a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Hwyl am y tro

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r cyfan am y tro. 

  Fe fydd y llif byw yn dychwelyd am 08:00 bore fory.

 2. Trac rasio: 'Angen dangos cefnogaeth'

  BBC Cymru Fyw

  Mae Gweinidogion Cymru wedi rhoi amserlen o bythefnos i'r cwmni sy'n gobeithio adeiladu trac rasio gwerth £425m yng Nglyn Ebwy i ddangos fod ganddynt ddigon o gefnogaeth ariannol.

  Dywed cwmni Heads of Valleys Development y bydd cynllun Cylchdaith Cymru ym Mlaenau Gwent yn creu hyd at 6,000 o swyddi.

  Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud fod yn rhaid i'r cwmni sicrhau o leiaf hanner eu cyllid o ffynonellau preifat cyn y byddant yn barod i warantu rhan o'r cynllun gydag arian cyhoeddus.  

  Trac rasio
 3. O Neuadd Hoddinott: Yws Gwynedd yn diolch yn fawr!

  BBC Radio Cymru

  Mae'r dathlu'n parhau yn Neuadd Hoddinott gyda BBC Radio Cymru. Gwyliwch Yws Gwynedd yn canu un o glasuron Meic Stephens Diolch yn Fawr, gyda cherddorfa'r BBC ar wefan Facebook BBC Radio Cymru

  Yws Gwynedd
 4. Lloegr i benderfynu

  BBC Sport Wales

  Lloegr fydd yn penderfynu a fydd to Stadiwm Principality yng Nghaerdydd ar gau a'i pheidio ar gyfer gêm ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ar 11 Chwefror. 

  Fe wnaeth y trefnwyr wrthod cais Cymru i gau'r to gan ddweud bod yn rhaid i'r ymwelwyr gytuno yn gyntaf i chware'r gêm dan do.

  Stadiwm
 5. Rhagolygon y prynhawn

  Tywydd, BBC Cymru

  Fe fydd hi'n dal yn gymylog ar Ynys Môn a Phenllyn ond yn brynhawn braf dros ran helaeth o'r wlad. Mae hi dal ychydig yn oer - rhwng 6 a 10C. Mae disgwyl i heno fod yn noson rewllyd efo gronynnau eira, ac yfory yn oer iawn. 

  Am y rhagolygon yn llawn yn eich ardal chi, ewch i wefan dywydd y BBC

 6. £3m i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg yn y gweithle

  Golwg 360

  Mae Golwg 360 yn adrodd bod y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol wedi derbyn £3m gan Lywodraeth Cymru i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle.  

  View more on twitter
 7. C'mon Gareth!

  Twitter

  Fe fydd Cymru'n herio Iwerddon ar 24 Mawrth yn rowndiau rhagbrofol Cwpan y Byd 2018, ac mae arwyddion fod Gareth Bale yn gwella o'r anaf difrifol a gafodd y llynedd.

  Mae seren Real Madrid wedi trydar fideo byr ohono'n rhedeg... sydd yn ddechrau da o leia'!

  View more on twitter
 8. Galw am gefnogaeth i gynllun morlyn

  BBC Cymru Fyw

  Mae un o gyn weinidogion ynni llywodraeth Prydain wedi galw ar Theresa May i gefnogi cynllun morlyn Abertawe

  Byddai'r wal garreg chwe milltir o hyd yn costio tua biliwn o bunnau i'w hadeiladu.

  Fe ddwedodd Charles Hendry fod y syniad o fudd cenedlaethol a bod rhaid gwneud penderfyniadau ar frys i ddiwallu anghenion ynni y dyfodol. 

  Lagwn
 9. 'Diogelu enwau llefydd' yn dod i'r brig

  Cynulliad Cenedlaethol Cymru

  Fe fydd AC yn cael y cyfle i lunio deddf newydd iddiogelu enwau lleoedd hanesyddol yng Nghymru.

  Fe wnaeth Dai Lloyd, AC Gorllewin De Cymru, ennill yr hawl mewn balot ar gyfer Biliau Aelodau’r Pumed Cynulliad.

  Mae ganddo 25 diwrnod gwaith i gyflwyno cynnig yn gofyn i'r Cynulliad bleidleisio ar p'un a ddylai'r Bil gael ei gyflwyno.

  Roedd yna gyfanswm o 29 o awgrymiadau ar gyfer y balot.

  Dai Lloyd
 10. Heddlu yn dod o hyd i gorff

  Heddlu De Cymru

  Dywed Heddlu De Cymru eu bod wedi dod o hyd i gorff dyn yn ardal marina Abertawe. 

  Dyw'r corff heb gael ei adnabod yn ffurfiol. 

  Bu'r heddlu yn chwilio yn yr ardal am ddyn 18 oed, Marcin Porczyk, sydd wedi bod ar goll. 

  Mae ei deulu wedi cael gwybod am y datblygiad.

  Heddlu
 11. Tafarn adnabyddus ar y farchnad

  South Wales Evening Post

  Yn ôl y South Wales Evening Post mae un o dafarndai mwyaf adnabyddus Abertawe yn mynd ar werth.

  Mae'r Swansea Jack ar Heol Ystynllwynarth y boblogaidd gyda chefnogwyr pêl-droed y ddinas

  Abertawe
 12. O Neuadd Hoddinott

  BBC Radio Cymru

  Gwrandewch ar Shân Cothi yn perfformio Calon Lân gyda cherddorfa'r BBC yn Neuadd Hoddinott fel rhan o ddathliadau Diolch o Galon BBC Radio Cymru. Waw!

  Video content

  Video caption: Shân Cothi yn canu Calon Lân fel rhan o ddiwrnod #diolchogalon BBC Radio Cymru
 13. Penodi prif weithredwr y Cynulliad

  Mae'r Dr Manon Antoniazzi wedi'i phenodi yn brif weithredwr a chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

  Y clerc yw'r swydd uchaf yng Nghomisiwn y Cynulliad, ac mae'n gyfrifol am sicrhau bod Aelodau'r Cynulliad yn cael y gwasanaethau a'r cymorth sydd eu hangen arnynt.

  Manon
 14. Ydy hi'n bosib marw o dorcalon?

  BBC Cymru Fyw

  Diwrnod i ddathlu ydy Diwrnod Santes Dwynwen ond beth yw goblygiadau colli cariad? Mae erthygl ar wefan Cylchgrawn Cymru Fyw yn holi a yw torcalon yn gallu dylanwadu ar iechyd? Ydy hi'n bosib marw, hyd yn oed, o dorcalon?

  Torri calon
 15. Galw ar Loegr i ddilyn Cymru

  BBC News England

  Mae ymgyrch wedi ei lansio i geisio cael Lloegr i fabwysiadu deddf rhoi organau sy'n debyg i'r un sy'n bodoli yng Nghymru.

  Cymru yw'r unig wlad yn y DU sy'n gweithredu cynllun caniatâd tybiedig.

  Mae Kerry Smith sy'n wreiddiol o Abergele ond nawr yn byw yn Cheltenham yn dweud y byddai cynllun o'r fath yn achub bywydau. Mae ei merch 15 oed yn aros am drawsblaniad.

  Kerry Smith a'i merch Megan
  Image caption: Kerry Smith a'i merch Megan
 16. Gosod Treth y Cyngor

  Cyngor Sir Ddinbych

  Mae aelodau o Gabinet Sir Ddinbych wedi cytuno i argymell cynnydd o 2.75% yn Nhreth y Cyngor. 

  Bydd y Cyngor Llawn yn cytuno ar y gyllideb derfynol ar Ionawr 31. 

  Sir Ddinbych