a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am heddi. Bydd y Llif Byw yn ôl bore fory am 08:00 ac fe edrychwn ni ymlaen i gael eich cwmni bryd hynny.

  Tan hynny, diolch am ddilyn a noswaith dda i chi.

 2. Apêl wedi gwrthdrawiad yng Nghasnewydd

  Heddlu Gwent

  Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i wrthdrawiad ar Ffordd Malpas, Casnewydd tua 16:40 y prynhawn 'ma. 

  Mae Heddlu Gwent yn dweud fod parafeddygon wedi bod yn trin gwraig oedd yn cerdded yn yr ardal pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad. 

  Cafodd traffig ei atal, sydd wedi achosi tagfeydd yn yr ardal. 

  Mae'r heddlu'n gofyn i urnhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu â nhw ar 101 a dyfynu'r cyfeirnod 370 1/2/17.

 3. Rhybudd am arian ffug yn y gogledd

  Heddlu Gogledd Cymru

  Mae Heddlu'r Gogledd yn cynghori pobl i fod ar eu gwyliadwraeth yn dilyn nifer o achosion diweddar lle mae arian ffug wedi ei ddefnyddio. 

  Mae papurau £20 Albanaidd ffug wedi eu cynnig yn ardaloedd Conwy Sir Ddinbych a de Gwynedd yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

  Maen nhw'n gofyn i fusnesau fod yn wyliadwrus, ac i gysylltu a nhw os yw hyn yn digwydd iddyn nhw.

 4. Gwella..gwaethygu...gwaeth fyth!

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd y glaw'n clirio heno, ond fydd mwy o law eto dros nos, a fydd hi'n ddwrnod gwlyb a hynod wyntog fory.

  I weld eich tynged, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 5. Saith AS Llafur Cymreig i wrthwynebu tanio Erthygl 50

  BBC Cymru Fyw

  Chris Bryant, Kevin Brennan, Madeleine Moon, Jo Stevens, Owen Smith, Stephen Doughty ac Ann Clwyd yw'r saith Aelod Seneddol Llafur Cymreig sydd wedi cyhoeddi y byddan nhw'n pleidleisio yn erbyn tanio Erthygl 50 mewn pleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin heno.

  Brexit
 6. Ail adrodd camgymeriadau'r gorffennol?

  Click on Wales

  Heddiw ar wefan Click on Wales, mae Dylan Moore yn cynnig persbectif amgen ar ddigwyddiadau'r byd, drwy chwyddwydr un sydd newydd ymweld â gwersyll Auschwitz.

  Auschwitz
 7. AC yn gwadu ysmygu "cyffuriau meddal"

  BBC Cymru Fyw

  Mae un o Aelodau Cynulliad UKIP wedi gwadu cyhuddiad gan westy iddi ysmygu "cyffuriau meddal" mewn ystafell wely tra'n aros yng Nghaerdydd er mwyn mynychu'r Senedd. 

  Fe gododd gwesty'r Future Inn ym Mae Caerdydd dâl o £250 ar Michelle Brown, AC rhanbarthol dros Ogledd Cymru, ar ôl ei chyhuddo o achosi "arogl cryf" yn ei hystafell a oedd yn golygu na ellid ei defnyddio am 24 awr. 

  Mae llefarydd ar ran Ms Brown wedi gwadu'r cyhuddiad gan ddweud fod yr arogl wedi ei achosi gan dybaco cryf y bu'r AC yn ei ysmygu yn yr ystafell dim ysmygu.

  Michelle Brown
  Image caption: Michelle Brown
 8. Cofio Brian Williams

  Wales Online

  Ddegawd ers i'r chwaraewr rygbi, Brian Williams farw'n sydyn o bwl ar y galon yn 46 oed, Wales Online sy'n cofio'r cawr o'r Preseli.

  "Roedd Brian yn arbennig" meddai ysgrifennydd clwb rygbi Castell-nedd, David Shaw.

  “Mae rhai'n dweud mai fe yw'r chwaraewr mwyaf dylanwadol erioed i wisgo crys Castell-nedd. 

  "Pan oedd e'n chwarae, ro'dd hi'n ymddangos fod unrhyw beth yn bosib."

  Brian Williams
  Image caption: Brian Williams
 9. Dod o hyd i werth £200,000 o blanhigion canabis

  Heddlu De Cymru

  Mae'r heddlu'r De yn dweud iddyn nhw ddod o hyd i werth £200,000 o ganabis mewn cyrchoedd yn y de-ddwyrain ddiwedd Ionawr. 

  Fe gafodd 42 o blanhigion canabis eu canfod mewn adeilad ar Ffordd Tonna ym Maesteg ar 25 Ionawr. 

  Hanner awr yn ddiweddarach, daeth swyddogion o hyd i 200 o blanhigion mewn tŷ yn y Barri. 

  Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth am yr achosion hyn, neu achosion eraill i gysylltu â nhw.

  canabis
 10. Poeni am ddyfodol cig oen Cymreig

  BBC Cymru Fyw

  Gallai'r diwydiant cig oen yng Nghymru gael ei ddifetha os oes cytundeb masnach rydd sy'n caniatáu i lawer iawn o gig o Seland Newydd ddod i mewn i'r wlad, yn ôl ysgrifennydd materion gwledig Cymru.

  Dywedodd Lesley Griffiths wrth ACau bod gweinidogion y DU yn teimlo bod ganddyn nhw "bwerau hud" dros amaeth, er ei fod yn fater sydd wedi ei ddatganoli.

  Ond ychwanegodd ei bod yn hapus gyda'r trafodaethau diweddaraf yn San Steffan am ddyfodol amaeth ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd.

  Daw ei sylwadau wedi rhybudd tebyg gan undeb amaethwyr y byddai lleihau allforion i Ewrop a chynyddu mewnforion o Seland Newydd yn creu problem fawr.

  Lesley Griffiths
 11. Ffordd ynghau yn Rhuthun

  Teithio BBC Cymru

  Mae ffordd yr A494 ynghau i'r ddau gyfeiriad yn Rhuthun, Sir Ddinbych yn dilyn damwain ger yr A526/Lôn Parcwr (cylchdro Tesco). 

  Mae traffig yn ciwio yn yr ardal.

 12. Carchar am dreisio merch ag anghenion arbennig

  South Wales Evening Post

  Mae dyn wedi ei garcharu am 14 mlynedd am gamdrin merch ifanc oedd ag anghenion dysgu arbennig, medd y South Wales Evening Post.

  Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Paul Edward Court, 33 oed o Bort Talbot, wedi treisio'r ferch droeon dros gyfnod o 15 mis.

  Digwyddodd yr ymosodiadau ddegawd yn ôl, ond dim ond yn ddiweddar yr aeth y ferch â'r wybodaeth at yr awdurdodau.

  Llys y Goron
 13. Lluniau o ddifrod i bier Bae Colwyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae Cymru Fyw newydd derbyn lluniau o'r difrod sydd wedi ei achosi i ran o bier Bae Colwyn.

  Cafodd swyddogion peirianyddol cyngor Conwy eu hanfon i'r safle, ond bydd yn rhaid iddynt aros tan bod y llanw allan er mwyn gwneud asesiad o'r difrod a beth ddigwyddodd.  

  Pier
  BC
 14. 'Gall Trump gael dylanwad da'

  Prifysgol De Cymru

  Mewn darlith ym Mhrifysgol De Cymru, fe wnaeth cyn bennaeth MI6, Sir Richard Dearlove, ddadlau na fydd Brexit yn fygythiad i'n diogelwch, a gall gael Donald Trump yn Arlywydd fod yn beth da i Brydain.

  View more on youtube