u blacmelio nhw i roi arian iddo wrth fygwth rhoi'r fideos ar y we.

Wrth gyfarfod y menywod ar-lein, roedd wedi esgus bod yn feddyg.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd fod Mizra wedi gwneud tua £8,500 o'r twyll.

farhan mizra
Wales News Service

Chwaraewr rygbi o Gymru wedi marw yn Sbaen

The Daily Mail

Mae chwaraewr rygbi o Gymru wedi cael ei ganfod yn farw ym Magaluf yn Sbaen ar ôl bod yn dathlu gyda'i gyd-chwaraewyr, yn ôl y Daily Mail.

Roedd Luke Hole, 29, wedi bod yno'n cystadlu mewn twrnamaint ar y traeth gyda Chlwb Rygbi Pontyclun.

Bu allan yn yfed gyda'i ffrindiau nos Sul, cyn cael ei ganfod yn farw yn ei wely'r bore canlynol.

Dywedodd neges ar dudalen Facebook y clwb: "Mae hyn yn hollol dorcalonnus. Rydyn ni'n meddwl am ei deulu a'i ffrindiau yn ystod y cyfnod yma."

luke hole
Wales News Service

Beirdd o bob cwr o’r byd yn teithio i Aberystwyth

Golwg 360

Mae gwefan Golwg360 yn adrodd bod disgwyl i feirdd o wledydd o draws y byd deithio i Aberystwyth heddiw ar gyfer diwrnod cyntaf Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Cymru.

Bydd Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn yn cymryd rhan yn yr ŵyl, fydd yn ymweld â Chaernarfon a Bangor cyn diwedd yr wythnos hefyd.

Ifor ap Glyn
BBC
Ifor ap Glyn