a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Fay Jones, Virginia Crosbie a Sarah Atherton

  Mae 10 o'r Aelodau Seneddol gafodd eu hethol yng Nghymru neithiwr yn rhai newydd... ond pwy ydyn nhw?

  Darllen mwy
  next
 2. Ceidwadwyr yn ail-gipio Brycheiniog a Sir Faesyfed

  Mae Fay Jones wedi ei hethol fel AS Brycheiniog a Sir Faesyfed.

  Cafodd yr AS newydd 7,131 o bleidleisiau yn fwy na Jane Dodds, arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, a gafodd ei hethol am y tro cyntaf ychydig fisoedd yn ôl yn unig.

  Daeth Tomos Davies (Llafur) yn drydydd a Lady Lily The Pink yn bedwerydd.

  Pleidleisiodd 74.5% o'r etholwyr, dros 41,000 o bobl.

  Cafodd y stori hon ei chreu gan ddefnyddio rhywfaint o awtomeiddio.

  BaSF
 3. James Williams

  Gohebydd Brexit BBC Cymru

  Gorsaf bleidleisio

  Adroddiadau fod y Ceidwadwyr wedi gofyn mewn sgwrs i Blaid Brexit beidio sefyll yn isetholiad Brycheiniog a Sir Faesyfed.

  Darllen mwy
  next
 4. Chris Davies

  Bydd isetholiad ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed wedi i dros 10% o'r etholaeth arwyddo deiseb i ddiswyddo'r AS Ceidwadol, Chris Davies.

  Darllen mwy
  next
 5. Chris Davies

  Wedi i Lefarydd Tŷ'r Cyffredin gadarnhau y bydd deiseb Galw Nôl yn etholaeth Brycheiniog a Sir Faesyfed, mae'r manylion wedi'u cyhoeddi.

  Darllen mwy
  next
 6. Chris Davies

  Llefarydd Tŷ'r Cyffredin yn cadarnhau y bydd yr AS Chris Davies yn destun deiseb Galw Nôl yn ei etholaeth wedi iddo hawlio treuliau ffug.

  Darllen mwy
  next
 7. Fferm wynt Hendy

  Ymgyrchwyr yn cyflwyno papurau i'r Uchel Lys wedi i gynllun i godi saith o dyrbinau gwynt ym Mhowys dderbyn cefnogaeth Llywodraeth Cymru.

  Darllen mwy
  next
 8. Etholiad 2017

  Cynhelir etholiadau seneddol ym mhob un o etholiadau Cymru ar ddydd Iau 8 Mehefin 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.