a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Y darlledwr David Parry-Jones wedi marw
  2. Carcharu dyn am losgi ei eiddo'n ulw
  3. Llafur Cymru'n lansio ymgyrch etholiadol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

Dyna ni ar y llif byw heddiw - diolch am ymuno â ni, a byddwn ni nôl fory am 08:00 gyda rhagor o'r newyddion diweddaraf o Gymru.

Tan hynny, hwyl am y tro!

Cwestiynau i Bryn

Twitter

Mae hi wedi bod yn Ddiwrnod Bryn Fôn ar Radio Cymru heddiw - ac mae'r hwyl yn parhau ar ein tudalen Facebook ni heno!

View more on twitter

Pryder am gapten Abertawe

BBC Sport Wales

Mae pryder y gallai Jack Cork fethu gêm hollbwysig Abertawe yn erbyn Watford ddydd Sadwrn oherwydd anaf...

View more on twitter

Ymosodiad ar ddyn o Wlad Pwyl 'oherwydd ei genedl'

Daily Post

Mae Llys y Goron Yr Wyddgrug wedi clywed i ddyn o Wlad Pwyl gael ei ymosod arno yn y stryd yng Nghei Connah am ei fod yn dod o wlad wahanol .

Dywedwyd wrth Przemyslaw Zylinski a'i ffrind am "fynd yn ôl i'w wlad ei hun" gan grŵp o bobl wnaeth yna ymosod arnyn nhw.

Mae'r pedwar diffynnydd - Anthony Stagg, 52, Toni Stagg, 19, Chad Stagg, 20, a Daniel Butler, 19 - eisoes wedi pledio'n euog i'r cyhuddiadau yn eu herbyn.

Bydd Toni Stagg yn cael ei dedfrydu ddydd Mawrth, a bydd y tri arall yn cael eu dedfrydu fis nesaf.

Iddon Jones yn Ateb y Galw

Cylchgrawn, Cymru Fyw

"Ffyddlon, angerddol, gwrthrychol" - dyna'r tri gair y byddai Iddon Jones yn eu defnyddio i ddisgrifio'i hun.

Yr actor o Fôn sydd yn ateb cwestiynau busneslyd Cymru Fyw yr wythnos hon , wedi iddo gael ei enwebu gan Rhys Bidder.

iddon jones
BBC

Barrug wedi'r tywydd braf?

Tywydd, BBC Cymru

Rhys Griffiths sydd yma gyda rhagolygon y tywydd heno: "Bydd cymylau gwasgaredig, ond bydd hi'n oeri o dan awyr glir, felly gall fod peth barrug ar lawr erbyn yr orie man.

"Bydd y tymheredd yn 3C ar ei isa' heno."

Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Perchnogion Abertawe 'heb weld cytundeb cyfranddalwyr'

BBC Sport Wales

Mae perchnogion Clwb Pêl-droed Abertawe wedi dweud na welon nhw unrhyw gytundeb cyfranddalwyr cyn prynu'r clwb llynedd .

Fe wnaeth Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Abertawe ystyried camau cyfreithiol wedi i Jason Levien a Steven Kaplan brynu 68% o gyfranddaliadau'r clwb llynedd.

Wrth siarad mewn cyfarfod diweddar gafodd ei drefnu gan yr ymddiriedolaeth, dywedodd Levien fod y ddogfen dim ond wedi dod i law yn ddiweddarach.

Mewn datganiad, dywedodd y clwb eu bod "bellach wedi symud ymlaen" o'r mater.

Jason Levien a Steve Kaplan
Huw Evans Picture Agency

Tân yn cau'r A470 ger Aberhonddu

Teithio BBC Cymru

Mae adroddiadau bod yr A470 ger Aberhonddu ym Mhowys wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad oherwydd bod cerbyd ar dân.

Yn ôl yr heddlu digwyddodd y tân ar ochr y ffordd ger cylchfan Tarrell, ychydig y tu allan i'r dref.

Tap Prosecco yn yr ystafell ymolchi

North Wales Pioneer

Mae un gwesty yng Nghymru wedi rhoi ystyr newydd i weini diodydd meddwol o'r tap.

