a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Dyna ni am heddiw

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd y Llif byw yn ôl am 08:00 bore Gwener.

 2. 'Cymylog i'r mwyafrif'

  Tywydd, BBC Cymru

  Llŷr Griffiths-Davies sydd efo'r tywydd ar gyfer heno:

  "Heno bydd rhai cawodydd, a bydd hi'n gymylog i'r mwyafrif, gydag ambell gyfnod clir. Y tymheredd isa'n y trefi'n rhyw 7C, ond mewn rhai manne gwledig yn agosach at 3C, gyda pheth llwydrew'n bosib."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC

 3. Technoleg newydd i blismona gêm enfawr

  BBC Cymru Fyw

  Mae Heddlu'r De wedi cadarnhau eu bod nhw'n bwriadu defnyddio technoleg adnabod wynebau yn ystod rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd.

  Byddai wynebau cefnogwyr pêl-droed yn cael eu sganio yn Stadiwm Principality a'r orsaf drenau yng nghanol y ddinas.

  Fe fyddan nhw wedyn yn cael eu cymharu â 500,000 o 'luniau dan glo' sydd wedi eu cadw gan luoedd heddlu.

  Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu De Cymru mai'r bwriad oedd "cadw pobl yn saff yn ystod cyfnod prysur iawn i Gaerdydd".

  Stadiwm y Principality
 4. Cymro'n chwysu yn y Sahara

  Cambrian News

  Mae'r Cambrian News yn adrodd bod rhedwr o Wynedd wedi cwblhau marathon yn anialwch y Sahara.

  Llwyddodd Huw Williams 44, o Bwllheli redeg 156 o filltiroedd yn Marathon Des Sables mewn chwe diwrnod. 

  Gyda'r tymheredd yn codi i 50 gradd selsiws yn ystod y dydd mae'r marathon yn cael ei ystyried yr 'anoddaf yn y byd.'

  Anialwch y Sahara
 5. Enwi 12 o orsafoedd trenau newydd posib

  BBC Cymru Fyw

  Gallai 12 o orsafoedd rheilffordd newydd gael eu hagor yng Nghymru, fel rhan o gynlluniau gan y llywodraeth.

  Mae Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates, wedi ysgrifennu at ACau yn enwi'r safleoedd posib ar gyfer y gorsafoedd newydd.

  Maen nhw'n cynnwys gorsafoedd mewn gwahanol rannau o Gymru, gan gynnwys Caerdydd, Casnewydd, Abertawe, Wrecsam ac Ynys Môn.

 6. Heddlu Gwent: Chwilio am Brif Gwnstabl newydd

  Heddlu Gwent

  Mae comisiynydd Heddlu Gwent, Jeff Cuthbert wedi cadarnhau bod y broses o chwilio am Brif Gwnstabl newydd i'r llu wedi dechrau.

  Mae'r Prif Gwnstabl presennol, Jeff Farrar yn ymddeol ym mis Mehefin eleni.

  View more on twitter
 7. Newidiadau i amserlen S4C

  S4C

  Mae S4C wedi cyhoeddi newidiadau i'r amserlen, sy'n cynnwys dod ag Omnibws Pobol y Cwm yn ôl ar brynhawn Sul. 

  Hefyd, bydd Cyw yn dechrau yn gynt, am 6.00 o'r gloch ar ddydd Llun i Wener, a bydd bwletinau Newyddion a Thywydd rheolaidd gydol y prynhawn. 

  Daw'r newidiadau mewn ymateb i sylwadau gan wylwyr ynghylch amserlen y sianel.

  Bydd y newidiadau yn digwydd o 1 Mai ymlaen, ac am 5.30 ar nos Sul 7 Mai yw'r cyfle cyntaf i ddal fyny â holl benodau Pobol y Cwm yn yr omnibws

  View more on twitter
 8. Jonny Williams allan am y tymor

  Pêl-droed, BBC Cymru

  Mae gwefan CPD Ipswich wedi cadarnhau bydd chwaraewr canol cae Cymru Jonny Williams sydd ar fenthyg gyda'r clwb yn y Bencampwriaeth allan am weddill y tymor gydag anaf i'w goes.

