a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Achos meithrinfa: Tair yn ddieuog
  2. Ceidwadwyr 'mewn perygl' dros Reckless
  3. Cynghrair y Pencampwyr: Caerdydd yn 'brysurach nag erioed'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl fawr

BBC Cymru Fyw

Dyna'r cyfan am yr wythnos hon.

Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Llun. 

Carchar am ddwyn o bibell danwydd

BBC Cymru Fyw

Mae aelodau giang wnaeth ddwyn 2,000 litr o ddisel o bibell danwydd yn Sir Benfro wedi cael eu carcharu. 

Fe gafodd Iulian Neacsu, 21 oed, ei garcharu am 21 mis am ladrata, a hefyd am ddifrodi pibell danwydd.

Cafodd Nicolae Petre,36, a Constantin Dumitrescu, 31, eu carcharu am naw mis am fod ag offer lladrata yn eu meddiant.

Fe wnaeth y tri, sydd o dras Rwmanaidd, bledio'n euog i'r cyhuddiadau yn eu herbyn y Llys y Goron Abertawe.  

Llys y Goron, Abertawe
BBC

Gwrthwynebu'r syniad o fyrhau'r Chwe Gwlad'

BBC Sport

Mae cadeirydd Undeb Rygbi Cymru, Gareth Davies, wedi dweud y byddai byrhau Pencampwriaeth y Chwe Gwlad o wythnos yn effeithio ar iechyd chwaraewyr.

Mae Undeb Rygbi Lloegr yn dweud eu bod yn awyddus i dynnu wythnos neu ddwy o'r bencampwriaeth er mwyn ei gwneud yn fyrrach. 

Sam Warburton
Rex Features
Sam Warburton wedi ei anafu ym mhencampwriaeth 2016

Beth fydd mesur llwyddiant gêm Cynghrair y Pencampwyr

UEFA

Mae Alan Hamer, cyfarwyddwr Prosiect gêm rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr yng Nghaerdydd, yn dweud y bydd denu pobl ifanc i chwarae pêl-droed yn ffon fesur o lwyddiant yr achlysur. 

"Ni’n disgwyl cael mwy o blant i chwarae pêl droed, mwy o bobl i fod yn aelodau clybiau pêl droed, mwy yn hyfforddi, mwy yn dyfarnu. 

"Ar ôl beth ddigwyddodd yn yr Euros haf diwethaf, mae 'na sylfaen ffantastig i ni nawr neud yr un peth," meddai. 

"Ydy mwy o bobl yn chwarae pêl-droed yng Nghymru ar ôl gêm? Os mai'r ateb yw ie, dyna beth ni'n disgwyl, os mai'r ateb yw na, ni wedi ffeili." 

Bydd ffeinal Cynghrair y Pencampwyr yn Stadiwm Principality ar 3 Mehefin. 

Stadiwm
BBC

Gwnewch yn fawr o'r penwythnos braf

Tywydd, BBC Cymru

"Wedi dechrau oer ddydd Sadwrn fe wneith hi droi'n ddiwrnod braf iawn a chynnes gyda digonedd o awyr las a'r tymheredd o bosib yn cyrraedd rhwng 18C a 20C," meddai Rhys Griffiths.

"Dydd Sul eto'n gynnes braf a'r tymheredd yn dal yn y degau uchel i nifer. 

"Er hynny gall fod peth niwl tua'r arfordir ac fe wneith hi gymylu yn hwryach yn y dydd.

"Gwnewch y mwya' o gynhesrwydd y penwythnos achos bydd hi'n teimlo'n oerach yr wythnos nesa' gyda chawodydd mân ar brydie dydd Llun."

Ewch i'r wefan dywydd am ragor.

Ymosodiad yn Stockholm

Liam Smith 2 bwys dros y pwysau

Merch wedi ei tharo gan fws

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

Mae merch wedi cael ei tharo gan fws y tu allan i Ysgol Yr Hendre yng Nghaernarfon. 

Dywed y Gwasanaeth Ambiwlans fod parafeddyg a cherbyd ymateb cyflym ynghyd ag ambiwlans wedi eu hanfon i'r safle tua 15:45, a bod y ferch wedi ei chludo I Ysbyty Gwynedd. 

Dywedodd llefarydd nad yw'n ei hanafiadau yn rhai sy'n peryglu ei bywyd.

Caernarfon
Google

Plant y fflam

Cylchgrawn, Cymru Fyw

Mae un o blant y diweddar Derec Williams, un o sylfaenwyr Cwmni Theatr Maldwyn, wedi bod yn trafod dylanwad eu tad arno fo a'i frawd a'i chwaer.

