a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Jones: Llafur â 'mynydd i'w ddringo'
  2. Heddwas yn ddieuog o gamymddygiad difrifol
  3. £13m i ganolfan ymchwil dementia

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

Dyna ni am heddiw - diolch am ymuno â ni unwaith eto ar y llif byw.

Byddwn ni nôl fel yr arfer am 08:00 bore fory, ond tan hynny, noswaith dda!

Ceidwadwyr i fod y blaid fwyaf yng Nghymru?

New Statesman

Ers bron i ganrif bellach, Llafur sydd wedi ennill y nifer fwyaf o bleidleisiau yng Nghymru ym mhob un etholiad cyffredinol.

Ond allai hynny newid eleni? Digon posib, yn ôl yr Athro Roger Scully o Brifysgol Caerdydd mewn colofn i'r New Statesman heddiw.

Mae gan y Ceidwadwyr "gyfle realistig" o ennill tir, meddai, ac fe allan nhw hyd yn oed gipio etholaeth Pen-y-bont - sedd Cynulliad neb llai na'r Prif Weinidog Carwyn Jones, wrth gwrs.

Ar y llaw arall mae'n etholiad doedd Plaid Cymru "ddim eisiau" - ond fe allai'r holl sylw ar Brexit wneud y Democratiaid Rhyddfrydol yn "berthnasol" unwaith eto.

roger scully
BBC
Mae'r Athro Roger Scully yn un o'r awdurdodau pennaf ar etholiadau yng Nghymru

Ryan a'i ddoniau

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae hi'n 40 mlynedd ers marwolaeth y digrifwr Ryan Davies, wedi iddo gael ei daro'n wael yn America yn ddim ond 40 mlwydd oed.

Mae'r gantores Mari Griffith, fu'n perfformio'n rheolaidd gyda'r gŵr o Lanaman, wedi bod yn rhannu ei hatgofion am ei chyfaill gyda Cymru Fyw.

Ryan Davies, Mari Griffith a Norman Rossington ar y rhaglen 'Poems and Pints'
bbc
Ryan Davies, Mari Griffith a Norman Rossington ar y rhaglen 'Poems and Pints'

Dyn yn y llys yn achos marwolaeth Susan Owen

BBC Cymru Fyw

Mae dyn o Walchmai, Ynys Môn wedi ymddangos yn Llys Ynadon Caernarfon heddiw mewn cysylltiad â marwolaeth dynes mewn gwrthdrawiad yng Ngwynedd y llynedd.

Bu farw Susan Jane Owen, 50 oed o Bentre Berw, yn y gwrthdrawiad rhwng ei char BMW gwyn a fan Volkswagen ar y B4547 ym Mhentir ar 23 Medi.

Cafodd Barry John Slaymaker, 30, ei gyhuddo o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus, a bydd yr achos nawr yn cael ei glywed gan Lys y Goron Caernarfon ym mis Mai.

susan owen
Llun teulu

Dwyn gwerth £2,000 o ddillad rygbi yn Sir Gâr

ITV Cymru

Mae Heddlu Dyfed Powys yn ymchwilio i ladrad yn Rhydaman, Sir Gâr ble cafodd gwerth dros £2,000 o ddillad rygbi eu dwyn, yn ôl ITV.

Digwyddodd y lladrad rywbryd rhwng 21:30 a 21:50 ar 28 Chwefror.

Mae'r heddlu wedi rhyddhau delweddau CCTV o ddau berson maen nhw'n awyddus i siarad â nhw yn ymwneud â'r digwyddiad.

lladrad rhydaman
Heddlu Dyfed Powys

Disgyblion ysgol am roi'r gorau i adrodd Gweddi'r Arglwydd

Golwg 360

Yn ôl Golwg360 mae dwy ferch ysgol o Gaerdydd yn bwriadu dechrau deiseb yn galw ar ddod â’r arfer o adrodd Gweddi’r Arglwydd mewn gwasanaethau ysgol i ben.

