a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyna ni am heddiw - diolch am ymuno â ni unwaith eto ar y llif byw.

  Byddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 bore fory, ond tan hynny, noswaith dda!

 2. Ceidwadwyr i fod y blaid fwyaf yng Nghymru?

  New Statesman

  Ers bron i ganrif bellach, Llafur sydd wedi ennill y nifer fwyaf o bleidleisiau yng Nghymru ym mhob un etholiad cyffredinol.

  Ond allai hynny newid eleni? Digon posib, yn ôl yr Athro Roger Scully o Brifysgol Caerdydd mewn colofn i'r New Statesman heddiw.

  Mae gan y Ceidwadwyr "gyfle realistig" o ennill tir, meddai, ac fe allan nhw hyd yn oed gipio etholaeth Pen-y-bont - sedd Cynulliad neb llai na'r Prif Weinidog Carwyn Jones, wrth gwrs.

  Ar y llaw arall mae'n etholiad doedd Plaid Cymru "ddim eisiau" - ond fe allai'r holl sylw ar Brexit wneud y Democratiaid Rhyddfrydol yn "berthnasol" unwaith eto.

  roger scully
  Image caption: Mae'r Athro Roger Scully yn un o'r awdurdodau pennaf ar etholiadau yng Nghymru
 3. Ryan a'i ddoniau

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae hi'n 40 mlynedd ers marwolaeth y digrifwr Ryan Davies, wedi iddo gael ei daro'n wael yn America yn ddim ond 40 mlwydd oed.

  Mae'r gantores Mari Griffith, fu'n perfformio'n rheolaidd gyda'r gŵr o Lanaman, wedi bod yn rhannu ei hatgofion am ei chyfaill gyda Cymru Fyw.

  Ryan Davies, Mari Griffith a Norman Rossington ar y rhaglen 'Poems and Pints'
  Image caption: Ryan Davies, Mari Griffith a Norman Rossington ar y rhaglen 'Poems and Pints'
 4. Dyn yn y llys yn achos marwolaeth Susan Owen

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Walchmai, Ynys Môn wedi ymddangos yn Llys Ynadon Caernarfon heddiw mewn cysylltiad â marwolaeth dynes mewn gwrthdrawiad yng Ngwynedd y llynedd.

  Bu farw Susan Jane Owen, 50 oed o Bentre Berw, yn y gwrthdrawiad rhwng ei char BMW gwyn a fan Volkswagen ar y B4547 ym Mhentir ar 23 Medi.

  Cafodd Barry John Slaymaker, 30, ei gyhuddo o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus, a bydd yr achos nawr yn cael ei glywed gan Lys y Goron Caernarfon ym mis Mai.

  susan owen
 5. Dwyn gwerth £2,000 o ddillad rygbi yn Sir Gâr

  ITV Cymru

  Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i ladrad yn Rhydaman, Sir Gâr ble cafodd gwerth dros £2,000 o ddillad rygbi eu dwyn, yn ôl ITV.

  Digwyddodd y lladrad rywbryd rhwng 21:30 a 21:50 ar 28 Chwefror.

  Mae'r heddlu wedi rhyddhau delweddau CCTV o ddau berson maen nhw'n awyddus i siarad â nhw yn ymwneud â'r digwyddiad.

  lladrad rhydaman
 6. Disgyblion ysgol am roi'r gorau i adrodd Gweddi'r Arglwydd

  Golwg 360

  Yn ôl Golwg360 mae dwy ferch ysgol o Gaerdydd yn bwriadu dechrau deiseb yn galw ar ddod â’r arfer o adrodd Gweddi’r Arglwydd mewn gwasanaethau ysgol i ben.

  “Dydyn ni ddim yn meddwl bod e’n deg achos mae llawer o bobol yn Fwslemiaid ac yn Anffyddwyr a chrefyddau eraill," meddai Lily McAllister-Sutton.

  gweddio
 7. Noson fwyn ond rhai cawodydd ar y ffordd

  Tywydd, BBC Cymru

  "Bydd hi'n noson gymylog arall heno efo mymryn o law, felly'n noson fwyn arall," meddai Rhian Haf.

  "Fe fydd 'na rai cawodydd yn y gogledd a'r gorllewin 'fory, cyn iddi droi'n brafiach dros y penwythnos, ond hefyd yn oerach.

  "Mae disgwyl cawodydd gaeafol yr wythnos nesaf."

  Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach.

 8. Gwadu datgelu dioddefwr mewn achos trais rhyw

  BBC Cymru Fyw

  Mae golygydd papur newydd wedi pledio'n ddieuog i gyhoeddi erthygl oedd yn debygol o fod wedi arwain at allu adnabod dioddefwr mewn achos o drais rhyw.

