a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ddiwedd ar y llif byw am ddiwrnod arall.

  Bydd diweddariadau ar y wefan heno, a bydd y llif byw yn ôl am 08:00 'fory.

 2. Pwysigrwydd Cymraeg ym myd iechyd

  YouTube

  Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi creu fideo syml ond effeithiol i dalinellu pwysigrwydd y Gymraeg wrth ymdrin â phlant bach.

  View more on youtube
 3. Ford: Angen bod yn 'realistig'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns wedi galw am fod yn "realistig" am y sefyllfa yn ffatri Ford ym Mhen-y-bont.

  Dywedodd bod peth o'r wybodaeth gafodd ei gyhoeddi am y bygythiad i 1,000 o swyddi wedi ei "ddewis yn ofalus".

  Mewn dadl yn Nhŷ’r Cyffredin, dywedodd bod angen deall y "cylchred naturiol i fywyd cynnyrch" a bod angen bod yn "realistig" o ran y sefyllfa.

  Ychwanegodd ei fod wedi cyfarfod Ford yn ddiweddar a bod "dealltwriaeth bod dyfodol cynaliadwy yn optimistaidd ond bod cyfle..".

 4. Amser rhoi diwedd ar Gylchffordd Cymru?

  Twitter

  Yn San Steffan, mae AS Ceidwadol Mynwy, David Davies, wedi galw am atal cynllun Cylchffordd Cymru. Dywedodd bod y cynllun yn "wastraff" o arian trethdalwyr.

  View more on twitter
 5. Noson gymysg

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhys Griffiths sydd yn y swyddfa dywydd y prynhawn 'ma: "Bydd 'na ambell gawod yn cyrradd ardaloedd o'r de yn gynnar heno, ond wedi i rheiny glirio, bydd hi'n noson sych ar y cyfan, er yn ddigon cymylog a llaith 'da pheth niwl ar y bryniau.

  "Hynny cyn i fandyn o law gyrraedd y de erbyn ben bore fory. Y tymheredd rhwng 3C a 7C."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru .

 6. 10 lle gorau i fyw yng Nghymru

  ITV Cymru

  Mae ITV Wales wedi cyhoeddi'r rhestr yma o'r 10 lle gorau i fyw yng Nghymru yn dilyn astudiaeth gan y Canolfan Ymchwil Economeg a Busnes.

  RHYBUDD! - Peidiwch darllen hwn os ydych chi'n byw i'r gogledd o....Gaerdydd!

  View more on twitter
 7. Enwi baban Alex

  South Wales Guardian

  Mae'r cyflwynydd Alex Jones wedi cyhoeddi enw ei bachgen bach.

  Yn ôl y South Wales Guardian , Edward Alun Burrell Thomson fydd Alex yn gweiddi pan fydd hi'n amser iddo ddod i swper, neu Teddy fel bydd yn cael ei alw.

  Alex Jones
 8. Gwrthod cais i geisio atal marina Caergybi

  BBC Wales News

  Mae ymgais i gofrestru tir yng Nghaergybi fel maes tref i geisio atal cynllun i greu marina wedi ei wrthod gan y cyngor .

  Roedd ymgyrchwyr yn gobeithio y byddai'r cais yn atal cynllun am farina ar draeth Newry.

  Ond dywedodd adroddiad i'r cyngor nad oedd y cais yn ddigonol i gofrestru'r tir.

  NEwry
 9. Rhybudd llywydd am gymhariaethau Natsïaeth

  BBC Cymru Fyw

  Mae ACau wedi cael rhybudd i beidio â chymharu byd gwleidyddol heddiw gyda threfn y Natsïaid yn y 1930au a 40au.

  Daw rhybudd y llywydd ar ôl i AC Llafur, Dawn Bowden, gyfeirio at "bropaganda tebyg i Goebbels" gan sefydliadau asgell dde.

  Dywedodd Elin Jones AC bod sylwadau o'r fath yn gallu "bychanu'r erchyllterau gafodd eu cyflawni" yn y cyfnod.

  Dawn Bowden
 10. A Walesi Bárdok

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Eleni mae dathliadau'n digwydd i nodi 200 mlwyddiant geni bardd a ysgrifenodd gerdd enwog am gyflafan erchyll lle lladdodd brenin Lloegr holl feirdd Cymru. 

