a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  Dyna ni am heddiw - cofiwch ymuno â ni unwaith eto fory am y newyddion diweddaraf o Gymru!

 2. Brexit: Tebygrwydd i refferendwm datganoli?

  BBC Cymru Fyw

  Wrth i'r ddadl ar Fesur Erthygl 50 barhau yn Nhŷ'r Cyffredin, mae un AS gafodd ei eni yng Nghymru wedi cymharu pleidlais Brexit â'r refferendwm ddaeth â datganoli i Gymru.

  Dywedodd Nigel Evans, AS Ceidwadol Ribble Valley mai dim ond 50.1% oedd wedi pleidleisio yn refferendwm 1997, ac o'r rheiny dim ond 50.3% oedd wedi dweud 'Ie' i ddatganoli.

  "A beth wnaethon ni? Wnaethon ni ddim galw am ail refferendwm... fe wnaethon ni dderbyn y canlyniad," meddai.

  nigel evans
  Image caption: Cafodd Nigel Evans ei eni yn Abertawe
 3. Barrow i adael y Liberty?

  Wales Online

  Mae hi dal yn bosib y bydd Leeds yn ceisio prynu asgellwr Abertawe, Modou Barrow am tua £5m cyn i'r ffenestr drosglwyddo gau heno, yn ôl WalesOnline.

  Fe allai'r ymosodwr Borja Baston hefyd fod ar ei ffordd allan o Stadiwm Liberty, gyda Villarreal yn awyddus i arwyddo'r Sbaenwr.

  Mae disgwyl cadarnhad hefyd y bydd Neil Taylor yn ymuno ag Aston Villa, gyda Jordan Ayew yn symud y ffordd arall.

  Noson brysur i gadeirydd yr Elyrch, Huw Jenkins felly!

  modou barrow
 4. R'un sbit!

  BBC Cymru Fyw

  Bydd pypedau o gyn-arweinydd y Blaid Lafur, Neil Kinnock, a'i wraig Glenys, yn mynd ar werth fis nesaf.

  Cafodd y ffigyrau eu defnyddio fel rhan o'r rhaglen ddychan Spitting Image, oedd yn boblogaidd yn yr 1980au a'r 1990au.

  Mae disgwyl i'r pypedau godi rhwng £2,000 a £3,000 pan fyddan nhw'n mynd i ocsiwn ar 18 Chwefror.

  neil a glenys
  Image caption: Mae Neil Kinnock yn gyn-AS Islwyn, ac roedd Glenys Kinnock yn Aelod o Senedd Ewrop am ddeng mlynedd
 5. Dynes wedi'i tharo ar ôl gwylltio gyrrwr a'i gariad

  Daily Post

  Cafodd mam ei dilyn am dair milltir yn dilyn digwyddiad ar y ffordd, cyn cael ei tharo yn ei gwyneb gan ferch 19 oed, yn ôl y Daily Post.

  Clywodd Llys Ynadon yr Wyddgrug bod Sophie Wier yn teithio gyda'i babi yn y car pan wnaeth hi ymateb yn rhwystredig wedi i yrrwr arall, Mike Thompson oddiweddu wrth ddod tuag ati gan orfodi iddi frecio.

  Ond yna fe drodd Thompson ei gar o gwmpas a dilyn Miss Weir, a phan ddaeth hi i stop fe ddaeth ei gariad Saffron Ellis-Bestman allan o'r car ac ymosod ar Miss Wier.

  Cafodd Ellis-Bestman orchymyn cymunedol â 180 awr o waith di-dâl gan y barnwr Gwyn Jones, yn ogystal â gorchymyn i dalu cyfanswm o £905.

 6. Gwobr i bafiliwn newydd yr Eisteddfod

  Eisteddfod Genedlaethol Cymru

  Beth oedd eich barn chi o bafiliwn newydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Sir Fynwy llynedd?

  Mae'n debyg ei fod wedi plesio ambell un beth bynnag, gan fod y cwmni y tu ôl iddo wedi cipio gwobr am y Strwythur Dros-Dro Gorau yng ngwobrau’r Festival Supplier Awards yn ddiweddar.

