a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Nos da!

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r oll gan griw'r llif byw am heddiw.

  Diolch am eich cwmni, a nos da!

 2. McEvoy: Ymgeisydd yn tynnu 'nôl

  BBC Cymru Fyw

  Mae ymgeisydd Plaid Cymru yn yr etholiadau lleol yng Nghaerdydd ym mis Mai wedi tynnu'n ôl, gan ddweud na fyddai'n gallu stumogi bod yn yr un grŵp â Neil McEvoy.

  Roedd Essex Havard wedi ei ddewis ar gyfer ward Gogledd Llandaf, ond ymddiswyddodd wedi i Mr McEvoy gael ei wahardd o'r cyngor am fis.

  Daeth tribiwnlys i'r casgliad bod Mr McEvoy, sydd hefyd yn AC, wedi gwneud sylw wrth un o swyddogion y cyngor oedd gyfystyr â bwlio.

  Dywedodd Mr Havard ar ei flog ei bod hi'n "anfaddeuol" nad oedd Mr McEvoy wedi ymddiheuro i'r swyddog.

  Neil McEvoy
  Image caption: Mae Plaid Cymru yn ymchwilio i ymddygiad Neil McEvoy cyn ystyried cymryd camau disgyblu
 3. £12m ar goll o gronfa

  BBC Wales News

  Mae tua £12m ar goll o gronfa gafodd ei sefydlu i helpu pentre' yn sgil trychineb glofaol.

  Cafodd 440 eu lladd mewn ffrwydrad mewn pwll glo yn Senghennydd, Caerffili, yn 1913.

  Roedd 'na £115,000 - £12m ym mhres heddiw - yn weddill o'r gronfa, yn ôl cofnodion.

  Nawr mae Grŵp Treftadaeth Cwm Aber yn ceisio dod o hyd i hanes yr arian.

  Indenture
 4. Rhieni'n galw am newid cyfraith bysus ysgol

  BBC Cymru Fyw

  Mae teulu bachgen, fu farw wedi i fws ysgol ei daro, yn galw am wahardd bysus rhag symud ar dir ysgol cyn ac ar ôl oriau ysgol.

  Bu farw Ashley Talbot, 14, wedi gwrthdrawiad ar dir Ysgol Gyfun Maesteg yn 2014 .

  Mae ei rieni am weld newid cyfraith er mwyn gwneud ysgolion yn fwy diogel.

  Melanie a John Talbot
  Image caption: Mae Melanie a John Talbot yn cwrdd ag AS Dwyrain Abertawe, Carolyn Harris, heddiw
 5. Clirio ac oeri

  Tywydd, BBC Cymru

  Mwy o gawodydd heno, ond yn clirio dros nos, pan fydd hi'n rhewi mewn mannau gwledig unwaith eto.

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan  dywydd BBC Cymru.

 6. Cyfieithu chwedlau Cymru

  Golwg 360

  Mae 'na brosiect ar droed i gyfieithu chwedlau o'r Cymraeg i'r Gwrdeg, yn ôl Golwg 360 .

  Bydd y cyfieithydd Salih Agir Qoserî yn mynd ati i gyfieithu yn ystod arhosiad ym Mhrifysgol Aberystwyth.

  Fe fydd yn cydweithio gyda Caroline Stockford, sy'n cyfieithu llenyddiaeth o'r Dwrceg, ar y prosiect.

  Traethau'r Borth
  Image caption: Fydd Traethau'r Borth - cartref chwedlonol Cantre'r Gwaelod - yn cael lle yn llyfrgelloedd y Cwrdiaid?
 7. Clwb y Drenewydd ar dân

  Uwch Gynghrair Cymru

  Wedi iddyn nhw ennill pedair gêm o'r bron, CPD Y Drenewydd sy'n cael sylw gwefan Uwch Gynghrair Cymru heddiw .

  Mae'r rheolwr Chris Hughes yn dweud wrth y wefan sut mae'r tîm wedi troi congol ers cychwyn ail ran y tymor.

  Buddugoliaeth o 4-1 dros Airbus dydd Sadwrn oedd y fuddugoliaeth ddiweddara' yn y rhediad.

 8. Drakeford: 'Bygythiad' Llywodraeth y DU yn 'sgandal'

  BBC Cymru Fyw

  Byddai hi'n "sgandal" pe bai Llywodraeth y DU yn ceisio gwyrdroi deddfwriaeth Gymreig ar streicio, yn ôl un o weinidogion Llywodraeth Cymru.

  Mae'r llywodraeth ym Mae Caerdydd wedi cyhoeddi mesur i gael gwared â rheolau Prydeinig i'w gwneud hi'n galed i weithwyr cyhoeddus fynd ar streic.

  Ond dywedodd Mark Drakeford AC wrth bwyllgor seneddol heddiw ei fod wedi cael llythyr gan Lywodraeth y DU oedd yn "fygythiad uniongyrchol" i'r gyfraith newydd.

 9. Caleb yn mwynhau'r eira!

  BBC Cymru Fyw

  Fe syrthiodd blanced o eira dros Llidiardau, Gwynedd ar y penwythnos, a bu'r ffotograffydd Geraint Thomas yn tynnu llun o Caleb ei gi.