“Dydyn ni ddim yn meddwl bod e’n deg achos mae llawer o bobol yn Fwslemiaid ac yn Anffyddwyr a chrefyddau eraill," meddai Lily McAllister-Sutton.

gweddio
Thinkstock

Noson fwyn ond rhai cawodydd ar y ffordd

Tywydd, BBC Cymru

"Bydd hi'n noson gymylog arall heno efo mymryn o law, felly'n noson fwyn arall," meddai Rhian Haf.

"Fe fydd 'na rai cawodydd yn y gogledd a'r gorllewin 'fory, cyn iddi droi'n brafiach dros y penwythnos, ond hefyd yn oerach.

"Mae disgwyl cawodydd gaeafol yr wythnos nesaf."

Ewch i'r wefan dywydd am ragolygon pellach.

Gwadu datgelu dioddefwr mewn achos trais rhyw

BBC Cymru Fyw

Mae golygydd papur newydd wedi pledio'n ddieuog i gyhoeddi erthygl oedd yn debygol o fod wedi arwain at allu adnabod dioddefwr mewn achos o drais rhyw.

Fe wnaeth Thomas Sinclair, 37 o Aberdaugleddau, sydd yn olygydd ar bedwar papur yng ngorllewin Cymru, wadu'r cyhuddiad yn Llys Ynadon Llanelli.

Mae Mr Sinclair wedi ei gyhuddo o gyhoeddi erthygl yn y Ceredigion Herald wnaeth dorri'r cyfyngiad awtomatig yn erbyn enwi unrhyw un sydd wedi dioddef trosedd rhyw, a hynny am oes.

Ond dywedodd amddiffyniad Mr Sinclair nad oedd y wybodaeth yn "debygol" o ddatgelu'r dioddefwr i unrhyw un oedd ddim yn eu hadnabod yn dda eisoes.

Ychwanegodd bod y rheiny oedd o fewn cylch agos y dioddefwr yn debygol o wybod amgylchiadau'r achos beth bynnag.

thomas sinclair
BBC

Pesda Roc yn ôl

BBC Cymru Fyw

Mae trefnwyr Neuadd Ogwen ym Methesda wedi cyhoeddi bod gŵyl Pesda Roc yn ôl ac yn cael ei chynnal yno rhwng 29 a 30 Ebrill.

Mae'r ŵyl wedi cael ei chynnal yn y dref ers yr wythdegau, ac yn cloi'r ŵyl eleni bydd un o'r bandiau a chwaraeodd yn yr ŵyl gyntaf yn 1983, Maffia Mr Huws.

Maffia Mr Huws
Neuadd Ogwen
Roedd Maffia yn chwarae yn yr ŵyl gyntaf

Seren Hollywood yn Eryri

Cambrian News

Mae un o sêr Hollywood wedi bod yn aros yn Eryri a rhoi cynnig ar atyniadau twristaidd yr ardal, meddai'r Cambrian News.

Roedd Rebecca Ferguson, a ymddangosodd yn Mission Impossible a The Girl on the Train, yn mwynhau'r ardal ar wyliau gyda'i gwr a'i mab.

rebecca ferguson
BBC
Rebecca Ferguson oedd yn chwarae rhan Elizabeth Woodville yn nrama The White Queen ar BBC One

Hyfforddwr rygbi ar gefn darn arian

Twitter

Mae yn o ymgynghorwyr tîm rygbi Cymru wedi cael anrhydedd annisgwyl - ar ôl cael ei anfarwoli ar ddarn arian yn Fiji.

Ben Ryan oedd prif hyfforddwr tîm yr ynysoedd pan lwyddon nhw i ennill y gystadleuaeth rygbi saith bob ochr yng Ngemau Olympaidd Rio 2016, y tro cyntaf erioed i'r wlad ennill medal aur.

Ac mae'n amlwg bod Fiji wedi penderfynu mai ond un ffordd deilwng oedd i'w gydnabod!

