a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Diolch am ddilyn!

  BBC Cymru Fyw

  Mae'r llif byw wedi dod i ben am y diwrnod, ac am yr wythnos! Fe fyddwn ni 'nôl am 08:00 fore Llun, ond bydd y diweddaraf ar ein hafan yn y cyfamser.

  Mwynhewch eich penwythnos!

 2. Dredge yn un o naw ar y blaen yn Qatar

  BBC Sport

  Mae'r Cymro Bradley Dredge yn un o naw golffiwr sy'n arwain cystadleuaeth y Qatar Masters ar ôl dwy rownd.

  Dredge oedd yn arwain y gystadleuaeth ar ôl y rownd gyntaf, ond mae wyth o chwaraewyr eraill bellach wedi ymuno ag ef ar dop y rhestr.

  Mae naw yn record newydd ar yr European Tour ar gyfer y nifer fwyaf o chwaraewyr yn gyfartal ar y blaen mewn cystadleuaeth.

  Bradley Dredge
 3. 'Gwallau data' yn oedi ymgynghoriad M4

  BBC Wales News

  Mae wedi dod i'r amlwg bod ymgynghoriad cyhoeddus ar ffordd osgoi'r M4 wedi'i ohirio am bron i bedwar mis oherwydd rhagfynegiadau data gwallus.

  Yn wreiddiol, roedd yr ymgynghoriad i fod i ddechrau ar 1 Tachwedd 2016, ond nawr bydd yn dechrau ar 28 Chwefror.

  Clywodd gyfarfod yng Nghasnewydd heddiw bod llai o draffig mewn gwirionedd na'r hyn oedd wedi'i ragfynegi yn wreiddiol, gan achosi'r oedi.

  M4
 4. Cynnig £10,000 i weithwyr hŷn Tata ymddeol

  BBC Cymru Fyw

  Mae BBC Cymru yn deall y gallai cyfraniad pensiwn hyd at £10,000 gael ei gynnig i weithwyr Tata sydd dros 50 oed ac yn bwriadu ymddeol yn gynnar.

  Bydd y ffigwr terfynol yn amrywio, gan ddibynnu ar hyd eu gwasanaeth i'r cwmni ac ers faint mae'r unigolion wedi bod yn talu i mewn i'w cynllun pensiwn.

  Bydd aelodau tri o'r undebau yn pleidleisio dros y cynnig ddydd Llun.

  Tata
 5. Gweilch yn gorfod symud stadiwm?

  BBC Sport Wales

  Mae'n bosib na fydd y Gweilch yn gallu chwarae eu gêm gartref yn rownd wyth olaf Cwpan Her Ewrop yn erbyn Stade Francais yn Stadiwm Liberty.

  Maen nhw i fod i wynebu'r clwb o Ffrainc ddydd Sul, 2 Ebrill am 17:45.

  Ond gallai darlledwyr symud gêm tîm pêl-droed Abertawe yn erbyn Middlesbrough yn yr un stadiwm i ddydd Sul hefyd a fyddai'n gorfodi'r Gweilch i chwarae yn rhywle arall. 

  Stadiwm Liberty
 6. Chiz a'r Artes Mundi

  Twitter

  Mae Golwg 360 wedi bod yn cloriannu canlyniad gwobr gelf Artes Mundi ac yn clywed barn Huw Chiswell am y gweithiau.

  View more on twitter
 7. Bachgen wedi'i daro gan gerbyd yn Y Barri

  Heddlu De Cymru

  Mae bachgen wedi cael ei gludo i'r ysbyty wedi iddo gael ei daro gan gerbyd yn Y Barri.

  Cafodd Heddlu'r De eu galw i'r digwyddiad ger Ysgol Gynradd Gladstone am 15:35 heddiw.

  Cafodd y bachgen ei gymryd i Ysbyty Athrofaol Cymru ond dyw ei anafiadau ddim yn rhai difrifol, meddai'r llu.

  Mae gyrwyr yn cael eu hannog i osgoi'r ardal am fod y ffordd ynghau tra bod ymchwiliad yn cael ei gynnal i'r digwyddiad.

 8. Gwerthu lluniau o "ferch ddirgel" Lloyd George

  BBC Cymru Fyw

  Bydd lluniau sy'n dangos y cyn-Brif Weinidog David Lloyd George gyda'i "ferch ddirgel" yn cael eu gwerthu mewn arwerthiant.

  Jennifer Longford oedd unig ferch Frances Stevenson, ysgrifenyddes Lloyd George, oedd hefyd mewn perthynas ag o. Roedd y ferch yn adnabod Lloyd George fel taid iddi, ond roedd ganddi amheuon mai ef oedd ei thad.

  Mae'r lluniau teuluol, sy'n dangos y ddau gyda'i gilydd, wedi'u rhyddhau pum mlynedd wedi marwolaeth Ms Longford yn 82 oed.

  David Lloyd George
 9. Edrych 'mlaen at Caernarfon v Y Rhyl

  Twitter

  Bydd Toby Jones yn wynebu ei gyn-glwb wrth i'r Caneris herio'r Rhyl ar yr Oval yfory.