  Fe wnaeth Thomas Sinclair, 37 o Aberdaugleddau, sydd yn olygydd ar bedwar papur yng ngorllewin Cymru, wadu'r cyhuddiad yn Llys Ynadon Llanelli.

  Mae Mr Sinclair wedi ei gyhuddo o gyhoeddi erthygl yn y Ceredigion Herald wnaeth dorri'r cyfyngiad awtomatig yn erbyn enwi unrhyw un sydd wedi dioddef trosedd rhyw, a hynny am oes.

  Ond dywedodd amddiffyniad Mr Sinclair nad oedd y wybodaeth yn "debygol" o ddatgelu'r dioddefwr i unrhyw un oedd ddim yn eu hadnabod yn dda eisoes.

  Ychwanegodd bod y rheiny oedd o fewn cylch agos y dioddefwr yn debygol o wybod amgylchiadau'r achos beth bynnag.

  thomas sinclair
 9. Pesda Roc yn ôl

  BBC Cymru Fyw

  Mae trefnwyr Neuadd Ogwen ym Methesda wedi cyhoeddi bod gŵyl Pesda Roc yn ôl ac yn cael ei chynnal yno rhwng 29 a 30 Ebrill.

  Mae'r ŵyl wedi cael ei chynnal yn y dref ers yr wythdegau, ac yn cloi'r ŵyl eleni bydd un o'r bandiau a chwaraeodd yn yr ŵyl gyntaf yn 1983, Maffia Mr Huws.

  Maffia Mr Huws
  Image caption: Roedd Maffia yn chwarae yn yr ŵyl gyntaf
 10. Seren Hollywood yn Eryri

  Cambrian News

  Mae un o sêr Hollywood wedi bod yn aros yn Eryri a rhoi cynnig ar atyniadau twristaidd yr ardal, meddai'r Cambrian News.

  Roedd Rebecca Ferguson, a ymddangosodd yn Mission Impossible a The Girl on the Train, yn mwynhau'r ardal ar wyliau gyda'i gwr a'i mab.

  rebecca ferguson
  Image caption: Rebecca Ferguson oedd yn chwarae rhan Elizabeth Woodville yn nrama The White Queen ar BBC One
 11. Hyfforddwr rygbi ar gefn darn arian

  Twitter

  Mae yn o ymgynghorwyr tîm rygbi Cymru wedi cael anrhydedd annisgwyl - ar ôl cael ei anfarwoli ar ddarn arian yn Fiji.

  Ben Ryan oedd prif hyfforddwr tîm yr ynysoedd pan lwyddon nhw i ennill y gystadleuaeth rygbi saith bob ochr yng Ngemau Olympaidd Rio 2016, y tro cyntaf erioed i'r wlad ennill medal aur.

  Ac mae'n amlwg bod Fiji wedi penderfynu mai ond un ffordd deilwng oedd i'w gydnabod!

  View more on twitter
 12. Abertawe 'yn dal i gredu'

  BBC Sport Wales

  Mae Paul Clement wedi mynnu fod Abertawe yn dal i gredu y gallan nhw aros yn yr Uwch Gynghrair ar ddiwedd y tymor.

  Ond cyfaddefodd y rheolwr nad oedd y tîm "wedi ymateb yn dda" dan bwysau yn ystod y gemau diwethaf.

  Mae'r Elyrch ddau bwynt y tu ôl i Hull ar hyn o bryd gyda phum gêm yn weddill.

  abertawe
  Image caption: Collodd Abertawe i Watford y penwythnos diwethaf
 13. Actor yn rhybuddio am symptomau strôc

  Golwg 360

  Mae actor sy'n ymddangos yn aml fel 'ecstra' ar gyfres Pobol y Cwm yn rhybuddio pobl o symptomau strôc flwyddyn wedi iddo ef ei hun ddiodde’ strôc fawr, meddai Golwg360.

  Dywedodd Gwynfor Evans, sydd wedi bod yn actor cefndirol ar yr opera sebon ers 30 mlynedd, ei bod hi’n bwysig gweld meddyg “cyn gynted ag sy’n bosib”.

 14. UKIP: 'Aelodau ddim yn sefyll oherwydd effaith ar y CV'

  BBC Wales Politics

  Mae rhai aelodau UKIP yn dewis peidio sefyll mewn etholiadau lleol am eu bod nhw'n poeni am sut y byddai'n edrych ar eu CV, yn ôl un o ACau'r blaid.

  Dywedodd Gareth Bennett fod UKIP "yn ei chael hi'n anodd o'i gymharu â'r pleidiau eraill" wrth ddod o hyd i ymgeiswyr posib.

