a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw ar ben am wythnos arall.

  Mwynhewch y penwythnos a phob lwc i Gymru yfory!

 2. Ennill apêl yn erbyn difa cŵn

  BBC Cymru Fyw

  Mae dynes wedi ennill apêl yn erbyn dyfarniad llys i ddifa ei chŵn yn dilyn ymosodiadau.

  Fe wnaeth Donna Whitelam o bentref Meliden ger Prestatyn apelio yn Llys y Goron Caernarfon heddiw, a phenderfynodd y barnwr y gallai pedwar o'r cŵn fyw.

  Dywedodd y Barnwr David Hale y byddai'n rhaid i un ci gael ei ddifa am fod allan o reolaeth ar ddau achos y llynedd.

 3. Creu swyddi fel rhan o gyllideb Cyngor Caerdydd

  BBC Wales News

  Mae Cyngor Caerdydd yn bwriadu creu swyddi fel rhan o gynllun i gau bwlch o £25m yn ei gyllideb.

  Dywedodd y Cynghorydd Graham Hinchey y byddai 98 o swyddi newydd yn cael eu creu, gyda 44 yn mynd. 

  Er hynny, mae'r cyngor yn bwriadu cynyddu costau beddau o £15 yr un, a bydd cinio ysgol 10c yn ddrytach y dydd.

 4. 'Eira ac eirlaw yn bosib'

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhys Griffiths sydd wrthi'n cadw golwg ar dywydd heno: "Heno'n aros yn rhewllyd ac yn bwrw -2C ar ei isa', yn gliriach tua'r gorllewin ond bydd hi'n cymylu'n y dwyrain yn ystod yr orie man gyda mwy o gawodydd o eira neu eirlaw yn bosib."

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 5. Cwis: Allwch chi fod yn Pen Ben?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Cwis gwybodaeth gyffredinol sydd gyda ni ar eich cyfer yr wythnos hon yn adran gylchgrawn Cymru Fyw, i ddathlu dechrau cyfres newydd ar BBC Radio Cymru sef Pen Ben.

  Pen lawr felly.

  pen ben
 6. Rhybudd i gefnogwyr sy'n teithio ar y rheilffyrdd

  Trenau Arriva Cymru

  Mae Trenau Arriva Cymru yn rhybuddio unrhyw un sy'n defnyddio'r rheilffyrdd yn y de ddwyrain yfory i gynllunio ymlaen llaw.

  Mae disgwyl i wasanaethau fod yn brysur iawn wrth i gefnogwyr rygbi deithio i'r brifddinas i wylio gêm Cymru yn erbyn Lloegr.

  Y cyngor i gefnogwyr yw i gyrraedd Caerdydd o leiaf tair awr cyn dechrau'r gêm.

  Bydd gorsaf Heol y Frenhines yn cau am 18:15, ac wedi diwedd y gêm, bydd system giwio arbennig yng ngorsaf Caerdydd Canolog.

  Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

 7. Lawrlwytho lluniau anweddus wrth 'ymchwilio'

  Daily Post

  Mae dyn wedi honni iddo lawrlwytho lluniau anweddus o blant drwy gamgymeriad wrth edrych am luniau o bobl wnaeth ei gamdrin o, yn ôl y Daily Post.

  Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod y dyn yn honni ei fod wedi lawrlytho'r lluniau fel rhan o "ymchwiliad troseddol". 

 8. Holi Moriarty cyn y gêm fawr

  BBC Sport Wales

  Er iddo chwarae rygbi i Gymru erbyn hyn, dechreuodd gyrfa rhyngwladol Ross Moriarty gyda thîm dan-18 Lloegr.

  Cyn i Gymru herio Lloegr 'fory, mae'r wythwyr wedi bod yn trafod ei brofiadau gyda system ieuenctid Lloegr, a'r hyn mae'n ei olygu i gynrychioli Cymru yn y Chwe Gwlad.

