a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cartwn o dai bach cyhoeddus

Tair awdurdod yng Nghymru yn ariannu dim un tŷ bach cyhoeddus, a nifer wedi eu trosglwyddo i ofal cynghorau trefi a chymuned.

Darllen mwy
iechyd meddwl

Cyhoeddi cynllun lles newydd i gefnogi'r cenedlaethau nesaf ym Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

Darllen mwy
Tai

Elusennau'n feirniadol o gynghorau sydd heb ddefnyddio holl arian cronfa i helpu pobl sy'n cael trafferth talu eu rhent.

Darllen mwy
Graphic of council logos

Llywodraeth Cymru wedi atgyfodi cynlluniau a allai weld nifer y cynghorau yng Nghymru yn cael eu torri i gyn lleied â deg awdurdod.

Darllen mwy
Arian

Ar ôl clywed fod y cyngor mewn sefyllfa, ddifrifol cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio o blaid cynnydd o 12.5% yn Nhreth y Cyngor.

Darllen mwy
merthyr

Clwb Pêl-droed Tref Merthyr wedi cyhoeddi eu bod wedi cyrraedd eu targed arianol i gasglu nawdd gan y cyhoedd ar gyfer talu eu dyled i'r CThEM.

Darllen mwy

CANLYNIAD: Merthyr

Etholiadau Lleol 2017

Dim canlyniad llawn ym Merthyr, gyda'r etholiad wedi'i ohirio mewn un ward.

Merthyr
BBC

Ni fydd canlyniad terfynol ym Merthyr

Twitter

Mae'r wardiau i gyd ond un wedi cyhoeddi ym Merthyr Tudful am y tro, ond bydd un ward arall - gyda tair sedd ynddi - yn cyfri a chyhoeddi ar 8 Mehefin oherwydd marwolaeth ymgeisydd.

Y ffigyrau ar hyn o bryd yw bod gan Llafur 14 sedd ac Annibynwyr 16 - mae angen i Lafur gipio'r tair sedd sy'n weddill i gadw rheolaeth o'r awdurdod drwy gipio'r 17 sedd sydd angen i wneud hynny.

View more on twitter

Colledion mawr i Lafur ym Merthyr

Twitter

Arweinydd Merthyr yn colli'i sedd

Twitter

Dwy arall i Lafur ym Merthyr

Twitter

Llafur yn cadw gafael ar dair sedd ym Merthyr

Twitter

Mwy o Ferthyr...

Twitter

Llafur yn bryderus am Ferthyr

Twitter

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.