a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

  1. Ffrainc 20-18 Cymru
  2. Diweddglo anhygoel, gyda 100 munud o chwarae
  3. 6 cic cosb gan Halfpenny
  4. Lamerat a Chat yn sgorio i Ffrainc, Lopez yn cicio pwyntiau ychwanegol

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

Hwyl am y tro

Wedi 100 munud o chwarae, torcalon i Gymru.

Yn dilyn diweddglo hollol ryfeddol,  cliciwch yma i ddarllen adroddiad y gêm .

Dyna ddiwedd y llif byw, diolch am eich cwmni.

Pawb a'i farn

Twitter

"Twyll" meddai Deiniol Jones ar S4C o eilyddio Atonio, oedd yn dweud ei fod wedi anafu, ac nid ef yw'r unig un:

View more on twitter

'Balch' ond 'siomedig'

Alun Wyn Jones yn teimlo bod Cymru wedi gwneud digon i ennill heddiw, ac yn dweud bod ambell i gwestiwn technegol sydd angen eu gofyn i'r dyfarnwyr.

Ond yn "falch" o berfformiad Cymru, er yn "siomedig" gyda'r canlyniad.

Cymru
BBC

Un o'r gemau mwyaf rhyfedd

Wedi un o'r gemau mwyaf rhyfedd erioed yn hanes y Chwe Gwlad, mae Cymru wedi colli.

Sgrym ar ôl sgrym gan Ffrainc, a rhai yn teimlo bod eilyddio annheg wedi digwydd.

Diwedd siomedig i'r bencampwriaeth i Gymru yn sicr.

'Diwedd anhygoel'

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

"Anlwcus Cymru! Perfformiad llawn calon nes y diwedd!

"Wedi ymroi yn llwyr ond pan mae'r meddiant i gyd gyda'r gwrthwynebwyr mae e'n anodd creu digon o gyfleoedd. Diwedd anhygoel!!"

Torcalon i Gymru

Wedi bron 100 munud o chwarae mae pwysau Ffrainc yn ormod i Gymru.

Ergyd greulon wedi i Gymru ddal ymlaen am 20 ar eu llinnell gais eu hunain.

Chat yn croesi a Lopez yn ychwanegu'r trosiad i ennill y gêm.

Ffrainc 20-18 Cymru.

Sgrym arall

Nicky Smith ymlaen, a sgrym fyth eto i Ffrainc.

Oes rhywun wedi brathu North?

Mantais i Ffrainc, sgrym eto!

10 munud Lee yn y gell gosb ar ben, 15 ar y cae i Gymru.

Ond oedi wrth i'r dyfarnwr edrych os oes rhywun wedi brathu George North...

Dim tystiolaeth. Cic gosb i Ffrainc. Sgrym.

Sgrym arall!

Y sgrym yn methu sawl tro, cic gosb sydyn gan Picamoles, ond dim mantais i Ffrainc.

Sgrym arall...!

Chydig o ddryswch ar y cae!

Francis yn gorfod dychwelyd wrth i Ffrainc ddewis sgrym. 'Chydig o ddryswch ar y cae!

Melyn i Samson Lee

Ffrainc yn mynd am sgrym, a Slimani yn dod i'r cae ar ei gyfer.

Cerdyn melyn i Samson Lee a bydd Cymru'n gorffen y gêm efo 14 dyn...

Ffrainc o fewn pum metr...

Ffrainc yn ennill sgrym ac yn mynd drwy'r cymalau.

Y dorf yn sgrechian, o fewn pum metr, ond amddiffyn Cymru yn dal.

Cic gosb i Ffrainc. Llai na munud yn weddill.

Cyfle i Ffrainc

Ffrainc yn ymosod yn gyflym, ond Nakaitaci yn colli'r bêl!

Cymru wedi eu hachub, Biggar yn clirio.

Ffrainc 13-18 Cymru

Cymru yn pwyso, a Barnes yn rhoi cic gosb am dacl uchel ar Ken Owens.

Halfpenny eto o flaen y pyst... Ac mae'n sgorio!

Mae'n debyg nad yw Barnes wedi gwneud llawer o ffrindiau yn Ffrainc heddiw...

Barnes
Getty Images

'Angen cadw disgyblaeth'

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

"15 munud i fynd, hollbwysig cadw disgyblaeth a 'ware yn 22 Ffrainc! Gorfodi nhw i wneud y camgymeriadau!"

Ffrainc 13-15

Lopez yn ei gwneud hi'n gêm agos iawn o gic gosb!

Ffrainc 10-15 Cymru

Mae cicio Halfpenny wedi bod yn berffaith hyd yma heddiw, ac mae'n ychwanegu triphwynt arall i rhoi Cymru ymhellach ar y blaen.

HP
BBC

Amddiffyn da gan Dulin

Pas wych gan Rob Evans i Liam Williams sy'n rasio i lawr yr asgell.

Dim ond traed chwim Dulin i Ffrainc sy'n gallu ei stopio.

Ffrainc yn clirio, ond Wayne Barnes yn rhoi cic gosb arall i Gymru. Cyfle i Halfpenny...

Ac yn y pêl-droed...

Ball a Francis i ffwrdd

Francis i ffwrdd, gyda Samson Lee yn dod ymlaen, ond mae na newid anghyffredin yn lle Jake Ball, gyda Scott Baldwin yn gorfod mynd i'r ail reng gan nad oes unrhyw un arall ar y fainc.

