a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cartwn o dai bach cyhoeddus

Tair awdurdod yng Nghymru yn ariannu dim un tŷ bach cyhoeddus, a nifer wedi eu trosglwyddo i ofal cynghorau trefi a chymuned.

Darllen mwy
Sinema Brynmawr

Ymddiriedolwyr sinema ym Mlaenau Gwent yn cwestiynu bil cyngor o dros £100,000 cyn y bydd yr awdurdod trosglwyddo'r adeilad.

Darllen mwy
Tipio sbwriel

Adroddiad i gynghorwyr Blaenau Gwent yn argymell rhoi dirwy o £400 i bobl am dipio gwastraff yn anghyfreithlon.

Darllen mwy
Graphic of council logos

Llywodraeth Cymru wedi atgyfodi cynlluniau a allai weld nifer y cynghorau yng Nghymru yn cael eu torri i gyn lleied â deg awdurdod.

Darllen mwy
Arian

Ar ôl clywed fod y cyngor mewn sefyllfa, ddifrifol cynghorwyr Sir Benfro yn pleidleisio o blaid cynnydd o 12.5% yn Nhreth y Cyngor.

Darllen mwy
Cyngor Wrecsam

Pedwar cyngor yng Nghymru wedi gwneud mwy na £34,500 drwy hysbysebion ar eu gwefannau mewn ymgais i gynyddu incwm.

Darllen mwy
Dynes sy'n sal

Cyngor Blaenau Gwent i drafod dyddiau salwch wrth i staff fod yn absennol am 12.5 diwrnod bob blwyddyn ar gyfartaledd.

Darllen mwy
Argraff arlunydd o Ysgol Gynradd Six Bells

Mae angen arian ychwanegol i godi ysgol newydd ar ôl i gynlluniau technegol fethu â nodi lleoliad cywir carthffos sy'n rhedeg dan y safle.

Darllen mwy
Sbwriel

Cwynion am achosion o sbwriel a baw ci wedi haneru ym Mlaenau Gwent dros y pum mlynedd diwethaf, medd adroddiad.

Darllen mwy
Ailgychlu

Fe allai safle rheoli gwastraff gwerth £2.5m gael ei sefydlu ym Mlaenau Gwent i osgoi dirwyon gan Lywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Darllen mwy
Camerau Cylch Cyfyng

Fe allai camerau cylch cyfyng ym Mlaenau Gwent gael eu diffodd am nad oes digon o arian i'w hatgyweirio, medd adroddiad.

Darllen mwy
Glyn Ebwy

Tua 1,200 o fusnesau bach wedi eu datblygu ym Mlaenau Gwent gyda help model Americanaidd.

Darllen mwy

Fydd dim canlyniad tan ganol bore...

Twitter

Canlyniad cyntaf ym Mlaenau Gwent

Twitter

Fydd Llafur yn cadw gafael ym Mlaenau Gwent?

Twitter

Etholiadau Lleol 2017

Cynhelir etholiadau ym mhob un o gynghorau Cymru ar ddydd Iau 4 Mai 2017. Bydd y canlyniadau ar gael yma ar BBC Cymru Fyw wrth iddyn nhw gael eu cyhoeddi.