a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan gan dîm y llif byw am ddiwrnod arall.

  Fe fyddwn ni nôl a'r diweddaraf bore fory am 8.

  Tan hynny, diolch am eich cwmni, a da bo chi.

 2. Alun Cairns yn anelu am lwyddiant arall ym Marathon Llundain

  BBC Cymru Fyw

  Ar ddiwrnod prysur iawn yn San Steffan heddiw, mae gan rai ASau ras arall i'w hennill cyn yr etholiad cyffredinol.

  Gyda Marathon Llundain yn digwydd ddydd Sul, mae Aelod Seneddol Bro Morgannwg, Alun Cairns yn gobeithio rhedeg yn gynt na'r un aelod arall.

  Mr Cairns sydd wedi gorffen gyflyma' o'r ASau yn y ddau farathon diwethaf. 

  Bydd Ysgrifennydd Cymru yn un o 16 aelod fydd yn rhedeg drwy strydoedd Llundain, gyda Chris Evans, aelod Islwyn, yr unig aelod arall o Gymru i fentro'r 26 milltir a 385 llath.

  Alun Cairns
 3. Canwr ifanc o Gymru ar raglen Ellen

  Wales Online

  Mae WalesOnline yn adrodd bod bachgen 12 oed o Gymru wedi ymddangos ar un o'r rhaglenni teledu mwyaf poblogaidd yn yr Unol Daleithiau.

  Roedd Reuben de Maid o Gaerdydd yn canu yn fyw ar raglen Ellen, ac fe wnaeth dipyn o argraff ar y cyflwynydd, Ellen DeGeneres, a ddywedodd: “I absolutely love this kid from Wales - his voice, his character, his uniqueness, all of it.

  Reuben
 4. 'Oeri'n sydyn' heno

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae noson eitha oer o'n blaenau ni yn ôl Llyr Griffiths-Davies:

  "Heno'n oeri'n sydyn wedi iddi nosi. Yn parhau'n gymylog i'r mwyafrif, gydag awel ysgafn. Mewn ambell fan gwledig ma disgwl iddi rewi. Y tymheredd ar y cyfan rhwng 4 a 7C."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.

 5. Michael Bogdanov yn "ddyn eithriadol"

  BBC Cymru Fyw

  Parhau mae'r teyrngedau i'r cyfarwyddwr drama, Michael Bogdanov 78 oed o Gastell-nedd, wedi iddo farw o drawiad ar y galon tra ar ei wyliau ar ynys Paros yng ngwlad Groeg.

  Roedd yn "ddyn eithriadol" medd Kully Thiarai, cyfarwyddwr artistig National Theatre Wales, tra bo cyfarwyddwr artistig Theatr Clwyd, Tamara Harvey'n dweud mai iddo fe mae'r diolch am achub y theatr yn ystod cyfnod ansicr yn y 1990au.

  Michael Bogdanov
 6. Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro yn penodi prif weithredwr

  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

  Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wedi cyhoeddi mai Len Richards fydd eu prif weithredwr newydd. 

  Mae e ar hyn o bryd yn ddirprwy brif wetihredwr i sefydliad iechyd yn Awstralia. 

  Bydd yn dechrau ar ei swydd newydd ar 19 Mehefin 2017.

  Len Richards
 7. Dau yn y llys am achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus

  BBC Cymru Fyw

  Mae dau ddyn wedi bod o flaen llys y Goron Caerdydd wedi eu cyhuddo o achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus, wedi i'r car roedden nhw'n teithio ynddo daro'n erbyn car arall wrth iddo adael gorsaf danwydd yn y Barri. 

  Bu farw mam i ddau o blant ifanc, Jenna Miller, 30 oed, yn y digwyddiad ar 27 Medi 2016. 

  Plediodd Jamie Oaten, 23 oed yn euog i'r cyhuddiad, tra bod Joseph Fettah wedi pledio'n ddieuog. Mae disgwyl i Fettah fynd o flaen Llys y Goron Caerdydd eto ar 2 Hydref 2017.

  gwrthdrawiad
  Image caption: Cafodd Jenna Miller ei lladd yn y gwrthdrawiad ar Ffordd Caerdydd yn y Barri
 8. Etholiad buan: Yr ymateb ar y Post Prynhawn

  Post Prynhawn

  BBC Radio Cymru

  Nia Thomas fydd yn cyflwyno'r Post Prynhawn rhwng 17:00 a 18:00.

  Bydd sylw ac ymateb helaeth i gyhoeddiad annisgwyl Theresa May o etholiad cyffredinol ar 8 Mehefin, gan wleidyddion a sylwebwyr 

  Nia Thomas
 9. Leanne Wood i ystyried sefyll yn yr etholiad cyffredinol?

  Twitter

  Wedi iddi gipio'r Rhondda oddi ar Lafur yn etholiad y Cynulliad yn 2016, mae rhai'n gofyn a ydy Leanne Wood yn ystyried sefyll yn yr un etholaeth yn yr etholiad cyffredinol buan ym mis Mehefin.

  View more on twitter
 10. Cyhoeddi gwasanaeth newyddion newydd 'yn gynt na'r disgwyl'

  Golwg 360

  Mae Golwg 360 yn adrodd fod darlithydd cyfryngau wedi penderfynu mentro’n gynt na’r disgwyl gyda’i gynllun i sefydlu gwasanaeth newyddion ar y we yn yr iaith Saesneg.

