a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod, ac am yr wythnos.

  Fe fyddwn ni 'nôl gyda llif byw arbennig o gêm Cymru yn Yr Eidal ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad am 13:30 ddydd Sul, a bydd y llif byw arferol yn ôl am 08:00 fore Llun.

  Mwynhewch y penwythnos!

 2. Tata'n gwneud cais i adeiladu tai

  BBC Wales News

  Mae cwmni dur Tata wedi cyflwyno cynlluniau i adeiladu hyd at 280 o dai ger safle gwaith dur Trostre yn Llanelli.

  Mae'r cwmni wedi gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar y safle 24 erw yng Nghefncaeau.

  Y gred yw nad yw Tata yn bwriadu adeiladu'r tai, ond y bydden nhw'n ystyried gwerthu'r tir am y byddai gwerth mwy gyda chaniatâd cynllunio.

  Tata
 3. 'Posibilrwydd o eira'

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhys Griffiths sydd â rhagolygon y tywydd ar gyfer heno: "Mae 'na bosibilrwydd y bydd cawodydd o eira yn disgyn ar dir uchel, ond ni fydd digon i effeithio ar y ffyrdd.

  "Yna'n hwyrach heno bydd y cawodydd yn clirio tua'r gogledd-ddwyrain, gan adael noson oer dan awyr glir, 1C ar ei isaf."

  Am fwy o fanylion ewch i wefan dywydd y BBC.

 4. Corff trethu newydd i'w sefydlu yn y Cymoedd

  BBC Cymru Fyw

  Mae Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford wedi cyhoeddi y bydd y corff sy'n gyfrifol am gasglu trethi yng Nghymru yn cael ei sefydlu yn Nhrefforest, Rhondda Cynon Taf.

  Bydd Awdurdod Cyllid Cymru yn cael ei sefydlu i reoli a chasglu'r trethi newydd fydd yn cael eu datganoli i Gymru o fis Ebrill 2018 ymlaen.

  Ond mae un AC o ogledd Cymru wedi galw'r penderfyniad i leoli'r adran "ddim ond ychydig filltiroedd" o Gaerdydd yn "gywilyddus".

  Arian
 5. Howley 'wedi methu cyfle'

  South Wales Evening Post

  Yn ei golofn yn y South Wales Evening Post dywed cyn-flaenasgellwr Cymru, Dafydd Jones, bod Rob Howley heb gymryd y cyfle i wneud newidiadau mawr i dîm Cymru.

  Mae Jones yn credu y bydd y gêm yn un anodd i'r Cymry, ac mae'n disgwyl i'r Eidal fod yn gystadleuol am yr 80 munud llawn o dan reolaeth yr hyfforddwr newydd, Conor O'Shea.

  Jones
  Image caption: Dafydd Jones yn chwarae dros Gymru yn 2009
 6. Plasty eiconig yn Sir Gâr ar werth

  BBC Wales News

  Mae plasty yn Sir Gaerfyrddin o'r 18fed ganrif, sydd wedi croesawu rhai o enwau mwyaf y byd pop, ar werth am £1.1m.

  Fe wnaeth Genesis, Black Sabbath a Freddie Mercury dreulio amser yn ymarfer ac yn recordio yn y stiwdio ym Mhlasty Glasplant yng Nghapel Iwan.

  Plasty Glasplant
 7. Yr Egin: Ymateb Cyngor sir Gâr

  Cyngor Sir Gaerfyrddin

  Mae Arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin, Emlyn Dole wedi ymateb i'r newyddion diweddaraf am bencadlys newydd S4C, Yr Egin, gan ddweud ei fod yn "hynod siomedig ac yn destun cryn ofid".

  "Mae'r gymhariaeth rhwng y datblygiad yn Abertawe a'r Egin yn gwbl amhriodol," meddai.

  "Mae'r Egin yn cynnwys adeiladu canolfan greadigol a digidol arloesol a datblygu clwstwr ar gyfer y sector creadigol nid yn unig i ranbarth Bae Abertawe, ond i Gymru gyfan.

  "Er taw S4C fydd y prif denant yn Yr Egin, bydd yno hefyd dros 20 o fentrau masnachol o bob cwr o'r Deyrnas Unedig, a bydd yn creu mwy na 150 o swyddi newydd, a chwmnïau deilliedig cysylltiedig a fydd yn darparu cyfleoedd pellach.