Amddiffyn yn gryf

Cyfnod o feddiant i Ffrainc, gan fynd drwy'r cymalau, ond amddiffyn Cymru yn gadarn gan orfodi Ffrainc i gicio'r bêl i ffwrdd.

Jiffy hefyd i ffwrdd!

BBC Sport

Yn ôl y son, mae'r sylwebydd Jonathan Davies wedi gorfod gadael y blwch sylwebu i'r gêm rhwng Ffrainc a Cymru ar BBC1, oherwydd fod wedi colli ei lais!

jify
BBC

Y teulu Brew yn obeithiol!

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

"Y plant yn gwbl obeithiol o gael buddugoliaeth yn erbyn Ffrainc! Come on Cymru!

"Angen cadw'n 'mlaen gyda chadw amynedd ac adennill tir a meddiant."

Brews
BBC

Ffrainc 10-12 Cymru

Cymru ar y blaen am y tro cyntaf drwy droedd dde Leigh Halfpenny unwaith eto.

Cyfle i eilyddio, a Taulupe Faletau a Jamie Roberts ymlaen yn lle Ross Moriarty a Scott Williams.

Alun Wyn yn gadael y cae, Charteris ymlaen

Alun Wyn Jones yn gadael y cae, gyda'r cawr Luke Charteris yn cymryd ei le yn yr ail reng.

Lein Cymru'n methu

Lein Cymru yn methu a Ffrainc yn mynd drwy'r cymalau.

Pethau'n edrych yn ddrwg i Ross Moriarty sy'n dal ei fraich wedi tacl galed.

Cymru'n clirio

Sgrym cryf gan Ffrainc, a'r dyfarnwr yn rhoi cic gosb am i Gymru ddymchwel y sgrym.

Ffrainc yn mynd am sgrym arall ond Tomas Francis yn gwneud gwaith arbennig i ennill cic gosb i Gymru y tro hwn.

Biggar yn clirio.

Cyfle i Ffrainc

Cic gosb i Ffrainc am groesi, ac maen nhw'n ei gymryd yn gyflym.

Lledu'r bêl, ond Halfpenny yn taclo yn wych i achub ei dîm.

Sgrym 5 i Ffrainc.

Anaf i Alun Wyn

Y capten i lawr ac yn derbyn triniaeth i anaf i'w ysgwydd.

Mae'n edrych mewn dipyn o boen ond yn aros ar y cae.

Cais gosb medd Coombs

Dylai Cymru wedi cael cais gosb ar ôl i Vakatawa daro'r bêl ymlaen meddai Andrew Coombs.

Mae Leigh Halfpenny wedi cadw Cymru o fewn pwynt hyd yma, ond fydd Cymru'n gallu croesi am gais yn yr ail hanner?

Arhoswch gyda ni am yr ail hanner.

Halfpenny
Getty Images

Popeth yn y fantol!

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

"Hanner digon calonogol gan Gymru, blaenwyr Ffrainc yn edrych yn nerthol ac yn ddinistriol yn ardal y gwrthdaro.

"Rhaid edrych i symud y blaenwyr o gwmpas yn yr ail hanner ac wedyn wele ni Cymru yn dechrau ennill y frwydr mas yn llydan.

"Popeth yn y fantol yn mynd mewn i'r ail hanner!"

Hanner amser

Cyfle gwych i Gymru ymosod ond gwaith amddiffynnol Picamoles yn achub y Ffrancwyr.

Pwynt yn unig sydd rhwng y timau ar yr egwyl.

Picamoles
BBC

Ffrainc 10-9 Cymru

Halfpenny yn ychwanegu'r pwyntiau wedi cic syml o flaen y pyst.

Dim ond pwynt sydd ynddi rwan...

Cic gosb arall

Biggar yn cicio o'i ddwylo a Cymru yn llwyddo i gadw'r bel.

Ond mae'n rhaid cymryd y gic gosb wrth i Ffrainc gael eu dal yn camsefyll.

Cic arall i Halfpenny...

Cyfle i Gymru ymosod

Ffrainc yn ymosod o'r lein ond Rhys Webb yn llwyddo i gipio'r bel yn ôl i Gymru.

Biggar yn clirio ond Dulin yn syth yn ôl i ymosod.

Cic wael gan Ffrainc, felly Cymru yn cael cyfle i ymosod o'r sgrym yn hanner y Ffrancwyr.

Lopez yn gadael y cae

Camille Lopez yn gadael y cae, Trinh-Duc sy'n cymryd ei le yn safle'r maswr.

Amddiffyn gwych gan North

Ffrainc yn ymosod yn dda ond George North yn gwneud gwaith amddiffynnol gwych i ddwyn o bêl o'r sgarmes.

Cic gosb gan Gymru i symud y chwarae allan o'u 22.

North
BBC

'Edrych yn fygythiol'

Nathan Brew

Cyn-asgellwr Cymru

"Sôn amdano bygwth fwy o safleoedd dwfn yn dechrau dwyn ffrwyth i Gymru.

"Edrych yn fygythiol pob tro ma' lled yn cael ei roi ar y bel! Dechrau llawn addewid!"

Mater o farn bersonol!

Twitter