a gafodd drwydded deledu?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

darganfyddwch fwy
Nid oes gennyf drwydded deledu

Crynodeb

 1. Jones a Wood yn galw i aros yn rhan o'r farchnad sengl
 2. Carchar mam am gynllwynio i dreisio'i merch
 3. Cwest Tunisia: Trudy Jones wedi ei saethu yn ei gwddf

Y diweddaraf yn fyw

Mae pob amser yn lleol i'r DU

Cyfrannu

 1. Nos da

  BBC Cymru Fyw

  Dyna'r oll gan griw'r llif byw am heddiw.

  Diolch am eich cwmni - fe fyddan ni'n ôl am 08:00 gyda mwy o straeon o bob rhan o Gymru.

  Nos da!

 2. Cymraes yn yr Eurovision?

  Twitter

  View more on twitter

  Ms Jones yw'r ffefryn i gynrychioli'r DU yn y gystadleuaeth eleni yn Kiev, yn ôl un cwmni betio.

 3. Plaid yn galw ar y prif weinidog i ymyrryd mewn ffrae am ysgol

  BBC Cymru Fyw

  Mae cynghorwyr Plaid Cymru yn Sir Gâr yn galw ar y Prif Weinidog, Carwyn Jones, i ymyrryd yn y ffrae am addysg Gymraeg yn Llangennech ger Llanelli.

  Fe benderfynodd y sir yr wythnos diwethaf newid ysgol ddwyieithog y pentre' yn ysgol cyfrwng Cymraeg yn unig.

  Nawr mae grŵp Plaid yn honni bod y cynghorwyr Llafur bleidleisiodd yn erbyn y newid yn mynd yn groes i bolisi Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

  Dywedodd y Cynghorydd Gareth Jones eu bod yn "galw ar Carwyn Jones i siarad ag arweinydd y grŵp Llafur yn Sir Gaerfyrddin i ofyn am eglurhad." 

  Ysgol Llangennech
  Image caption: Roedd Ysgol Llangennech yn ysgol ddwyieithog, ond bydd yn troi'n ysgol Gymraeg yn unig yn sgil penderfyniad y cyngor
 4. Penodi Llinos Wynne yn gomisiynydd ffeithiol S4C

  S4C

  Mae Llinos Wynne wedi cael ei phenodi'n gomisiynydd ffeithiol S4C.

  Roedd Ms Wynne yn gweithio gyda'r BBC, a daeth yn gynhyrchydd teledu a radio llawrydd chwe blynedd yn ôl.

  Bu'n gyfrifol am nifer o raglenni dogfen, gan gynnwys 'Josie's Journey' - a enillodd wobr BAFTA Cymru - a chyfresi 'Jude Cissé' a 'Mamwlad'.

 5. Oeri a rhewi dros nos

  Tywydd, BBC Cymru

  Fydd hi'n aros yn sych ond yn troi'n oer dros nos gyda rhew a niwl mewn nifer o lefydd ond yn arbennig yn y dwyrain.

  Am eich tywydd lleol, ewch i wefan dywydd BBC Cymru.

 6. Awyrennau di-beilot i warchod mynyddoedd Cymru?

  BBC Cymru Fyw

  Mae angen defnyddio awyrennau di-beilot i amddiffyn mynyddoedd Cymru rhag beicwyr mynydd, yn ôl AS Llafur.

  Dywedodd Nick Smith wrth ASau ddydd Llun bod beicwyr sy'n mynd oddi ar y llwybrau yn "malu'r tir, poeni'r anifeiliaid ac achosi pryder i bobl leol."

  Gofynnodd i'r Swyddfa Gartref roi trwyddedau awyrennau di-beilot i'r awdurdodau ym Mlaenau Gwent allu mynd i'r afael â'r broblem.

  Wrth ymateb, dywedodd Gweinidog y Swyddfa Gartref, Brandon Lewis, y dylai Heddlu Gwent ystyried defnyddio awyrennau di-beilot.

  Nick Smith
  Image caption: Nick Smith yw'r AS dros Flaenau Gwent
 7. Llongyfarchiadau!

  Carmarthen Journal

  Mae'r Carmarthen Journal yn rhoi sylw i Saran Lili Jones o Gastellnewydd Emlyn wedi iddi ennill crys ac esgidiau Joe Allen mewn cystadleuaeth fu ar BBC Radio Cymru cyn y Nadolig.

  View more on twitter
 8. Ydych chi'n nabod hwn?

  Twitter

  Mae Amgueddfa Bêl-droed Lloegr ar gau ddydd Llun oherwydd gwaith cynnal a chadw, ond mae'n rhyfedd eu bod wedi dewis y llun yma i nodi hynny ar Twitter.

  Amgueddfa Lloegr yw hi wedi'r cyfan!

