a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

 1. Liam Evans

  Gohebydd BBC Cymru

  Gwynt y Môr

  Liam Evans

  Gohebydd BBC Cymru

  Arfordir y gogledd yn un o bedwar man ar draws Prydain sy'n cael cynnig i ddatblygu melinau gwynt.

  Darllen mwy
  next
 2. Holyhead breakwater

  Wrth i arbenigwyr ddweud y gallai morglawdd Caergybi gael ei ddryllio o fewn 15 mlynedd os na fydd gwelliannau, mae cynllun i'w gryfhau wedi cael eu cyflwyno.

  Darllen mwy
  next
 3. Liam Evans

  Gohebydd BBC Cymru

  Amlwch

  Liam Evans

  Gohebydd BBC Cymru

  Cadeirydd Cyngor Tref Amlwch yn dweud bod angen buddsoddiad brys rhag i gyflwr y dref ar Ynys Môn waethygu ymhellach.

  Darllen mwy
  next
 4. Sion Tecwyn

  Gohebydd BBC Cymru

  Ysgol Uwchradd Bodedern

  Sion Tecwyn

  Gohebydd BBC Cymru

  Athrawon Ysgol Uwchradd Bodedern yn pasio pleidlais o ddiffyg hyder yn y pennaeth ac yn galw am ymddiswyddiad cadeirydd y llywodraethwyr.

  Darllen mwy
  next
 5. pel-droed

  Dynion Môn yn sicrhau buddugoliaeth o 2-1 yn erbyn Guernsey yn ffeinal gêm bêl-droed Gemau'r Ynysoedd.

  Darllen mwy
  next
 6. Steffan Messenger

  Gohebydd Amgylchedd BBC Cymru

  Rhwydi Llangefni

  Steffan Messenger

  Gohebydd Amgylchedd BBC Cymru

  Gosod rhwydi ar lwyni i atal adar yn dangos "anghydbwysedd ym mherthynas cymdeithas â byd natur", medd y gweinidog tai.

  Darllen mwy
  next
 7. Nia Cerys

  Newyddion BBC Cymru

  llanddwyn

  Nia Cerys

  Newyddion BBC Cymru

  Mae miloedd o bobl yn ymweld ag Ynys Llanddwyn bob blwyddyn - ond dim ond un lôn gul sy'n mynd lawr i'r traeth o'r pentref.

  Darllen mwy
  next