  Ond dywedodd eu bod nhw'n gwneud yn well eleni na mewn blynyddoedd a fu, gydag 80 o ymgeiswyr eleni.

  garth bennett
 15. 'Dim sicrwydd' bod dyn wedi ceisio lladd ei hun

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwest wedi clywed ei bod hi'n bosib nad oedd dyn gafodd ei ganfod yn farw wedi parti blwyddyn newydd wedi bwriadu lladd ei hun.

  Roedd Kyle Jones, 29, yn dod o Ben-y-bont ac yn bêl-droediwr talentog.

  Ond ar noson y parti roedd yn feddw tu hwnt ac wedi cymryd cyffuriau, ac fe achosodd ddifrod ar ôl tarfu ar ffrae rhwng ei ddau frawd.

  Dywedodd y cwrner na chafodd nodyn ei ganfod, a bod "amheuon go iawn" a oedd Mr Jones wedi bwriadu lladd ei hun.

 16. Gwrthdrawiad yn rhwystro'r A4233

  Teithio BBC Cymru

  Mae ffordd yr A4233 ger Porth, Rhondda Cynon Taf wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad yn dilyn gwrthdrawiad.

  Mae'n debyg fod y gwrthdrawiad rhwng Ffordd Aber-Rhondda a Ffordd Cymer yn achosi tagfeydd trwm yn yr ardal.

 17. Taith beiciau modur o Cape Town i Aberteifi

  Geraint Lloyd

  BBC Radio Cymru

  Ac wrth aros ar bwnc De Affrica, bydd Rhaglen Geraint Lloyd heno yn clywed gan dad a mab sydd yn teithio ar feiciau modur yr holl ffordd o Cape Town i Aberteifi yng Ngheredigion.

  Mae Ieuan Harries wedi bod yn gweithio yn y wlad fel peilot a bydd yn cychwyn adre' ar yr antur gyda'i dad, Dyfrig, gan godi arian at elusen yr un pryd.

  Video content

  Video caption: Geraint Lloyd yn cael hanes taith beiciau modur arbennig.
 18. Timau o Dde Affrica i ymuno â'r Pro12?

  Wales Online

  Mae WalesOnline yn adrodd bod cynlluniau syfrdanol ar y gweill i geisio cael dau dîm o Dde Affrica i ymuno â'r Pro12 y tymor nesaf.

  Bydd cynghrair rygbi y Super 18 yn hemisffer y de yn cael ei gwtogi i 15 tîm y flwyddyn nesaf, gyda'r Cheetahs a'r Southern Kings ymysg y rhai allai golli eu lle.

  Ond nawr mae awgrym y gallen nhw ymuno â thimau yn hemisffer y gogledd i greu Pro14.

  connacht
  Image caption: Connacht oedd pencampwyr y Pro12 llynedd
 19. Heddwas yn ddieuog o gamymddygiad difrifol

  BBC Cymru Fyw

  Mae heddwas gyda Heddlu Gogledd Cymru wedi ei gael yn ddieuog o gamymddygiad difrifol a defnyddio grym gormodol wrth ddelio â charcharor yn ei ofal. 

  Roedd y Sarjant Jethro Christie, 43 oed, wedi ei gyhuddo o ddal braich Jason Pritchard gyda'r fath rym nes iddo dorri pont ei ysgwydd, ym mis Rhagfyr 2015. 

  Ond daeth y panel ym mhencadlys yr heddlu ym Mae Colwyn i'r casgliad nad oedd wedi defnyddio grym afresymol na gormodol. 

  Wrth gyhoeddi casgliadau'r panel dywedodd y cadeirydd, Ian Boys: "Dydyn ni ddim wedi ein hargyhoeddi fod y weithred o ddal y fraich wedi achosi'r toriad."

  cell
  Image caption: Roedd Jason Pritchard wedi treulio noson mewn cell yng ngorsaf heddlu Caernarfon
 20. Anrhydeddu Gary Speed yn Oriel yr Enwogion

  BBC Cymru Fyw

  Bydd cyn chwaraewr a rheolwr Cymru, Gary Speed, yn cael ei ychwanegu at Oriel yr Enwogion yn yr Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol ym Manceinion.

  Mae Speed, fu farw yn 2011, yn cael ei gynnwys am ei ymroddiad i'r gêm. Am sawl blwyddyn roedd gan Speed y record am y nifer fwyaf o ymddangosiadau yn yr Uwch Gynghrair, gyda 535 yn ei yrfa.

  Hefyd yn derbyn yr anrhydedd, sy'n cael ei drefnu gan yr amgueddfa a'r PFA, mae chwaraewyr fel Frank Lampard a Steven Gerrard.

  Speed