  Ond nid yng Nghymru mae'r dathliadau'n digwydd, ond yn Hwngari.  

  Mae'r hanes yn llawn yn adran gylchgrawn Cymru Fyw .

  Castell Trefaldwyn: Lleoliad y gyflafan
  Image caption: Castell Trefaldwyn: Lleoliad y gyflafan
 11. Dim ras feicio i Aberystwyth eleni

  Cyngor Ceredigion

  Ni fydd ras seiclo ar y Tour Series yn ymweld ag Aberystwyth eleni, er i nifer o ddigwyddiadau "llwyddiannus" gael eu cynnal yn y gorffennol.

  Yn ôl y trefnwyr, mae fformat a llwybr y ras wedi newid eleni, gan olygu na fyddai'n mynd i Aberystwyth. Mae Cyngor Ceredigion wedi dweud ei fod yn "siom o'r mwyaf".

  Beics Aber
 12. Costau ffrae cyflogau Caerffili i gynyddu i £2.77m

  BBC Cymru Fyw

  Mae wedi dod i'r amlwg y gallai ffrae am gyflogau uwch swyddogion cyngor Caerffili gostio £2.77m.

  Mae'r prif weithredwr a dau swyddog arall wedi eu gwahardd ar gyflogau llawn ar ôl i Swyddfa Archwilio Cymru ddyfarnu bod cynnydd i'w cyflogau yn 2013 yn anghyfreithlon.

  Hyd yn hyn, mae £1.76m wedi ei wario ar gyflogau'r swyddogion, a £752,000 ar gostau cyfreithiol. Bydd cynghorwyr yn penderfynu'r wythnos nesaf a fydd £263,000 arall yn cael ei roi i dalu costau os na fydd yr achos wedi ei ddatrys erbyn diwedd Mehefin.

  Caerffili
 13. Stori Rhys ap William

  Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

  Ar wefan swyddogol Pencampwriaeth y Chwe Gwlad , mae llais Stadiwm Principality, Rhys ap William, yn dweud ei hanes ac yn crynhoi uchafbwyntiau bywyd fel cyhoeddwr stadiwm, yn ystod gemau rhyngwladol rygbi Cymru.

  Rhys ap William
 14. Atal cwest

  South Wales Evening Post

  Mae cwest i farwolaeth myfyriwr o Abertawe wedi cael ei atal wedi i aelod o'r rheithgor siarad gyda thyst oedd i fod i roi tystiolaeth yn y cwest.

  Dywedodd y crwner nad oedd ganddo ddewis wedi iddi ddod i'r amlwg bod y rheithor wedi mynegi cydymdeimlad gyda theulu Alex Pavlou.

  View more on twitter
 15. Cytuno ar gynllun i fyrhau Pier Bae Colwyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cyngor Conwy wedi cytuno i gefnogi cais cynllunio i fyrhau Pier Bae Colwyn. 

  Fe ddisgynnodd rhan o'r pier i'r môr ac fe achoswyd difrod pellach yr wythnos diwethaf wedi Storm Doris.

  Fel rhan o'r cais, mi fyddai'r pier hefyd yn cael ei ailddatblygu, ac mae'r cyngor wedi cytuno i gefnogi Ymddiriedolaeth Pier Fictoraidd Colwyn ar yr amod bod y cynllun yn hunangynhaliol.

  Pier Bae Colwyn
 16. Penodi archaeolegydd i ddod â'r gorffennol yn fyw

  Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro

  Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi penodi Archaeolegydd Cymunedol i gyflwyno pobl i orffennol yr ardal ac i ddysgu sut y gallan nhw helpu i’w gwarchod ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

  Prif rôl Delun Gibby fydd annog pobl i ymddiddori yn eu treftadaeth leol a'i gwerthfawrogi, gan weithio gyda chymunedau a gwirfoddolwyr lleol.

  Delun Gibby
 17. Ffordd osgoi Caernarfon: Gosod dyddiad ymchwiliad cyhoeddus

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyddiad wedi ei osod ar gyfer ymchwiliad cyhoeddus ar gynllun i adeiladu ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd.

  Dywedodd Ysgrifennydd Economi y llywodraeth, Ken Skates, y byddai'n dechrau ar 12 Mehefin.