View more on twitter

Abertawe 'yn dal i gredu'

BBC Sport Wales

Mae Paul Clement wedi mynnu fod Abertawe yn dal i gredu y gallan nhw aros yn yr Uwch Gynghrair ar ddiwedd y tymor.

Ond cyfaddefodd y rheolwr nad oedd y tîm "wedi ymateb yn dda" dan bwysau yn ystod y gemau diwethaf.

Mae'r Elyrch ddau bwynt y tu ôl i Hull ar hyn o bryd gyda phum gêm yn weddill.

abertawe
Getty Images
Collodd Abertawe i Watford y penwythnos diwethaf

Actor yn rhybuddio am symptomau strôc

Golwg 360

Mae actor sy'n ymddangos yn aml fel 'ecstra' ar gyfres Pobol y Cwm yn rhybuddio pobl o symptomau strôc flwyddyn wedi iddo ef ei hun ddiodde’ strôc fawr, meddai Golwg360.

Dywedodd Gwynfor Evans, sydd wedi bod yn actor cefndirol ar yr opera sebon ers 30 mlynedd, ei bod hi’n bwysig gweld meddyg “cyn gynted ag sy’n bosib”.

UKIP: 'Aelodau ddim yn sefyll oherwydd effaith ar y CV'

BBC Wales Politics

Mae rhai aelodau UKIP yn dewis peidio sefyll mewn etholiadau lleol am eu bod nhw'n poeni am sut y byddai'n edrych ar eu CV, yn ôl un o ACau'r blaid.

Dywedodd Gareth Bennett fod UKIP "yn ei chael hi'n anodd o'i gymharu â'r pleidiau eraill" wrth ddod o hyd i ymgeiswyr posib.

Ond dywedodd eu bod nhw'n gwneud yn well eleni na mewn blynyddoedd a fu, gydag 80 o ymgeiswyr eleni.

garth bennett
BBC

'Dim sicrwydd' bod dyn wedi ceisio lladd ei hun

BBC Cymru Fyw

Mae cwest wedi clywed ei bod hi'n bosib nad oedd dyn gafodd ei ganfod yn farw wedi parti blwyddyn newydd wedi bwriadu lladd ei hun.

Roedd Kyle Jones, 29, yn dod o Ben-y-bont ac yn bêl-droediwr talentog.

Ond ar noson y parti roedd yn feddw tu hwnt ac wedi cymryd cyffuriau, ac fe achosodd ddifrod ar ôl tarfu ar ffrae rhwng ei ddau frawd.

Dywedodd y cwrner na chafodd nodyn ei ganfod, a bod "amheuon go iawn" a oedd Mr Jones wedi bwriadu lladd ei hun.

Gwrthdrawiad yn rhwystro'r A4233

Teithio BBC Cymru

Mae ffordd yr A4233 ger Porth, Rhondda Cynon Taf wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad yn dilyn gwrthdrawiad.

Mae'n debyg fod y gwrthdrawiad rhwng Ffordd Aber-Rhondda a Ffordd Cymer yn achosi tagfeydd trwm yn yr ardal.

Taith beiciau modur o Cape Town i Aberteifi

Geraint Lloyd

BBC Radio Cymru

Ac wrth aros ar bwnc De Affrica, bydd Rhaglen Geraint Lloyd heno yn clywed gan dad a mab sydd yn teithio ar feiciau modur yr holl ffordd o Cape Town i Aberteifi yng Ngheredigion.

Mae Ieuan Harries wedi bod yn gweithio yn y wlad fel peilot a bydd yn cychwyn adre' ar yr antur gyda'i dad, Dyfrig, gan godi arian at elusen yr un pryd.

Geraint Lloyd yn cael hanes taith beiciau modur arbennig.

Timau o Dde Affrica i ymuno â'r Pro12?