  "Yn ddi-os, roedd y profiad o fod yn y Pafiliwn newydd yn gwbl wahanol i’r hyn a gafwyd yn y babell fawr binc, gyda’r ansawdd gymaint yn well ar gyfer perfformwyr ac artistiaid, cystadleuwyr a’r gynulleidfa," meddai Huw Aled Jones, Pennaeth Technegol yr Eisteddfod.

  pafiliwn pinc
 7. Cymylog a gwlyb

  Tywydd, BBC Cymru

  Bydd hi'n parhau yn gymylog, niwlog a gwlyb efo glaw ysgafn yn hwyrach heno, ond yn eitha' mwyn. 

  Does dim disgwyl i'r tymheredd ostwng yn is na 7C dros nos. 

  Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

 8. Llywodraeth i gael gwared â chorff cyllido prifysgolion

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y byddan nhw'n cael gwared â'r corff sydd yn dosbarthu arian cyhoeddus i brifysgolion, a chreu sefydliad newydd.

  Llynedd fe wnaeth adolygiad argymell ei bod hi'n bryd dod â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) i ben.

  Byddai'r corff newydd yn rheoli cyllid ar gyfer prifysgolion, colegau addysg bellach a chyllid ar gyfer ymchwil a sgiliau.

  Kirsty Williams
  Image caption: Mae adroddiad yr Athro Hazelkorn yn argymell trin addysg bellach fel un sector, yn ôl Kirsty Williams
 9. Cyrch heddlu yn ymchwiliad Fillon

  BBC News UK

  Mae'r heddlu wedi cynnal cyrch yn senedd Ffrainc yn dilyn honiadau bod yr ymgeisydd arlywyddol Francois Fillon wedi talu ei wraig i wneud gwaith ffug.

  Yn ôl adroddiadau roedden nhw'n chwilio am gytundebau Penelope Fillon o'r cyfnod yr oedd hi wedi ei chyflogi fel cynorthwyydd i'w gŵr ac yna aelod seneddol arall.

  Mae Mr Fillon a'i wraig, gafodd ei geni yng Nghymru, yn gwadu gwneud unrhyw beth o'i le.

 10. Pwy oedd protestwyr Caerdydd oedd 'o blaid' Trump?

  Wales Online

  Wrth i gannoedd o bobl dyrru i strydoedd Caerdydd neithiwr i brotestio yn erbyn polisi Donald Trump ar fewnfudwyr, gwelwyd dau brotestiwr o flaen castell y ddinas yn dal arwyddion yn cefnogi safbwynt Arlywydd yr UDA.

  Ond yn ôl WalesOnline, roedd y ddau unigolyn yn Fwslemiaid o Gaerdydd oedd dim ond yno er mwyn gweld sut ymateb fydden nhw'n ei gael.

  Dywedodd Aiman Saif a Sanaan Akhter eu bod yn cynnal "arbrawf cymdeithasol" ac nad oedden nhw'n rhannu safbwyntiau Trump.

  View more on twitter
 11. Cynghorwyr yn ystyried parc dŵr i'r Rhyl

  BBC Cymru Fyw

  Mae cynghorwyr yn Sir Ddinbych wedi pleidleisio i ddewis cynnig ar gyfer adeiladu parc ddŵr newydd ar bromenâd Y Rhyl.

  Y gobaith yw y bydd y ganolfan newydd 1,200 metr sgwâr yn creu hyd at 200 o swyddi, ac yn agor erbyn Pasg 2019.

  Mae Cyngor Tref Y Rhyl a Llywodraeth Cymru wedi addo arian ar gyfer y prosiect mewn egwyddor, a bydd y cynlluniau nawr yn mynd gerbron pwyllgor cynllunio.

 12. Dafad mêêê-wn argyfwng!

  Daily Post

  Mae fideo ar wefan y Daily Post yn dangos sut wnaeth staff yr RSPCA achub dafad, oedd yn gaeth am bythefnos, gannoedd o drodfeddi i lawr mewn chwarel yn Eryri.

 13. Dadl Seneddol ar wahodd Trump i Brydain

  BBC Cymru Fyw

  Bydd Tŷ'r Cyffredin yn cynnal dadl ddydd Llun 20 Chwefror i drafod deiseb yn galw am wahardd Donald Trump rhag dod i Brydain ar Ymweliad Gwladol.

