a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Mwy nag erioed o blant ar wyliau heb ganiatâd
 2. Cangen UKIP yn ystyried dad-ddewis AC
 3. Prawf DNA yn profi achos dwyn defaid

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am y tro.

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd bore fory am 08:00.

 2. Agor a gohirio cwest

  Mae cwest wedi ei agor a'i ohirio i Nicholas Anthony Churton, 67 oed, o Wrecsam.

  Bydd dyn 25 oed, heb gyfeiriad parhaol, yn ymddangos ger Llys y Goron Yr Wyddgrug fory ar gyhuddiad o lofruddiaeth a lladrata.

  Fe wnaeth y crwner Brian Rodgers ddweud fod tystiolaeth gynnar yn awgrymu i Mr Churton farw o ergyd i'r pen.

  Nicholas Churton
 3. Arian i goffrau Cymdeithas Bêl-droed Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Dyblodd trosiant Cymdeithas Bêl-droed Cymru yn ystod y flwyddyn ariannol orffennodd ar ddiwedd mis Mehefin y llynedd, £21m o'i gymharu â £10.5m.

  Y prif reswm am hynny oedd llwyddiant Cymru yn rowndiau terfynol Euro 2016 a dydy'r ffigurau ddim yn cynnwys rownd wyth ola na rownd gyn-derfynol y gystadleuaeth oherwydd bod y gemau hynny ym mis Gorffennaf y llynedd.

  gareth bale
 4. Ffordd wedi ei chau

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r A44 wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad o ganlyniad i'r tân mewn gewesty ym mhentre Penybont ger Llandrindod ym Mhowys.

 5. Noson wlyb

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhian Haf sydd yn y swyddfa dywydd prynhawn 'ma:

  "Fydd na rywfaint o law i ni gyd heno, a fydd o'n parhau dros nos a bore fory, ond mi neith hi godi'n braf pnawn fory, a neith hi ddal yn sych ar y cyfan weddill yr wythnos."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru .

 6. Tân mewn gwesty

  Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

  Mae diffoddwyr yn ceisio rheoli tân mawr mewn gwesty ym Mhowys.

  Cafodd pump o griwiau eu hanfon i Westy'r Severn Arms ym Mhenybont, ger Llandrindod.

  Fe lwyddodd pob un o'r gwesteion i adael yr adeilad

  Tan
 7. Carchar i ddefnyddiwr heroin

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 44 oed o Fangor wedi ei garcharu am dair blynedd ar ôl i'w ddau fab ifanc anadlu mwg heroin roedd e'n ei smygu.

  Fe glywodd barnwr yn Llys y Goron Caernarfon, bod y bechgyn, oedd yn un a thair oed, yn ymddwyn fel zombies ar ôl dod i gyswllt a'r cyffur.

 8. Peidiwch bod yn swil

  Twitter

  Mae'r actor Michael Sheen wedi cyhoeddi fideo byr yn datgelu fod e'n ffilmio ar gyfer ffilm newydd yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn canu clodydd technegwyr ffilm a theledu Cymru. 

  Mae'n annog unigolion a chwmnioedd i enwebu eu gwaith ar gyfer gwobrau BAFTA Cymru.

  View more on twitter
 9. Addysg yng Nghymru: 'Y gwaethaf ym Mhrydain'

  The Economist

  Mae cylchgrawn The Economist yn edrych ar "Un o'r ysgolion gwaethaf yng Nghymru, sydd yn rhan o'r sustem addysg waethaf ym Mhrydain."

  Mae'r cylchgrawn yn rhoi'r bai am y safonau isel ar gael gwared ar brofion i blant 11 ac 14 oed yn 2004.

  disgyblion
 10. Cadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o frathu

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 27 oed o'r Rhyl wedi ei gadw yn y ddalfa ar gyhuddiad o frathu dyn arall mewn tafarn fis Rhagfyr diwethaf.

