a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Ysgol Cymer Afan

Geraint Thomas

Gohebydd BBC Cymru

Gallai achos i geisio herio penderfyniad i gau ysgol fod yn brawf o ddeddf newydd Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, yn ôl cyfreithiwr.

Darllen mwy
Bagiau gwastraff

Cyngor yn dweud na fedar fforddio dilyn esiampl cynghorau eraill sy'n ailgylchu cewynnau tra bod angen arbed miliynau o bunnau.

Darllen mwy
Digartref

Mae Shelter Cymru a Crisis wedi dweud ei fod yn anodd i bobl ddigartref gael mynediad i'r arian sy'n cael ei gasglu.

Darllen mwy
Pencadlys Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Diswyddiadau gorfodol 'yn anochel' o fewn ysgolion, medd arweinydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot, heb arian ychwanegol.

Darllen mwy
Ysgol Gymraeg Bro Dur

Campws ysgol uwchradd Gymraeg newydd ym Mhort Talbot yn agor ei drysau'n swyddogol i ddisgyblion ddydd Iau.

Darllen mwy
Ystalyfera

Gwrthod caniatâd i ddau deulu o Gwm Tawe apelio yn erbyn penderfyniad y cyngor lleol i'w symud o'u cartrefi oherwydd risg o dirlithriad.

Darllen mwy
trenau South Eastern

Datgelu cynlluniau ar gyfer canolfan i brofi technoleg trenau'r genhedlaeth nesaf ar gost o £100m.

Darllen mwy
Dim teitl

Delweddau trawiadol gan ffotograffwyr adnabyddus, yn cynnwys David Bailey, yn darlunio'r cymoedd yn yr 80au

Darllen mwy
Port Talbot

Sefydliad Iechyd y Byd yn ymddiheuro am ryddhau ffigyrau anghywir ynglŷn â lefelau llygredd Port Talbot.

Darllen mwy
Tirlithriad

Ffordd sydd ynghau ers i 120 tunnell o goed a mwd syrthio arni yn gynharach yn yr wythnos yn ailagor brynhawn Gwener.

Darllen mwy
Graphic of council logos

Llywodraeth Cymru wedi atgyfodi cynlluniau a allai weld nifer y cynghorau yng Nghymru yn cael eu torri i gyn lleied â deg awdurdod.

Darllen mwy
Arian

Ar ôl clywed fod y cyngor mewn sefyllfa, ddifrifol cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio o blaid cynnydd o 12.5% yn Nhreth y Cyngor.

Darllen mwy
Ystalyfera

Rhys Williams

Gohebydd BBC Cymru

Dim cynlluniau i symud mwy o bobl o'u tai yn Ystalyfera er bod pryder y gall rhagor o dirlithriadau ddigwydd yn yr ardal.

Darllen mwy
pont Langy

Bydd pont ger Glyn-nedd gafodd ei chodi yn yr 1800au yn cael ei dymchwel oherwydd pryderon am ddiogelwch pobl sy'n dal i'w defnyddio.

Darllen mwy
Pontardawe

Dyfodol hwb celfyddydol yng Nghwm Tawe yn y fantol wrth i'r cyngor lleol ystyried toriad o £40,000.

Darllen mwy
Cyffuriau

Pobl yn ardal Castell-nedd yn codi pryderon bod camddefnydd cyffuriau ar gynnydd yn yr ardal.

Darllen mwy
Ystalyfera

Rhys Williams

Gohebydd BBC Cymru

Un o gynghorwyr Castell-Nedd Port Talbot yn dweud bod y cyngor angen cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru yn sgil pryder am dirlithriadau eraill.

Darllen mwy
Active homes Neath

Mae gan gynllun arbennig sy'n troi cartrefi yn orsafoedd pŵer y potensial i gwtogi biliau tanwydd fwy na 60%.

Darllen mwy

Mae pob pleidlais yn cyfrif!

Twitter

Plaid Cymru'n dathlu yng Nghastell-nedd

Twitter

Siom i un o'n cyfrannwyr...

Twitter

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.

Cyhoeddi bwriad i godi carchar newydd ym Mhort Talbot

BBC Cymru Fyw

Mae Llywodraeth Prydain wedi cyhoeddi cynlluniau i adeiladu carchar newydd ym Mhort Talbot fel rhan o ymdrechion i foderneiddio a mynd i'r afael â diffyg lleoedd.

Mae BBC Cymru'n deall y bydd lle i 1,600 o droseddwyr yn y carchar categori C, er nad yw'r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi cadarnhau hynny.

Y tebygrwydd yw mai yn ardal Baglan fyddai'r carchar yn cael ei godi.

carchar
Thinkstock
carchar

Llywodraeth Prydain yn cyhoeddi cynlluniau i adeiladu carchar ym Mhort Talbot fel rhan o ymdrech i greu lle i 10,000 o garcharorion.

Darllen mwy
Carwyn Jones a Theresa May yn cyfarfod i arwyddo'r fargen a thrafod Brexit

Theresa May yn ymweld â Chymru i gadarnhau'r fargen ddinesig gwerth £1.3bn ar gyfer ardal Bae Abertawe.

Darllen mwy