  AS Gorllewin Casnewydd, Paul Flynn fydd yn arwain y ddadl.

  Mae bron i 1.7miliwn o bobl wedi arwyddo'r ddeiseb yn galw am dynnu'r gwahoddiad yn ôl - tra bod 120,000 bellach wedi arwyddo deiseb arall yn galw arno i ddod.

  trump
 14. Baston i ddychwelyd i Sbaen?

  South Wales Evening Post

  Mae'r South Wales Evening Post yn adrodd y gallai Villarreal wneud cynnig am ymosodwr Abertawe, Borja Baston cyn i'r ffenestr drosglwyddo gau heno.

  Dyw'r chwaraewr 24 oed heb greu llawer o argraff ers symud o Atletico Madrid am £15m yn yr haf, gan sgorio dim ond un gôl mewn 15 gêm.

  Byddai'r Elyrch yn debygol o fod eisiau ffi tebyg i'r hynny a dalon nhw chwe mis yn ôl, ond gallai Baston hefyd ddychwelyd i Sbaen ar fenthyg.

  borja baston
  Image caption: Roedd y £15m a dalodd Abertawe am Baston yn record i'r clwb
 15. Gwerthu tafarn adnabyddus yn y Preseli

  Golwg 360

  Mae Golwg360 wedi bod yn siarad â pherchennog tafarn adnabyddus ym mynyddoedd y Preseli sydd wedi penderfynu gwerthu’r busnes teuluol ar ôl 25 mlynedd.

  Dywedodd Hafwen Davies ei bod hi'n "eithaf trist" o werthu Tafarn Sinc, ond ei bod hi'n gobeithio y byddai'r prynwyr newydd yn cadw naws Gymreig y busnes.

 16. Ysgolion Uwchradd Categori Oren

  BBC Cymru Fyw

  Dyma'r ysgolion uwchradd yng Nghymru sydd wedi eu rhoi yn y categori Oren - y trydydd o'r pedwar categori - yn y rhestrau diweddaraf.

 17. Cyhoeddi categorïau Ysgolion Pob Oed

  BBC Cymru Fyw

  Yn ogystal â rhyddhau rhestr categorïau yr ysgolion cynradd ac uwchradd yng Nghymru, mae Lywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi ym mha gategorïau y mae Ysgolion Pob Oed y wlad.

  Deg sydd ar y rhestr - gydag un yn y categori Gwyrdd, pump yn y categori Melyn, dwy yn y categori Oren a dwy yn y categori Coch.

 18. Cotterill i Gaerdydd?

  Birmingham Mail

  Mae'n ymddangos y gallai asgellwr Cymru, David Cotterill fod ar ei ffordd allan o Birmingham - yn ôl ei gyfrif Twitter ei hun beth bynnag!

  Yn gynharach roedd y Birmingham Mail yn adrodd bod Caerdydd, Bristol City a Reading ymysg y clybiau sydd â diddordeb ei arwyddo.

  Mae'r chwaraewr 29 oed wedi sgorio dwy gôl dros Birmingham City y tymor hwn, ond dydi o heb chwarae mor gyson dros y clwb ers dychwelyd o Euro 2016 yn yr haf.

  Cafodd Cotterill ei eni yng Nghaerdydd - ac mae'n cyfri Abertawe ymysg ei gyn-glybiau!

  View more on twitter
 19. Dynes yn cwympo a marw wedi i geir daro tŷ

  Heddlu De Cymru

  Mae Heddlu De Cymru yn dweud bod dynes 78 oed wedi marw, a hynny wedi gwrthdrawiad yng Nghaerdydd dros y penwythnos pan darodd dau gar yn erbyn tŷ.

  Roedd y gwasanaethau brys wedi eu galw i'r gwrthdrawiad yn Heol y Gors, Yr Eglwys Newydd am 16:10 ddydd Sul, ond chafodd y ddynes, oedd yn byw yn y tŷ, mo'i hanafu yn y digwyddiad.

  Ddydd Llun fodd bynnag cawsant eu galw unwaith eto wedi i'r ddynes gwympo, a bu hi farw'n ddiweddarach.

  Mae'r heddlu yn parhau i ymchwilio ac mae swyddogion arbenigol yn cynnig cefnogaeth i deulu'r ddynes.

  heol y gors