a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Graphic of council logos

Llywodraeth Cymru wedi atgyfodi cynlluniau a allai weld nifer y cynghorau yng Nghymru yn cael eu torri i gyn lleied â deg awdurdod.

Darllen mwy
Arian

Ar ôl clywed fod y cyngor mewn sefyllfa, ddifrifol cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio o blaid cynnydd o 12.5% yn Nhreth y Cyngor.

Darllen mwy
Silverstone

Cleddyf o Nepal, cartŵn Disney gwreiddiol a thocynnau i Grand Prix ymhlith anrhegion i gynghorwyr Cymru.

Darllen mwy
Care home work

Cymry Cymraeg yn y de ddwyrain yn ateb y galw wedi apêl am siaradwyr i helpu dynes yn ei 80au sy'n dioddef o ddementia.

Darllen mwy
Dementia

Apêl i Gymry Cymraeg ddod i siarad â dynes oedrannus o Ben Llŷn sydd mewn cartref dementia yng Nghas-gwent, Sir Fynwy.

Darllen mwy
Ysgol Brenin Harri'r VIII

Elin Angharad

Newyddiadurwr BBC Cymru

Rhai rhieni yn ardal Sir Fynwy yn pryderu nad yw'r cyngor yn bwriadu adeiladu ysgol uwchradd Gymraeg yn y sir.

Darllen mwy
laptop

Cyngor Sir Fynwy i drafod cynllun ble gallai cynghorwyr gymryd rhan mewn cyfarfodydd dros Skype neu drwy gynhadleddau fideo.

Darllen mwy
eisteddfod y fenni

Cyngor Sir Fynwy yn cadarnhau wrth BBC Cymru Fyw eu bod yn gobeithio cynnal yr Eisteddfod Genedlaethol eto ymhen ychydig flynyddoedd.

Darllen mwy
Croesi'r ffordd

Swyddfa Archwilio Cymru'n feirniadol iawn o'r modd y cafodd cynllun diogelwch ffyrdd i blant yn Sir Fynwy ei redeg, ac o ymateb y cyngor i'w hymholiadau.

Darllen mwy

A mwy o'r Fro...

Etholiadau Lleol 2017

"Canlyniad da i'r Ceidwadwyr yn ward Illtyd, wrth gipio'r tair sedd gan Lafur. Holl ymgeiswyr y Ceidwadwyr wedi croesi trothwy 1,200 pleidlais. Eu gwrthwynebydd agosa' o'r blaid Lafur wedi sicrhau 924.

 10 ward yn weddill, dyma sut mae'n edrych:

ANNIBYNWYR: 2

CEIDWADWYR: 10

LLAFUR: 11

PLAID CYMRU: 1

CANLYNIAD LLAWN: Sir Fynwy

Etholiadau Lleol 2017

Y trydydd awdurdod i newid dwylo yw Sir Fynwy lle mae'r Ceidwadwyr bellach mewn grym. Doedd yr un blaid yn rheoli ar ôl etholiad 2012.

mynwy
bbc

Ceidwadwyr yn cipio Mynwy

Twitter

Yn ôl ein gohebydd yno, mae'r Ceidwadwyr wedi cipio rheolaeth o Gyngor Sir Fynwy - doedd yr un blaid yn rheoli'n llwyr yn 2012.

View more on twitter

David Davies yn ymateb i ganlyniadau Mynwy

Etholiadau Lleol 2017

Ymateb i'r canlyniadau cynharaf

Dirprwy arweinydd Mynwy'n colli'i sedd i'r Torïaid

Twitter

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.