a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl fawr

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am y tro.

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 fore Llun. 

 2. Neil McEvoy: Datganiad Plaid Cymru

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cadeirydd Plaid Cymru, Alun Ffred Jones, wedi rhyddhau datganid yn dilyn penderfyniad gwrandawiad fod Neil McEvoy wedi torri cod ymddygiad Cyngor Caerdydd.

  "Fe fyddwn yn adolygu penderfyniad y panel yr wythnos nesaf," meddai'r datganiad. 

  "Rydym yn cymryd y mater o ddifrif gan fel plaid rydym yn disgwyl y safonau uchaf oddi wrth ein cynrychiolwyr etholedig. 

  "Does yna ddim amheuaeth fod Neil yn gynghorydd sy'n gweithio'n galed. 

  "Fe fyddaf yn cynnal trafodaeth wyneb yn wyneb ag ef yr wythnos nesaf."

  Neil McEvoy
 3. Gyrrwr tacsi yn colli ei drwydded

  Daily Post

  Mae gyrrwr tacsi o sir Ddinbych wedi colli ei drwydded i fasnachu ar ôl i wrandawiad glywed iddo golli ei dymer a rhegi ar yrrwr lori, meddai'r Daily Post.

  Roedd y gyrrwr wedi derbyn rhybudd arall am ei ymddygiad 15 mis yn ôl. 

  Tacsi
 4. Toulon yn penderfynu am Halfpenny ar ôl y Chwe Gwlad

  BBC Sport Wales

  Bydd dyfodol Leigh Halfpenny yng nghlwb Toulon yn cael ei benderfynu ar ôl pencampwriaeth y Chwe Gwlad meddai BBC Sport.

  Mae cefnwr Cymru yn ystyried cynigion i aros gyda'r clwb Ffrengig sy'n gyn bencampwyr Ewrop neu ddod nôl adref.

  Mae Undeb Rygbi Cymru a Gleision Caerdydd wedi cynnig cytundeb ddeuol i Halfpenny. 

  Leigh Halfpenny
 5. Colli mam a dod yn dad

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Wedi i'w ddrama ddogfen My Mother Taught Me How to Sing gael ei darlledu ar BBC Radio 4 yn ddiweddar, mae'r dramodydd Dafydd James wedi bod yn siarad am yr effaith gafodd marwolaeth ei fam arno yn 2016 wrth iddo glywed ei fod yn mynd i fod yn dad.

  Mae wedi bod yn siarad gyda Cymru Fyw sut i'r rhaglen ei helpu i ddelio gyda marwolaeth ei fam a'r profiad o fabwysiadu plant.

  Daf James
 6. Un o brif reolwyr Dyfed-Powys yn gadael

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cadarnhau fod Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol y llu wedi gadael ei swydd. 

  Yn ddiweddar fe wnaeth ymchwiliad gan Gomisiwn Annibynnol Cwynion yr Heddlu benderfynu nad oedd Samantha Gainard wedi gwneud unrhyw beth o le yn dilyn taliadau honedig i'r llu gan gwmni o fargyfreithwyr.

  Dywedodd y prif gwnstadl Mark Collis ei fod yn tristau o golli Ms Gainard ond ei fod yn deall ei phenderfyniad i ddod o hyd i her newydd.  

  Samantha Gainard
 7. Cymylog a chawodlyd

  Tywydd, BBC Cymru

  "Yn ystod y p’nawn bydd mwy gawodydd gwasgaredig a rheiny'n drwm ar adegau," meddai Rhys Griffiths. "Y tymheredd yn 9C ar ei uchaf heddiw."

  "Heno'n para'n gymylog ac yn gawodlyd am gyfnod i'r mwyafrif ond yn ysgafnhau erbyn iddi wawrio a'r tymheredd yn 4C ar ei isa' dros nos."  

  Ewch i'r  wefan dywydd am ragolygon pellach.

 8. Datganiad Neil McEvoy

  BBC Cymru Fyw

  Mae AC Plaid Cymru Neil McEvoy wedi rhyddhau datganiad yn dilorni panel dyfarnu wnaeth benderfynu ei fod wedi torri cod ymddygiad Cyngor Caerdydd.

  Dywedodd y cynghorydd sir a'r AC fod y gwrandawiad wedi bod yn ffars gan nad oedd yn cael galw mwy nag un tyst.

  Mae hefyd yn dweud fod ffeithiau wedi eu hanwybyddu. Ychwanegodd fod yr achos wedi bod yn un gwleidyddol a bod y panel disgyblu wedi ei benodi gan weinidogion Llafur. 

  Neil McEvoy
 9. Sticer Cymraeg am weld y meddyg

  Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

  Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi datblygu cyfres newydd o sticeri a thystysgrifau cyfrwng Cymraeg ar gyfer cleifion ifanc.

  Y bwriad yw i wneud y profiad o fynd i'r ysbyty yn fwy hwylus i blant.

  Hywel Dda
 10. Gwahardd Bale am ddwy gêm

  Marca

  Mae adroddiadau o Sbaen yn dweud fod Gareth Bale wedi ei wahardd am ddwy gêm yn hytrach na thair gêm fel cafwyd ei adrodd yn gynharach.

  Cafodd y Cymro gerdyn coch yn ystod gêm Real Madrid yn erbyn Las Palmas yn y La Liga nos Fercher.

  View more on twitter
 11. Y dyn olaf i'w grogi yn Nghaernarfon yn sail i waith celf

  Golwg 360

  Mae artist ifanc o Fôn wedi defnyddio llun o’r dyn olaf i gael ei grogi yng Nghaernarfon yn ei gwaith sy’n cael ei ddangos am y tro cyntaf yn y dref nos Wener.

  Mae'r llun o William Murphy a gafodd ei ddienyddio yn 1910 am lofruddio dynes yng Nghaergybi yn rhan o waith Sarah Burnell sy'n arddangos gyda naw myfyfyrwyr celf arall yn Galeri, Caernarfon.

  View more on twitter
 12. Plismyn iaith ar waith?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae sylwadau'r cyn-chwaraewr rygbi Jonathan Davies am amharodrwydd rhai pobl yn y maes chwaraeon i siarad Cymraeg wedi ennyn dipyn o ymateb ymysg y Cymry. 

  Ond ydy'r plismyn iaith yn bodoli i'r fath raddau, neu ai esgus ydy hyn i bobl roi gorau i siarad yr iaith?

  Bu Cymry Fyw yn casglu ymateb y Cymry.

  Aaron Ramsey
  Image caption: Yn ôl y cyn bêl-droediwr rhyngwladol Owain Tudur-Jones mae Aaron Ramsey yn anghyfforddus i siarad Cymraeg yn gyhoeddus bellach ar ôl i bobl "gywiro ei eiria'"
 13. Trafferth mewn tafarn: Carchar i ddyn o Rostryfan

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn o Rostryfan ger Caernarfon wedi ei garcharu am 14 mis wedi iddo ymosod ar ddyn arall mewn tafarn yn ystod Gŵyl Fwyd Caernarfon y llynedd.

  Ymosododd Colin Wyn Hughes "yn ddirybudd" ar ddyn yn nhafarn yr Anglesey gan ei ddyrnu i'r llawr mewn gweithred feddwol meddai'r erlyniad.

  Dywedodd y barnwr fod y dioddefwr yn parhau i ddioddef o effaith yr ymosodiad fisoedd yn ddiweddarach.