a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Cyfarfod Llawn yn dechrau am 1.30pm gyda chwestiynau i'r Prif Weinidog
  2. Datganiad a Chyhoeddiad Busnes
  3. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: Diwygio Llywodraeth Leol
  4. Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg: Yr Adolygiad Hazelkorn o Addysg yng Nghymru
  5. Rheoliadau Cyngor y Gweithlu Addysg (Ffioedd Cofrestru) 2017
  6. Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017
  7. Dadl: Yr Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2015-2016