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd bod cynlluniau syfrdanol ar y gweill i geisio cael dau dîm o Dde Affrica i ymuno â'r Pro12 y tymor nesaf.

Bydd cynghrair rygbi y Super 18 yn hemisffer y de yn cael ei gwtogi i 15 tîm y flwyddyn nesaf, gyda'r Cheetahs a'r Southern Kings ymysg y rhai allai golli eu lle.

Ond nawr mae awgrym y gallen nhw ymuno â thimau yn hemisffer y gogledd i greu Pro14.

connacht
SNS
Connacht oedd pencampwyr y Pro12 llynedd

Heddwas yn ddieuog o gamymddygiad difrifol

BBC Cymru Fyw

Mae heddwas gyda Heddlu Gogledd Cymru wedi ei gael yn ddieuog o gamymddygiad difrifol a defnyddio grym gormodol wrth ddelio â charcharor yn ei ofal. 

Roedd y Sarjant Jethro Christie, 43 oed, wedi ei gyhuddo o ddal braich Jason Pritchard gyda'r fath rym nes iddo dorri pont ei ysgwydd, ym mis Rhagfyr 2015. 

Ond daeth y panel ym mhencadlys yr heddlu ym Mae Colwyn i'r casgliad nad oedd wedi defnyddio grym afresymol na gormodol. 

Wrth gyhoeddi casgliadau'r panel dywedodd y cadeirydd, Ian Boys: "Dydyn ni ddim wedi ein hargyhoeddi fod y weithred o ddal y fraich wedi achosi'r toriad."

cell
BBC
Roedd Jason Pritchard wedi treulio noson mewn cell yng ngorsaf heddlu Caernarfon

Anrhydeddu Gary Speed yn Oriel yr Enwogion

BBC Cymru Fyw

Bydd cyn chwaraewr a rheolwr Cymru, Gary Speed, yn cael ei ychwanegu at Oriel yr Enwogion yn yr Amgueddfa Bêl-droed Genedlaethol ym Manceinion.

Mae Speed, fu farw yn 2011, yn cael ei gynnwys am ei ymroddiad i'r gêm. Am sawl blwyddyn roedd gan Speed y record am y nifer fwyaf o ymddangosiadau yn yr Uwch Gynghrair, gyda 535 yn ei yrfa.

Hefyd yn derbyn yr anrhydedd, sy'n cael ei drefnu gan yr amgueddfa a'r PFA, mae chwaraewyr fel Frank Lampard a Steven Gerrard.

Speed
BBC

Cymro yn nhîm y flwyddyn y PFA

BBC Sport

Mae'r Cymro Kieron Freeman wedi ei gynnwys yn nhîm y flwyddyn y PFA ar gyfer Adran Un, yn dilyn tymor disglair ble mae ei glwb Sheffield United wedi sicrhau dyrchafiad.

Mae Freeman, 25, wedi chwarae 15 o weithiau dros dîm dan-21 Cymru, ond dydy o heb ennill cap i'r tîm cyntaf eto.

Tybed a gaiff ei gyfle os ydy o'n disgleirio yn y Bencampwriaeth y tymor nesaf?

kieron freeman
Getty Images

Milwyr i gael rhyddid Aberhonddu

BBC Wales News

Bydd tua 100 o filwyr yn gorymdeithio drwy Aberhonddu heddiw i ddathlu cael rhyddid y dref.

Mae gan Gorfflu'r Ysgol Arfau Bychain gysylltiadau agos â'r dref, a hwythau wedi eu lleoli yn ysgol filwyr Dering Lines ers 25 mlynedd.

Dywedodd y Capten Gary Palmer ei fod yn "ddiwrnod nodedig" yn hanes y corfflu.

aberhonddu
Google

Cwest: 'Dim tystiolaeth' bod sychwr wedi dechrau tân

BBC Cymru Fyw

Mae cwest i farwolaeth dau ddyn o Lanrwst mewn tân wedi clywed nad oedd tystiolaeth bod y tân wedi dechrau mewn sychwr dillad yn eu fflat.