  View more on twitter
 9. Cyhuddo dyn o droseddau cyffuriau

  Heddlu De Cymru

  Mae dyn 18 oed wedi ei gyhuddo o droseddau cyffuriau yn dilyn digwyddiad yn ardal Cathays, Caerdydd, yr wythnos ddiwethaf.

  Fe gafodd Ahmed Osman o Birmingham ei gyhuddo o fod â chocên a heroin yn ei feddiant, gyda'r bwriad o gyflenwi.

  Mae hefyd wedi'i gyhuddo o feddu ar eiddo troseddol ac arf ffug.

  Cafodd Mr Osman ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Caerdydd ar 20 Chwefror.

 10. Cymro yn bencampwr bowls!

  Chwaraeon BBC Cymru

  Mae'r Cymro Jason Greenslade - oedd mewn pâr â'r Sais Les Gillett - yn bencampwyr bowls y byd.

  View more on twitter
 11. Cais i adeiladu bythynnod moethus ym Meddgelert

  Daily Post

  Mae cwmni gwyliau wedi gwneud cais i adeiladu 25 bwthyn moethus yn Eryri, yn ôl y Daily Post.

  Fe fyddai'r bythynnod yn cael eu codi ar safle presennol Maes Pebyll a Charafannau Beddgelert yng Ngwynedd.

  Ar hyn o bryd, mae 'na 195 safle gwersylla ar y safle - fe fyddai'r nifer hwnnw'n syrthio i 55 pe bai'r cais yn cael ei gymeradwyo.

  Gwersyll Beddgelert
 12. Merched mewn hanes

  Llyfrgell Genedlaethol Cymru

  Ar flog y Llyfgell Genedlaethol, mae Nia Mai Daniel yn dod â rhai o'r archifau sy'n canolbwyntio ar ferched amlwg Cymru at ei gilydd.

  Daw'r blogblost wrth i wefan Wales Online nodi Mis Hanes Merched.

  Mae'r archifau yn amrywio o brotestwyr Greenham Common i 'Frenhines ein Llên', Kate Roberts.

 13. NSA Afan: Ymateb cyngor

  Cyngor Castell-nedd Port Talbot

  Mae prif weithredwr Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi dweud ei fod yn cytuno â phenderfyniad Llywodraeth Cymru i ddirwyn cyllid elusen NSA Afan i ben.

  "Oherwydd pryderon difrifol am anghysondebau yng nghyllid NSA Afan, rydym yn credu bod ymateb Llywodraeth Cymru yn gwbl briodol," meddai Steven Phillips.

  "Rydyn ni eisoes yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i weld sut y medrwn gynnal y gwasanaethau yn y tymor byr o leiaf.

  "Gan fod yna eisoes ymgynghoriad am ddyfodol Cymunedau'n Gyntaf, mae'r cyngor eisoes wedi edrych ar ffyrdd amgen o ddelifro'r gwasanaethau hyn"

 14. Cwest Tunisia: Trudy Jones wedi ei saethu yn ei gwddf

  BBC Cymru Fyw

  Mae cwest i farwolaeth dynes o'r Coed Duon, gafodd ei lladd gan derfysgwr Islamaidd ar draeth yn Tunisia, wedi clywed iddi farw o ergyd gwn i'w gwddw a'i brest.

  Roedd Trudy Jones yn un o 30 o Brydeinwyr i gael eu lladd gan Seifeddine Rezgui ar draeth yn ardal Sousse yn 2015. Mae cwest i'r marwolaethau yn cael ei gynnal yn Llundain.

  Dywedodd heddwas fod Ms Jones ymhlith y rhai oedd yn y rhes flaen o bobl oedd yn torheulo pan gafodd ei lladd.

  trudy jones
 15. 'Her' yr Elyrch yn y Checkatrade

  Clwb Pêl-droed Abertawe

  Y gêm yn erbyn Coventry yn Nhlws Checkatrade nos Fawrth yw'r her fwyaf i chwaraewyr dan-21 Abertawe, yn ôl eu hyfforddwr.

  Tîm ifanc yr Elyrch yw'r unig un o garfanau datblygu'r Uwch-gynghrair sydd ar ôl yn y gystadleuaeth.

  Dywedodd Cameron Toshack, hyfforddwr y garfan, eu bod yn "edrych ymlaen at yr her o chwarae tîm arall o Adran Un".

 16. Atal arian i elusen

  BBC Cymru Fyw

  Mae Llywodraeth Cymru wedi atal cyllid i elusen adfywio cymunedol ym Mhort Talbot yn dilyn ymchwiliad sydd "wedi darparu tystiolaeth gref o anghysonderau ariannol".

  Ychwanegodd Llywodraeth Cymru bod yr ymchwiliad i NSA Afan "wedi codi pryderon difrifol am effeithiolrwydd llywodraethiant a fframwaith rheoli'r sefydliad".

  Mewn datganiad ysgrifenedig, dywedodd yr Ysgrifennydd Cymunedau Carl Sargeant bod ei "swyddogion yn parhau i drafod y mater gyda'r heddlu".