  Mae'n debyg mai bwriad gwreiddiol Ifan Morgan Jones oedd cyhoeddi ei wasanaeth, Nation.cymru ar ddechrau blwyddyn wleidyddol ac academaidd newydd yn yr hydref eleni.

  Ond mae cyhoeddiad Theresa May ei bod yn gobeithio ennyn cefnogaeth Ty’r Cyffredin i gynnal etholiad cyffredinol brys ar Fehefin 8, wedi ei sbarduno i fynd amdani’n syth, meddai.  

  Ifan Morgan Jones
 11. Bachgen yn 'bygwth ei fam â chyllell' yng Nghaernarfon

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn dweud fod yr heddlu'n ymchwilio wedi i fachgen 15 oed fygwth ei fam â chyllell mewn caffi yng Nghaernarfon dros benwythnos Gŵyl y Banc

  Mae'n debyg bod y bachgen hefyd wedi tanio larwm tân Caffi Maes, Caernarfon ddydd Sadwrn, a difrodi dodrefn y caffi yn dilyn ffrae gyda'i fam a dau weithwyr cynorthwyol. 

  Bu'n rhaid i gogydd y caffi atal y llanc tra bod heddwas nad oedd ar ddyletswydd ar y pryd wedi cymryd y gyllell oddi arno.

  Maes Caernarfon
 12. UKIP i gystadlu 'ym mhob sedd'

  BBC Cymru Fyw

  Mae arweinydd UKIP yn y Cynulliad, Neil Hamilton, wedi dweud y bydd ei blaid yn ymgeisio am bob sedd yng Nghymru a Lloegr yn yr etholiad cyffredinol.

  Dywedodd nad oedd am siarad dros Yr Alban, "ond yn Lloegr a Chymru byddwn yn brwydro am bob sedd".

  Hamilton
 13. Cynllun am ganolfan llesiant i gleifion arennau

  BBC Cymru Fyw

  Fe allai canolfan gwerth £4m ar gyfer 10,000 o bobl sy'n byw gyda chlefyd yr arennau yng Nghymru fod y gyntaf o'i bath yma.

  Bydd taith gerdded 450 milltir (724 km) yn dechrau ddydd Mawrth, ac fe fydd y daith yn ymweld â phob un o'r 16 o ganolfannau dialysis Cymru i godi ymwybyddiaeth am y cyflwr.

  Gyda llawer o ddioddefwyr yn gorfod treulio hyd at chwech awr ar ddialysis dair gwaith yr wythnos, nid yw'n bosib i lawer fynd ar eu gwyliau.

  Dialysis
 14. May wedi gwadu galw etholiad 'bum gwaith'

  Taro'r Post

  BBC Radio Cymru

  Dywedodd y sylwebydd gwleidyddol, Gareth Hughes wrth raglen Taro'r Post fod cyhoeddiad Theresa May'n mynd yn hollol groes i'r hyn mae hi wedi ei ddweud hyd yma. 

  "Mae hi wedi gwadu bum gwaith ei bod am gynnal etholiad cyffredinol, y tro diwethaf ym mis Mawrth.” 

  Dywedodd Mr Hughes fod Mrs May yn gobeithio cael "mwyafrif helaeth", ond hefyd “tawelu’r rhai yn y dde eithaf o’i phlaid” am na fydd yn rhaid iddi fod mor ddibynnol arnyn nhw.

  Theresa May
 15. Cyhoeddi enw dyn fu farw mewn gwrthdrawiad

  Wales Online

  Mae WalesOnline yn adrodd fod Heddlu'r De wedi cyhoeddi enw'r dyn fu farw mewn gwrthdrawiad ger Rhydaman.

  Roedd Christopher Sudlow yn 63 oed ac yn dod o Sir Northampton.

  Bu farw ddydd Iau 13 Ebrill ar y ffordd rhwng Rhydaman a Chlydach. Doedd dim un car arall yn rhan o'r ddamwain.

  damwain
 16. Diwedd cyfnod i Lafur yng Nghymru?

  Twitter

  Mae'r Athro Roger Scully yn darogan y gallai'r etholiad fod yn un hanesyddol yng Nghymru.

  Mae'n gofyn a fydd Llafur yn cael llai na 20 o'r 40 sydd ar gael yma, ar ôl i Theresa May alw am gynnal etholiad ar 8 Mehefin.

  View more on twitter
 17. Ymateb 'cymysg' y marchnadoedd arian i'r etholiad

  Taro'r Post

  BBC Radio Cymru

  Ar raglen Taro'r Post dywedodd yr arbenigwr ariannol, Huw Elfed Jones fod y darlun yn un cymysg o ran ymateb y marchnadoedd i gyhoeddiad Theresa May.

  Dywedodd fod y cyfranddaliadau yn wan iawn ond bod y “bunt wedi gwella'n arw”.

  Dywedodd hefyd mai’r disgwyl yw y bydd May yn ennill yr etholiad ond nad ydy hi wedi dweud a yw hi o blaid neu yn erbyn Brexit caled.

  “Mae’r marchnadoedd yn edrych - ddim cymaint ar yr etholiad - ond beth fydd yn digwydd wedyn.”

  Arian