  Mae Caleb yn groes rhwng Shih Tzu a Bichon Frisé - sef Zuchon, ac yn amlwg wrth ei fodd yn yr eira! 

  Caleb y ci
 10. Y V&A'n chwilota

  Wales Online

  Mae amgueddfa'r Victoria & Albert yn Llundain wedi ymuno yn y chwlio am baneli derw a lle tân o ystafell yng Nghastell Gwydir, ger Llanrwst.

  Gafodd y darnau eu prynu gan y miliwnydd Randolph Hearst yn y 1930au, eu bocsio, a'u hanfon dros Fôr yr Iwerydd a diflannu'n llwyr.

  Bydd y chwilio'n canolbwyntio ar Xanadu, stad Mr Hearst yng Nghaliffornia.

  Y paneli a'r lle tân sydd wedi diflannu
  Image caption: Y paneli a'r lle tân sydd wedi diflannu o Gastell gw
 11. Ailagor rheilffordd

  Trenau Arriva Cymru

  Mae'r rheilffordd yn ardal Craven Arms yn y Gororau wedi ailagor.

  Cafodd ei chau yn gynharach heddiw wedi i berson gael ei daro gan drên.

  Mae Trenau Arriva Cymru'n parhau i rybuddio y bydd 'na oedi tan ddiwedd y p'nawn.

  View more on twitter
 12. Y fricsen olaf wedi'i gwerthu?

  CFfI Cymru

  Mae ymgyrch ‘Prynwch Fricsen’ Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru wedi denu cefnogaeth o bell ac agos, ac mae hynny wedi sicrhau fod y targed wedi’i gyflawni.

  Mae hyn yn caniatáu i’r sefydliad fynd ati i brynu’r brif brydles i gartref presennol yr elusen ar Faes Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd. 

  Y ganolfan yn Llanelwedd
 13. Ystyried dedfryd llofrudd

  BBC Cymru Fyw

  Bydd y Twrnai Cyffredinol yn ystyried cais i newid dedfryd dyn wnaeth lofruddio ei gyn-gariad a'i phartner.

  Cafodd Andrew Patrick Saunders, 21, ei garcharu fis diwethaf am 23 mlynedd a phedwar mis am ladd Zoe Morgan, 21, a Lee Simmons, 33, ar un o brif strydoedd Caerdydd.

  Nawr mae'r twrnai wedi derbyn cais i newid y ddedfryd ar y sail nad ydy'n ddigon llym.

  Fe soniodd teuluoedd Ms Morgan a Mr Simmons am eu siom am y ddedfryd wedi'r achos.

  Zoe Morgan a Lee Simmons
 14. O'r Fflint i Disneyland Paris

  BBC Cymru Fyw

  Dros y penwythnos, bu pump o enillwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir y Fflint yn perfformio mewn cyngerdd arbennig yn Disneyland Paris.

  Roedd Beca, Rhys, Alaw, Siwan a Daniel, yn ogystal ag aelodau o Gôr Aelwyd Waun Ddyfal, Caerdydd yn rhan o’r penwythnos Cymreig i ddathlu Gŵyl Ddewi. 

  Cafodd y plant a phobl ifanc gyfle i gymryd rhan mewn gweithdy sioeau cerdd a pherfformio yn yr ŵyl.

  Anfonodd y criw rhai lluniau o’u taith at BBC Cymru Fyw.

  Y pump enillydd wedi cymryd rhan yn y gweithdy
  Image caption: Y pump enillydd wedi cymryd rhan yn y gweithdy
  Perfformio'n yr ŵyl
  Image caption: Perfformio'n yr ŵyl
  Beca
  Image caption: Cafodd Beca Mickey Mouse yn anrheg ar ôl canu ar y llwyfan.
 15. Dyn yn gwadu llofruddiaeth hanesyddol

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn 58 oed wedi gwadu treisio a llofruddio y ferch ysgol Janet Commins yn Y Fflint yn 1976.

  Fe blediodd Stephen Hough yn ddieuog i dri chyhuddiad yn Llys y Goron yr Wyddgrug.

  Digwyddodd y troseddau honedig rhwng 5 a 12 Ionawr 1976.

  Dywedodd Mr Hough ddim, ar wahân i gadarnhau ei enw a phledio.

 16. Pêl droed: Merched Cymru'n colli'n erbyn y Gwyddelod

  Twitter

  Siom i garfan merched Cymru yng Nghwpan Cyprus heddiw - gan obethio na fydd dynion Cymru'n dioddef yr un dynged yn erbyn Iwerddon yn ddiweddarach yn y mis.

  View more on twitter
 17. Apelio am wybodaeth wedi gwrthdrawiad

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad ger Yr Wyddgrug dros y penwythnos pan fu farw dyn.

  Cafodd swyddogion eu galw ychydig cyn 12:00 ddoe wedi i gar BMW llwyd gael ei ddarganfod mewn clawdd ar Ffordd Rhuthun yn Loggerheads.

  Mae'r heddlu'n credu fod y ddamwain wedi digwydd am tua 19:30 nos Sadwrn.

  Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd gyda gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod V031092.