a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Mwynhewch y penwythnos!

  Dyna ni ar y llif byw am heddiw - diolch am ymuno â ni unwaith eto.

  Byddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 ddydd Llun, ond tan hynny, mwynhewch eich penwythnos!

 2. Wythwr y Dreigiau yn cael llawdriniaeth ar ei wddf

  BBC Camp Lawn

  Mae'r Dreigiau yn dweud fod Ed Jackson yn gwella ar ôl cael llawdriniaeth "llwyddiannus" yn dilyn yr anaf ar 8 Ebrill.

  Dywedod y rhanbarth na fyddan nhw'n gwneud sylw pellach ar hyn o bryd, gan ofyn i bobl barchu preifatrwydd Jackson a'i deulu.

  View more on twitter
 3. Rheolwr Casnewydd: 'Dwi'n gweld beth sydd gyda ni i golli'

  Wales Online

  Mae WalesOnline wedi bod yn siarad â rheolwr Casnewydd, Mike Flynn wrth i'r clwb frwydro i aros yn y Gynghrair Bêl-droed.

  Mae gan yr Alltudion dair gêm yn weddill i godi o safleoedd y cwymp yn Adran Dau, a hwythau bwynt y tu ôl i Hartlepool ar hyn o bryd.

  "Mewn ffordd, pan ddes i mewn doedd ganddon ni ddim i'w golli yn y safle roedden ni," meddai Flynn.

  "Ond dwi'n gweld beth sydd gyda ni i golli, a dwi ddim eisiau bod yr un sy'n sefyll wrth y fainc pan mae'r chwiban olaf yn mynd ar ddiwedd y tymor a 'dyn ni allan o'r Gynghrair Bêl-droed."

  mike flynn
 4. Marathon Llundain yn "fusnes anorffenedig” i redwr o Borthmadog

  Golwg 360

  Ar wefan Golwg 360 mae Stephen Williams o Borthmadog yn sôn am baratoi at redeg Marathon Llundain am yr eildro.

  Mae'n gobeithio paratoi'n well y tro yma gan nad oedd wedi hyfforddi digon ar gyfer marathon 2004.

 5. Angen gofalu am hyfforddwyr pêl-droed

  Ar y Marc

  BBC Radio Cymru

  Ar flog Ar y Marc mae Glyn Griffiths yn dweud fod angen i glybiau pêl-droed sicrhau bod eu staff hyfforddi yn cael yr un gefnogaeth feddygol â'r chwaraewyr wedi marwolaeth sydyn Ugo Ehiogu, hyfforddwr dan-23 Tottenham Hotspur. 

  "Does ond obeithio fod marwolaeth Ugo Ehiogu yn gallu arwain at well amodau a gofal at holl staff clybiau pêl-droed yn y dyfodol," meddai. 

  Ugo Ehiogu
 6. Siwrne o 'obaith a chyffro' gyda Corbyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae Jeremy Corbyn wedi galw ar etholwyr i ymuno ag e ar siwrne o "obaith a chyffro" yn yr etholiad cyffredinol.

  Wrth siarad yng Nghaerdydd, dywedodd arweinydd y blaid Lafur mai'r unig beth roedd y Ceidwadwyr yn ei gynnig oedd "ofn a dioddefaint".

  Ychwanegodd ei fod wedi cael "llond bol" o'r syniad fod "Prydain yn yr 21ain Ganrif yn wlad o ddigartrefedd a banciau bwyd".

  jeremy corbyn
 7. Penwythnos braf

  Tywydd, BBC Cymru

  "Mi fydd 'na ffrynt gwan yn dod â mwy o gymylau a mymryn o law yn hwyrach heno," meddai Rhian Haf.

  "Bydd hi'n clirio wrth iddi wawrio fory, ac fe gawn ni benwythnos hyfryd, yn sych a heulog.

  "Ond wnaiff o ddim para'n hir, fe fydd 'na wynt main o gyfeiriad yr Arctig yr wythnos nesaf, gwynt a glaw ddydd Llun, a chawodydd gaeafol ddydd Mawrth pan fydd hi'n teimlo'n iasol."

  Mwy ar y wefan dywydd.

  Cymylau yn Aberpennar
  Image caption: Mae hi'n gymylog yn Aberpennar heddiw ond mae penwythnos braf ar y ffordd
 8. Camgymryd dyn o Sir y Fflint am Phil Mitchell

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn adrodd fod dyn o Sir y Fflnt wedi cael ei gamgymryd am y cymeriad Phil Mitchell o Eastenders gan wylwyr newyddion ITV.

  Roedd Mike Evans yn y cefndir y tu allan i San Steffan yn ystod darllediad newyddion, ac mae'n dweud nad yw ei ffôn wedi stopio canu ers yr holl sylw!

  Phil Mitchell
  Image caption: Phil Mitchell, nid Mike Evans
 9. Oes unrhyw un wedi colli cwpan?