  View more on twitter
 10. Ymchwiliad i effaith Brexit ar ddatganoli

  BBC Wales News

  Mae ymchwiliad i effaith Brexit ar ddatganoli yng Nghymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi cael ei lansio gan bwyllgor San Steffan.

  Bydd Pwyllgor Undeb Ewropeaidd yr Arglwyddi yn clywed gan academyddion, arweinwyr busnes a gwleidyddion ar 7 Chwefror yng Nghaerdydd.

  Bydd yr ymchwiliad byr yn ystyried sut y dylai gweinidogion y DU adlewyrchu barn y gwledydd datganoledig yn nhrafodaethau Brexit.

  UE
 11. Bermo a'r camel

  Twitter

  Ymysg y rhyfeddodau mewn clip ffilm sydd wedi ei gyhoeddi ar wefan BFI mae camel ar draeth Bermo a golygfeydd o Ddolgellau a'r Bala.

  View more on twitter
 12. TB gwartheg ar ei isaf ers degawd

  Golwg 360

  Mae nifer yr achosion newydd o TB mewn gwartheg ar ei isaf ers 10 mlynedd, yn ôl Prif Swyddog Milfeddygol Cymru.

  Dywedodd Christianne Glossop am y cwymp wrth annerch Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol cangen Sir Benfro o NFU Cymru neithiwr.

  Yn ôl Golwg 360, mae dros 95% o wartheg Cymru bellach heb TB o ganlyniad i brofion mwy sensitif sy'n darganfod yr haint yn gynt ac yn arafu lledaeniad y clefyd.

  Gwartheg
 13. Tri enw newydd i Fangor

  Twitter

  Mae clwb pêl-droed Bangor wedi arwyddo tri chwaraewr newydd yn y ffenest drosglwyddo, gan gynnwys Gary Taylor-Fletcher a chwaraeodd yn Uwchgynghrair Lloegr i Blackpool.

  View more on twitter
 14. Gall dyn gael ei alltudio ar 'unrhyw adeg'

  BBC Cymru Fyw

  Mae teulu dyn o Gaerdydd sydd yn wynebu cael ei alltudio i Afghanistan yn dweud fod ei gyfreithiwr wedi rhybuddio y gallai ddigwydd "ar unrhyw adeg".

  Mae Bashir Naderi, 20 oed, wedi bod yn byw yng Nghymru ers 10 mlynedd, ar ôl i'w fam dalu i fasnachwyr pobl i ddod ag ef i'r DU.

  Ond fe ddaeth i'r amlwg ddydd Mercher nad oedd y Swyddfa Gartref wedi rhoi caniatâd iddo aros yma.

  Bashir Naderi a'i bartner, Nicole Cooper
 15. Beth sydd mewn llun?

  Cylchgrawn, Cymru Fyw

  Mae'n siŵr bod nifer ohonoch chi yn eu defnyddio'r symbolau yn ddyddiol mewn e-byst, negeseuon testun ac ar y cyfryngau cymdeithasol, ac yn fuan bydd fflag Cymru ar gael yn y casgliad o emojis.

  Mae Unicode wedi cytuno i ychwanegu baneri Cymru, Yr Alban a Lloegr pan fydd y system yn cael ei diweddariad nesaf, ac i ddathlu'r garreg filltir beth am roi eich gwybodaeth chi o emojis ar waith?

  Mae adran gylchgrawn Cymru Fyw wedi llunio cwis yn defnyddio rhai o'r emojis yma i greu teitlau caneuon, cyfresi teledu, ffilmiau neu lyfrau Cymraeg. Faint ydych chi'n eu 'nabod?

  Emojis
 16. Marwolaethau lori godi: Carcharu dau

  BBC Cymru Fyw

  Mae dau ddyn wedi cael eu carcharu ar ôl eu cael yn euog o ddynladdiad mewn cysylltiad â damwain lori wnaeth achosi marwolaeth pedwar o bobl yng Nghaerfaddon y llynedd.

  Bu farw tri dyn o dde Cymru - Robert Parker, 59, Philip Allen, 52, a Stephen Vaughan, 34 - a merch phedair oed, Mitzi Steady yn y digwyddiad.

  Cafodd perchennog y cwmni lorïau, Matthew Gordon ei garcharu am saith mlynedd a chwe mis, tra bo'r mecanig Peter Wood yn wynebu 5 mlynedd a thri mis dan glo.

  gordon a wood
  Image caption: Matthew Gordon (chwith) a Peter Wood (dde)
 17. Cariad yn blodeuo yn Nolgellau?

  Golwg 360

  Mae ymgyrch ar droed i wneud Dolgellau y dref fwyaf rhamantus yng Nghymru am 21 diwrnod rhwng Diwrnod Santes Dwynwen a Diwrnod San Ffolant meddai Golwg 360.

 18. Cau becws - colli 100 o swyddi

  BBC Cymru Fyw

  Fe fydd cynhyrchu yn dod i ben am y tro olaf ym mecws Avana yng Nghasnewydd heddiw wrth i'r becws gau wedi chwe degawd yn y ddinas.

  Dywedodd y perchnogion Food Utopia nad oedden nhw wedi canfod ffordd o gadw'r safle yn hyfyw yn ariannol. 

  Yn ôl undeb BFAWU fe fydd tua 100 o'i aelodau yn colli'u gwaith.