  Mae Jordan Williams yn wynebu cyhuddiad o niweidio bwriadol yn erbyn Nicholas Jones.

  Cafodd cais am fechnïaeth ei wrthod a bydd Mr Williams yn cael ei gadw yn y ddalfa tan 5 Mai pan fydd yn ymddangos gerbron LLys y Goron Yr Wyddgrug.

  Llys y Goron, Caernarfon
 11. Teledu Tregaron

  BBC Radio 2

  Roedd yr actor Richard Harrington ar raglen radio Graham Norton dydd Sadwrn yn son am y gyfres newydd o'r Gwyll/Hinterland, canu'r drymiau a chwarae Richard Burton.

  Disgrifiodd y broses o recordio pob un olygfa ar gyfer Y Gwyll yn Gymraeg a Saesneg gan fod dau fersiwn o bob rhaglen yn cael ei chreu...un yn Saesneg ar gyfer BBC Cymru ac un yn Gymraeg ar gyfer 'Tregaron TV'.

  Video content

  Video caption: The actor on Richard Burton, playing drums and the return of his crime drama Hinterland
 12. AC i wynebu pleidlais o hyder

  BBC Cymru Fyw

  Mae AC Gogledd Cymru UKIP, Michelle Brown, i wynebu pleidlais o hyder ymhlith aelodau'r blaid yn y rhanbarth.

  Gwnaed y penderfyniad yn dilyn cyfarfod o gynrychiolwyr y blaid yn Nhreffynnon ddydd Llun.

  Cafodd y cyfarfod ei alw gan is-gadeirydd etholaeth Delyn o'r blaid gan ddweud fod yna bryder wedi ei fynegi am ei hymddygiad.

  Doedd Michelle Brown, gafodd ei ethol i'r Cynulliad fis Mai diwethaf, ddim yn bresennol yn y cyfarfod yng ngwesty Springfield.

  Brown
 13. Hofrennydd: Teyrngedau i bum aelod o deulu

  ITV Cymru

  Mae erthygl ar wefan ITV Wales yn cynnwys teyrngedau i bum aelod o'r un teulu fu farw mewn damwain hofrennydd yng Ngwynedd yr wythnos ddiwethaf.

  View more on twitter
 14. Canran uchel o ferched beichiog

  news north wales

  News North Wales

  Wrecsam sydd â'r canran uchaf yng Nghymru o ferched ifanc sy'n feichiog yn ôl gwefan News North Wales. Y sir yw'r pumed uchaf yng Nghymru a Lloegr o ran canran. 

  Yn ôl yr ystadegau fe wnaeth 37.1 o bob 1,000 o ferched dan 18 yn y sir ddod yn feichiog yn ystod 2015.

  Y cyfartaledd ar gyfer Cymru yw 24.3 bob 1,000.

 15. Heddiw mewn hanes

  Wicipedia

  Ar y dydd hwn yn 1812 bu farw'r heddychwr enwog Henry Richard.

  Cerflun o'r gŵr sydd i'w weld ar sgwar Tregaron, ac os hoffech wybod pam ei fod yn ddyn werth ei gofnodi, gallwch wylio rhaglen ddogfen am ei fywyd ar wasanaeth Clic, S4C .

  Henry Richard
 16. Lle i un bach?

  Mae Heddlu'r De wedi rhybuddio gyrwyr i barcio'n gyfrifol wedi i un person yn Y Rhondda ddewis gadael ei gar yng nghysgod arhosfan bws!

  Mae'r gyrrwr wedi derbyn "cyngor priodol" gan yr heddlu...

  View more on twitter
 17. Arestiad wedi ymosodiad

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd yn dweud iddyn nhw arestio dyn ar amheuaeth o glwyfo yn dilyn ffrae yng Nghaergybi.

  Cafodd yr heddlu eu galw am 22:11 neithiwr i ddigwyddiad yn Stryd William lle cafodd dyn 53 oed anafiadau difrifol.

  Cafodd ei gludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor am driniaeth.