Mae Meilir Rhys Williams yn actio ar Rownd a Rownd tra mae ei frawd Osian yn brif leisydd Candelas a'i chwaer Branwen hefyd yn aelod amlwg o fandiau Cymraeg.

Mae Meilir hefyd yn datgelu fod y tri  yn dilyn yn ôl troed eu tad ac yn gweithio ar sioe gerdd newydd sbon ac yn bwriadu sefydlu cwmni newydd eu hunain.

Branwen, Meilir ac Osian
llun teulu

Pêl-droed: Sut i roi lletygarwch i 170,000

BBC Cymru Fyw

Mae Alan Hamer, cyfarwyddwr prosiect rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr, wedi bod yn sôn wrth BBC Cymru am yr her mae'r achlysur fydd yn denu tua 170,000 o bobl i Gaerdydd yn ei olygu.

"Mae pawb yn gwybod dinas eithaf bach yw Caerdydd i gymharu â Berlin, Milan, Llundain. 

"Un o'r problemau oedden ni wedi cael oedd ble mae pobl yn aros a sut mae pobl yn mynd adref," meddai am y gêm fydd yn cael ei chynnal ar 3 Mehefin.  

"Felly ni wedi gwneud lot o waith cysylltu pobl 'da lletygarwch yn y dinasoedd mwyaf agos i Lundain ac mae trafnidiaeth yn chwarae rhan bwysig." 

"Ni'n defnyddio tri maes awyr, Caerdydd, Bryste a Birmingham. Felly dim plan dinas yw e falle ond plan gwlad."  

Stadiwm
Getty Images

Wrecsam yn rhoi ffocws ar y Gymraeg

Cyngor Wrecsam

Bydd Gŵyl Ffocws Cymru 2017, sy'n cael ei chynnal yn Wrecsam ar 11-13 Mai, yn cynnwys digwyddiad newydd o'r enw Hwb Cymraeg. 

Bydd artistiaid Cymraeg yn rhoi cipolwg i bobl ar y Gymraeg a sut mae'r iaith wedi dylanwadu ar eu gwaith. 

Mae Hwb Cymraeg yn cael ei drefnu ar y cyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, FOCUS Wales, Menter Iaith y Fflint a Wrecsam a Choleg Cambria.   

Prifysgol Bangor ar frig gwobrau myfyrwyr

Prifysgol Bangor

Mae Prifysgol Bangor wedi dod yn gyntaf yng ngwobrau Ngwobrau Dewis y Myfyrwyr Whatuni 2017 am ei glybiau a'i gymdeithasau i fyfyrwyr.

Daeth Bangor hefyd yn drydydd am y brifysgol orau yn y DU, yn ôl dewis y myfyrwyr.

Yn bedwerydd ar y rhestr mae Abertawe ac Aberystwyth yn wythfed.

Prifysgol Bangor
BBC

Achos meithrinfa: 'Cyhuddiadau heb sail'

BBC Cymru Fyw

Mae'r tair menyw sydd wedi eu cael yn ddieuog o greulondeb i blant mewn meithrinfa yn ardal Port Talbot wedi rhyddhau datganiad ar ôl yr achos yn Llys y Goron Abertawe. 

Cafodd y datganiad ei ddarllen gan eu cyfreithiwr:  "Mae Katie Davies, Christina Pinchess a Shelbie Forgan wedi aros 12 mis i gael cyfle i gael dweud eu stori.

"Fel unigolion ac fel tîm maen nhw wedi mynnu fod y cyhuddiad yn ddisail a heb unrhyw sylwedd.

"Mae'r tair menyw, sy'n gymeriadu dilychwyn, wedi gweld eu byd yn cael ei droi ben i waered. Roedd hwn yn achos, yn ein tyb ni, oedd angen ymchwiliad mwy trwyadl cyn penderfynu y dylid mynd ag e i'r llys."

Achos llys
Athena

Oeddech chi yno?

Twitter

Mae 30 mlynedd - ie 30 MLYNEDD - ers gig cyntaf y Stereophonics yng Nghwmaman. Tybed faint ohonoch chi gafodd y fraint o weld y band am y tro cyntaf?

View more on twitter

Brandio 'dwyieithog' UEFA yn 'bositif'

Twitter

Mae'r sylwebydd pêl-droed Phil Stead yn ymateb yn bositif iawn i gyhoeddiad UEFA bod brandio dwyieithog yn cael ei ganiatáu am y tro cyntaf wrth i ffeinal Cynghrair y Pencampwyr ddod i Gaerdydd.

View more on twitter
View more on twitter

Digwyddiad heddlu yng Nghaerdydd

Wales Online

Mae'r heddlu wedi cau rhan o un o briffyrdd y brifddinas wrth iddyn nhw ddelio gyda "digwyddiad", medd WalesOnline.