  "Yn ogystal mae'n werth nodi pwysigrwydd dod ag S4C i orllewin Cymru, gan fod hynny'n ategu ymrwymiad y rhanbarth i gefnogi Strategaeth Iaith Gymraeg newydd Llywodraeth Cymru a'r nod o gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050."

  Yr Egin
 8. Carchar am ddelio cyffuriau i blant

  ITV Cymru

  Mae dyn ifanc o Sir y Fflint wedi cael ei garcharu am ddelio canabis i blant mor ifanc a 14 oed.

  Cafodd Andrew Stephen Harrison, 21 oed o Dreuddyn ger Yr Wyddgrug, ei garcharu am 18 mis heddiw.

  Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod ganddo bron i 40 o gwsmeriaid, ond bod o leiaf dau yn blant ysgol.

  Andrew Stephen Harrison
 9. Andrew Selby yn paratoi am noson anodd

  South Wales Argus

  Yn y South Wales Argus dywed y bocsiwr o'r Barri, Andrew Selby, ei fod yn barod am yr ornest anoddaf ei yrfa yn erbyn Ardin Diale.

  Bydd Selby yn wynebu'r bocsiwr o'r Phillippines yn yr ornest pwysau plu yn Llundain nos fory.

  Mae Diale yn focsiwr profiadol sydd wedi ymladd 46 o weithiau, gan gynnwys cystadlu am bencampwriaeth WBO pwysau plu y byd yn 2011.

  Selby
 10. Cwest: 'Gall chwistrell fod wedi cyfrannu'

  BBC Cymru Fyw

  Mae rheithgor wedi cyhoeddi rheithfarn naratif mewn cwest i farwolaeth dyn yn Llanelli yn 2015.

  Bu farw Darran Hunt, 36 oes, wedi iddo dagu ar fag o gyffuriau wrth gael ei arestio gan yr heddlu ar 8 Chwefror 2015.

  Dywedodd y rheithfarn ei fod wedi marw "o ganlyniad i rwystr iddo anadlu oherwydd presenoldeb deunyddiau allanol".

  Mae'r crwner wedi dod â'r achos i ben am y tro, ac fe fydd yn cyhoeddi unrhyw argymhellion ar ddyddiad i'w bennu.

  Darran Hunt
 11. Tocyn parcio i ambiwlans yng Nghaernarfon

  Daily Post

  Mae'r Daily Post yn adrodd bod ambiwlans yng Nghaernarfon wedi cael tocyn parcio tra roedd parafeddygon yn trin dyn oedd yn sâl ger arhosfa bws.

  ambiwlans
 12. Ail ornest i Gymro Cymraeg yr UFC

  Wales Online

  Mae'r Cymro Cymraeg o Abertawe, Brett Johns, wedi cyhoeddi y bydd yn ymladd am yr ail waith yn ei yrfa UFC fel rhan o noson 'UFC London' fis nesaf.

  Fe enillodd Johns ei ornest gyntaf yn yr UFC yn erbyn Kwah Ho Kwak o Dde Korea ym Melfast ym mis Tachwedd.

  Ar 18 Mawrth bydd Johns yn wynebu Ian Entwistle, sydd â record o naw buddugoliaeth a thair colled.

  Brett Johns
 13. Radio 4 yn dathlu Radio Cymru

  BBC Radio 4

  Y prynhawn yma am 16.30 mae rhaglen Feedback ar Radio 4 yn cynnwys eitem am ben-blwydd Radio Cymru yn 40 – a barn y gwrandawyr am yr orsaf. 

  Mae rhaglen estynedig nos Sul am 20.00 ar Radio 4. 

  BOLTON
  Image caption: Roger Bolton, cyflwynydd Feedback ar Radio 4
 14. Gwyntoedd cryfion ar y ffordd

  Tywydd, BBC Cymru

  Rhys Griffiths sydd hefo tywydd y prynhawn:

  "Mae'r cawodydd bellach wedi cyrraedd y gogledd orllewin a bydd hi'n parhau'n llaith ar draws y wlad drwy'r pnawn gyda'r cawodydd ar eu trymaf tua arfordir y gorllewin.

  "Y gwynt hefyd yn hyrddio gryfa' ar hyd glannau'r de orllewin - hyd at 60 milltir yr awr."

  Am fwy o wybodaeth ewch i wefan dywydd y BBC.