  Twitter

  Mae'r pethe rhyfedda'n cael eu gadael ar awyrennau weithiau!

  View more on twitter
 10. Carcharu gweithiwr am ddwyn £1m o archfarchnad

  BBC Cymru Fyw

  Mae ysgrifennydd wnaeth ddwyn bron i £1m o archfarchnad roedd hi'n gweithio iddi wedi cael ei charcharu am dair blynedd a naw mis.

  Roedd Susan Jones, 57, wedi bod yn gweithio i CK's ers 20 mlynedd, ond dechreuodd gymryd yr arian yn 2009 pan aeth ei fferm deuluol i drafferthion ariannol.

  Clywodd Llys y Goron Abertawe ei bod mor uchel ei pharch nes i berchennog CK's adael iddi gadw ei swydd i ddechrau.

  Cafodd y mater ei gyfeirio at yr heddlu pan na wnaeth Jones unrhyw ymdrech i ad-dalu'r arian.

  susan jones
 11. Torf yn disgwyl Corbyn

  Twitter

  Mae'n debyg bod tipyn o dorf wedi ymgasglu yng ngogledd Caerdydd i glywed gan Jeremy Corbyn, sydd newydd gyrraedd.

  View more on twitter
 12. Rod Richards: 'Paid â sefyll, Leanne'

  Golwg 360

  Mae cyn-arweinydd y Ceiwdadwyr Cymreig wedi rhybuddio Leanne Wood i beidio â sefyll dros Blaid Cymru yn y Rhondda yn yr etholiad cyffredinol.

  Dywedodd Rod Richards wrth golwg360 mai un peth oedd trechu Leighton Andrews yn frwydr i gyrraedd y Cynulliad llynedd, ond mater arall fyddai curo Chris Bryant yn y ras i San Steffan.

  Rhybuddiodd hefyd y dylai Plaid Cymru ganolbwyntio ar gadw ei thair sedd bresennol yn San Steffan yn hytrach na cheisio ennill seddi eraill.

  leanne wood
 13. Tagfeydd ar yr A55

  Teithio BBC Cymru

  Mae'n debyg bod lorri sydd wedi torri lawr yn achosi tagfeydd ar yr A55 ger Treffynnon.

  View more on twitter
 14. Carchar i bedoffeil o Gaerdydd

  BBC Cymru Fyw

  Mae pedoffeil o Gaerdydd wedi cael ei garcharu am dair blynedd a hanner ar ôl cael ei ddal gan yr heddlu.

  Cafodd Mark Fletcher, 32, ei arestio wrth iddo gyrraedd Birmingham ar fws, ble roedd wedi trefnu dros Twitter i gyfarfod merch 14 oed.

  Roedd yr heddlu wedi eu galw yn dilyn pryderon gan riant, ac yna fe wnaeth swyddogion drefnu ei gyfarfod gan esgus mai nhw oedd y ferch.

  Cafwyd Fletcher yn euog o feithrin perthynas ac o annog plentyn i gyflawni gweithred ryw, ac fe gafodd orchymyn i gofrestru fel troseddwr rhyw am oes.

  mark fletcher
 15. Arestio pump wedi protest Ffos-y-fran

  Heddlu De Cymru

  Mae pump o bobl wedi eu harestio am dresmanu yn dilyn protest amgylcheddol ar safle glo brig ger Merthyr Tudful.

  Dywedodd Heddlu'r De fod y protestwyr wedi bod ar safle Ffos-y-fran ers 05:00, a'u bod wedi bod yn tarfu ar waith yno.

 16. Boda - nid tylluan - ar yr M4

  Heddlu Gwent

  Datblygiad newydd yn achos yr aderyn ysglyfaethus oedd ar yr M4 yn gynharach.

  Mae Heddlu Gwent nawr yn dweud mai boda (neu bwncath), ac nid tylluan, oedd yr aderyn gafodd ei ganfod.

  Ydyn nhw eisiau rhoi galwad i Iolo Williams i wneud yn siŵr tro 'ma?

  boda
  Image caption: Be? Oeddech chi'n meddwl mai tylluan o'n i?
 17. Sut hwyl gafodd Gemma Arterton ar ei hacen Gymreig?

  Twitter

  Mae'r actores Gemma Arterton yn trafod yr acen Gymreig a ffilmio yn Sir Benfro gydag Eleri Siôn ar BBC Radio Wales p'nawn 'ma.

  View more on twitter
 18. Dim gobaith o ddenu Cymro

  Twitter

  Mae rheolwr clwb pêl-droed Ipswich, Mick McCarthy wedi dweud nad oes ganddo obaith o ddenu ymosodwr Cymru Tom Lawrence i'r clwb yn barhaol.

  Mae'r Cymro wedi gwneud ei farc mewn cyfnod ar fenthyg, ond mae McCarthy'n credu bod ei fryd ar chwarae yn yr Uwch Gynghrair.

  View more on twitter