Maen nhw wedi gofyn i yrwyr osgoi rhan o Ffordd Casnewydd oherwydd y digwyddiad ger y gornel gyda Ffordd Partridge.

Rhaglen am Seiri Rhyddion de Cymru

Golwg 360

Mae criw o Seiri Rhyddion o dde Cymru yn destun rhaglen mewn cyfres newydd ar Sky 1 meddai Golwg 360.

Mewn pennod o Inside the Freemasons bydd Seiri Rhyddion o dde Cymru yn datgelu “rhywbeth sydd heb ei weld erioed o’r blaen” meddai Golwg.

Faint o Gymru ydych chi wedi gweld?

BuzzFeed

BuzzFeed

Mae 'cwis' o fath wedi ymddangos ar wefan Buzzfeed sy'n gofyn faint o atyniadau Cymru ydych chi wedi gweld yn y cnawd ...

Tybed sut wnewch chi?

castell Caernarfon
BBC

Dechrau siomedig i'r tymor

Criced, BBC Cymru

Yn eu gêm gyntaf yn y tymor newydd yn Adran 2 o Bencampwriaeth y Siroedd, mae Morgannwg i gyd allan yn eu batiad cyntaf am 101.

View more on twitter

Meithrinfa: Tair yn ddieuog

BBC Cymru Fyw

Mae rheithgor yn Llys y Goron Abertawe wedi cael y trydydd diffynnydd, Christina Pinchess yn ddieuog o gyhuddiad o greulondeb mewn meithrinfa yn ardal Port Talbot. 

Roedd y rheithgor eisoes wedi dyfarnu bod Katie Davies, perchennog meithrinfa Bright Sparks ac aelod o staff, Shelbie Forgan, yn ddieuog o greulondeb.  

meithrinfa
BBC

Ceisio rheoli tanau gwair

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Mae diffoddwyr wedi eu galw i ddau dân gwair yn y de. 

Cafodd criw Hirwaun ei galw i dân ar Fynydd y Rhigos a chafodd criw Treorci eu galw i dân gwair ar Heol yr Orsaf yn y dre.

tan
BBC

P'nawn heulog

Tywydd, BBC Cymru

"Prynhawn heulog ar y cyfan, gyda’r tymheredd yn debygol o gyrraedd 10C yng Nghaergybi ac 18C yng Nghaerdydd," yw'r newyddion da gan Llŷr Griffiths-Davies.  

Am ragolygon y penwythnos ewch i'r wefan dywydd.

Cynghrair y Pencampwyr: Caerdydd yn 'brysurach nag erioed'

BBC Cymru Fyw

Bydd Caerdydd "yn brysurach nag erioed" wrth i rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr gael ei chynnal yn y ddinas ar 3 Mehefin.

Fe fydd hyd at 170,000 o gefnogwyr yn teithio i'r ddinas ar gyfer digwyddiad chwaraeon mwyaf y byd yn 2017.

Bydd nifer o ffyrdd ar gau oherwydd rhesymau diogelwch ac i helpu rheoli'r ymwelwyr fydd yng nghanol y ddinas.

caerdydd
Cyngor Dinas Caerdydd

Cynghrair y Pencampwyr: Gwybodaeth

UEFA

Bellach mae'r dudalen ar wefan UEFA sy'n son am ffeinal Cynghrair y Pencampwyr yn Stadiwm Genedlaethol Cymru yn fyw .

Ar y dudalen mae gwybodaeth am y ddinas a'r stadiwm, a chyfieithiad o ychydig o ymadroddion i'r Gymraeg.

Stadiwm Genedlaethol Cymru
BBC

Cyfweliad gydag actores o'r Rhyl am enwebiad Olivier

The Stage

Mae'r actores a'r gantores o'r Rhyl, Rebecca Trehearn, yn cael ei chyfweld yn The Stage wedi iddi gael ei henwebu am wobr Olivier 2017 am ei rhan yn sioe gerdd Show Boat yn y West End.

Mae cyn enillydd cyfres Waw Ffactor S4C yn talu teyrnged i'r profiad gafodd hi mewn grwpiau drama lleol.

View more on twitter

UEFA'n caniatau brandio Cymraeg

Twitter

Sgor Terfynol: Merched Cymru 3-1 Merched Gogledd Iwerddon

Twitter

Buddugoliaeth arall i Ferched Cymru yn erbyn Gogledd Iwerddon - yr ail mewn tridiau.

Llongyfarchiadau!

View more on twitter

Dyn wedi ei sathru gan wartheg

Wales Online

Dywed WaleOnline fod dyn wedi ei gludo i'r ysbyty mewn ambiwlans awyr wedi iddo gael ei sathru gan wartheg yn Sir Gaerfyrddin.

