a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddiw.

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory.

 2. Sgôr isel i archfarchnad

  Wales Online

  Fe wnaeth archfarchnad Tesco yng Nglyn Ebwy gael sgôr hylendid bwyd o un ar ôl i swyddogion safonau bywyd ymweld â'r lle bwyta, yn ôl WalesOnline.

  Dywedodd llefarydd ar ran Tesco fod boiler y caffi wedi torri ar  ddiwrnod yr archwiliad gan arwain at sgôr llai na'r disgwyl a'u bod nawr yn aros am ail archwiliad.

  Tesco
 3. Llwyddiant beicwyr Cymru

  BBC Sport Wales

  Mae yna feicwyr o Gymru wedi eu henwi yn nhîm Prydain ar gyfer dwy rownd olaf Cwpan Trac y Byd.

  Fe fydd Elinor Barker yn cystadlu yn Los Angeles ddiwedd y mis yma a chyn hynny fe fydd Manon Lloyd ac Emily Nelson yn cystadlu yn Colombia.

  Manon Lloyd
 4. Agor a gohirio cwest

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwest rhagarweiniol i farwolaeth dyn o Sir Ddinbych yn Nepal wedi clywed iddo ddioddef anafiadau i'w ben a'i goesau.

  Roedd Michael Peter Blanchard o Bwllglas ger Rhuthun yn para gleidio yn ardal Pokhara pan ddigwyddodd y ddamwain ar 21 Ionawr.

  Cafodd y cwest ei ohirio, a bydd cwest llawn yn cael ei gynnal yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

 5. Marwolaeth ar Barc Diwydiannol

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau fod person wedi ei ladd ar ôl cael ei daro gan gerbyd ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, ger safle melin bapur.

  Dywedodd y ditectif arolygwr Neil Harrison eu bod yn holi dyn ynglŷn â'r digwyddiad a bod y Gweithgor Iechyd a Diogelwch wedi cael gwybod am y digwyddiad.

  Doedd y gwrthdrawiad ddim ar ffordd gyhoeddus.

  Glannau Dyfrdwy
 6. Tri Cymro yn 'nhîm y penwythnos'

  Wales Online

  Mewn erthygl ar WalesOnline mae Rob Lloyd wedi cyhoeddi 'tîm y penwythnos' o Bencampwriaeth y Chwe Gwlad, sy'n cynnwys tri Cymro.

  Enillodd Cymru 33-7 yn erbyn Yr Eidal gan orffen y gêm yn gryf, er yn methu a chael y pedwaredd cais ar gyfer pwynt bonws.

  Warburton
  Image caption: Sam Warburton; un o'r Cymry a gafodd le yn nhîm y penwythnos
 7. Plant yn ceisio iawndal

  Cyngor Abertawe

  Mae pedwar o blant yn ceisio iawndal o fwy na £200,000 oddi wrth Gyngor Abertawe ynglŷn ag honiadau na wnaeth yr awdurdod lleol ddigon i'w hamddiffyn rhag ymddygiad eu rheini.

  Mae dogfennau gerbron y llys yn honni y dylai'r awdurdod wedi gwneud mwy i amddiffyn y plant rhag "cam-drin emosiynol a chorfforol' a hefyd rhag cael eu hesgeuluso.

  Cafodd y plant eu trosglwyddo i rieni maeth gan Gyngor Abertawe. Ond dywed cyfreithwyr ar ran y plant y dylai hyn wedi digwydd yn gynharach.

  Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Abertawe nad oedd hi'n briodol i wneud sylw ar hyn o bryd.

  Abertawe
 8. Comic Con Cymru 'yn mynd o nerth i nerth'

  The Leader

  Ar wefan y Wrexham Leader mae adroddiad am ddigwyddiad Comic Con sy'n dod i'r dref yn y Gwanwyn

  Eleni mae disgwyl i TJ Thyne o'r rhaglen 'Bones' fod yno, ac hefyd actorion o Buffy the Vampire Slayer, iZombie a Game of Thrones.

  comic con
 9. Ymchwiliad i farwolaeth

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r awdurdodau wedi cadarnhau fod person wedi marw yn dilyn digwyddiad yn ffatri UMP Kymene UK, cwmni Shotton Paper Mill gynt, ar Lannau Dyfrdwy am 11:30 y bore 'ma. 

  Roedd y digwyddiad yn y warws storio papur y cwmni. Mae Heddlu'r Gogledd a'r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn ymchwilio.

  Melin bapur
 10. Carchar am drywanu dyn digartref

  BBC Cymru Fyw

  Mae dyn meddw wnaeth drywanu dyn digartref oedd yn cysgu ar styd ym Mangor wedi ei garcharu am ddwy flynedd.

  Fe blediodd Matthew Lee Roberts, 27, yn euog i anafu Dyfrig Hughes, 63 oed, ac o fod â chyllell yn ei feddiant. Clywodd llys fod y ddau wedi bod yn yfed gyda'i gilydd cyn yr ymosodiad.

 11. Carcharu pedoffeil am oes

  Wales Online

  Mae pedoffeil o Gaerdydd wnaeth ffilmio'i hun yn treisio bachgen tair oed ac yna gwerthu'r fideo am £50 wedi ei garcharu am oes, meddai WalesOnlilne.

  Roedd Aaron Hughes wedi rhoi cyffuriau i'r bachgen cyn ffilmio'r cyfan ar ei ffôn symudol.

  Llys
  Image caption: Cafodd Hughes ei ddedfrydu yn Llys y Goron, Caerdydd
 12. Llanbedrog: Ddim yn chwilio am neb arall

  Heddlu Gogledd Cymru

  Nid yw Heddlu Gogledd Cymru yn chwilio am unrhyw un arall wrth iddyn nhw barhau i ymchwilio i farwolaeth dyn 18 oed yn Llanbedrog ddoe.

  Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i faes parcio y Ship Inn lle darganfuwyd Peter Robert Colwell, dyn 18 mlwydd oed o Gapel Uchaf, Clynnog Fawr yn farw ar ôl dioddef anafiadau saethu.

  Daeth  swyddogion o hyd i wn haels yn y lleoliad ac mae pedwar dyn wedi cael eu harestio mewn cysylltiad â’r digwyddiad ac wedi cael eu rhyddhau ar fechnïaeth yr heddlu tra cynhelir rhagor o ymholiadau. Roedd y pedwar dyn a’r dyn a fu farw yn ffrindiau.

 13. Llys: Dyn wedi lladd Xixi Bi mewn ymosodiad 'milain'

  BBC Cymru Fyw

  Mae llys wedi clywed bod dyn 24 oed wedi lladd ei gariad mewn ymosodiad 'milain a pharhaus' yng Nghaerdydd y llynedd.

  Mae Jordan Matthews, o Heol Trelai yn y brifddinas, wedi cyfaddef dynladdiad Xixi Bi, ond mae'n gwadu ei llofruddio.

  Xixi Bi