Yn rhai o ystafelloedd moethus Gwesty Castell Bodelwyddan, bydd ymwelwyr nawr yn gallu llenwi eu gwydrau gyda Prosecco yn syth o dap yn eu hystafell ymolchi .

Dywedodd y perchnogion Warner Leisure Hotels eu bod yn profi'r dechnoleg newydd gyda'r bwriad o'i gyflwyno yn eu gwestai eraill.

Iechyd da!

prosecco
Getty Images
Dim mwy o arllwys diod o'r botel!

Ramsey 'wedi ffonio Coleman' i ddymuno'r gorau

Wales Online

Mae Aaron Ramsey wedi datgelu ei fod wedi ffonio Seamus Coleman i ddymuno'n dda iddo wrth i'r Gwyddel wella ar ôl torri ei goes yn erbyn Cymru fis diwethaf.

Cafodd Ramsey anaf tebyg yn gynharach yn ei yrfa, a dywedodd ei fod wedi rhoi "rhywfaint o gyngor" i Coleman ar sut i ymdopi gyda'r anaf.

"Mae'n cymryd tipyn o waith caled a gwrando ar y bobl iawn er mwyn cyrraedd y cae chwarae unwaith eto, ond mae gen i bob ffydd y bydd yn llwyddo," meddai.

neil taylor
Getty Images
Cafodd amddiffynnwr Cymru, Neil Taylor gerdyn coch am y dacl dorrodd goes Coleman

Dwy flynedd o garchar i leidr swyddfa bost

BBC Cymru Fyw

Mae lleidr wedi cael ei garcharu am ddwy flynedd a phum mis ar ôl ceisio torri mewn i'r swyddfa bost yn Llanfairpwll ar Ynys Môn.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon bod y digwyddiad wedi cael effaith sylweddol ar y postfeistr James Evans a'i wraig Brenda, sydd wedi byw yn y pentref ers dros 60 mlynedd.

Cafodd Christopher Rowe, 41, o Langefni ei garcharu yn dilyn record droseddol flaenorol o 14 lladrad.

swyddfa bost llanfairpwll
Google
Clywodd y llys nad oedd trosedd wedi digwydd yn y swyddfa bost am dros 50 mlynedd

Dychwelyd morloi i'r môr

BBC Wales News

Mae pedwar morlo ifanc wedi cael eu dychwelyd i'r môr ar ôl treulio misoedd yn gwella mewn canolfan RSPCA.

Cafodd y morloi eu canfod mewn sawl man ar hyd arfordir Cymru, ac fe gawson nhw eu harwain nôl i'r dŵr ger Bae Sain Ffraid yn Sir Benfro.

Gallwch wylio'r fideo yma.

morlo
RSPCA

Pryder am swyddi staff Dŵr Dyffryn Dyfrdwy

BBC Cymru Fyw

Gallai dros ddwsin o weithwyr Dŵr Dyffryn Dyfrdwy golli eu swyddi wedi i'r cwmni gael eu prynu gan Severn Trent yn ddiweddar.

Dywedodd y perchnogion newydd bod "rhai meysydd o ddyblygu" sydd yn golygu nad ydyn nhw wedi gallu dod o hyd i swyddi newydd i 14 o bobl.

Cafodd pryderon eu codi ar y pryd am swyddi'r 166 o bobl oedd yn gweithio i Ddŵr Dyffryn Dyfrdwy, sydd â safle yn Wrecsam.

"Byddwn ni'n cynnig lot o gefnogaeth i'r bobl yma os nad oes rôl iddyn nhw ar ddiwedd y broses," meddai Severn Trent mewn datganiad.

dwr
Thinkstock

David Parry-Jones: Teyrnged Undeb Rygbi Cymru

Undeb Rygbi Cymru

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi rhoi teyrnged i David Parry-Jones yn dilyn marwolaeth y cyn-sylwebydd rygbi yn 83 oed .

Dywedodd cadeirydd URC, Gareth Davies ei fod yn "hynod boblogaidd o fewn rygbi yng Nghymru" ac yn cael ei barchu gan unrhyw un oedd yn ei gyfarfod.