Cafodd Doug McTavish, 39 oed, a Bernard Hender, 19 oed, eu lladd yn y tân ym mis Hydref 2014.

Dywedodd aelod o Sefydliad y Peiriannwyr Tân gafodd ei alw i archwilio'r peiriant bod rhai darnau ohono wedi eu difrodi'n sylweddol ond bod darnau eraill oedd ddim wedi dioddef llawer o ddifrod.

Ychwanegodd Clifford Christie ei fod o'r farn bod y tân wedi dechrau yn yr ystafell lle roedd y sychwr yn cael ei gadw, ond nad oedd tystiolaeth bendant yn dangos ym mhle yn y 'stafell y dechreuodd.

Doug McTavish a Bernard Hender
BBC

Rhaglen radio i Lois Cernyw

Golwg 360

Mae Golwg360 yn adrodd bod un o wynebau cyfarwydd teledu plant yng Nghymru wedi cael swydd newydd fel cyflwynydd rhaglen radio frecwast.

Bydd Lois Cernyw, oedd gynt yn gyflwynydd Stwnsh a Tag, yn dechrau ar raglen frecwast Heart yn y gogledd a'r canolbarth ddydd Llun.

Dywedod ei bod "wrth ei bodd" o fod yn symud yn ôl i Langernyw ar gyfer y swydd, a hithau wedi bod yn byw yng Nghaerdydd ers rhai blynyddoedd.

lois cernyw
BBC

Trafod pwysau gwaith ar Taro'r Post

Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Owain Clarke sydd yng nghadair Taro'r Post rhwng 13:00-14:00, ac ar yr agenda heddi mae cwyn fod doctoriaid yn cael trafferth ymdopi oherwydd llwyth gwaith a diffyg adnoddau.

Hefyd, gydag arholiadau TGAU a Safon Uwch ar y gorwel, a yw disgyblion hefyd dan ormod o bwysau, ac oes 'na ddigon o gymorth ar gael i'r rhai sy'n poeni?

Gallwch fynegi'ch barn drwy ffonio 03703 500 500.

Arholiadau
BBC

Ysbeidiau braf yn y de a'r dwyrain

Tywydd, BBC Cymru

"Bydd hi'n dal yn sych ar y cyfan, ac mae disgwyl ysbeidiau braf yn y de a'r dwyrain p'nawn 'ma lle mae disgwyl i'r tymheredd godi i 15C efo gwyntoedd ysgafn," meddai Rhian Haf.

"Noson fwyn a chymylog arall fydd hi heno, efo mymryn o law."

Am ragolygon pellach ewch i'r wefan dywydd.

Sigurdsson yn darged £35m i nifer o glybiau

The Daily Mail

Mae gwefan y Mail yn adrodd bod Southampton, Everton, West Ham a Newcastle ymysg y clybiau sydd eisiau arwyddo chwaraewr canol cae Abertawe, Gylfi Sigurdsson.

Mae'r Mail yn adrodd y byddai'r Elyrch yn gofyn am £35m am y gŵr o Wlad yr Ia, ond y gallai disgyn o'r Uwch Gynghrair olygu bod y clwb yn fodlon derbyn llai amdano.

Sigurdsson
Huw Evans Picture Agency

Chwilio am enillydd loteri yn Sir Ddinbych

BBC Cymru Fyw

Os ydych chi wedi prynu tocyn loteri yn Sir Ddinbych yn ddiweddar, mae'n bryd i chi gael cip arall yn eich pocedi.

Mae'n debyg bod un person yn yr ardal wedi ennill £1m ar docyn raffl Lotto pan gafodd y rhifau eu dewis ar 1 Ebrill - ond dydyn nhw dal heb ei hawlio.

Tybed a oedd y person lwcus yn meddwl mai Ffŵl Ebrill oedd y cyfan?!

loteri
EPA

Rhagor o oedi i forlyn Bae Abertawe?

