a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Caerdydd yn cynnal trafodaethau Brexit
 2. Alun Cairns: 'Bydden i'n croesawu ymweliad gan Trump'
 3. Dedfrydu 10 am greu fferm ganabis ym Merthyr Tudful
 4. Cynllun addysg Gymraeg yn 'ddi-uchelgais'

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Nos da!

  BBC Cymru Fyw

  Dyna ddiwedd y llif byw am heddiw.

  Fe fyddan ni'n ôl am 08:00 yn y bore gyda mwy o'r newyddion diweddara' o bob cwr o Gymru.

  Diolch am eich cwmni a nos da.

 2. Noson gymylog

  Tywydd, BBC Cymru

  Mae disgwyl noson gymylog gyda glaw mân a niwl isel ar elltydd. Tymheredd isaf: 5C.

  Yfory, bydd hi'n gymylog yn y bore gyda glaw mân eto mewn mannau. Bydd y glaw yn cryfhau yn ystod y dydd. Tymheredd uchaf: 12C.

  Ewch i'r wefan dywydd am ragor o wybodaeth.

 3. Salwch anarferol Harry Davies

  Wales Online

  Mae chwaraewr rygbi ifanc o Gymru wedi disgrifio sut y cafodd salwch anarferol a olygodd ei fod wedi treulio deufis yn ei wely.

  Dywedodd asgellwr Caerfaddon, Harry Davies, ei fod yn braf bod yn ôl yn chwarae yn y gêm gyfartal yn erbyn Caerloyw dros y penwythnos.

  Symudodd Davies i Gaerfaddon o'r Gleision y tymor yma.

  Harry Davies
 4. Pa 'gastropubs' o Gymru sydd ar restr o 50 gorau'r DU?

  BBC Cymru Fyw

  Mae dwy dafarn o Gymru wedi eu henwi mewn rhestr o 50 gastropub gorau'r DU.

  Yn safle 30, mae The Hardwick yn Y Fenni, oedd yn yr wythfed safle yn rhestr 2016.

  Mae The Bunch of Grapes ym Mhontypridd hefyd ar y rhestr, yn safle rhif 44.

 5. Pencadlys S4C: 'Prifysgol yn medru sicrhau'r gost'

  Dyfodol y cynllun i symud pencadlys S4C i ddatblygiad Yr Egin, Caerfyrddin, sy'n cael sylw'r Pwyllgor Materion Cymreig nawr.

  Daeth yn amlwg ym mis Tachwedd bod Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, sy'n gyfrifol am y datblygiad, wedi gofyn am gyllid ychwanegol i adeiladu'r ganolfan newydd.

  View more on twitter
 6. Huw Jones: 'Ddim yn glir' os bydd toriadau pellach i S4C

  Nawr mae cadeirydd Awdurdod S4C yn rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor Materion Cymreig.

  View more on twitter
 7. 'Ni ellir parhau i dorri cyllideb S4C'

  Mae prif weithredwr S4C wedi dweud nad yw'n bosib parhau i dorri cyllideb y sianel i'r un raddfa â'r blynyddoedd diwethaf.

  Mae Ian Jones, fydd yn gadael y swydd tua diwedd y flwyddyn, ar hyn o bryd yn rhoi tystiolaeth i'r Pwyllgor Materion Cymreig sy'n cwrdd yn San Steffan.

  View more on twitter
  View more on twitter
 8. Llanrhymni: Dyn mewn 'cyflwr difrifol'

  Gwasanaeth Ambiwlans Cymru

  Mae hi wedi dod i'r amlwg bod y dyn gafodd ei anafu yn Llanrhymni yn gynharach heddiw wedi cael sioc drydan.

  Dywedodd y gwasanaeth ambiwlans ei fod mewn "cyflwr difrifol" yn Ysbyty Athrofaol Caerdydd.

  Roedd yn gweithio i Western Power Distribution ar safle ar Heol Clevedon pan gafodd ei anafu tua 12:00.

 9. Y Gymraeg ar lwyfan Miss Teen - dan faner Jamaica!

  Wales Online

  Bydd merch o Gaerdydd yn cynrychioli Jamaica ym mhasiant Miss Teen eleni - a bydd yn siarad Cymraeg yn ei pherfformiad!

  Yn ôl Wales Online, fe fydd Tyra Thomas, 13 oed, yn cystadlu dan faner cenedl teulu ei thad yn Huddersfield ar 25 Chwefror - ond bydd gan yr iaith le amlwg ar y llwyfan hefyd.

  Dywedodd ei mam wrth y wefan ei bod yn credu y bydd y dorf yn ymateb yn gadarnhaol.

  "Mae'n anarferol iddyn nhw weld Cymraes ddu sy'n cynrycholi Jamaica ac yn siarad Cymraeg", meddai.

 10. Caniadaeth y Cysegr yn dathlu 75 mlynedd

  BBC Cymru Wales

  Fis nesaf bydd BBC Cymru yn dathlu 75 mlynedd ers darlledu Caniadaeth y Cysegr am y tro cyntaf.

  Cafodd y rhaglen canu emynau ei darlledu am y tro cyntaf ar Chwefror 15, 1942, a hynny ar draws Prydain ar wasanaeth radio Home Service y BBC.

  Yn ôl gwybodaeth o'r Radio Times o'r cyfnod, Idris Lewis oedd y cyflwynydd, gyda Chantorion Llanelli yn canu dan arweiniad D.H. Lewis.

  Dywedodd Betsan Powys, Golygydd Radio Cymru bod y rhaglen yn "un o berlau Radio Cymru ac yn dal i chwarae rhan bwysig yn hanes yr orsaf".

  "Mae'n braf gwybod bod y gyfres wedi cael cymaint o ddylanwad yng Nghymru a thu hwnt," meddai.

  Radio Times
 11. Trafodaethau 'positif' yn y Cyd-bwyllgor medd Cairns

  BBC Cymru Fyw

  Mae Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns wedi dweud bod llawer o drafodaethau positif rhwng y Prif Weinidog a'r llywodraethau datganoledig heddiw, yn enwedig "o amgylch masnachu cenedlaethol".

  Dywedodd nad oedd galwad Llywodraeth Cymru am fynediad llawn i'r farchnad sengl yn anghyson gyda gobaith Llywodraeth y DU o gytundeb masnach rydd.

  Ychwanegodd: "Rydyn ni'n benderfynol o fynd gyda phob rhan o'r DU wrth i ni drafod gadael yr Undeb Ewropeaidd."

  Alun Cairns
 12. Brexit: 'Risg sylweddol' i amaeth a gweithgynhyrchu

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  Mae un o bwyllgorau'r Cynulliad wedi cyhoeddi ei adroddiad cyntaf ar oblygiadau Brexit.

  Yn ôl y ddogfen gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol, mae gadael yr UE yn "risg sylweddol" i'r sectorau gweithgynhyrchu ac amaeth.

  Ymysg yr argymhellion sy'n rhan o'r adroddiad, mae'r syniad y dylai Llywodraeth Cymru gymryd camau i baratoi gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer effaith Brexit.