"Roedd yn rhywun oedd wastad â gair caredig i'w ddweud pan fydden i'n ei gyfarfod fel sylwebydd pan oeddwn i'n chwarae," meddai.

"Bydd colled ar ei ôl ac rydyn ni'n estyn ein cydymdeimlad i'w deulu a'i ffrindiau agos."

david parry-jones
BBC

Gwario elw Euro 2016: Barn y cefnogwyr

Golwg 360

Wedi i Gymdeithas Bêl-droed Cymru gyhoeddi'r elw o ymgyrch y tîm yn Euro 2016, mae Golwg360 wedi bod yn holi cefnogwyr beth ddylai gael ei wneud â'r arian .

Yn ôl rhai, dylai peth o'r arian fynd tuag at wella meysydd fel y Cae Ras yn Wrecsam a Pharc Latham yn y Drenewydd.

Mae eraill am weld mwy o gaeau 3G ar draws y wlad, yn ogystal â chymorth gyda thrafnidiaeth wrth deithio o'r gogledd i gemau cartref yng Nghaerdydd.

ashley williams
Getty Images

Lluniau: Côr Cymru

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae casgliad o luniau yn rhoi blas ar noson rownd derfynol Côr Cymru neithiwr i'w gweld nawr yn adran gylchgrawn Cymru Fyw .


          "Ry'n ni wedi ennill!" Côr Merched Sir Gâr ar ben eu digon
BBC

May ar y mynyddoedd?

Golwg 360

Yn ôl Golwg360 , mae'r Prif Weinidog Theresa May ar wyliau cerdded yng Nghymru ar hyn o bryd.

Mae'n debyg iddi gael ei gweld o gwmpas Eryri ac yn ymweld â siop grefftau yn Nolgellau.

Ffrae beilonau ger ffermdy hanesyddol

BBC Cymru Fyw

Mae cartref un o wyresau Harri'r VII nawr yng nghanol ffrae dros lwybr o beilonau 20km o hyd.

Mae Fferm Berain ger Llannefydd yn dyddio 'nôl i'r 16eg Ganrif, ac roedd yn gartref i deulu bonedd o oes y Tuduriaid oedd yn cynnwys Catrin o Ferain, cyfnither Elisabeth I.

Llynedd cafodd Scottish Power ganiatâd i godi peilonau ar hyd y ffin rhwng Sir Conwy a Sir Ddinbych er mwyn cysylltu dwy fferm wynt gydag is-orsaf yn Llanelwy. 

Ond mae ymgyrchwyr wedi mynd â'r mater i'r llys, gan ddweud nad oedd y cwmni wedi ystyried gosod ceblau tanddaearol ger y fferm hanesyddol.

fferm berain
Google

Arweinydd Cyngor Caerffili wedi marw

Cyngor Caerffili

Mae Cyngor Sir Caerffili wedi cyhoeddi bod Arweinydd y cyngor, Keith Reynolds, wedi marw yn 71 oed .

Dechreuodd ei yrfa wleidyddol yn 1979, gan gynrychioli ardal Aberbargod ac yna arwain y cyngor ers 2014.

Dywedodd Dirprwy Arweinydd y cyngor, David Poole, bod Mr Reynolds yn "benderfynol o wneud ei orau i'w gymuned leol a'i sir". 

Keith Reynolds
BBC

McGeechan yn cefnogi Warburton fel capten y Llewod

Wales Online

Sam Warburton yw'r dewis amlwg i fod yn gapten ar y Llewod os yw'n gwella o anaf i'w ben-glin, yn ôl cyn-hyfforddwr y tîm Syr Ian McGeechan.

Bydd Warren Gatland yn dewis ei garfan ac yn enwi ei gapten ar 19 Ebrill ar gyfer y daith i Seland Newydd yn yr haf.

Yn ôl McGeechan, y prif hyfforddwr ar gyfer y daith i Dde Affrica yn 2009, blaenasgellwr Cymru fyddai ei ddewis ef.

