a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Nos da!

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r oll gan griw'r llif byw am heddiw.

  Fe fyddan ni'n ôl yn y bore am 08:00 gyda mwy o'r newyddion a'r chwaraeon diweddara' o Gymru.

  Hwyl am y tro!

 2. Mwyn ond gwlyb

  Tywydd, BBC Cymru

  Fe fydd hi'n noson gymylog, gyda'r glaw yn trymhau dros nos yn enwedig tua'r gorllewin. Tymheredd isaf: 8C.

  Fe fydd hi'n fore gwlyb hefyd ddydd Mawrth, ond efallai bydd 'na dipyn o haul tua amser cinio. Disgwyl i'r glaw a'r gwynt ddychwelyd yn ddiweddarach. Tymheredd uchaf: 13C.

  View more on twitter
 3. Gwobr i ffilm am brofiadau Cristnogion LHDT+

  BBC Cymru Fyw

  Mae ffilm am brofiad pobl sy'n LHDT+ ac yn aelodau o'r Eglwys yng Nghymru wedi ennill gwobr.

  Cafodd y ffilm All One in Christei darlledu yng Nghadeirlan Llanelwy ym mis Rhagfyr.

  Nawr mae wedi cael ei gwobrwyo yng Ngwobrau Ffilm Iris am y ffilm fer gymunedol orau.

 4. Yr Egin: Theatr ddim am symud yno

  BBC Cymru Fyw

  Mae Theatr Genedlaethol Cymru wedi penderfynu na fyddan nhw'n symud i'r Egin, y ganolfan greadigol newydd yng Nghaerfyrddin.

  Mae cartref presennol y theatr yn yr adeilad drws nesaf i safle'r Egin, sy'n cael ei ddatblygu gan Brifysgol Y Drindod Dewi Sant, a fydd yn bencadlys i S4C.

  Ond mae BBC Cymru'n deall na fydd y theatr yn ailgartrefu gan na fydd 'na le addas iddyn nhw yn y datblygiad newydd.

 5. Rheolwyr Tata Steel yn gadael

  BBC Cymru Fyw

  Mae Stuart Wilkie a dau o uwch reolwyr eraill cwmni dur Tata wedi gadael y cwmni.

  Mr Wilkie oedd arweinydd ymgais gan y tîm rheoli i brynu ffatrïoedd y cwmni yn y DU yn sgil penderfyniad Tata i'w gwerthu.

  Roedd Tata wedi cymeradwyo absenoldeb Mr Wilkie a'r rheolwyr eraill yn ystod y cyfnod hwnnw, ond nawr fod y cyfnod wedi dod i ben, maen nhw wedi gadael y cwmni.

 6. Rhybudd i AS Llafur dros Brexit

  Twitter

  Mae'r AS Llafur Owen Smith wedi derbyn cerydd gan ei blaid am bleidleisio yn erbyn y mesur i danio Erthygl 50.

  Roedd arweinydd y blaid, Jeremy Corbyn, wedi gorchymyn ei ASau i gefnogi'r ddeddfwriaeth.

  View more on twitter
 7. Sgertiau i ferched mewn ysgol?

  BBC Cymru Fyw

  Mae Aelod Cynulliad wedi cefnogi rhieni sy'n anhapus am argymhelliad ysgol i orfodi merched i wisgo sgertiau. 

  Mewn llythyr at reini gan bennaeth Ysgol Uwchradd Cei Connah, mae'n dweud ei bod yn ystyried newid polisi gwisg yr ysgol, ond mae Carl Sargeant AC wedi dweud ei fod yn cytuno gyda rhieni sy'n credu bod y syniad yn erbyn cydraddoldeb.

 8. Cory Allen yn symud

  Twitter

  BBC Sport Wales sy'n trydar y bydd canolwr y Gleision a Chymru, Cory Allen yn symud i chwarae i'r Gweilch y tymor nesa' wrth i ganolwr y Gweilch, Josh Matavesi adael am Newcastle.

  View more on twitter
 9. Addasu ffermio tir mynydd yng Nghymru

  Daily Post

  Mae erthygl gan Andrew Forgrave yn y Daily Post heddiw yn trafod sut y gall ffermio yng Nghymru addasu er mwyn sicrhau bod ffermio tir mynydd yn parhau

  Mae cryn drafodaeth wedi bod ynglŷn â dyfodol y diwydiant yn sgil Brexit, ond mae'r erthygl yn trafod sut mae cyfuno ffermio a chadwraeth er mwyn sicrhau bod dyfodol i'r ffermwyr yn ardaloedd mwya' gwledig yng Nghymru.

  sheep
 10. Amseru perffaith!

  Marca

  Er iddo sgorio i Real Madrid yn ei gêm gynta' wrth ddychwelyd o anaf dros y penwythnos, mae papur newydd Marca yn Sbaen yn credu nad ydy Gareth Bale yn gwbl ffit eto... ond mae'r amseru yn ymddangos yn berffaith i Gymru!

  Bydd tîm Chris Coleman yn herio Iwerddon yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018 ar 24 Mawrth.

  View more on twitter
 11. Cymraes yn barod am Bencampwriaeth y Byd

  Twitter

  Mae Laura Deas o Gymru yn paratoi am flwyddyn fawr ar y rhew yn ôl trydar BBC Sport Wales.

  View more on twitter
 12. Protest o flaen y Senedd

  Twitter

  Mae gohebydd gwleidyddol BBC Cymru James Williams wedi trydar o Fae Caerdydd lle mae protest yn digwydd o flaen y Senedd.

  View more on twitter
 13. Llofruddiaeth Bae Colwyn: Cyhuddo dynes o gynorthwyo troseddwr

  BBC Cymru Fyw

  Mae dynes 40 oed wedi ymddangos yn y llys wedi ei chyhuddo o gynorthwyo dyn sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio.

  Yr honiad yw bod Susannah Buckley o Fae Colwyn wedi cynorthwyo Dean Cody, sydd wedi ei gyhuddo o lofruddio David James Kingsbury.

  Cafodd corff Mr Kingsbury ei ganfod yn ardal Bryn Heulog y dref ar 5 Ionawr.

  kingsbury
 14. Cyhoeddi siaradwyr dadl Brexit

  Twitter

  Mae ein gohebydd Elliw Gwawr yn dilyn dadl yr arglwyddi ar Brexit heddiw.

  Ymysg y Cymry sy'n siarad mae'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, y Farwnes Ilora Finley a'r Barwn Alan Howarth.

  View more on twitter