a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Treth

Elusennau'n galw ar weinidogion i roi'r gorau i'r anghysondeb eithrio treth y cyngor sy'n bodoli i bobl sy'n gadael gofal.

Darllen mwy
Graphic of council logos

Llywodraeth Cymru wedi atgyfodi cynlluniau a allai weld nifer y cynghorau yng Nghymru yn cael eu torri i gyn lleied â deg awdurdod.

Darllen mwy
Arian

Ar ôl clywed fod y cyngor mewn sefyllfa, ddifrifol cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio o blaid cynnydd o 12.5% yn Nhreth y Cyngor.

Darllen mwy
Cyngor Wrecsam

Pedwar cyngor yng Nghymru wedi gwneud mwy na £34,500 drwy hysbysebion ar eu gwefannau mewn ymgais i gynyddu incwm.

Darllen mwy
Mike Harris

Adroddiad Ombwdsmon yn dweud fod cyn-gynghorydd wedi "niweidio" un o'i etholwyr yn bersonol ar wefan Facebook.

Darllen mwy
Ysgrifennu

Cyngor Torfaen yn pleidleisio o blaid eithrio gadawyr gofal rhag talu treth cyngor, yr awdurdod cyntaf yng Nghymru i wneud.

Darllen mwy

CANLYNIAD LLAWN: Torfaen

Etholiadau Lleol 2017

Mae Llafur wedi cadw rheolaeth o Gyngor Torfaen gyda'r union un nifer o seddi ag y cawson nhw yn 2012, Yr unig newid yw fod Plaid Cymru wedi colli eu dwy sedd nhw i Annibynwyr,

torfaen
BBC

Plaid yn colli ei seddi yn Nhorfaen

Etholiadau Lleol 2017

Mae Plaid Cymru bellach wedi colli ei dwy sedd ar Gyngor Torfaen, yn wardiau Coed Efa a Fairwater.

Newydd dorriCANLYNIAD: Torfaen

Cyngor Torfaen

Er bod dwy ward - a phedwar cynghorydd - eto i'w cyhoeddi yn Nhorfaen, mae'n amhosib bellach i Llafur golli rheolaeth o'r awdurdod.

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.