"Un peth sydd o blaid Sam yw'r ffaith mai fe yw un o'r unig chwaraewyr sydd yn saff o'u lle yn y tîm," meddai.

gatland a warburton
BBC
Warburton oedd y capten yn 2013 hefyd pan lwyddodd y Llewod i drechu Awstralia

Carcharu rheolwr gwesty am ryw dan oed

BBC Cymru Fyw

Mae rheolwr gwesty o Lanymddyfri, Sir Gâr wedi cael ei garcharu am 30 mis am gael rhyw gyda merch 15 oed yn ei ystafell westy.

Fe wnaeth Nathan Pearce, 25, wahodd y ferch i gael rhyw dair gwaith yn ei ystafell yng ngwesty'r King's Head.

Mynnodd Pearce ei fod yn credu bod y ferch dros 16 oed, ond dywedodd y ferch wrth yr heddlu ei bod hi dan oed "o chwech neu saith wythnos".

Cafwyd Pearce yn euog yn Llys y Goron Abertawe o dri chyhuddiad o weithred rhyw gyda phlentyn, a bod â 13 llun anweddus o blant yn ei feddiant.

nathan pearce
Wales News Service

Gyrrwr yn 'cofio dim' am wrthdrawiad laddodd plentyn

BBC Cymru Fyw

Mae gyrrwr car oedd mewn gwrthdrawiad yng Nghaerdydd a laddodd bachgen pump oed wedi dweud nad yw'n cofio unrhyw beth am y digwyddiad .

Bu farw Joseph Smith o anafiadau i'w ben, ac fe glywodd Llys y Goron Caerdydd nad oedd yn gwisgo sedd arbennig i blant adeg y gwrthdrawiad.

Mae ei lys-dad Dean Collins, 24, yn gwadu achosi marwolaeth drwy yrru'n beryglus ym mis Medi 2015.

Mae'r achos yn parhau.

gwrthdrawiad
Wales News Service
Digwyddodd y gwrthdrawiad ar ffordd Rhodfa'r Gorllewin

Pwysau'n cynyddu ar Andrew RT?

Blog

Mae'r sylwebydd gwleidyddol Gareth Hughes wedi bod yn blogio am drafferthion diweddaraf y Ceiwdadwyr Cymreig , wedi i Mark Reckless AC adael UKIP i ymuno â nhw.

Mae'n dweud y gallai'r ffrae hyd yn oed olygu diwedd ar arweinyddiaeth Andrew RT Davies, sydd wedi arwain y grŵp ers 2011.

"Roedd yna anhapusrwydd yn erbyn Andrew RT Davies ar ôl canlyniadau sâl etholiad y Cynulliad ac roedd rhai eisio fo ymddiswyddo ar y pryd," meddai.

"Nawr fydd y pwyso yn cynyddu arno i fynd."

andrew rt davies a mark reckless
BBC

Tagfeydd M4 oherwydd gwrthdrawiad

Teithio BBC Cymru

Y gwres yn cilio

Tywydd, BBC Cymru

Y newyddion drwg ydy na fydd y tywydd cweit cystal ag yr oedd o dros y penwythnos, meddai Rhian Haf:

"Mae hi wedi codi'n eitha' braf, er fod disgwyl mwy o gymylau yn ystod y dydd.

"Bydd y tymheredd yn ddim uwch na 14C, o'i gymharu â 22C ddydd Sadwrn."

Am y tywydd manwl yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

Trafod y llyfrau ar Taro'r Post

BBC Radio Cymru

Gwisgoedd lliwgar yn Comic Con Cymru

Daily Post

Roedd Prifysgol Glyndŵr yn fôr o wisgoedd ffansi lliwgar dros y penwythnos wrth i bobl dyrru i Wrecsam ar gyfer Comic Con Cymru.

Mae'r Daily Post wedi cyhoeddi fideo gyda chyfweliadau â rhai o'r actorion oedd yn y digwyddiad, yn ogystal â chip ar rai o'r cymeriadau o fyd ffilm a theledu oedd i'w gweld yno.