Wales Online

Mae Ysgrifennydd Economi Llywodraeth Cymru, Ken Skates wedi galw ar Lywodraeth y DU i roi sêl bendith i forlyn Bae Abertawe mor fuan â phosib.

Roedd disgwyl i'r llywodraeth gadarnhau pecyn ariannol o £1.3bn ar gyfer y lagŵn erbyn mis Mehefin, yn ôl WalesOnline.

Ond bydd hynny'n cael ei ohirio nawr nes ar ôl yr etholiad cyffredinol ar 8 Mehefin.

"Dyw'r llanw ac amser ddim yn aros i unrhyw un, ond mae'n ymddangos bod Llywodraeth y DU yn gwneud y ddau," meddai Mr Skates.

morlyn bae abertawe
Tidal Lagoon Power

Cymro wedi'i gynnwys yn nhîm hoci Prydain

BBC Sport Wales

Mae Cymro sydd wedi cael ei alw i dîm hoci Prydain am y tro cyntaf yn dweud ei fod nawr yn anelu i gyrraedd y Gemau Olympaidd.

Cafodd Dan Kyriakides, 22, ei gynnwys yn y garfan o 18 ar gyfer Twrnament Sultan Azlan Shah ym Malaysia.

"Mae'n rhoi'r cyfle i mi chwarae yn erbyn rhai o dimau gorau'r byd a chael fy nghapiau cyntaf," meddai.

Roedd Kyriakides yn rhan o garfan Cymru yng Ngemau'r Gymanwlad Glasgow yn 2014.

dan kyriakides
Getty Images

'Pob un o ASau Llafur Cymru i sefyll eto'

BBC Cymru Fyw

Mae'r blaid Lafur wedi cadarnhau y bydd pob un o'u 25 Aelod Seneddol presennol yng Nghymru yn ymgeiswyr eto yn yr etholiad cyffredinol.

Mae ambell i AS yn rhengoedd y blaid yn Lloegr eisoes wedi dweud na fyddan nhw'n sefyll eto - ond mae'n ymddangos na fydd yn rhaid i Lafur Cymru boeni am yr un peth.

carwyn jones
BBC
Mae Carwyn Jones eisoes wedi cyfaddef bod gan ei blaid "fynydd i'w ddringo"

Amseroedd ymateb ambiwlans yn gwella

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r ffigyrau misol diweddaraf yn dangos perfformiad y gwasanaeth iechyd mewn amryw o feysydd.

Yn eu plith mae amseroedd ymateb ambiwlans i alwadau brys, gyda'r gwasanaeth yn cyrraedd 77.9% o'r galwadau mwyaf brys o fewn wyth munud ym mis Mawrth, o'i gymharu â 74.6% ym mis Chwefror.

Dangosodd y ffigyrau bod 80.9% o gleifion wedi aros llai na phedair awr mewn adrannau damweiniau brys, a hynny heb newid o'r mis blaenorol.

Ond roedd yn parhau i fod yn is na'r targed o 95%, sydd erioed wedi cael ei gyrraedd.

ambiwlans
BBC

Gwyliau haf Cymru ymhlith rhai 'gorau'r byd'

CNN

Mae dwy o wyliau celfyddydol Cymru ar restr CNN o 16 o wyliau haf gorau'r byd.

Mae Gŵyl y Gelli yn y Gelli Gandryll a The Good Life Experience yn Sir y Fflint, gafodd ei sefydlu gan Cerys Matthews, ymhlith gwyliau o dros y byd i gyd sydd wedi dod i'r brig.

Cerys Matthews yn The Good Life Experience
The Good Life Experience
Cerys Matthews yw sylfaenydd The Good Life Experience

Sam Underhill yng ngharfan Lloegr

BBC Camp Lawn

Carfan y Llewod: Yr Alban yn anhapus

Wales Online

Mae'r dadlau yn parhau dros bwy ddylai fod wedi cael eu cynnwys - neu ddim - yng ngharfan y Llewod fydd yn teithio i Seland Newydd eleni.