 Aed â'r dyn i Ysbyty Treforys, Abertawe. 

Mae'n debyg fod y digwyddiad rhwng Nantgaredig a Phorthyrhyd.

Merched Cymru 3-1 Merched Gogledd Iwerddon

Twitter

Yr eilydd Hayley Ladd yn rhwydo i Gymru.

View more on twitter

Angen cofrestru er mwyn pleidleisio

BBC Cymru Fyw

Mae'r Comisiwn Etholiadol yn rhybuddio bod amser yn rhedeg allan i unrhyw un sydd heb gofrestru i bleidleisio i allu cymryd rhan yn yr etholiadau lleol yng Nghymru.

Ddydd Iau 4 Mai, bydd etholiadau cynghorau lleol ym mhob un o 22 awdurdod lleol yng Nghymru. 

Bydd hefyd etholiadau cyngor cymuned mewn rhai ardaloedd.

I gymryd rhan yn yr etholiadau, mae'n rhaid i bleidleiswyr gofrestru erbyn canol nos Iau 13 Ebrill.

Pleidleisio
bb

Dau wedi eu harestio ar ôl difrod i geir

Heddlu Gogledd Cymru

Dywed Heddlu'r Gogledd eu bod wedi arestio dyn a dynes ar ôl i nifer o geir gael eu difrodi ym Montnewydd, ger Caernarfon. 

Yn ôl y sarjant Emma Williams cafodd 14 o geir eu difrodi dros nos nos Fercher. 

 "Mae dau o bobl leol wedi eu harestio ond rydym yn dal i apelio am dystion i'r digwyddiad," meddai. 

Heddlu
BBC

Merched Cymru 2-1 |Merched Gogledd Iwerddon

Twitter

Cymru nôl ar y blaen diolch i Nadia Lawrence.

View more on twitter

Merched Cymru 1-1 Merched Gogledd Iwerddon

Twitter

Ar yr egwyl yn y gêm rygnwladol heddiw, mae'n gyfartal er mai Cymru sydd wedi cael y cyfleoedd gorau.

View more on twitter

Hofrenyddion newydd i'r de

BBC Cymru Fyw

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi croesawu hofrenyddion newydd i'r gwasanaeth yn y de.

Fe wnaethon nhw gyrraedd canolfan y gwasanaeth yn Dafen ger Llanelli y bore 'ma.

hofrennydd newydd
WAA

...ond ddim am hir!

Twitter

Ond o fewn pedwar munud mae Merched Gogledd Iwerddon yn gyfartal!

View more on twitter

Merched Cymru ar y blaen

Twitter

Mae tîm Merched Cymru yn wynebu Gogledd Iwerddon ar hyn o bryd - gyda Jess Fishlock yn ennill cap rhif 101 i'w gwlad - ac maen nhw newydd fynd ar y blaen!

View more on twitter

Sioe gelfyddydol yn cyrraedd yr uchel fannau

BBC Cymru Fyw

Mae disgwyl i'r cyntaf o ddigwyddiadau penwythnos 'Cer i Greu' ddechrau cyn hir ym Mannau Brycheiniog wrth i gannoedd o bobl gyfrannu at arddangosiad celfyddydol ar Ben y Fan.

Bydd mynydd uchaf de Cymru yn gartref i osodwaith o gelf byw  torfol dan ofal y Parc Cenedlaethol, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, BBC Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Penyfan
ANTHONY PEASE PHOTOGRAPHY

Achos meithrinfa: Dau yn ddieuog

BBC Cymru Fyw

Yn Llys y Goron Abertawe, mae rheithgor wedi dyfarnu fod Katie Davies, perchennog meithrinfa yn ardal Port Talbot, ac aelod o staff, Shelbie Forgan, yn ddieuog o greulondeb. 

Mae'r rheithgor dal yn ystyried eu dyfarniad yn achos un cyhuddiad yn erbyn gweithiwr arall, Christina Pinchess, o feithrinfa Bright Sparks yn Nhai-bach, ond wedi ei chael yn ddieuog o bum cyhuddiad.

Cynghrair y Pencampwyr: Cynhadledd newyddion

Twitter

Mae cynhadledd newyddion arbennig yng Nghaerdydd y bore 'ma cyn rowndiau terfynol Cynghrair y Pencampwyr yn ddiweddarach eleni...

Mae Heddlu'r De wedi dechrau trwy drydar llun o peli arbennig fydd yn cael eu defnyddio yn y gemau.

Oes yma gadarnhau ambell stereoteip fan hyn dwedwch?

View more on twitter