Gwrthdrawiad A489: Dyn yn yr ysbyty

Teithio BBC Cymru

Mae'r gwasanaeth ambiwlans yn dweud bod un dyn wedi ei gludo i'r ysbyty yn dilyn y gwrthdrawiad ffordd ar yr A489 ger Caersws yn gynharach heddiw.

Ychwanegodd y gwasanaeth nad yw'r dyn wedi dioddef anafiadau sydd am beryglu ei fywyd.

Carcharu dyn am losgi ei ffermdy yn fwriadol

BBC Cymru Fyw

Mae dyn wnaeth losgi ei gyn gartref ar ôl i fanc gymryd perchnogaeth o'r adeilad wedi ei garcharu am bum mlynedd.

Llosgodd Charles Chestnut, 55, y ffermdy yn Login, Sir Gaerfyrddin, yn dilyn ffrae gyda'r Yorkshire Building Society.

Clywodd Llys y Goron Abertawe bod criwiau tan wedi cyrraedd i weld Chestnut y tu allan yn cael barbeciw ac yn chwarae gitâr.

Dywedodd y Barnwr Geraint Walters bod Chestnut wedi bod yn "benderfynol o beidio â chael ei guro" gan y cwmni, ac wedi ceisio sicrhau'r gair olaf yn y ffrae.

Cyn ohebydd BBC, David Parry-Jones, wedi marw

BBC Cymru Fyw

Mae cyn ohebydd Chwaraeon BBC Cymru, David Parry-Jones wedi marw yn 83 oed .

Bu'n gyflwynydd rhaglen newyddion BBC Wales Today am flynyddoedd, a bu'n gweithio fel dadansoddydd rygbi ar gyfer BBC Radio 5Live.

Roedd hefyd yn awdur nifer o lyfrau ar y gamp, gan gynnwys llyfrau am hanes rygbi yng Nghymru.

David Parry-Jones
BBC

Dim Helen Jenkins yng Ngemau'r Gymanwlad

BBC Sport Wales

Mae'r bencampwraig byd triathlon, Helen Jenkins wedi dweud na fydd hi'n cystadlu dros Gymru yng Ngemau'r Gymanwlad yn Gold Coast y flwyddyn nesaf .

Mae hynny am fod yr athletwraig 33 oed yn disgwyl babi ym mis Gorffennaf.

Dywedodd ei bod hi'n bwriadu dychwelyd i'r gamp, ond y byddai gwthio ei hun i fod 'nôl erbyn mis Ebrill 2018 yn "risg".

helen jenkins
Getty Images

Trenau batri yng Nghymoedd y De?

Wales Online

Gallai trenau sy'n cael eu pweru gan fatris gael eu gosod ar linellau cymoedd de Cymru yn hytrach na thrydaneiddio'r gwasanaeth, yn ôl WalesOnline .

Mae Llywodraeth y DU wedi gwrthod cadarnhau y bydd £125m o gyllid yn cael ei roi tuag at drydaneiddio, os ydyn nhw'n penderfynu dewis technoleg amgen.

Dywedodd swyddog trafnidiaeth gyda Llywodraeth Cymru eu bod nhw'n edrych ar atebion rhatach posib, allai gynnwys trenau batri.

trenau
Getty Images

Allen i fethu gêm Abertawe?

The Stoke Sentinel

Mae sôn y gallai Joe Allen fethu gêm Stoke yn erbyn ei gyn-glwb, Abertawe ar y penwythnos wrth i'r Elyrch frwydro i aros yn yr Uwch Gynghrair.

Bu'n rhaid i'r Cymro adael y maes yn ystod y golled i Lerpwl ddydd Sadwrn ar ôl anafu llinyn y gâr.

joe allen
Getty Images

Dyfed Powys â'r nifer uchaf o droseddau gan blant

Powys County Times

Cafodd mwy o droseddau gan blant dan 10 oed eu cofnodi gan Heddlu Dyfed Powys llynedd nag unrhyw heddlu arall yng Nghymru, yn ôl y County Times .