  Moriarty
 9. Dyn wedi marw ar fferm

  Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

  Mae Gwasanaeth Tân ac Achub y Gogledd wedi cadarnhau fod dyn yn ei 60au wedi marw mewn digwyddiad ar fferm yn Llanfair Dyffryn Clwyd ger Rhuthun ddydd Mercher. 

  Credir fod y dyn - sydd wedi'i enwi'n lleol fel Huw Smith - wedi'i wasgu gan Land Rover oedd yn defnyddio i wneud gwaith ar y fferm.

  Huw Smith
 10. Robin?....Robin?

  Wales Online

  WalesOnline sy'n trydar am ddigwyddiad mewn cynhadledd newydd gan hyfforddwr blaenwyr Cymru Robin McBryde y bore 'ma. Fe ganodd ffôn symudol un o'r gohebwyr ar y ddesg o'i flaen...gallwch wylio'r gweddill!

  View more on twitter
 11. Cau ffordd ar ôl darganfod 'ffrwydryn'

  Western Telegraph

  Mae'r Western Telegraph yn dweud bod ffordd wedi ei chau yn Noc Penfro ar ôl i "ffrwydryn" gael ei ddarganfod.

  Mae Ferry Road yn ardal Pennar wedi ei chau.

 12. Dewis Dyl Mei...mewn Gwyddeleg

  Dydd Miwsig Cymru

  Mae Dyl Mei wedi cyfrannu ei ddewis cerddorol Cymraeg i gloriau cylchgrawn cerddoriaeth Gwyddeleg, NÓS.

  Ymysg ei ddewisiadau mae Sebona Fi gan Yws Gwynedd a Pwysau gan Adwaith.

  Adwaith
 13. 100 o blanhigion canabis wedi eu darganfod

  Heddlu Dyfed Powys

  Mae Heddlu Dyfed Powys wedi dweud bod 100 o blanhigion canabis wedi eu darganfod yn Llangennech, Sir Gaerfyrddin yn ddiweddar.

  Dywedodd swyddogion bod bachgen 15 oed wedi ei gyhuddo o gynhyrchu'r cyffur dosbarth B, a'i fod yn y ddalfa.

  Ychwanegodd swyddogion mai dyma'r ail waith i blanhigion canabis gael eu darganfod yn ardaloedd Llangennech a Hendy, gan apelio am wybodaeth gan y cyhoedd.

  Canabis
 14. Recordiad cyntaf yr anthem

  Wicipedia

  Ar ddiwrnod Miwsig Cymru mae cyfle i chi ar wefan Wicipedia glywed y recordiad cyntaf o'r anthem cenedlaethol, Hen Wlad Fy Nhadau o 1899.

  copi geiriau
 15. Bale ar ei ffordd nôl

  Twitter

  Yn ôl ITV mae hyfforddwr Real Madrid yn hyderus y bydd Gareth Bale yn chwarae eto i'r clwb yn gynnar ym mis Mawrth.

  Os felly fe fydd ganddo rhyw bythefnos o gemau cyn i Gymru herio Gweriniaeth Iwerddon yn Nulyn yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018 ar 24 Mawrth.

  View more on twitter
 16. Swyddfa Cymru yn 'bigog' medd cyn Ysgrifennydd

  BBC Wales News

  Mae cyn Ysgrifennydd Cymru wedi dweud bod gan Swyddfa Cymru enw drwg am fod yn "bigog" gyda Downing Street a Bae Caerdydd, yn ôl BBC Wales News.

  Dywedodd Stephen Crabb wrth yr Institute for Government nad oedd yn credu bod yr adran yn gweithio mewn ffordd "effeithiol iawn" cyn iddo gael swydd Ysgrifennydd Cymru yn 2014.

  Dywedodd Mr Crabb y dylai Swyddfa Cymru ymddwyn fel "pont" i weinidogion Cymru.

  Crabb