  Jonny Williams
 9. Llai na phythefnos i wario pum punt

  South Wales Argus

  Mae'r South Wales Argus yn atgoffa pawb mai dim ond llai na phythefnos sydd na i bobl wario'r hen bapur £5.

  Ni fydd yr hen bapur £5 yn cael ei dderbyn ar ol 5 Mai ond efallai bydd rhai banciau yn fodlon eu cyfnewid am y papur newydd.

  Yn ôl yr Argus mae Banc Lloegr wedi cadarnhau bod 50% o'r hen bapurau dal heb eu gwario.

  Papur Pum punt
 10. Draig i edrych dros ganol Caerdydd?

  Wales Online

  Mae cyn gynllunydd trefol wedi awgrymu wrth y Wales Online y dylai bod cerflun enfawr o ddraig gael ei adeiladu ar safle un o'r swyddfeydd newydd yng nghanol Caerdydd. 

  Dywedodd Hywel Thomas wrth wales Online bod y datblygiadau yng nghanol Caerdydd yn foment fawr yn hanes y brifddinas a'r datblygiad mwyaf ers canrif yno.

  Mae Mr Thomas eisiau gweld cerflun draig 20m, tebyg i 'Angel of the North' yn cael ei osod ar un o'r adeiladau. 

  Canol Caerdydd
 11. Gwasanaeth teledu newydd i'r Gogledd

  BBC Cymru Fyw

  Mae gorsaf deledu leol newydd wedi cael ei lansio yng ngogledd Cymru.

  Mae sianel 'Made in North Wales' yn bwriadu darlledu bwletinau newyddion nosweithiol yn ogystal ag adloniant, chwaraeon a rhaglenni Cymraeg.

  Dyma'r drydedd orsaf deledu leol i gael ei lansio yng Nghymru, ar ôl Made in Cardiff gychwyn darlledu ym mis Hydref 2014, a Bay TV ym mis Gorffennaf.

  Bydd y sianel ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos gyda gwasanaeth gwylio eto ar gael ar-lein.

  Gwylio Teledu
 12. Gêm olaf Wittingham dros yr Adair Gleision?

  Wales Online

  Mewn erthygl ar wefan WalesOnline mae Paul Abbandonato yn gofyn os mai'r gêm gartref yn erbyn Newcastle y penwythnos yma fydd ymddangosiad olaf Peter Wittingham i Gaerdydd.

  Chwaraeodd Wittingham dros Gaerdydd am y tro cyntaf ym mis Ionawr 2007, ac mae wedi chwarae dros 450 o weithiau dros dîm y brifddinas ers hynny, gan sgorio bron i 100 o goliau.

  WITTINGHAM
 13. Clement yn hyderus cyn diwedd y tymor

  Clwb Pêl-droed Abertawe

  Yn y gynhadledd newyddion heddiw dywedodd rheolwr Abertawe, Paul Clement ei fod yn hyderus bydd Abertawe yn sicrhau'r pwyntiau angenrheidiol i'w cadw yn Uwch Gynghrair Lloegr.

  View more on twitter
 14. Dirwy fawr i fwyty

  South Wales Argus

  Yr Argus sy'n adrodd am ddirwy o £33,300 i fwyty yng Nghasnewydd wedi i archwilwyr ddod o hyd i bla o lygod yn yr adeilad, a bod y bwyty'n arddangos sgôr hylendid bwyd anghywir.

  View more on twitter
 15. Marwolaeth bachgen 16 oed yn 'ddamwain drasig'

  BBC Cymru Fyw

  Clywodd cwest yng Nghaerdydd sut y bu farw bachgen 16 oed wrth iddo redeg i'r ffordd tra'n chwarae gêm gyda'i ffrindiau.

  Cafodd Morgan Ackerman ei daro gan dacsi ychydig funudau o'i gartref yn y Barri ar nos Fawrth 3 Ionawr.

  Bu farw o anafiadau difrifol i'w ben yn yr ysbyty y diwrnod canlynol.

  Morgan Ackerman gyda'i fam
  Image caption: Morgan Ackerman gyda'i fam