Dangosodd ffigyrau o gais rhyddid gwybodaeth bod 309 trosedd difrifol gan blant dan 10 wedi eu cofnodi ar draws Cymru yn 2015/16.

Roedd 123 ohonynt wedi eu cofnodi gan Heddlu Dyfed Powys, cynnydd o 18% o'i gymharu â'r flwyddyn gynt.

Nid yw plant dan 10 oed yn gallu cael eu cyhuddo o dorcyfraith gan nad ydyn nhw wedi cyrraedd yr oedran cyfrifoldeb troseddol - ond maen nhw'n cael mynediad at wasanaethau er mwyn ceisio atal aildroseddu.

Henson yn chwaraewr 'gemau mawr' i'r Dreigiau

BBC Sport Wales

Bydd cyn ganolwr Cymru, Gavin Henson, yn rhoi rhywbeth ychwanegol i'r Dreigiau pan fydd yn ymuno gyda'r rhanbarth ar gyfer tymor 2017/18, yn ôl y prif hyfforddwr Kingsley Jones .

Bydd Henson, 35, yn chwarae i un o dimau Cymru am y tro cyntaf ers cael ei ddiswyddo gan y Gleision yn 2012.

Dywedodd Jones bod Henson yn chwaraewr i'r "gemau mawr" ac y byddai ei brofiad yn hollbwysig i chwaraewyr iau y rhanbarth.

Henson
Huw Evans Picture Agency

Traffig trwm ar yr A489 wedi gwrthdrawiad

Teithio BBC Cymru

Mae llawer o draffig ar yr A489 yn ardal Caersws yn dilyn gwrthdrawiad.

Mae'r ffordd wedi'i rhwystro'n rhannol rhwng yr A470 yng Nghaersws a'r Drenewydd. 

Llafur yn lansio'u hymgyrch etholiadau lleol

BBC Cymru Fyw

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi addo "bargen deg" i gymunedau Cymru wrth lansio ymgyrch y Blaid Lafur ar gyfer yr etholiadau lleol.

Dywedodd Mr Jones fod ei blaid wedi gosod y bar yn "hynod o uchel" yn 2012, pan lwyddon nhw i ennill 231 o seddi ychwanegol.

Yn gynharach roedd arweinydd Llafur Cymru wedi cyfaddef y byddai'n "anodd" i'w blaid amddiffyn pob un o'r 580 sedd sydd ganddyn nhw ar hyn o bryd.

carwyn jones
BBC

Rheilffordd Llyn Tegid i ehangu

BBC Cymru Fyw

Fe fydd rheilffordd hanesyddol yng Ngwynedd yn ehangu ar ôl derbyn arian loteri.

Mae Rheilffordd Llyn Tegid yn mynd ag ymwelwyr ar daith naw milltir drwy Barc Cenedlaethol Eryri.

Maen nhw wedi cael £38,500 gan Gronfa Treftadaeth y Loteri i wneud mwy o le i gerbydau yng ngorsaf Llanuwchllyn.

Llanuwchllyn
BBC

Trafferthion yng Ngheredigion

Teithio BBC Cymru

Mae'r A44 ar gau i'r ddau gyfeiriad rhwng Llanbadarn Fawr a Ponterwyd :  Lôn ar gau oherwydd gwrthdrawiad.

'Rhyddhau teulu dynes o'r carchar i alaru'

Wales Online

Mae WalesOnline yn adrodd y gallai gwr, mab a nai dynes gafodd ei lladd wrth geisio dal ei chi oedd wedi rhedeg ar yr M4, gael eu rhyddhau o'r carchar i fynychu ei hangladd .

Bu farw Patricia Connors, 66 , yn y digwyddiad ger Porth Caerdydd nos Wener.

Cafodd ei gwr, Patrick Joseph Connors, ei mab, Patrick Dean Connors a'i nai, William Connors, eu carcharu llynedd am orfodi dau ddyn i weithio oriau hir am ychydig iawn o arian .

Dywedodd llefarydd ar ran y teulu bod Ms Connors wedi gwahanu o'i gwr ers tro ac nad oedd yn rhan o'r achos llys.

Patricia Connors
BBC