Mae WalesOnline wedi troi eu sylw at yr Alban, ble mae cryn dipyn o rwgnach mai dim ond dau o'u chwaraewyr nhw sydd yn y garfan.

Yn ôl Jim Telfer, oedd yn rhan o dîm hyfforddi buddugol y Llewod yn 1997, does "dim cyfiawnhad" mewn cynnwys 12 Cymro sydd wedi "cael tymor digon safonol".

Ychwanegodd mai cefnwr yr Alban, Stuart Hogg oedd yr unig chwaraewr ag 'X factor' yn perthyn iddo, ac y dylai'r maswr Finn Russell fod wedi cael ei gynnwys.

finn russell
SNS
Pam nad ydi Finn Russell wedi ei enwi yn y garfan?

Car ar dân ar yr A55

Teithio BBC Cymru

Mae un lôn ar yr A55 wedi ei chau oherwydd bod car ar dân ar ochr y ffordd.

Mae'r digwyddiad ger cyffordd 31, Caerwys yn achosi tagfeydd.

Her wahanol i dîm o lanhawyr cyn Cynghrair y Pencampwyr

BBC Cymru Fyw

Mae tîm o lanhawyr wedi cael her ychydig yn wahanol y bore 'ma, wrth i baratoadau ar gyfer rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd barhau.

Mae dringwyr arbenigol wedi bod 300 troedfedd yn yr awyr i lanhau Stadiwm y Principality ar gyfer y digwyddiad.

Y gred yw y bydd llygaid 180m o bobl ar y ddinas ar gyfer y gêm.

Llnau stadiwm
Wales News Service

Jones: 'Mynydd i'w ddringo' gan Lafur

BBC Cymru Fyw

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi cyfaddef fod gan Lafur "fynydd i'w dringo" cyn yr etholiad cyffredinol ym mis Mehefin.

Wrth ymgyrchu ym Mhen-y-bont, dywedodd wrth BBC Cymru y byddai'r blaid yn "teilwra eu neges" i wahanol rannau o'r wlad.

Roedd Theresa May yn ceisio gwneud Brexit yn thema canolog i'r etholiad, meddai, ond roedd yntau'n meddwl mai gwasanaethau cyhoeddus yn Lloegr oedd y prif bwnc.

Ychwanegodd: "Jeremy [Corbyn] sydd yn arwain yr ymgyrch ac fe fyddai gyda fe pan mae'n dod i Gymru."

carwyn jones
BBC

Ceidwadwyr yn targedu Dwyfor Meirionnydd?

The Daily Telegraph

Gyda thrin a thrafod yr etholiad bellach ar ei hanterth, mae'r Telegraph wedi bod yn dyfalu pa seddi allai newid dwylo ar 8 Mehefin.

Yn ôl y papur, gallai'r Ceidwadwyr fod yn targedu seddi Llafur yn Ynys Môn, Alun a Glannau Dyfrdwy, Delyn, Wrecsam, De Clwyd, Gorllewin Casnewydd, Dwyrain Casnewydd a Phen-y-bont.

Mae dyfalu hefyd am seddi Plaid Cymru yn Nwyfor Meirionnydd a Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

Mae hynny wedi codi ael ambell i arbenigwr gwleidyddol!

View more on twitter

'Rhannu profiad camdriniaeth i roi hyder i eraill'

Daily Post

Ar wefan y Daily Post mae cyfweliad pwerus gyda heddwas sy'n siarad yn gyhoeddus am y gamdriniaeth wnaeth ddioddef pan yn blentyn gan hyfforddwr pêl-droed.

Dywedodd ei fod yn gobeithio y byddai rhannu ei brofiadau yn rhoi'r hyder i ddioddefwr arall siarad am yr hyn sydd wedi digwydd iddyn nhw.